Реферати українською » Менеджмент » Режим роботи та умови праці в магазині


Реферат Режим роботи та умови праці в магазині

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Освітнє Заснування Вищої

Фахового Освіти

>Центросоюза Російської Федерації

 

«Білгородський УніверситетПотребительской Кооперації»


Кафедра: Комерційної роботи і реклами


Дисципліна: Організація й технологія торгівлі у споживчій кооперації


>Реферат на задану тему:

 

Режим праці та умови праці магазині

Виконала: студентка

факультету заочного навчання

групиТЭТ-41

Овчарова Ю.В.

Перевірила: >Чуева

Бєлгород 2007

>СОДЕРЖАНИЕ

 

1.1 Запровадження

1.2 Режим роботи у магазині

1.3 Умови праці магазині

1.4 Організація праці працівників магазину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Запровадження

               Успіх роботи будь-який організації забезпечують працівники, зайняті у ній. Саме тому сучасна концепція управління підприємством передбачає виділення із великої числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, що з управлінням кадрової складової організації – персоналом.

               У будь-якій організації виникає у визначенні кількості персоналу, в до ефективної системи добору, наймання та розстановки кадрів, у забезпеченні їх зайнятості з інтересами фірми і самої працівника, у системі винагороди за працю за його результатами, просування працівників, системі трудовий мотивації, в обліку індивідуальних проблем працівників.

               Підвищення інтересу до людського чинника в 60-80-ті роки зумовило розробку теорії та практики управління трудовим колективом. У цьому передбачалося, діяльність колективу має бути спрямована на планомірне досягнення соціально економічної мети, що полягає у отриманні високих кінцевих результатів при мінімізації витрат усіх ресурсів, створення сприятливого морально-психологічного клімату, стимулів і умов праці, які його високу привабливість і задоволеність ним усіх членів колективу.

               Перехід країни на ринкові відносини у корені змінила концепцію управління персоналом, вибір засобів і методів практичної реалізації завдань управління персоналом підвищення ефективності виробництва.

               На результати діяльності будь-який організації, звісно, визначальним чином вплинути продовжує надавати економічний аспект управління персоналом. за таким пов'язано визначення кількості персоналу, професійно – відповідність кваліфікаційним вимогам щодо нього, ефективне використання персоналу з часу, кваліфікації, рівнем освіти. Проте все великої ваги набуває соціальна спрямованість в кадрової роботи, зміна акценту в кадрову політику на облік інтересів працівника, підвищення мотивації праці, як умови вищої його результативності.

               Нові економічних умов припускають використання як нових теоретичних передумов, а й нову технологію самої роботи з кадрами. У зв'язку з цим зростає роль кадрового планування, його інформаційного забезпечення.

               Впровадження досягнень науково – технічного прогресу здебільшого визначається професіоналізмом співробітників і призводить до великим змін у праці людини. Дедалі більше важливим ставати підготовка і безупинне навчання персоналу.Упраздняются давні листи й створюються нові робочі місця, що, з одного боку, сприяє зростання безробіття, з іншого боку з'являється недолік кваліфікованих кадрів, відповідальних вимогам нових технологій. І тому, важливе місце у ефективної роботи магазину займає правильна, оптимальна організація трудових процесів.

               Організація праці магазині має бути спрямована за проведення комплексу організаційно-технічних, економічних пріоритетів і санітарно- гігієнічних заходів, дозволяють раціоналізуватиторгово-технологический процес, ефективніше використовуватиторгово-технологический процес, ефективніше використовувати торгові й інші площі, обладнання та персонал магазину, створити сприятливі умови праці та цій основі забезпечити високий рівень торгового обслуговування населення.

 

1.2 Режим роботи у магазині

 

               Якість обслуговування покупців значною мірою залежить від режиму роботи роздрібного торгового підприємства. Натомість, на режим роботи магазину впливають інтенсивністьпокупательских потоків, розподіл товарообігу щогодини дня, дням тижню, сезонах. У цьому слід також ураховувати необхідність створення оптимального режиму праці та відпочинку торгових працівників, надання їм п'ятиденної робочого тижня, складання зручного графіка виходу роботу.

               Узгодженості режиму роботи магазину з режимом праці та відпочинку його досягають шляхом розробки раціональних графіків виходу роботу. Вони мають містити дотриманні передбаченої трудовим законодавством тривалості робочого дня і забезпечення ритмічності чергування часу праці та відпочинку працівників магазину протягом дні й робочого тижня. Слід передбачати час наподготовительно-заключительние операції. Графіки повинні відповідати змінипокупательских потоків у різні годинник дні й дні тижня.

               У робочий час включається час, затрачуване наподготовительно-заключительние операції. Так, для продавця цей час складається з витрат часу отримання та прискорення підготовки товарів на продаж, їх розміщення та викладку, підготовку інвентарю і пакувального матеріалу, перевіркувесоизмерительного устаткування, підрахунок чеків, збирання інвентарю, пакувальних матеріалів, передачу товарно-матеріальних цінностей тощо. На ці операції відводиться, зазвичай, щонайменше 15-30 хв, але з більш 60 хв на зміну.

               Присемичасовом робочому дні встановлюють шестиденну робочий тиждень з однією вихідним днем. У магазині з восьмигодинним робочим днем тривалість робочого тижня становить зазвичай п'ять днів із двома вихідними днями. Загальна тривалість робочого дня протягом тижня – 40 год.

               Якщо магазиніполуторасменний режим роботи (11 год щодня), то тут для працівників встановлюється робочого дня тривалістю 8 год з цими двома вихідними днями. У виняткових випадках, коли неможливо встановити робочого дня нормальної тривалості, продавцям і контролерів- касирів дозволяється застосовуватисуммированний облік робочого дня. У цьому тривалість робочого дня має перевищувати 11 год 30 хв за обов'язкового наданні відпочинку наступного дня. Загальна кількість робочих годин на місяць має бути таку ж, як та інших працівників. Переклад працівників насуммированний облік робочого дня здійснюється за узгодження з профспілковим комітетом.

               У разі, якщо магазин працює у півтори чи дві зміни і протягом дня має нерівномірний потік покупців, то тут для всіх працівників може визначатися стрічковий графік виходу роботу. Такий графік передбачає вихід працювати не всіх працівників одночасно, а групами у різні годинник дня. Найчастіше такі графіки застосовують у продовольчих магазинах.

               Розрахунок планової чисельності працівників здійснюється з урахуванням режиму роботи підприємства. У цьому враховуються коефіцієнти збільшення чисельності, яка потрібна на заміни тимчасово відсутніх працівників (відпустку, хвороба). При плануванні чисельності продавців, касирів,контролеров-кассиров визначають явочну і середньоспискову чисельність. При розрахунку чисельності цих працівників використовується показник умовного робочого місця. У його визначенні можуть бути взяті показники середньої площі одного умовного робочого місця (в продовольчої торгівлі – 20 кв. м, в непродовольчої – 21,5 кв. м). У явочну чисельність входять працівники, які щоденно повинні бути на роботі у протягом робочого дня з урахуванням часу, затрачуваного наподготовительно-заключительние

операції. Розрахунок явочній чисельності проводиться у разі формулі:

        Чя = [>Рм * (>Тр+Тпз)] /Тм,

         деЧя – явочна кількість працівників, чол;

        Рм – умовне кількість робочих місць, од.;

        Тр – час магазину на тиждень, год;

        Тпз – часзаключительно-подготовительних операцій, год;

        Тм – планова тривалість робочого тижня одного працівника, год.

             Для розрахунку середньоспискової чисельності використовується формула:

        Чсс =Чя *Тнф /Тпф,

         деЧсс – списочна кількість працівників, чол.;

        Чя – явочна кількість працівників, чол.;

        Тнф – повне кількість робітників днів одного працівника на рік

(номінальний фонд);

        Тпф – плановий корисний фонд робочого дня одному працівникові в

рік.

               Розрахованасреднесписочная чисельність продавців може бути зменшена з огляду на те, що коли частина його роботи може виконуватися завідувачами відділами, їхніх заступників. Чисельність співробітників малороздрібній мережі визначатиметься з урахуванням режиму його роботи. Та заодно слід пам'ятати, що з визначенні чисельності продавців і касирів доцільно враховуватиме й такі чинники, як інтенсивністьпокупательских потоків, попит населення, його сезонність, і навіть застосування сучасних технологій продажу товарів.

               За підсумками розрахунку планової чисельності працівників складається штатний розклад і виробляється розрахунок фонду зарплати. Штатний розклад представляє перелік всіх посад із кількості працівників і передбачених ставок і окладів (при тарифної системі оплати праці) або коефіцієнтів зростання зарплати (прибестарифной системі оплати праці).

               У торгівлі ринок праці має свої особливості, що виявляються наступного:

- потреба у працівників торгівлі зростає швидшими темпами проти іншими галузями, що свідчить про підвищенні значення торгівлі за умов що розвивається ринку;

- торгівля приваблює велика кількість працівників з деяких інших сфер, тому тут працюють дуже чисельна без спеціальних знань, але вже мають досвід роботи у різних галузях економіки;

- привабливість праці торгівлі обумовлена вищою дохідністю проти іншими галузями;

- потреба у робочих професіях торгувати має власну специфіку, зумовлену тим, що виявляється стійка тенденція попиту молодих працівників. Ця тенденція ринку праці торгівлі ставить за мету створювати новий мотиваційний механізм стимулювання праці.

 

1.3 Умови праці магазині

Удосконалення організації праці магазині нерозривно пов'язане з поліпшенням умов праці працівників, які у значною мірою визначають їхню продуктивність і стомлюваність. Домогтися поліпшень умов труднощів можна впровадженням коштів механізації важкі крейсери та трудомістких робіт, поліпшенням санітарно-гігієнічних, побутових і естетичних умов праці, забезпеченням охорони праці та суворим дотриманням техніки безпеки.

         Поліпшенню умов праці працівників магазину багато в чому сприяє широке застосуваннятари-оборудования для доставки товарів у роздрібну мережу, впровадження коштів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт івнутримагазинного переміщення товарів, механізація операцій, що з підготовкою товарів до продажу але їх відпусткою, і навітьучетно-вичислительних операцій.

Умови праці працівників магазину великою мірою залежить від вентиляції і опалення. У торговому залі, й інших приміщеннях магазину повинен підтримуватися нормальний повітрообмін і температура повітря. Температура повітря на торговому залі, й підсобних приміщеннях магазину у холодний період року має бути, у межах17-22'C, в теплий період - не перевищувати28'C. Відповідно до санітарних норм швидкість руху повітря на приміщеннях в теплий період року можливо, у межах від 0,3 до 0,5 м/с, у холодний - трохи більше 0,3 м/с. Система вентиляції і опалення має передбачати рівномірний розподіл повітря на приміщеннях магазину. Відносна вогкість повітря у холодний періоди року повинна перевищувати 75 %, в теплі період року його можливо, у межах від 55 % (при28'C) до 75 % (при24'C).

Особливі вимоги висуваються до висвітлення магазинів. Він повинен бути рівномірним, досить інтенсивним, але з сліпучим. Важливо, щоб висвітлення не спотворювало фактичний колір товарів. Робітники місця фасувальників, продавців гастрономічних товарів,контролеров-кассиров повинні висвітлюватися в 1,5-2 разу інтенсивніше, ніж решта торгового залу.

               У робочих приміщеннях магазину концентрація пилу повітря має перевищувати 10 мг/м3. Знизити концентрацію пилу можна з допомогою витяжний вентиляції. Для видалення пилу, осілої на устаткуванні, стінах тощо. буд., використовують пилососи.

               Несприятливий вплив на організм людини надає шум. Він призводить до перевтомі працівників, розвитку різноманітних захворювань. Основними джерелами галасу зчинив на магазинах є транспортери, холодильні і вентиляційні установки, і навіть деяких інших види торгово-технологічного устаткування. Шум чинить негативний вплив як працівники магазину, а й у покупців. Гранично припустимий рівень шуму для торгових залів магазинів становить 50-60дБ.

               Поліпшенню умов праці працівників торгівлі, підвищенню культури обслуговування покупців сприяють також дотримання вимог технічної естетики з організацією робочих місць і оформленні інтер'єрів, і навіть суворе дотримання санітарно-гігієнічних умов праці. Магазини повинні розташовувати необхіднимисанитарно-техническими пристроями і побутовими приміщеннями.

               На продуктивності праці працівників магазину, якість обслуговування покупців істотно впливає мікроклімат у його колективі. Слушний мікроклімат у колективі передбачає доброзичливе ставлення працівників друг до друга, дружню роботу, взаємовиручку тощо. буд. Він великою мірою залежить від характеру і пародіюванням стилю керівництва колективом магазину.

 

1.4 Організація праці працівників магазину

Організація праці магазині має бути спрямована за проведення комплексу організаційно-технічних, економічних пріоритетів і санітарно-гігієнічних заходів, дозволяють раціоналізуватиторгово-технологический процес, ефективніше використовувати торгові й інші площі, створити сприятливі умови праці та цій основі забезпечити високий рівень торгового обслуговування населення.

Розрізняють індивідуальну і бригадну форми організації праці. При індивідуальної формі організації праці працівник магазину використовується певному ділянці торгово-технологічного процесу, нею покладається особиста відповідальність за схоронність товарно-матеріальних цінностей, обслуговування покупців тощо. буд.Бригадная форма організації праці передбачає об'єднання працівників у бригади не більше відділу, секції тощо. буд. Вони несуть спільну відповідальність за результати своєї роботи.

Чисельність співробітників і структура штату магазину залежить від типу підприємства міста і розміру його торговельної площі, обсягу, умов та режиму роботи, методів продажу товарів, кількості робочих місць та інших показників, які впливають трудомісткість виконуваних робіт.

У зв'язку з цим, важливе значення має раціональне розподіл праці працівників магазину. Воно передбачає найбільш доцільну розстановку працівників до виконанняторгово-технологических операцій, чітке визначення функціональних обов'язків кожного працівника. Основними формами поділу праці магазині є: функціональне,товарно-отраслевое і кваліфікаційне.

Функціональне поділ передбачає відокремлення окремих функцій і виділення працівників їхнього виконання. З огляду на це ознаки весь персонал роздрібного торгового підприємства підрозділяється втричі категорії: управлінський, основний читоргово-оперативний, і допоміжний.

Управлінська персонал складається з працівників, які забезпечують управлінняторгово-технологическим і трудовим процесом. Сюди входять керівні, інженерно-технічні працівники та службовці — директор (завідуючий), заступник директора (завідувача), адміністратор, товарознавці, завідувачі секціями, старший бухгалтер, бухгалтери, касир тощо. буд.

Загальне керівництво магазином здійснює директор (завідуючий), він також керує планово-економічної роботою, займається добором кадрів організує підвищення його кваліфікації, забезпечує охорону праці, техніку безпеки і пожежну безпеку. Йому підпорядковані служби, займаються питаннями праці та зарплати, бухгалтерського обліку, і фінансів.

Заступник директора (завідувача) магазином керує комерційної діяльністю, під керівництвом питання організації технологічних операцій та господарського обслуговування.

Бухгалтерський апарат приймає від матеріально відповідальних осіб товарно-грошові звіти, перевіряє і обробляє їх, враховує кошти й кредити банків, і навіть виконує інші бухгалтерські операції.

Адміністратор стежить станом викладки товарів хороших

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація