Реферати українською » Менеджмент » Формування логістичного ланцюга


Реферат Формування логістичного ланцюга

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Саратовський Державний Технічний Університет

Інститут Бізнесу і ДіловогоАдминистрирования

 

КафедраММЛ


Курсова робота

 

По дисципліни: Логістика

Варіант: 4/3

 

 


  Виконала: студентка грн.МНЖ-35

 >КаленюкО.С.

Перевірив:

до. е. зв.Доц. каф.ММЛ

Фоменка А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2006 р.


>СОДЕРЖАНИЕ:

 

Запровадження………………………………………………………………… 3

Завдання 1………………………………………………………………... 4

Завдання 2………………………………………………………………... 10

Завдання 3………………………………………………………………….22

Завдання 4………………………………………………………………… 24

Укладання……………………………………………………………... 48

Список літератури……………………………………………………... 49


 

 Логістика є багатогранної, багатопланової наукою. У літературі неодноразово відзначалася можливість дослідження об'єкта логістики з різних точок зору, яка передбачає тісну взаємозв'язок даної науки з іншими галузями економічного знання. Така специфіка, мабуть, і з'явилася причиною різноманіття визначень поняття «Логістика». Зупинимося одному з них, за яким, логістика- наука про управління потоковими процесами. Отже, метою логістики є реалізація комплексу заходів із підвищення ефективності функціонуванняпотокопроводящих систем й оптимізації потокових процесів.

 Досягнення мети логістики забезпечує використання логістичного підходу, який залежить від виділенні єдиної функцій управління колись розрізненими, матеріальними, інформаційними і на фінансові потоки, в різних етапах процесу відтворення.

 Застосування логістичного підходу у підприємницькій діяльності розкриває значні потенційні зниження витрат, поліпшення обслуговування покупців, збільшення адаптивності підприємства чи організації до зовнішніх та внутрішньою чинникам впливу, зумовленим ринковою економікою, у цілому, посилення конкурентоспроможності суб'єктів російської економіки.

 >Логистические потоки рухаються у вигляді і крізь ланки логістичній системи, якими можуть бути підприємства- постачальники матеріальних ресурсів, виробничі підприємства міста і їх підрозділи, збутові, торгові, посередницькі організації різного рівня, транспортні і експедиційні підприємства міста і т. буд. Отже, логістика охоплює значну частину, як сфери виробництва, і сфери звернення.

 Найбільша ефективність характеризується її формуванні та функціонуванні повної логістичній ланцюга, що є лінійно упорядкований безліч ланок логістичній системи від постачальника матеріальних ресурсів до кінцевого споживача готової продукції.

У запропонованій курсової роботі вирішується завдання, пов'язані з формуванням логістичній ланцюга на завершальному етапі руху матеріального потоку.    


 

Таблиця 1

Виробничі потужності підприємства «Гама» на четвертий квартал по місяців

Місяць

Попитшт./мес.

Випуск своєї продукції основних потужностях підприємства,шт./мес.

Випуск своєї продукції резервних потужностей підприємства,шт./мес.

1

2

3

4

Січень

237 223 73

Лютий

297 233 77

Березень

396 251 83

Таблиця 2

Недоліки виробництва і збереження продукції з підприємству «Гама»

Недоліки зберігання одиниці виробленої продукціїу.д.е./мес.

Недоліки виробництва на основних потужностях підприємства,у.д.е./мес.

Недоліки виробництва на резервні потужності підприємства,у.д.е./мес.

1

2

3

5 120 160

Таблиця 2а

Запаси готової своєї продукції підприємстві початку року

Підприємство

Запаси готової продукції, прим.

«Гама»

13

Таблиця 3

Недоліки виробництва, витрати зберігання, виробничі потужності підприємства міста і обсяг попиту

Час вид складування і виробництва

Виробництво і збереження одиниці вироби,у.д.е., міс.

Загальне пропозицію

Січень

Лютий

Березень

Запас початку січня (>ЗМ1)

 

5

 

10

 

15

13

 

 

 


Виробництво

Січень основні (>М1О)

120 125 130

223

Січень резервні (>М1Р)

160 165 170

73

Лютий основні (>М2О)

120 125

233

Лютий резервні (>М2Р)

160 165

77

Березень основні (>М3О)

120

251

Березень резервні (>М3Р)

160

83

Загальний попит

237

297

396

>1.Смотрим, збігається підходять до пропозицією якщо так, то таблиця 3 залишиться без зміни, якщо попит перевищує пропозицію, то додаємо фіктивну рядок, якщо навпаки тоді додаємо фіктивний стовпець, що зробили у разі, оскількиПРЕДЛОЖЕНИЕ>СПРОСА.

ПРОПОЗИЦІЯ одно: 13+223+73+233+77+251+83=953;

ПОПИТ дорівнює: 237+297+396=930;

Різниця між попитом й пропозицією записуємо в рядку попит фіктивного шпальти.

953-930=23;

Таблиця За

   (V1)          (V2)           (V3)           (V4)

>ЯНВ.

>ФЕВ.

МАР.

>ФИК.

>ПРЕДЛ

>1шт

>2шт

>3шт

>4шт

>5шт

>6шт

>7шт

>ЗМ1

(>U1)

5 10 15 0

13

5 5 5 5 - - -
13 - - -

>М1О

(U2)

120 125 130 0

223

120 5 5 5 5 - -
223 - - -

>М1Р

(>U3)

160 165 170 0

73

160

5 5 5 5 5 5
1 - 49 23

>М2О

(>U4)

120 125 0

233

120 5 5 5 5 5 5
- 233 - -

>М2Р

(>U5)

160 165 0

77

160 5 5 5 5 5 5
- 64 13 -

>М3О

(>U6)

120 0

251

120

- - - - -
- - 251 -

>МР

(>U7)

160 0

83

160

- - - -
- - 83 -

>СПР

237

297

396

23

 

>1шт

115 110 105

 

>2шт

115 110 105

 

>3шт

115 110 110

 

>4шт

115

110 110

 

>5шт

40

5 5

 

>6шт

40 40

 

>7шт

-

40

40

 

>U1+V1=5;U1=0;V1= 5; 

>U2+V1=120;U2=115;V2=10;

>U3+V1=160;U3=155;V3=15;

>U3+V3=170;U4=110;V4=-155;

>U3+V4=0;U5=150;

>U4+V2=120;U6=105;

>U5+V2=160;U7=145;

>U5+V3=165;

>U6+V3=120;

>U7+V3=160;

Знайдемо тіньові ціни кожної порожній (>небазисной) клітини за такою формулою >Sij=>Cij-(>Ui+>Vj):

>S12=10-(0+10)=0;

>S13=15-(0+15)=0;

>S14=0-(0+(-155))=155;

>S22=125-(115+10)=0;

>S23=130-(115+15)=0;

>S24=0-(115+(-155))=40;

>S32=165-(155+10)=0;

>S43=125-(110+15)=0;

>S44=0-(110+(-155))=45;

>S54=0-(150+(-155))=5;

>S64=0-(105+(-155))=50;

>S74=0-(145+(-155))=10;

Висновок: Запаси попередніх періодів рекомендується реалізовувати січні, як їх реалізуємо у лютому чи березні, то витрати виробничої програми не зміняться.

Січневі основні потужності буде використано повністю. Уся вироблена ними продукція у кількості 223 прим. буде реалізовано відразу у грудні, якщо вона реалізована у лютому чи березні, пролежавши доти складі, витрати виробничої програми не зміняться. Якщо у січні основні потужності ні використані повністю, кожен не вироблена ними продукція, збільшить витрати програми на 40у.е.д./шт.

Січневі резервні потужності буде використано частково. На даних потужностях буде зроблено 50 прим. продукції їх 1 прим. буде реалізовано у грудні, а 49 прим. залишаться складі і пролежать там так березня, що й буде реалізовано. Якщо частка виробленої на січневих потужностях будуть реалізована у лютому, то витрати виробничої програми залишаться не зміненими.

Лютневі основні потужності буде використано повністю, усю вироблену ними продукція здійсниться у лютому. Якщо частина цієї продукції реалізовувати березні витрати виробничої програми не зміняться. Кожна не вироблена продукція на лютневих основних потужностях збільшує виробничу програму на 45у.д.е./шт.

Лютневі резервні потужності буде використано повністю кожна не вироблена ними одиниця продукції збільшує витрати виробничої програми п'ятьу.д.е./шт. З виробленої на даних потужностях продукції, 64 прим. буде реалізовано відразу у лютому, а 13 прим. пролежать складі до березня, що й буде реалізовано.

Березневі основні потужності буде використано повністю, усю вироблену продукція здійсниться у березні. Кожна не вироблена продукція на даних потужностях збільшить витрати виробничої програми на 50у.д.е./шт.

 Березневі резервні потужності буде використано повністю, усю вироблену продукція на даних потужностях здійсниться у березні. Кожна не вироблена одиниця продукції збільшить витрати виробничої програми на 10у.д.е./шт.

Отже: у грудні побудують до реалізації 286 прим. продукції лютому 359 прим. продукції і на у березні 396 прим.

Додаткове завдання.

1. Загальна вартість виконання виробничої програми дорівнюватиме: сумі, витрати виробництво та зберігання, помножені на кількості своєї продукції даному складі.

(13*5)+(223*120)+(1*160)+(49*170)+(23*0)+(233*120)+(64*160)+(13*165)+(251*120)+(83*160)=119060у.д.е.

2. Відсоток задоволення попиту за умови:

-у грудні 100% основних потужностей та 0% резервних;

Загальний попит у січні досягло 237 прим. він дорівнює 100%, загальне пропозицію становило 309 прим., їх запас початку року 13 прим., продукції випущеної на основних потужностях 223 прим. і резервних потужностей 73 прим. Звідси випливає:

237=100%

>223=X

>237X=223*100%; звідсиX=0.9409; чи 94,09%;

-у лютому 100% основних потужностей та 20% резервних;

Загальний попит у лютому становив 297 прим. він дорівнює 100%, загальне пропозицію становило 310 прим., їх продукції випущеної на основних потужностях 233 прим. і резервних потужностей 77 прим. Звідси випливає:

77=100%

 >X=20%

>100X=77*20%; звідсиX=15,4; чи 15,4 прим.;

233+15,4=248,4; звідси 297=100%

     248,4=X

>297X=248.4*100%; звідсиX=0.8364; чи 83,64%;

- у березні 100% основних потужностей та 100% резервних;

Загальний попит у березні дорівнював 396 прим. він дорівнює 100%, загальне пропозицію становило 334 прим., їх продукції випущеної на основних потужностях 251 прим. і резервні потужності 83 прим. Звідси випливає:

396=100%

251+83=334; звідси 396=100%

334= X

>396X=334*100%; звідсиX=0,8434; чи 84,34%;

Знайдемо загальну вартість виробничої програми при вище зазначених умовах:

Дивимося, збігається підходять до пропозицією якщо так, то таблиця 3 залишиться без зміни, якщо попит перевищує пропозицію, то додаємо фіктивну рядок, якщо навпаки тоді додаємо фіктивний стовпець, що зробили у разі, оскількиПРЕДЛОЖЕНИЕ>СПРОСА.

ПРОПОЗИЦІЯ одно: 13+223+233+15,4+251+83=818,4;

ПОПИТ дорівнює: 237+297+396=930;

Різниця між попитом й пропозицією записуємо в рядку попит фіктивного шпальти.

930-818,4=111,6;

>Таблица3б

   (V1)          (V2)           (V3)          

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

>ЯНВ.

>ФЕВ.

МАР.

>ПРЕДЛ

>1шт

>2шт

>3шт

>4шт

>5шт

>6шт

>ЗМ1

(>U1)

5 10 15

13

5 5 5 5 5 5
13 - -

>М1О

(U2)

120 125 130

223