Реферати українською » Менеджмент » Корпоративна соціальна відповідальність


Реферат Корпоративна соціальна відповідальність

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

Тема: Корпоративна соціальна відповідальність виникає


>СОДЕРЖАНИЕ

1 Корпоративна соціальна відповідальність виникає

2 Принципи приклади впровадженняКСО в маркетингові стратегії

Список використаної літератури


1КОРПОРАТИВНАЯ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тема корпоративної соціальної відповідальності (>КСО) сьогодні один із найбільш обговорюваних в діловому світі. Пов'язано це про те, що помітно зросла роль бізнесу у розвитку суспільства, підвищилися вимоги до відкритості у діловій сфері. Багато компаній чітко усвідомили, що успішно вести бізнес,функционируя в ізольованому просторі, неможливо. Тому інтеграція принципу корпоративної соціальної відповідальності у стратегію розвитку бізнесу стає характерною рисою провідних вітчизняних компаній.

Сучасний світ живе у умовах гострих соціальних труднощів і у зв'язку особливо значущою соціальна відповідальність виникає бізнесу – підприємств і закупівельних організацій, пов'язаних із розробкою, виготовленням та поставкою продукції та послуг, торгівлею, фінансами, оскільки вони мають основними фінансовими і матеріальних ресурсів для, що дозволяє вести роботу на вирішення завдань, які світом соціальних проблем. Розуміння лідерами бізнесу свого ключового значення й провідну роль у такої роботи спричинило народження наприкінці 20-го століття поняття «корпоративної соціальної відповідальності», який став найважливішої частиною понять сталий розвиток як бізнесу, а й людства загалом.

У світовій є усталене розуміння, що таке корпоративна соціальна відповідальність виникає. Організації, які оперують у цій галузі, визначають цього поняття по-різному.

«Бізнес для соціальної відповідальності»: корпоративна соціальна відповідальність виникає означає досягнення комерційного успіху шляхами, які цінують етичні принципи і поважають людей, спільноти і довкілля.

«Міжнародний форумбизнесс-лидеров»: корпоративна соціальна відповідальність виникає сприймається як просування практик відповідального бізнесу, які корисні бізнесу та суспільству, і сприяють соціальному, економічному і екологічно стійкого розвитку шляхом максимізації позитивного впливу бізнесу на суспільству й так мінімізації негативного.

«Світовий рада бізнесу для сталого розвитку»: визначає корпоративну соціальну відповідальність як зобов'язання бізнесу робити внесок у стійке економічного розвитку, трудові відносини з працівниками, їх сім'ями, місцевим співтовариством та суспільством загалом підвищення його якості життя.

«Центр системних бізнес-технологій «>SATIO»: Соціальна відповідальність бізнесу (>СОБ) — це добровільний внесок бізнесу у людський розвиток у соціальній, економічної й екологічної сферах, пов'язаний прямо пов'язана з основний діяльністю компанії та виходить далеко за межі певного законом мінімуму.

Соціальна відповідальність бізнесу носить багаторівневий характер.

Базовий рівень передбачає виконання таких зобов'язань: своєчасна оплата податків, виплата зарплати, наскільки можна — надання нових робочих місць (розширення робочого штату).

Другий рівень передбачає забезпечення працівників адекватними умовами як роботи, а й життя: підвищення рівня кваліфікації працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток соціальної сфери. Такий тип відповідальності умовно названо «корпоративної відповідальністю».

Третій, вищий рівень відповідальності, на думку учасників діалогу, передбачає благодійну діяльність.

До внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу можна віднести:

1. Безпека праці.

2. Стабільність зарплати.

3. Підтримка соціально значимої зарплати.

4. Додаткове медичне і соціальний страхування співробітників.

5. Розвиток людських ресурсів через навчальні програми розвитку й програми підготовки й підвищення кваліфікації.

6. Надання допомоги працівникам в критичних ситуаціях.

До зовнішньої соціальної відповідальності бізнесу можна віднести:

1.Спонсорство і корпоративна благодійність.

2. Сприяння охорони навколишнього середовища.

3. Взаємодія із місцевим співтовариством та місцевої влади.

4. Готовність брати участь у кризових ситуаціях.

5. Відповідальність споживачам товарів та послуг (випуск якісних товарів).

Мотиви соціальної відповідальності бізнесу:

1. Розвиток власного персоналу дозволяє як уникнути плинність кадрів, а й залучати найкращих фахівців над ринком.

2. Зростання продуктивність праці у компанії.

3. Поліпшення іміджу компанії, зростання репутації.

4. Реклама товару або ж послуги.

5. Висвітлення діяльності компанії, у ЗМІ.

6. Стабільність і стійкість розвитку компанії, у в довгостроковій перспективі.

7. Можливість залучення інвестиційного капіталусоциально-ответственних компаній вище, ніж й інших компаній.

8. Збереження соціальної стабільності у суспільстві загалом.

9. Податкові пільги.

Напрями діяльності, види соціальних програм.

>Административний/социальний бюджет — фінансові ресурси, виділені компанією у власних соціальних програм.

Корпоративний кодекс — це формальне виклад цінностей і принципів ділових відносин компаній. У кодексі утримуватися заявлені мінімальні стандарти поручництво компаній дотримуватися, а як і вимагати дотримання стандартів від своїх постачальників, підрядників, субпідрядників і ліцензіатів. Кодекс перестав бути законом, тому обов'язкового характеру має тільки тим, хто зобов'язався дотримуватися.

Місія соціально відповідальної компанії — це офіційно сформульована позиція компанії щодо свого соціального політики.

Пріоритети соціальної полі-тики компанії — це зафіксовані у документальному вигляді основних напрямів реалізації соціальних програм компанії.

Соціальні програми — добровільно здійснювана компанією діяльність із охорони природи, розвитку персоналу, створенню сприятливих умов праці, підтримці того суспільства, благодійна діяльність й сумлінна ділова практика. У цьому головний критерій є відповідність програм цілям і стратегію розвитку бізнесу. Соціальна активність компанії виявляється у проведенні різноманітних соціальних програм як внутрішньої, і зовнішньої спрямованості.Отличительними особливостями програм соціальної активності є добровільність їх проведення, системних характері і пов'язаність із місією і стратегією розвитку компанії.

Типи соціальних програм можуть бути такими: власні програми компаній; програми партнерства із місцевими, регіональними і федеральними органами управління; програми партнерства з некомерційними організаціями; програм співпраці з громадськими організаціями та професійними об'єднаннями; програми інформаційного співробітництва з ЗМІ.

Управління корпоративними соціальними програмами складається з етапів:

- Визначення пріоритетів соціальної полі-тики компанії;

- Створення спеціальної структури управління соціальними програмами;

- Проведення програм навчання у області соціальної відповідальності;

- Реалізація соціальних програм компанії;

- Оцінка і доведення до зацікавлених сторін перебуває результатів соціальних програм компанії.

Напрями соціальних програм:

>Добросовестная ділова практика — цей напрям соціальних програм компанії, що має метою сприяти прийняттю й поширенню сумлінної ділової практики між постачальниками, бізнес-партнерами і клієнтами компанії.

Природоохоронна діяльність й ресурсозбереження — цей напрям соціальних програм компанії, яке здійснюються за ініціативи компанії з метою зменшення шкідливого на довкілля (програми з ощадливому споживання природних ресурсів, повторного використання і утилізації відходів, запобіганню забруднення довкілля, організації екологічно безпечного виробничого процесу, організації екологічно безпечних транспортних перевезень).

Розвиток місцевого суспільства — цей напрям соціальних програм компанії, яку здійснювався на добровільних засадах і покликане внести внесок у розвиток місцевого суспільства (соціальних програм й акції підтримки соціально незахищених верств населення, надання підтримки дитинства і юнацтву, підтримка збереження і розвитку житлово-комунального господарства та культурно-історичного значення, спонсорування місцевих культурних, освітянських та спортивних організацій корисною і заходів, підтримка соціально значущих досліджень, і кампаній, що у благодійних акціях).

Розвиток персоналу — цей напрям соціальних програм компанії, які проводяться у межах стратегію розвитку персоналу, із залучення й утримання талановитих співробітників (навчання й професійне розвиток, застосування мотиваційних схем оплати праці, надання співробітникам соціального пакета, створення умов відпочинку і дозвілля, підтримку внутрішніх комунікацій у створенні, участь співробітників у прийнятті управлінські рішення).

Соціально відповідальна реструктуризація — цей напрям соціальних програм компанії, що покликана забезпечити проведення реструктуризації соціально відповідальним чином, у сфері персоналу компанії.

Соціально відповідальне інвестування — інвестування, що полягає у добуванні фінансових доходів, а й у реалізації соціальних цілей, зазвичай шляхом інвестування на компанії, чинна влада з дотриманням етичних норм.

Інструменти реалізації соціальних програм:

1. Добродійні пожертви і спонсорська допомогу — форма адресної допомоги, виділеної компанією щодо соціальних програм як і грошової, і у натуральному вигляді (продукція, адміністративних приміщень, приміщення проведення заходів, транспорт, устаткування, призові фонди, оплата рахунківорганизаций-получателей допомогу й ін.).

2. Делегування компанії — добровільне залучення компанії в соціальних програм зовнішньої спрямованості через безплатне надання одержувачам часу, знань, навичок, інформації, контактів, і зв'язків співробітників.

3. Грошові гранти — форма адресної фінансову допомогу, виділеної компанією у соціальних програм, у галузі освіти і мети проведення прикладних досліджень. Гранти — одне з найбільш доступних і традиційних інструментів реалізації соціальних програм. Зазвичай, гранти у тому чи іншою мірою пов'язані провідною діяльністю компанії та стратегічними цілями бізнесу.

4. Корпоративне спонсорство — надання компанією (корпорацією) різних ресурсів до створення об'єктів чи споруд, підтримки організацій чи заходів, зазвичай, які мають публічний характер, з метою своєї реклами.

5. Корпоративний фонд — фонд, створюваний компанією (корпорацією) з метою її соціальної діяльності.

6. Соціальні інвестиції — форма фінансову допомогу, виділеної компанією у довгострокових і, зазвичай, спільних партнерських соціальних програм, вкладених у зниження соціальної напруги у регіонах присутності компанії та підвищення рівень життя різних верств українського суспільства.

7. Соціально значимий маркетинг — форма адресної фінансову допомогу, що полягає у напрямі відсотка від продажу конкретного товару для проведення соціальних програм компанії.

8.Спонсорство — здійснення юридичним чи котра фізичною особою вкладу (як надання майна, результатів інтелектуальної діяльності, надання послуг, проведення робіт) у діяльність іншого юридичного чи фізичної особи за умов поширенняспонсируемим реклами про спонсора, його товарах.

Виділимо основні перевагиКСО розвитку бізнесу:

1. Збільшується прибуток, зростають темпи зростання.

2. Компанії отримують доступом досоциально-ответственним інвестиціям, під час розподілу яких інвестори приймають до уваги показники, що характеризують діяльність його компанії у соціальній і етичної сферах, у сфері захисту довкілля.

3. Можуть скорочуватися операційні витрати, наприклад, з допомогою скорочення відходів виробництва чи його переробки, збільшення ефективність використання електроенергії або продажу перероблених матеріалів.

4. Поліпшуються бренд і репутація, що допомагає розвивати і відмикати нові ринки та напрями бізнесу.

5. Зростають продажу, підвищується лояльність клієнтів. Споживачі хочуть знати, що продукти зроблено з розумінням відповідальності стосовно навколишньому середовищі, і навіть інших соціальних аспектів. Деякі споживачі навіть готові сплачувати більше за «відповідальні» продукти.

6.Повишаются продуктивність і якість продукту (послуги).

7. З'являється більші можливості приваблювати і утримувати співробітників: люди воліють працювати у компаніях, цінності яких збігаються із їхніми своїми.

8. Скорочуються претензії із боку регулюючих органів.

9.Улучшается управління ризиками.

10. Зростає конкурентоспроможність.

Отже, корпоративна соціальна відповідальність виникає - непросто данина моді, а життєво важлива необхідність. Соціальні інновації, впроваджені у межах стратегійКСО, як дозволяють компаніям продемонструвати свій цивільний позицію, але й стають важливим маркетинговим інструментом, що дозволяє виділитися, розвивати нові продукти та напрями, створювати емоційний зв'язок між брендом і споживачем, сприяючи цим зростанню лояльності.

2 ПРИНЦИПИ І ПРИКЛАДИВНЕДРЕНИЯКСО

УМАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГІЇ

Впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності визнано чинником, яке підвищує прибутковість компаній, у зв'язку з ніж бізнес почав реагувати на заклики інвесторів, урядів й суспільства прояснити рівень впливу своєї основної виробництва на світ довкола себе. З'явившись на 1970-х рр. у зв'язку з зростанням застережень з приводу забруднення довкілля, сьогодні концепціяКСО серйозно розширилася. Тепер важливіше чи, що компанії роблять з грішми, що вони заробили, бо, як вони заробили ці гроші.

Переваги, що дає компаніям реалізація стратегій корпоративної відповідальності, містять у собі зросле задоволення персоналу, скорочення плинність кадрів і підвищення цінності бренду. Компанії, не які пристали, пропустять можливість у бізнесі, втрачають конкурентні переваги та відстають під управлінням. Не впроваджуючи стратегіїКСО, вони, по-перше, не відстежують і контролюють вплив свого виробництва на суспільство так і довкілля, а по-друге, в повному обсязі реалізують свій економічний потенціал. Можна говорити двох основних складових концепціїКСО.

Перша - це мінімізація бізнесів-ризиків, т. е. ідентифікація і заповнення всіх прогалин, що є у відносинах компанії та суспільства. Ідентифікація цих прогалин - перший крок було шляху до впровадженнюКСО. Деякі порівнюють його з страхової політикою, що захищає компанію від несподіванок і у подальшому. Нині час і ресурси, витрачені зміни в ключовихбизнес-процессах, обходяться аж в стан, хоча активістиКСО передбачали це багато років тому. Отже, одне з додаткових функційКСО залежить від ранньому оповіщенні про проблеми, що можуть з'явитися і застати компанію зненацька.

Друга складоваКСО - перетворення проблем, що у громадського життя і навколишньому середовищі, щодо можливості бізнесу. Приміром, в Гані, де населення страждають від йододефіциту, компанія «Юнілевер» створила спеціальну йодовану сіль. Щоб виготовляти і навіть продавати, компанія перебудувала все своє бізнес-модель у країні. Виробництво винесли в сільські райони, створюючи там робочі місця. Поширенням зайнялися продавці велосипедами.Расфасовивать сіль сталі у маленькі, доступніші за ціною пакети. Так, пішовши назустріч соціальної та медичної потребам, компанія створила новий бренд і розпочнеться новий ринок.

Основні засади впровадженняКСО в маркетингові стратегії:

Робити те, що кажете. Це є базовий принцип бізнес-етики і показ шанування споживачеві.

Реклама повинна бути чесною і перебільшувати властивості товарів чи послуг. Маркетингові матеріали, зрозуміло, також мають бути прозорі і правдиві. Але й піти далі: це у торік компанія «>Диаего» власник бренду горілки Смірнофф, запустила рекламну кампанію, яка закликає до що відповідає споживання алкоголю, а «Філіп Морріс» спонсорував рекламну кампанію проти куріння підлітків на MTV.

Пропонувати спеціальні етичні продукти або ж послуги. «>Старбакс» випускає «справедливий кави» (вирощений без використання дитячого праці та з повним дотриманням соціальних норм), а «>Кларкс» нещодавно став першимритейлером, який запропонував «соціальні» туфлі. Його мокасини «>Хулани» роблять у Африці, і п'ять фунтів від продажу кожної пари (ціна 29.99) направляють у дитячий будинок, а через два фунта йдутьсшившим їх сільським жителям.

Загальна занепокоєність становищем навколишнього середовища відкриває перед виробником додаткових можливостей — виробництво «зелених» продуктів. Багато компаній з сектора електроенергетики пропонують споживачам «зелений пакет», де спожиту електроенергія зіставляється із поновлюваної. Наприклад, компаніяNPower об'єдналася з Грінпісом, щоб запропонувати споживачам електроенергію, яку вироблено вітряками. У окремих випадках одна додана функція чи невеличка модифікація допоможуть зробити товари доступнішими споживачам з обмеженими можливостями. Компанії мобільного зв'язку знаходять цікаві шляху використання своїх продуктів на допомогу людям, так «>Водафон» випустив текстовій телефон для глухих, дає можливість спілкуватися у реальному режимі часу; ця компанія й

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація