Реферати українською » Менеджмент » Органи управління СТ "Базилевського"


Реферат Органи управління СТ "Базилевського"

Зміст

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ОРГАНИЗАЦИОННОЕУСТРОЙСТВО

ГЛАВА 2. ЦІЛІ ТА ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Проходження виробничої практики період із 9 серпня до 13 серпня 2010 року у бухгалтерії садівницького некомерційного товариства «>Базилевское». Основний державний реєстраційнийномер-1030203728037. СП «>Базилевское» структурно входить у союз садівників РеспублікиБашкортостан районного (міського) Ради садівників.

>Целями і завданнями проходження виробничої практики є:

· вивчення які реєструють документів організації;

· вивчення тих нормативних документів, визначальних статус організації;

· визначення організаційно-правовою форми організації;

· вивчення основних видів діяльності організації;

· вивчення положень установчого договору;

· вивчення організаційної структури організації.

Цей звіт практику і двох глав. У запровадження викладаються цілі й завдання. На укладанні підбиваються результати і робляться висновки.


ГЛАВА 1.ОРГАНИЗАЦИОННОЕУСТРОЙСТВО

 

Органи управління товариства є:

· загальні збори його членів - збори уповноважених представників;

· Правління;

· Голова правління, заступник голова правління.

Вищим органом управління загальні збори його членів, скликають раз на рік і в міру необхідності. Діяльність загальних зборів може брати участь будь-який співучасник з правом вирішального (дорадчого) голоси. Голова загальних зборів членів товариства обирається простим більшістю голосів що у роботі зборів. Вибори голова правління, членів і правління, членів ревізійної комісії здійснюються за розсуду загальних зборів відкритим чи таємним голосуванням.

>Компетенции загальних зборів:

· Прийом до членства товариства виняток з нього;

· Визначення кількісного складу правління товариства дострокове припинення їхніх повноважень ;

· Обрання членів ревізійної комісії;

· Прийняття рішень про вступ у товариство в Спілки садівничих некомерційних товариств;

· Твердження внутрішніх регламентів товариства;

· Прийняття рішень про реформування або про ліквідації товариства, призначення ліквідаційної комісії, твердження ліквідаційних балансів;

· Прийняття рішень формування і про використання майна товариства, з приводу створення та розвитку об'єктів інфраструктури, і навіть про призначення розміру цільових фондів і цільових внесків;

· Твердження річний прибутково-видатковою кошторису товариства прийняття рішень про виконанні;

· Твердження звітів правління і ревізійної комісії товариства;

· Заохочення членів і правління, ревізійної комісії і членів товариства;

· Твердження штатного розкладу працівників апарату (адміністрації) товариства протягом року;

· Твердження видів робіт, здійснюваних погражданско – правовим договорами.

Правління садівницького товариства є виконавчим колективним органом і підзвітний загальних зборів товариства. У своїй діяльності правління товариства керується справжнім Статутом, чинним законодавством, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. Правління товариства обирається відкритим голосуванням із числа членів товариства на двох років загальними зборами простим більшістю голосів. Кількісний склад членів і правління може бути менше п'яти осіб. Питання дострокове переобрання членів і правління може бути поставлений щонайменше ніж 1/3 членів товариства.

>Компетенции правління:

· Практичне виконання рішень загальних зборів, оперативне керівництво поточної діяльністю товариства;

· Упорядкуванняприходно – видаткових кошторисів і звітів, уявлення їх у твердження загальних зборів, розпорядження матеріальними активами товариства, не більше необхідні гарантування поточної діяльності;

·Организационно-техническое забезпечення діяльності загальних зборів, організація облік і звітність, підготовка річного звіту та уявлення його за твердження загальних зборів;

· Організація робіт з водопостачання, електрифікації, будівництва доріг, з проведення технічних заходів й з приводу;

· Здійснення контролю над своєчасним внесенням членами товариства встановлених обов'язкових платежів і внесків;

· Організація охорони майна товариства його членів;

· Організація будівництва, ремонту й змісту будинків, споруд, інженерних мереж, шляхів та інших об'єктів загального користування.

Правління об'єднання очолює голова правління, який обирається на правлінні з членів правління чи загальними зборами терміном три роки. Повноваження визначаються Статутом.

>Компетенции голова правління:

· Без доручення діє від імені товариства, представляє її інтересів у відносинах іншими юридичних осіб та громадянами;

· Замикає трудові договори (контракти), відкриває банках рахунки товариства, підписує інших документів і протоколи засідань правління;

· Має право першого підпису з фінансових документам;

·Видает доручення, зокрема з правом передоручення, забезпечує розробку й внесення затвердження загальних зборів внутрішніх регламентів, норму закону про оплаті працівників, які уклали трудові договору з товариством;

· Голова правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім віднесених до компетенції загальних зборів і правління.

Для контролю над фінансово-господарської діяльністю товариства загальні збори обирає ревізійну комісію терміном на двох років у кількості щонайменше трьох людей - голови і членів. Чисельність ревізійної комісії визначається загальними зборами. ревізійна комісія здійснює своєї діяльності виходячи з Положення про ревізійної комісії, законодавства і статуту Товариства. Положення про ревізійної комісії регулює порядок її і його взаємодії з іншими органами товариства, визначає функції і відповідних повноважень ревізійної комісії, порядок її формування та дострокового припинення повноважень її, порядок прийняття прийняття рішень та проведення засідань ревізійної комісії.

>Компетенции ревізійної комісії товариства:

· Проведення планових ревізії фінансово-господарську діяльність товариства не менше разу ніяк;

· Перевіряти бухгалтерський баланс, річний звіт;

· Представляти загальних зборів членів товариства висновки за бюджету, річного звіту і розмірам обов'язкових платежів і внесків;

· Звітувати перед загальними зборами про діяльність;

· Давати висновки за пропозицій розподілу річних доходів товариства про заходи з покриттю річного дефіциту.

ГЛАВА 2. ЦІЛІ ТА ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності є задоволення потреб членів товариства у виробництві продукції сільськогосподарського призначення для особистого споживання, проведення дозвілля й зміцнення здоров'я з урахуванням спільного освоєння членами товариства земельних ділянок, наданого для товариства його членів.

Види діяльності товариства:

· Здійснення видів діяльності, передбачених справжнім Статутом;

· Від своє ім'я придбання і здійснення майнових і немайнових прав;

· Придбання нерухомого майна, зокрема. земельні ділянки;

· Залучати позикові кошти;

· Укладати договори, і навіть здійснювати дії, необхідних досягнення мети, передбачених статутом товариства;

· Звертатися до суду чи арбітражний суд заявами про визнання недійсними (в цілому або частково) актів органів державної влади органів місцевого самоврядування, ні з заявами щодо неправомірності дій посадових осіб, що порушують права товариства;

· Відповідати за своїми зобов'язаннями своїм майном;

· Створювати асоціації (союзи) садівничих (>огороднических, дачних) некомерційних об'єднань;

· Відчиняти рахунки банках у порядку.


 

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Через війну проходження виробничої практики досягнуто такі цілі і завдання як:

· вивчення які реєструють документів організації;

· вивчення тих нормативних документів, визначальних статус організації;

· визначення організаційно-правовою форми організації;

· вивчення основних видів діяльності організації;

· вивчення положень установчого договору;

· вивчення організаційної структури організації.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

1.   

2.  Виписка з одного державного реєстру юридичних №>12192В/2010

3. Статут СП «>Базилевское».


>ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

>Организационно-економическая характеристика

організації, УСТАНОВИ

Примітка
Назва організації, установи >Садоводческое некомерційне товариство «>Базилевское» відповідно до Статутом
Скорочений назва організації, установи СП «>Базилевское» відповідно до Статутом
Місце реєстрації організації, установи Адміністрація Калінінського району міста Уфи РеспублікиБашкортостан відповідно до Статутом
Дата реєстрації організації, установи 13 травня 1992 р. відповідно до свідченнямОГРН
>Организационно-правовая форма організації, установи Споживчий кооператив відповідно до Статутом
Види діяльності організації, установи (окремо перерахуватилицензируемие)

-задовольняє потреби членів товариства у постачанні садових ділянок водою, електроенергією;

-веде облік членства, кількості садових ділянок та контролю над використанням за призначенням;

-здійснює агрономічні заходи щодо поліпшенню овочевих культур;

-благоустрій і змістом у стані доріг загального користування і надання інших послуг.

відповідно до Статутом
Наявність ліцензій ведення діяльності

 


Схожі реферати:

Навігація