Реферати українською » Менеджмент » Проектування процесу управління організацією


Реферат Проектування процесу управління організацією

Характеристика МУП «Дорремстрой»

Майно, що належить до муніципальної власності, передано то господарське ведення від імені колективу. Майно складається з закріплених його основних та оборотних засобів, їхнім виокремленням його статутного фонду, і навіть із іншого майна, закріпленого за МУП «Дорремстрой». Майно підприємства віддзеркалюється в балансі підприємства.

Підприємством виробляються амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів. З фондів, в розпорядження колективу, створюються фонди розвитку, науку й техніки, фонд соціального розвитку, фонд оплати праці.

Основними завданнями МУП «Дорремстрой» є будівництво, помешкання і зміст міських доріг, зелених насаджень, санітарна очищення, поточне утримання і благоустрій міста. З іншого боку, підприємство виконує будівництво об'єктів виробничого, житлового, соціально-побутового призначення, як у підряду, і господарським способом.

Предметом діяльності МУП «Дорремстрой» є благоустрій і змістом міських територій, квітникарство, санітарна очищення.

Підприємство займається будь-яким виглядом діяльності, включаючи комерційної діяльності, вигідну економічно, пользующуюся попитом і заборонену законами Російської Федерації і Турецької Республіки Башкортостан.

Підприємство є госпрозрахунковим й виступає, самостійна юридична особа муніципального підпорядкування з своїми підрозділами, куди входять:

1. Асфальтный завод.

2. Дорожно-строительный ділянку.

3. Ділянка на санітарної очищенні і поточному змісту.

4. Цех механізації і транспорту.

Загальна кількість працівників становить 173 людини, зокрема 21 людина – управлінський персонал.

Зареєстровано 08.05.92 р. Розпорядженням №431-р адміністрацією р. Мелеуза. Міститься м. Мелеуз, вул. Леніна, 2, телефон-факс: 3–05–89.

Планування

 

Стратегічне планування є набір діянь П.Лазаренка та рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки заходів, вкладених у досягнення організацією своєї мети.

Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагають прийняттю управлінські рішення.

Інакше можна сказати, що стратегічне планування – це передбачення, яке є систему розрахунків й методів, процедур і керував, дозволяють визначати й оцінювати шляхів досягнення мети на тривалий час.

У межах стратегічного планування цієї організації є чотири виду управлінської діяльності: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація політики та організаційне стратегічне передбачення (усвідомлення менеджерами організаційних стратегій).

Особливості стратегічного плану:

• розробляється з погляду перспектив всієї організації;

• полягає в великих дослідженнях і фактичних даних;

• дозволяє залучати певні категорії працівників;

• є цілісним протягом певного проміжку часу й в водночас гнучким (тобто містить можливість модифікації та переорієнтації).

Формулювання місії організації та стратегічного бачення

Основна загальна мета організації – чітко виражена причина її існування – позначається як його місія.

Значення місії, яка виражена і ефективно представлена співробітникам організації, важко переоцінити. Місія деталізує статус фірми і відданість забезпечує напрям і орієнтири визначення цілей і стратегій в різних організаційних рівнях. Місія МУП «Дорремстрой» – задоволення потреб населення чистоті й затишку міста.

Оскільки організація є відкритої системою, вона може вижити, лише коли обиратиме як своєї мети – місії, задоволення какой–либо потреби довкілля.

Під стратегічним виденьем розуміється головна картина розвитку організації на найближчі 10–20 років.

До 2020 року підприємство вийде помітне зниження витрат, рахунок грамотного проектування процесу управління. Організація вийде нового рівня, що припускає під собою загальноросійські стандарти робіт з благоустрою міста.

Цілі організації

За підсумками загальної місії організації формуються та встановлюються мети організації. Вони повинні бути:

• конкретними і вимірними;

• орієнтованими у часі (тобто слід подолати результат);

• бути досяжними (повинні відповідати можливостям організації та її ресурсів).

Однією з методів постановки цілей у процесі управління побудова дерева цілей.

Існують три сфери, у яких організація встановлює свої цілі:

1.         Доходи організації:

Схожі реферати:

Навігація