Реферати українською » Менеджмент » Антикризовий менеджмент і профілактика банкрутства на підприємстві в сучасних умовах ринкової економіки на прикладі НГВУ "Елховнефть"


Реферат Антикризовий менеджмент і профілактика банкрутства на підприємстві в сучасних умовах ринкової економіки на прикладі НГВУ "Елховнефть"

Страница 1 из 13 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ТАТАРСТАН

Альметьєвський нафтової інститут

Кафедра: "Економіка підприємств"

Спеціальність 060800 група  8071

>ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

 

На тему: «Антикризовий менеджмент і профілактика банкрутства для підприємства у сучасних умовах ринкової економіки з прикладу НГВУ «>Елховнефть»

 

Дипломний проект: ЯковлєвоїТ.И.

Керівник проекту:                  

Заступник начальника ВЕОГатауллинФ.Г.

Консультант по           

технологічної частини: ЗахароваЕ.Ф.

старшого викладача                

Куратор проекту: Краснова Л. Н.

>к.е.н., доцент               

                  

Проект допущений до захисту «____»________2003 р.

                  

Зав. кафедрою             

професор ________Краснова Л. Н.

                  

Дата захисту «11» червня 2003 р. ОцінкаГЭК _________

                  

2003 рік


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Характеристика виробничої діяльності НГВУ ">Елховнефть"

1.1. Коротка характеристика району діяльності НГВУ

1.2.Текущее стан розробки нафтових площ

1.3. Стан видобувного фонду свердловин

1.4. Техніка й технологія видобутку нафти

2.Организационно-економическая характеристика НГВУ

">Елховнефть"

2.1. Організаційна структура НГВУ ">Елховнефть"

2.2. Динаміка основнихТЭП за 2001-2002 роки

3. Методика аналізу фінансового становища підприємства

>3.1.Антикризисний менеджмент і банкрутства

підприємств у умовах ринкової економіки

>3.2.Фактори виникнення кризових ситуацій для підприємства

3.3. Причининеплатежеспособности і банкрутства підприємств

3.4. Методика аналізу економічних результатів діяльності

підприємства

3.5. Методика загального аналізу фінансового становища

3.6. Методика аналізу фінансової стійкості

3.7. Методика аналізуплатежеспособности і ліквідності

балансу

3.8. Методика аналізу можливості банкрутства

3.9. Методика аналізу визначеннябезубиточного обсягу продажів

і зони безпеки підприємства

4. Діагностика фінансового становища підприємства

4.1. Аналіз економічних показників діяльності

підприємства

4.1.1. Аналіз прибутку

4.1.2. Аналіз рентабельності і ділову активність

4.2. Аналіз загального фінансового становища

4.2.1. Аналіз динаміки валюти балансу

4.2.2. Аналіз структури активів і пасивів

4.3. Аналіз фінансової стійкості

4.4. Аналізплатежеспособности і ліквідності балансу

4.5. Аналіз можливості банкрутства

4.6. Аналіз коефіцієнтів фінансового становища

5. Антикризовий менеджмент для підприємства

5.1. Виявлення слабких і сильних сторін у діяльності

підприємства

5.1.1. Визначеннябезубиточного обсягу продажу та зони

безпеки підприємства

5.1.2. Аналіз собівартості

5.2. Прийняття управлінські рішення за стабілізацією економічне становище підприємства.

Укладання

Література

Додаток


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Кризи неминучі: регулярні, закономірно повторювані кризи є неодмінною фазою циклічного розвитку будь-якої системи. Вони починаються тоді, коли потенціал прогресу даних елементів переважної системи вже переважно вичерпано, й до того ж час народилися і починають боротьбу елементи нової виборчої системи, що становить майбутній цикл.

Основне завдання криза – менеджменту, як націлювання системи управління для досягнення поставлених (кризою) цілей. Тому антикризовий менеджмент є дуже складної конструкцією, яка у собі настільки різні елементи, як постановка цілей, облік, контроль, аналіз господарську діяльність, управління інформаційними потоками і вироблення рекомендацій.

Антикризовий менеджмент – система заходів, вкладених у запобігання банкрутства. Успіх антикризового менеджменту великою мірою залежить від цього, вдалося керівництву підприємства своєчасно знайти виникнення вихідного події, від якого починається рух до кризового переломному стану фірми. Раннє виявлення таких подій можливе лише тому випадку, якщо аналітичні служби фірми ведуть постійне стеження безліччю сигналів, надходили з довкілля, а як і сигналів про стан процесів, що відбуваються на підприємстві.

Для виявлення сигналів про виникнення явищ кризового стану фірми необхідна постійна нагляд діловими і фінансовими її показниками з допомогою такий інструмент антикризового управління, як фінансового менеджменту.

Основною метою дипломної роботи є підставою висвітлення антикризового менеджменту і профілактики банкрутства для підприємства за умов ринкової економіки. Особливу увагу приділяють системному підходу до розуміння антикризового менеджменту, взаємозв'язку складових його частин 17-ї та елементів.

Для розкриття теми дипломного проекту необхідно розглянути такі питання:

- дослідження цілей, завдань і методів антикризового менеджменту, і навіть їх практичне застосування;

- діагностика фінансового становища підприємства;

- розробка заходів із виходу з кризи.

Як об'єкти дослідження виступає НГВУ «>Елховнефть». Основний вид діяльності підприємства – видобування нафти.

Дипломна робота включає запровадження, п'ять глав, висновок, список літератури та докладання.

Діяльність освітлена виробнича діяльність, і навіть данаорганизационно-економическая характеристика виробничої діяльності НГВУ «>Елховнефть», запропоновані методики аналізу фінансового становища підприємства, основі яких зроблено аналізу фінансові показники НГВУ «>Елховнефть», розроблено спеціальну програму антикризового менеджменту.

Джерелами інформації для написання диплома є : річні звіти 2000-2002 року;ф.№1, «Баланс підприємства»;ф.№2, Звіт прибутки і збитках,ф.№3, «Додаток до балансу підприємства» та інші джерела інформації.

 


1.         ХАРАКТЕРИСТИКАПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДІЯЛЬНОСТІ НГВУ «>ЕЛХОВНЕФТЬ»

 

1.1.     Коротка характеристика району діяльності НГВУ

НГВУ «>Елховнефть» розробляєНово-Елховское нафтове родовище. У адміністративному відношенні родовище знаходиться біляАльметьевского,Лениногорского іНово-Шешминского районів Республіки Татарстан.

Найбільш великиминаселенними пунктами є :Кичуй,Ново-Елхово,Аппаково.

Родовище лежить у найбільш піднесеною частини східногоЗакамья, не більше пологого північно-західного схилуБугульминско-Белебеевской височини, займаючи частину вододілів річокШешма,Кичуй, СтеповийЗай. Ріки мають численні притоки, але зсудоходни.Протяженность річок 120-300 км., площа водозбору 1300-6200 км2.

Рельєф місцевості сильнорасчленен,холмист, схили вододілів порізані густий мережею ярів. Значна частка власності території покрита листяними рідше змішаними лісами. Клімат помірковано континентальний.

За даними буріння осадова товща представленатерригенно-карбонатними породамидевонской,девонской, кам'яновугільної і пермської систем.

У складіНово-Елховского родовища виділено три площі розробки: Акташська площа – 34 тис. га.,Ново-Елховская – 42тис.га. іФедотовская – 12 тис. га.

Для водопостачаннянефтепромислових об'єктів використовується вода річок Ками,Кичуя,Шешми, СтеповогоЗая.

>Энергоснабжение району здійснюється відКуйбишевской ГЕС,Уруссинской іЗаинской ГРЕС,Нижне-Камской ГЕС.

1.2.     >Текущее стан розробки нафтових площ

У НГВУ «>Елховнефть» за 2002 рік видобуто 1460т.т. при нормах 1430т.т. план з видобутку виконано на 102,1%.

З горизонтівД0+Д1 на 1.01.2003 р. від початкових добуваних запасів відібрано поНово-Елховской площі 87,68%, поФедотовской площі 68,77%, поНово-Елховскому родовищу 86,2%. З горизонтівС1+С2Ново-Елховского родовища на 1.01.2003 р.отобрано34,64%.

З горизонтівД0+Д1Ново-Елховского родовища за 2002 рік видобуто 683,782т.т. З покладів верхніх горизонтів 776,2т.т.

Загалом балансі нафти за 2002 рік видобуто поНово-Елховской площі 34,7%, поФедотовской площі 12,1%, по верхнім обріям 53,2%.

Річний видобуток нафтиНово-Елховской площі проти 2001 роком, збільшилася на 3т.т., поНово-Елховскому родовищу зменшилася на 1,6т.т., поФедотовской площі зменшилася п'ятьт.т., а, покарбону зменшилася на 11,3т.т.

З перехідних свердловин НГВУ видобуто 1437,03т.т. нафти чи 98,5%, із нових свердловин – 22,966т.т. чи 1,5%, з свердловин,введенних з бездіяльності – 47,7т.т. чи 3,2%. Видобуток нафти механізованим способом за 2002 рік становить 100%. Видобуток поЭЦН збереглася лише на рівні 2001 року 19,7% - 20%, поСКН 80,3% - 80,0%.

ПоНово-Елховскому родовищу дебіт однією діючу свердловину збільшився проти 2001 роком, із 2,76 т на добу. до 2,88 т на добу., на свердловинуЭЦН зросла з 5,49 до 5,7т/с. На одну свердловинуСКН з 2,46 до 2,56т/с.Среднесуточние дебети по рідини збільшилися однією діючу свердловину з 12,01т/с до 12,08т/с. На одну свердловинуСКН дебіт зросла з 5,36т/с до 5,66т/с, однією свердловинуЭЦН зменшився з 72,55т/с до 69,17т/с.

>Обводненность продукції з НГВУ зменшилася з 77,0 до 76,2%. ПоНово-Елховской площі обводнювання зменшилося до 85,2%, поФедотовской площі зросла з 66,2 до 68,8%, по верхнім обріям зросла з 62,9 до 63,5%. Родовищеобводняетсязакачиваемой водою. З загальної кількості видобутої води, вода від закачування становить 90,9 %, пластова 9,1%.

Втрати нафти через виснаження запасів за 2002 рік у родовищу склали 300,5 т.

1.3.     Стан видобувного фонду свердловин

На 1.01.2003 р. весь фонд видобувних свердловин НГВУ становить 3218 одиниць, експлуатаційний фонд проти 1.01.02 р. збільшився на 10 свердловин і становить 1796 одиниць.

Динамікапробуренного фонду свердловин за категоріями приведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

На 1.01.2002 р. На 1.01.2003 р.

>Эксплуатационних свердловин

           в т. год.Добивающих

>Нагнетательнийекспл.фонд

>Законсервированних

>Контроль./пьезом.

>Поглот./тех. вода

>Ликвидированних

Усього свердловин

1786

1681

702

77

119+45

+8

312+136

3185

1796

1664

740

75

106+48

7

313+133

3218

Стан розробки нафтових площ.

За 2002 рік із нафтових площ, і покладів НГВУ видобуто 1460,0т.т. нафти. За цей період із продуктивних пластів видобуто 6128,8 т. т. рідини.Обводненность видобутої продукції становила 76,2%, проти 2001 роком зменшилася на 0,8%. У продуктивні пластизакачено 7038,4т.м3 води.Среднесуточний дебіт однієї діючої свердловини по НГВУ змінився так (Таблиця 1.2.):

Таблиця 1.2

2001 р. 2002 р.
нафту рідина нафту рідина

Фонтан

>СКН

>ЭЦН

0,61

2,46

5,49

14,13

5,36

72,55

24

2,56

5,7

48

5,66

69,17

 

>Ново-Елховская площа. У 2002 року з свердловинНово-Елховской площі відібрано 506,5т.т. нафти. Норми відбору виконані на 99,3%, відбір рідини становив 3432,5т.т.,обводненность продукції становить 85.2%. Середній дебіт однієї свердловини на нафту сягнув 2,57 т на добу. Річний темп відбору від початкових добуваних запасів становив 0,31%. З початку розробки з свердловинНово-Елховской площі відібрано 87,68% від початкових добуваних запасів. Забезпеченість відбору рідини закачуванням води площею становить 102,2% за норми 103,4%.

>Федотовская площа. З свердловинФедотовской площі 2002 року склав 177,3т.т. нафти, норми відбору виконані на 104,3%, рідини відібрано 569,1т.т.,обводненность становить 68,8 %. Середній дебіт по свердловин зріс і як 3,74 т на добу. Річний темп відбору становить 1,33% від початкових добуваних запасів. З початку розробки відібрано 68,22% від початкових добуваних запасів. Співвідношення закачування води до відбору площею становить 147,3 %, встановлено 180%.

Поклади верхніх горизонтів. У 2002 року за покладам верхніх горизонтів відібрано 776,2т.т. нафти, проти 2001 роком, рівень видобутку нафти знизився на 11,3т.т. Норми відбору нафти виконані на 103,5 %,обводненность видобутої продукції становить 63,5%. Середній дебіт однієї свердловини на нафту 2,95 т на добу., по рідини 8,09 т на добу.

1.4.     Техніка й технологія видобутку нафти і є

>Заданное кількість нафти можна добути із свердловини у різний спосіб. Тому, за проектуванні розробки нафтових родовищі і технологій експлуатації свердловин необхідно знайти найраціональніший спосіб.

Раціональний спосіб експлуатації має забезпечити поставлене відбір нафти за максимального використання природною енергії і мінімально можливої собівартості нафти. Слід також, щоб обраний метод відповідав технічному облаштування родовища,геолого-физическим умовам поклади і кліматичних умов району.

При введення у розробку нових родовищ, зазвичай, пластовою енергії буває достатньо на підйом нафти із свердловини. Спосіб експлуатації, у якому підйом рідини відбувається лише з допомогою пластовій енергії, називаєтьсяфонтанним способом.

Принаймні падіння пластового тиску, або зі зростаннямобводнения свердловин переходять на механізований спосіб експлуатації: газліфтний чи помповий. При насосної експлуатації свердловин використовують установки заглибних відцентровихелектронасосов (>УЭЦН) і глибинніштанговие насоси (>ШГН).

Після припиненняфонтанирования високопродуктивні свердловини експлуатуютьсягазлифтним способом чи з допомогою заглибних відцентровихелектронасосов, а низькопродуктивні - штанговихскважинних насосів.

Вирішальний чинник вибору способу експлуатації – комплекс техніко-економічних показників: міжремонтний період, коефіцієнт експлуатації, собівартість нафти, капітальні витрати й ін.

Родовище влаштовано і експлуатуєтьсянасосним способом. На свердловинах з дебітом до 30м/сутки по рідини застосовуються установки штангових насосів (>УСШН), а свердловини за великимидебитами експлуатуються установкамиелектроцентробежних насосів (>УЭЦН).

Таблиця 1.3

Характеристики чинного фонду свердловин

>ЭЦН

>ШГН

Чинний фонд свердловин

кількість свердловин

Середній дебіт (>тонн/сут.)

кількість свердловин

Середній дебіт (>тонн/сут.)

кількість свердловин

Середній дебіт (>тонн/сут.)

на нафту

по рідини

на нафту

по рідини

на нафту

по рідини

2001 рік

162 5,49 72,55 1519 2,46 5,36 1681 2,76 12,01

2002 рік

145 5,7 69,17 1519 2,56 5,66 1664 2,88 12,08

З огляду на, що родовище перебувати на 3 стадії розробки та влаштовано, наступну стадію також рекомендується механізований спосіб експлуатації. У той самий час треба мати у вигляді, що "застосуванняУСШН іУЭЦН призводить до ускладнень особливо у скривлених свердловинах. У цих свердловинах часто стираютьсямуфтовие сполуки штанг і насосно-компресорнихтруб(НКТ), зростає навантаженнястанок-качалку. Значна довжина установкиЭЦН призводить дозатрудненному спуску на скривлених ділянках стовбура свердловини. У результаті виникає небезпека неприпустимій деформації її, і навіть псування кабелю.

Якщо установкаЭЦН лежить у зоні викривлення, то можливо заклинювання установки.

Нині вже відомі нові насосні установки, що дозволяють уникнути згаданих ускладнень. До них належать установки заглибнихдиафрагменнихелектронасосов (>УЭДН), блочні автоматизовані установкигидропоршневих насосів (>УГН) та настановиелектровинтових насосів (>ЭВН).

УстановкиЭДН можливо спускати в експлуатаційні колони діаметром щонайменше 122 мм. Вони можуть працювати у свердловинах зпескопроявлением,високообводненних.

УстановкиГН призначені у видобуток нафти з похило – спрямованих кущових свердловин діаметром 140 ,146 ,148 мм.

Їх особливість у тому, що з зміни насоса не потрібно в оглушуванні слухачів свердловини й у бригаді поточного ремонту.

Установкиелектровинтових насосів як іЭЦН харчуються через електрокабель, але довжина їх коротше установокЭЦН, що перевагою, що дозволяє уникнути ускладнень під часспуско-подъемах.          

УстановкиЭВН призначені для відкачування в'язких нафт, проте, вони показують хорошу роботи й намаловязкихнефтях.

Щоб зменшити небезпека ушкодження кабелю приспуско- підйомних операціях, установки рекомендується спускати на насосно-компресорних трубах діаметром 60 мм.Рекомендуемая глибина спуску установок 1200-1400 метрів.


2.ОРГАНИЗАЦИОННО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НГВУ «>ЕЛХОВНЕФТЬ»

 

2.1. Організаційна структура НГВУ «>Елховнефть»

 

НГВУ «>Елховнефть» входить до складу ВАТ «Татнафта» як структурної одиниці, і діє підставі Положення про НГВУ.

До складу НГВУ входять:ЦДНГ- 1,2,3,4ЦППД,ПРЦЭиЭ,ЕНПУ,ЦКППН, ТЕЦ,ЦПРС,ЦКРС,ЦНИПР,ПРЦЭО,ПРЦГНО,ЦАП,ЦКРЗиС (основні бригади, базу відпочинку «Сонячний», готель «Єлхов», столові, група промислової естетики), ЦПК,Аттестационний пункт,СРЦ,ЕУТТ, апарат управління, санаторій профілакторій «>Елховец».

НГВУ очолюється начальником управління. Начальник управління призначається посаду і звільняється наказом генеральний директор ВАТ «Татнафта.

Начальник НГВУ здійснює загальне керівництво над діяльністю управління і крізь своїх заступників усіма відділами, службами і структурними підрозділами НГВУ.

Положення про внутрішніх підрозділах, структура і штати затверджуються начальником управління стосовно типовим структурам і штатам,утвержденним ВАТ «Татнафта» і вищестоящими органами, з обсягу, існуючих нормативів і умов праці.

Розподіл обов'язків між інженерно-технічними працівниками та представниками НГВУ виробляється у відповідність до посадовими інструкціями,утвержденними начальником управління.

Заступниками начальник управління є: головний інженер- перший заступник начальник управління, головнийгеолог-заместитель начальник управління, заступник начальник управління з питань, заступник начальник управління з будівництва, заступник начальник управління по загальних питань.

Головномуинженеру-первому заступнику начальник управління підпорядковується: виробничо-технічний відділ, служба промислову безпеку і Служба боротьби з корозією і охорони природи,ЦИТС,ЕНПУ, служба головного механіка, відділ головного енергетика, служба АСУ і ЗТ, ЦПК,Аттестационний пункт, відділ управління кадрами (у частині організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць, створення нових робочих місць, атестації ІТП, перетарифікації робочих з урахуванням Єдиної тарифної

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація