Реферати українською » Менеджмент » Організація і розрахунок ВПП ОНПЛ


Реферат Організація і розрахунок ВПП ОНПЛ

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Білоруський державний університет

інформатики, і радіоелектроніки

Факультет комп'ютерного проектування


>Пояснительная записка

до курсовому проекту

на уроках: "Основи менеджменту"

на задану тему: "Організація і розрахунокКПНОНПЛ"

>Виполнил:

студент групи 810202

Воронович А.В.

Мінськ 2001


Зміст

Запровадження

1. Визначення типу виробництва

1.1 Короткий опис об'єкта виробництва та технологічного процесу

1.2 Вибір та обґрунтування типу виробництва та виду потокової лінії

2.Расчеткалендарно-планових нормативів

3. Розрахунок виробничої площі й планування ділянки

3.1 Розрахунок виробничої площі ділянки

3.2 Планування виробничого ділянки

4. Розрахунок техніко-економічних показників

4.1 Розрахунок вартості і амортизації основних виробничих фондів

4.3 Розрахунок техніко-економічних показників

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

Основні виробничі процеси врадиоелектронном виробництві протікають у наступних стадіях:

заготівельна стадія;

обробна стадія;

складальна стадія;

>регулировочно-настроечная стадія.

>Сборочная стадія - це виробничий процес, у результаті якого виходять складальні одиниці чи готові вироби. Предметом праці в складальної стадії є деталі, вузли, складальні одиниці. Розрізняють дві основні форми організації спільного складання: стаціонарну і рухливу. Стаціонарна складання вузлів виробляється у спеціально закріпленій приміщенні на постійних робочих місць, рухлива - дома виробництва складальних одиниць і дистрибуції комплектуючих. Знаряддя праці в ділянці серійної складання прості.

У організації виробничого процесу будь-якою підприємстві будь-якому його цеху лежить раціональне поєднання для просторі і часу всіх основних, допоміжних й обслуговуючих процесів. Це дозволяє випустити продукцію при мінімальних витратах живої і упредметненого праці. Особливості і силові методи цього поєднання різні в різних підприємствах, у різних виробничих умовах, проте, попри їхню розмаїтість вони підпорядковуються загальним принципам: спеціалізації: пропорційності, паралельності,прямоточности, безперервності, ритмічності, автоматичності, стандартизації, профілактики, гнучкості, оптимальності.

>Поточное виробництво - це такий форма організації виробництва, коли він технологічний процес відбувається безупинно і ритмічно на розміщених у технологічної послідовності робочих місць з закріпленням кожним окремих операцій.Поточное виробництво - найбільш прогресивний метод організації виробництва, дозволяє забезпечити високий рівень безперервності і паралельності процесу, що знижує тривалість виробничого циклу, підвищує продуктивності праці, зменшує собівартість виготовлення продукції.

Найбільшого застосування потокові методи роботи знайшли у масовому ікрупносерийном виробництвах, можуть застосовуватися й у серійному імелкосерийном виробництвах.

У цьому курсової роботі передбачається організація та розрахунок параметріводнопредметнойнепреривно-поточной лінії.Однопредметнаянепреривно-поточная лінія (>ОНПЛ) є необхідною елементом на багатьох видах виробництва, тому правильна її організація є одним із найважливіших завдань, завдань, які керівництвом підприємства. У вирішенні цього завдання великій ролі грають техніко-економічні розрахунки. З їхньою допомогою можна розрахувати найважливіших показниківОНПЛ заздалегідь, визначити найбільш тонкі місця у організації і відкоригувати відповідні рішення поки що не етапі проектування.

Устаткування наОНПЛ просте, складається переважно з складальних столів, допоміжних предметів та інших. Розташування устаткування здійснюється з урахуванням можливості забезпечення підвезення комплектуючих та інших організаційних і нових економічних чинників.


1. Визначення типу виробництва

1.1 Короткий опис об'єкта виробництва та технологічного процесу

Предметом складанняоднопредметнойнепреривно-поточной лінії є блок харчування А.

Блок харчування А застосовується у радіоелектронної апаратурі.Габаритние розміри блоку320х180 мм. Вага блоку - 3 кг. Використовувані матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати представлені утабл.1.1 і 1.2 Технологічний процес представленотабл.1.3 Варіанти технологічних процесів за нормами часу представлені утабл.1.4

Місячна програма випуску даногоизготавливаемого вироби NУ = 28000. Кількість робочих днів, у місяці - 21, режим роботи - двозмінний.

Таблиця 1.1 - Ціни і добові норми витрат матеріалів для технологічного виготовлення блоку харчування

 Найменування Марка, Профіль Одиниці виміру Норма витрати на комплект Оптова ціна, крб.
 1. Провід >НВ-020 м 0.5 150
 2.Флюс >ФКСН кг 0.001 1.000
 3.Олово - кг 0.003 2.000
 4. Спирт - л 0.001 10.000
 5.Припой >ПОС-40 кг 0.08 1.000

Таблиця 1.2 - Ціни і добові норми витрат комплектуючих виробів і напівфабрикатів для технологічного процесу виготовлення блоку харчування

 Найменування ГОСТ, Марка Норма витрати на комплект Оптова ціна за од., крб.
 1.Трансформатор >ТН1 46/220 2 5.000
 2. Реле >РЭН 29-11 3 400
 3. Вилка >РШ1П 1 300
 4.Транзистор >КТ603В 4 150
 5.Конденсатор >К50-6 2 100
6.Печатная плата - 1 1.000

Таблиця 1.3 - Технологічний процеселектромонтажа блоку харчування

Номер і змістом операції Розряд роботи >Приспособления, інструменти, устаткування
1. Виготовити шаблон в'язки джгута. Кількістьштирьков - 51 3 Гайковий ключ
2. Закріпити вузли початку дроти заштирек на джгуті відповідно до кресленню і таблиці сполук 3 Пінцет
3. Розвести провід трасою на джгут відповідно до кресленню і таблиці сполук 3 Вручну
4. Закріпити другий кінець дроти за відповіднийштирек вузлом, залишивши бирку з порядковим номером на кінці дроти 3 Пінцет
5.Обрезать надлишок дроти, залишивши запас на 1-2перепайки 3 >Остро-губци
6. З метою запобігання збігу маркувальних бирок зав'язати обох кінцях дроти по вузлу 3 Вручну
7.Жгути в'язати нитками подвійним вузлом. Крок в'язки 10-15 мм. Довжинапровязиваемой частини джгута - 0.8 м 3 Ключ монтажний
8. Зняти ізоляцію з кінців дроти на довжину 5-8 мм 3 Ел.обжигалка
9.Скрутить жили дроти вздовж подовжньої осі 3 Пінцет
10.Флюсовать жили дротів. Кількість жив - 140 3 Ванна дляфлюсования
11.Лудить жили дротів зануренням вприпойПОС40. Температураприпоя250°С 3 Ел.лудилка
12.Уложить джгут в раму блоку відповідно до монтажного кресленню.Отрегулировать становище джгута 3 пінцет

Таблиця 1.4 - Норми часу на технологічний процес виготовлення блоку харчування

Номер операції >Тшт, хв
1 0.7
2 0.7
3 0.2
4 0.5
5 1.4
6 0.7
7 0,7
8 0,7
9 0,7
10 0,7
11 0,7
12 0,7

Разом загальне часТшт. - 8.4 хв.

1.2 Вибір та обґрунтування типу виробництва та виду потокової лінії

Форма організації виробничого процесу дільниці (цеху) визначається, зазвичай, типом виробництва. Тип виробництва - це ступінь сталості завантаження робочих місць, лінії, ділянки, цеху, заводу одному й тому ж роботою. Розрізняють три типу виробництва: масовий, серійний, одиничний.

Правильне визначення типу виробництва дільниці дозволяє вибрати ефективну форму осередку. Основою визначення типу продукування є програма випуску, вид вироби і трудомісткість її виготовлення. Показниками визначення типу виробництва можуть бути коефіцієнти спеціалізації (), масовості ().

Коефіцієнт масовості () визначається за такою формулою:

; (1)

де - кількість операцій із даному технологічному процесові.

 - норма штучного часу -і операції з урахуванням коефіцієнта виконання норм часу, ;

 - такт (ритм) випуску виробів, визначається за такою формулою:

; (2)

де - місячна програма випускузапускаемого вироби, вважаємо рівним 28000

 - місячний ефективний фонд часу роботи устаткування, визначається за такою формулою:

; (3)

де -сменность роботи (двозмінний);

 - кількість днів, у плановий період;

 - тривалість робочого дня, ;

K>П.О. - коефіцієнт, враховує час простою обладнання плановому ремонті (K>П.О. = 0.98).

>Подставив все значення формулу (3), отримуємо:

 .

>Подставив все значення (2), отримуємо:

.

Отже, коефіцієнт масовості за такою формулою (1) дорівнює:


.

Коефіцієнт спеціалізації () визначається за такою формулою:

; (4)

де - кількість операцій із технологічному процесові;

 - кількість робочих місць (одиниць устаткування), необхідні виконання цього технологічного процесу (вираховується за формулою (5)).

>Подставив значення формулу (4), отримуємо:

.

ОскількиКм =1 іКсп=1, то тип виробництва масовий, у зв'язку з тим, кожна операція технологічного процесу повністю завантажує мінімум одне робоче місце протягом усього планованого періоду. Отже, доцільна організація поточного виробництва. Посвідкою потокової лінії будеоднопредметнаянепреривно-поточная лінія.

Позаяк у завданні час виконання технологічних операцій одно чи кратно такту (ритму) потоку, і відхилення становить 5-7%, то технологічний процес буде синхронним.


2.Расчеткалендарно-планових нормативів

>Однопредметниенепреривно-поточние лінії (>ОНПЛ) застосовують у масовому ікрупносерийном типах виробництва, коли норми часу операцій рівні чи кратні такту (ритму). Предмети праці переміщують із робочого часу інше безпролеживания, кожна операція постійно закріплена за певним робочим місцем, робочі місця перебувають у порядку прямування технологічного процесу.

Основний складкалендарно-планових нормативівОНПЛ: такт чи ритм потоку; кількість робочих місць за операціями і по потокової лінії; швидкість руху конвеєра; період конвеєра; величина напрацювань; тривалість виробничого циклу;стандарт-планОНПЛ; темп потокової лінії.

Такт потокової лінії визначається за такою формулою (3). Його розмір залежить від програми випуску виробів й ефективного фонду роботи часу роботи потокової лінії. Він окреслюється твір такту на розмір транспортної партії.

Розрахунок необхідної кількості робочих місць дляоднопредметнихнепреривно-поточних ліній проводиться у разі формулі:

; (5)

де - норма штучного часу на даної -і операції з урахуванням коефіцієнта виконання норм (), ; - такт потокової лінії, .Подставив значення формулу, отримуємо:


 .

Якщо норми часу на операціях рівні чи кратні такту, то, при розрахунку кількості робочих місць отримуємо цілі числа. Якщо ж процес в повному обсязі синхронізований, то отримане із розрахунку кількість робочих місць після відповідного аналізу заокруглюється до цілого вересня більшу чи менший бік (приймемо = 12).

Коефіцієнт завантаження робочих місць з кожної даної -і операції визначається за такою формулою:

; (6)

де - розрахункове кількість робочих місць на -і операції;

 - прийняте кількість робочих місць на -і операції.

Оскільки норми часу рівні чи кратні такту, то коефіцієнт завантаження робочих місць дорівнює одиниці всім операцій ().

Середній коефіцієнт завантаження робочих місць по потокової лінії визначається за такою формулою:

; (7)

Розрахунок потрібного кількості устаткування (робочих місць) і коефіцієнт завантаження представлено таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 - Розрахунок потрібного кількості устаткування (робочих місць) і коефіцієнт завантаження

Номер і змістом операції

Норма штучного часу (>tприм),

хв

Такт лінії (>r>нл),мин/шт

Кількість одиниць устаткування

(раб. місць)

Коефіцієнт завантаження робочих місць, устаткування Доіз

Розрахунковий Зр

Прийняте Зін

1. Виготовити шаблон в'язки джгута. Кількістьштирьков - 51 0.7 0.7 1 1 1
2. Закріпити вузли початку дроти заштирек на джгуті відповідно до кресленню і таблиці сполук 0.7 0.7 1 1 1
3. Розвести провід трасою на джгут відповідно до кресленню і таблиці сполук. Закріпити другий кінець дроти за відповіднийштирек вузлом, залишивши бирку з порядковим номером на кінці дроти 0.2+0.5 0.7 1 1 1
4.Обрезать надлишок дроти, залишивши запас на 1-2перепайки 1.4 0.7 2 2 1
5. З метою запобігання збігу маркувальних бирок зав'язати обох кінцях дроти по вузлу 0.7 0.7 1 1 1
6.Жгути в'язати нитками подвійним вузлом. Крок в'язки 10-15 мм. Довжинапровязиваемой частини джгута - 0.8 м 0,7 0.7 1 1 1
7. Зняти ізоляцію з кінців дроти на довжину 5-8 мм 0,7 0.7 1 1 1
8.Скрутить жили дроти вздовж подовжньої осі 0,7 0.7 1 1 1
9.Флюсовать жили дротів. Кількість жив - 140 0,7 0.7 1 1 1
10.Лудить жили дротів зануренням вприпойПОС40. Температураприпоя250°С 0,7 0.7 1 1 1
11.Уложить джгут в раму блоку відповідно до монтажного кресленню.Отрегулировать становище джгута 0,7 0.7 1 1 1

Разом: 8.4 12 12

При організації поточного виробництва, особливонепреривно-поточного, повинен суворо витримуватися режим, що полягає з подачі виробів на робочі місця рівними партіями через рівні інтервали часу. Це умова виконується в тому разі, якщо для транспортних засобів використовуються конвеєри: транспортні, розподільні, робочі, пульсуючі.

Швидкість безупинно рухомих конвеєрів (до виконання операцій предмети праці знімаються з стрічки) визначається за такою формулою:

; (8)

де - крок конвеєра (відстань між осямисмежно розташованих на конвеєрі предметів праці), залежить від габаритів вироби, ;

 - такт потокової лінії, .

Відстань міжсмежно-расположенними предметами на лінії , однакову кроку конвеєра, може приймати при однобічному розташуванні робочих місць - , при двосторонньому - . У нашій випадку вибираємо двостороннє розташування робочих місць.

>Подставив значення формулу, отримуємо:

 .

>Определим період конвеєра. Період конвеєра це найменше загальне кратну числа робочихмест.д.ля нашого випадку - 2. Період конвеєра використовується для адресації виробів на конвеєрі. І тому стрічка конвеєраразмечается те щоб період довжині стрічки вкладався ціла кількість раз (див. малюнок 1).

Після розмітки конвеєра необхідно провести закріплення номерів періоду кожним робочим місцем, відповідно до ними кожний робітник повинен брати і класти предмети праці в стрічку.

Порядок закріплення номерів у цій прикладу показаний в таблиці 1.6

Таблиця 2.2 - Порядок закріплення номерівразметочних знаків за робочими місцями розподільного конвеєра

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація