Реферати українською » Менеджмент » Економічний аналіз


Реферат Економічний аналіз

Страница 1 из 4 | Следующая страница

План

Запровадження

Глава 1. Зміст і сутність економічного аналізу та процесу прийняття управлінські рішення

1.1 Зміст економічного аналізу

1.2 Предмет економічного аналізу

1.3 Завдання економічного аналізу

1.4 Аналіз внутрішньої і до зовнішньої середовища організації

1.5 Економічний аналіз під час початку ринкових відносин

1.6 Процес ухвалення управлінські рішення

1.7 Вимоги до технології менеджменту

1.8 Внутрифирменная система інформації

Глава 2. Дослідження і аналіз як передумова прийняття управлінські рішення

2.1 Необхідність дослідження та аналізу розробки управлінські рішення

2.2 Дослідження ринку

2.3 Програма збуту

2.4 Дослідження і аналіз ринку сировини й інших факторів виробництва

2.5 Дослідження зовнішніх змінних організації

Глава 3. Результати, висновки та рекомендації

3.1 Вигоди від реалізації проекту

3.2 Пропозиції і

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

За сучасних умов однією з пріоритетних напрямів перебудови управління казахстанської економікою, особливо на мікрорівні є розробка теоретичних і методологічних підходів до застосування менеджменту з нашого практиці. Не то, можливо механічним процесом перенесення досвіду західних фірм не враховуючи особливостей національної економіки, культури, ментальності та інших аспектів. Необхідні радикальні і рішучі кроки, і навіть науковий підхід у практичному застосуванні менеджменту на казахстанських підприємствах. У зв'язку з цим основну увагу приділяється забезпечення процесу прийняття управлінські рішення необхідним аналізом і дослідженням, які повинні стати невід'ємною частиною цього процесу.

У разі ринкової економіки дуже важливого значення набуває конкретність і оперативність прийнятих рішень. Об'єктивність і наукова обгрунтованість прийнятих управлінські рішення повинні органічно "вписуватися" в стиль керівника. Усі управлінські рішення незалежно від термінів би мало бути обгрунтованими, мотивованими і оптимальними. Особливо важко, приймати оперативні рішення. Велику допомогу тут може надати аналіз стану та дослідження.

Прийняття управлінські рішення перетворилося зараз у найважливішу проблему; нашими економістами розробляються теорії прийняття управлінські рішення, що є однією з розділів науки управління.

Теорія прийняття управлінські рішення виходить із багато варіантності, впливу додаткових чинників за кожен окремо узятий варіант. Багатоваріантність за умов невизначеності та впливу додаткових чинників робить необхідним аналіз політики та дослідження різних варіантів управлінські рішення. Вибір найкращого варіанта здійснюється за засобом экономико-математического моделювання і системного аналізу. Прийняття рішень вимагає розробки можливих курсів діянь П.Лазаренка та їх обгрунтування шляхом проведення економічного аналізу та досліджень.

Сам процес прийняття рішень можна зробити більш продуктивною, якщо використовувати інформаційні технології. Якісна інформація, тобто релевантна, точна, і своєчасна, природно є необхідною передумовою до ухвалення якісного рішення. Аналіз внутрішньої і до зовнішньої інформації може прямим чином поліпшити процес прийняття рішень, дозволяючи керівнику використовувати великий обсяг інформації та усуваючи необгрунтованість прийняття рішень. Зрозуміло, що поліпшення якості інформації наявної в останній момент прийняття рішень, шляхом аналітичної обробки, дозволить керівництву обгрунтоване і своєчасне рішення. Аналітична обробка переробленої інформації сприяє координації діяльності фізично роз'єднаних підрозділів. Оскільки, величезний обсяг що циркулювала у час інформації дедалі більше утрудняє перебування і виявлення потрібних і які стосуються справі відомостей, аналіз політики та дослідження виступають основний передумовою процесу прийняття управлінські рішення.

Зблизька питання прийняття управлінські рішення вирізняються такі основні завдання:

§ розглянути теоретичні і методологічні аспекти економічного аналізу та процесу прийняття управлінські рішення;

§ обгрунтування необхідності аналізу та досліджень, у процес прийняття управлінські рішення;

§ практичне застосування аналізу та досліджень з прикладу казахстанських підприємств.


Глава 1. Зміст, сутність економічного аналізу та процесу прийняття управлінські рішення

1.1 Зміст економічного аналізу

Під наукою у сенсі слова розуміється сукупність знання природі, світі початку й мисленні. Ця сукупність відбиває досягнуте кожному історичному етапі - й відповідає ступеня усвідомлення об'єктивних законів розвитку природи й суспільства.

Економічний аналіз представляє збій систему спеціальних знань, пов'язану:

§ з дослідженням економічних процесів та його взаємозв'язку, створених під впливом об'єктивних економічних процесів;

§ з науковим обґрунтуванням бізнес – планів, з об'єктивної оцінкою їх виконання;

§ з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним виміром їхні діяння;

§ з розкриттям тенденції і пропорції господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських ресурсів;

§ з узагальненням передового досвіду, з прийняттям оптимальних управлінські рішення.

Дослідження економічних процесів починається, користуючись методом індукції, з малого, з еденного, з окремого господарського факту, явища, ситуації, що у сукупності і представляють господарський процес, виражає сутність господарської діяльності тому чи іншому ланці керованої підсистеми і керуючій системи. Проте метод індукції повинен використовуватися з методом дедукції, це, що, аналізуючи, одиничне у водночас враховуватиме й загальне.

У результаті економічного аналізу господарські процеси вивчаються у тому взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. Встановлення взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості - найважливіший момент аналізу. Причинная зв'язок, опосередковує все господарські факти, явища, ситуації, процеси.

Причинный, чи факторний, аналіз розмірковує так, кожна причина, кожен чинник отримує належну оцінку. Для цього він причини – чинники попередньо вивчаються, навіщо класифікуються за групами: суттєві і не дуже, основні побічні, що визначають і що визначають. Далі досліджується впливом геть господарські процеси, передусім істотних, основних, визначальних чинників. Вивчення несуттєвих, не визначальних чинників ведеться, якщо потрібно, у другу чергу. Встановити вплив всіх згаданих чинників дуже складно та практично який завжди необхідно.

Розкрити і зрозуміти головні причини, які визначальним чином вплинути виконання бізнес – плану, з'ясувати їхня цілющість і зміцнити взаємодію – отже, дати раду особливості господарську діяльність аналізованого об'єкта. У процесі аналізу як розкриваються і характеризуються основні чинники, що впливають господарську діяльність, а й вимірюється ступінь (сила) їхні діяння. І тому застосовується відповідні кошти та прийоми економічних пріоритетів і математичних розрахунків.

1.2 Предмет економічного аналізу

Економічний аналіз як і інші науки має власний предмет. Під предметом економічного аналізу розуміються господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально – економічна ефективність яких і кінцеві фінансові результати своєї діяльності, складаються під впливом об'єктивних і піддається, отримують відбиток системою економічної інформації.

Як очевидно з визначення, економічний аналіз оперує господарськими процесами підприємств, об'єднань, інших підрозділів, і кінцевими производственно – фінансовими результатами своєї діяльності. Далі предметом економічного аналізу є господарські процеси та кінцеві результати, складаються внаслідок впливу об'єктивних зовнішніх чинників. Постійно впливаючи на господарську діяльність, відбивають, зазвичай, дії економічних законів. У процесі економічного аналізу у часто вони зіштовхуються, наприклад, з дією цінового чинника – і зі зміною цін, тарифів, ставок. У визначенні вказується також, що предметом економічного аналізу є процеси та кінцеві результати, складаються під впливом піддається. Їх впливу на господарську діяльність у процесі проведення аналізу приділяється найпильнішу увагу. Суб'єктивні чинники зв'язані з конкретною діяльністю людини, цілком і повністю залежить від цього. Навіть вміле прогнозування в господарської практиці дій об'єктивних умов, об'єктивних чинників можна трактувати як суб'єктивного порядку.

І, нарешті, у визначенні предмета економічного аналізу вказується, що господарські процеси та їх результати, складаються під впливом об'єктивних і піддається, отримують відповідні відображення у системі економічної інформації. Цю систему є сукупність даних, всебічно характеризуючих господарську діяльність різних рівнях. Інформаційна система дуже динамічне; воно охоплює у собі сукупність водних даних, результати їх проміжної обробки, вихідних даних і кінцеві результати, які у систему управління. Раціонально організований і відповідному чином регульований інформаційний потік служить надійної базою для економічного аналізу, отже, й у прийняття оптимальних управлінські рішення.

1.3 Завдання економічного аналізу

Значением, змістом потребують і предметом економічного аналізу й які стоять проти нього завдання.

Перша задача-повышение научно-экономической обгрунтованості бізнес- планів і нормативів. Це буває у першу чергу здійсненням докладного і ретроспективного аналізу господарську діяльність. Побудова часових рядів за значний період дозволяє визначити певні економічні закономірності у господарському розвитку. Далі виявляються основні чинники, які давали у минулому і може надати у майбутньому значний вплив на господарську діяльність цього підприємства. Особливу увагу звертається на аналіз господарську діяльність за поточний період, що є в водночас і предплановым. Висновки ретроспективного аналізу змішуються з поточним наглядом й у узагальненому вигляді використовують у планових розрахунках. Ретроспективний і поточний аналіз завершується перспективним (прогнозним) аналізом, що дає вихід на планово – приблизні показники і прийняття відповідних рішень.

Друге завдання – об'єктивне і всебічне вивчення за даними облік і звітність виконання встановлених бізнес- планом і дотримання нормативів за кількістю, структурі та якості випущеної продукції, виконаних робіт й нових послуг.

На промислових підприємствах, наприклад, у процесі аналізу досліджується виконання виробничої програми з кількості і асортименту найважливіших виробів, сортності, комплектності і якістю продукції, ритмічності виробництва, реалізації продукції, виконання договорів постачання російської та т.д.

Третє завдання – визначення економічну ефективність використання трудових, матеріальних й фінансових ресурсів. На промислових підприємствах, наприклад, у плані окремо досліджується ефективність використання: засобів і предметів праці (будинків, споруд, технологічного устаткування, інструментів, сировини, матеріалів); робочої сили в (за чисельністю й професійному складу персоналу, обслуговуючого і з управлінському складу тощо.); фінансових ресурсів, взятих у сукупності.

Четверта завдання економічного аналізу – контролю над здійсненням вимог комерційного розрахунку оцінка кінцевих фінансових результатів.

Уся виробнича діяльність підприємств та його фінансові результати залежать, передусім, від дотримання принципу комерційного розрахунку. Висловлюючи виробничі відносини, він у повною мірою відповідає вимогам створених ринкових відносин. Комерційний розрахунок виступає як найважливішого кошти послідовного здійснення економічного принципу розподілу за працею. Він сприяє здійсненню планомірної зв'язок між підприємствами, об'єднаними однієї формою власності, між підприємствами, які базуються в різних формах власності, між підприємствами й державою.

Правильна оцінка дотримання принципів комерційного розрахунку фінансових результатів вимагає підрозділи чинників, які впливають досліджувані показники, на залежні і залежать від підприємств. Усунення впливу сторонніх чинників (шляхом відповідних розрахунків) дозволяє правильніше проаналізувати результати зусиль колективу тієї чи іншої підприємства.

П'яте завдання економічного аналізу – виявлення і вимір внутрішніх резервів усім стадіях виробничого процесу.

Економічний аналіз, будучи прикладної наукою повною мірою, відшкодовується, буде лише тоді, що він приносить реальну користь. Насправді ж користь економічного аналізу полягає й у виявленні невикористаних резервів усім стадія виробничого процесу. Підвищення темпів розвитку безпосередньо залежить від цього, наведено у дію усі наявні у господарстві резерви, дотримано чи принцип режиму економії – досягнення набольших результатів з найменшими витратами.

У процесі економічного аналізу виявлення резервів відбувається шляхом порівняльного вивчення і найповнішого використання вітчизняного і передового досвіду.

Шоста завдання економічного аналізу полягає, в обгрунтуванні й випробування (перевірці) оптимальних управлінські рішення. Успіх господарську діяльність усім стадіях управлінської ієрархії безпосередньо залежить від рівня керівництва, від своєчасно прийнятих управлінські рішення. Прийняття рішення грає центральну роль сукупності всіх організаційних процесів. Решта процеси, як б розгортаються навколо неї. А сам процес може розгортатися по-різному. Однак цьому він обов'язково проходить все стадії і етапи, що йому властиво як організаційному процесу. Саме рішення є "продуктом" керівника. Цей продукт дуже специфічний. По-перше, вирішення її наслідки зачіпають багатьох і може зберігати силу впливу часто за тривалі часові відтинки. У- других ухвалення рішення є особистим функцією керівника, який зобов'язаний провести її у процесі управлінської праці та відповідальність наслідки (результат) рішень. По-третє, сама суть процесу управління таке, що прийняття рішень посідає у ньому центральне становище. Приймати, правильне рішення, виявити його раціональність і ефективність можна тільки основі попереднього економічного аналізу.

1.4 Аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища організації

Будь-яка організація і функціонує серед. Кожне дію всіх без винятку організацій можна тільки у разі, якщо середовище допускає його виконання. Внутрішня середовище організації є джерелом її життєвої сили. Вона укладає у собі той потенціал, що дозволяє організації функціонувати, отже, існувати й виживати у певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище може також бути збільшена й джерелом труднощів і загибель організації у тому випадку, якщо вона забезпечує необхідного функціонування організації.

Зовнішнє середовище є джерелом, відчуває організацію ресурсами, необхідні підтримки її внутрішнього потенціалу належним чином. Організація перебуває у стані постійного обміну із зовнішнього середовищем, забезпечуючи цим можливість виживання. Але ресурси довкілля не безмежні. І них претендують багато інших установ, котрі у цій ж середовищі. Тому завжди існує можливість, організація зможе отримати потрібні ресурси із зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал та привезти до багатьох негативним в організацію наслідків. Завдання стратегічного управління полягає у забезпеченні такої взаємодії організації з середовищем, що б їй підтримувати її потенціал лише на рівні, необхідним досягнення її цілей, і тим самим давало б можливість виживати в в довгостроковій перспективі.

Щоб визначити стратегію поведінки організації та провести цю стратегію у життя, керівництво повинен мати поглиблене уявлення як і справу внутрішньому середовищі організації, її потенціалі і тенденціях розвитку, і про зовнішнього середовища, тенденціях її й місці, що займається, а ній організації. У цьому й внутрішня соціальність середовище й зовнішнє оточення вивчаються стратегічним управлінням, а першу чергу, щоб розкрити ті погрози та можливості, які організація повинна враховувати в визначенні своєї мети та їх досягненні.

Аналіз довкілля.

Зовнішнє середовище у стратегічному управлінні сприймається як сукупність двох щодо самостійних підсистем: макроокружения і безпосереднього оточення.

Макроокружение створює умови середовища перебування організації. Найчастіше макроокружение не носить специфічного характеру стосовно окремо взятому організації. Проте ступінь впливу стану макроокружения різні організації різна.

Вивчення економічної компоненти макроокружения дозволяє зрозуміти те, як формується, і розподіляються ресурси. Він передбачає аналіз такі характеристик, як

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація