Реферати українською » Менеджмент » Антикризове управління на підприємстві ТОВ "Полніс"


Реферат Антикризове управління на підприємстві ТОВ "Полніс"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження. 2

1. Загальна характеристика підприємства. 3

2. Стислі інформацію про плану підтримки платоспроможності. 5

3. Аналіз фінансового становища. 5

4. Заходи з підтримці платоспроможності й підтримки ефективної господарську діяльність. 7

5. Відомості про ринку й конкуренції. 11

6. Діяльність у сфері маркетингу підприємства. 15

7. Виробничий план. 16

8. Прогноз фінансових результатів. 17

Укладання. 21

Література. 24


Запровадження

Проблема платоспроможності в світі дуже актуальна. Від, наскільки успішно наважується, багато що залежить у економічній та соціальній життя кожної країни у сенсі слова, практично будь-якого підприємства у вузькому значенні.

У разі високої насиченість ринку запропонованих товарів, перевищення у ньому пропозиції над попитом кожного підприємства за умов ринкової економіки доводиться вести жорстку боротьбу переваги споживача. Безліч торгових підприємств одночасно пропонують однакові або різні способи задоволення одному й тому ж потреби покупця однакові чи незначноварьирующих цінових умовах. У цій ситуації перевагу надають тим товарам і тією послузі, які у маркетингу визначаються як конкурентоспроможні. Від цього залежить фінансове становище підприємства, його платоспроможність.

Керівники Марганця й бізнесмени у процесі повсякденної роботи мають отримувати відповіді такі питання:

чи є кошти, щоб зробити витрати з оплати застосовуваних ресурсів;

які очікуються надходження капіталу;

який гаданий відтік капіталу;

які фінансові запаси.

У цьому курсової роботі виробляється аналіз фінансового становища ярославській компанії ТОВ «>Полнис» з виробництва і реалізаціїелектроимпедансной комп'ютерна техніка. Буде визначено і вивчені основні фінансові показники, і подано заходи для відновлення чи підтримці фінансової платоспроможності компанії. У цьому роботі обгрунтуємо необхідну кількість інвестицій, а як і розрахуємо окупність проекту.


1. Загальна характеристика підприємства

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є підставою суспільство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма (ТОВ «>Полнис»). Підприємства було створене 2002 р. на впровадження і виробництва наукових розробок вчених ІнститутуРадиотехники іЭлектроники Російської академії наук (ІРЕ РАН). За результатами вивчення потреб медичного ринку на нових діагностичних приладах, які мають відрізнятися безпекою, інформативністю і доступністю, прийнято рішення розпочати серійне виробництво новітнього діагностичного приладу, основою дії якого лягло винахід учених ІРЕ РАН. Завданням ТОВ «>Полнис» стала налагодження виробництва мамографаелектроимпедансного комп'ютерного «>МЭИК» та наступна його реалізація. Дане пристрій, заснований на використанніелектроимпедансной томографії, призначено для візуалізації і діагностики патологічних змін тканин молочної залози та іншихприповерхностних областей тіла.

Компанія серійно випускає мамографелектроимпедансний комп'ютерний «>МЭИК» відповідно до ТУ 9442-001-18100676-2003.

Адреса: 150054, Росія, р. Ярославль, вул. Чкалова,д.2.

Контактні телефони: (0852) 79-58-67; 8-903-6923071

>Факс: (0852) 79-58-67

Е-mail: >[email protected]

www/ >impedance.>ru

Компанія ТОВ «>Полнис» був зареєстрованийИнспекцией Міністерства Російської Федерації із податків і зборів.

У ТОВ «>Полнис» здійснюються такі основні процеси:

1. Проектування й розробка виробів;

2. Закупівлі комплектуючих виробів;

3. Контроль якості виготовлення приладу;

4. Програмування, тестування і налагодження приладу;

5. Консервація, упаковування й оформлення документації;

6. Реалізація продукції.

Підприємство належить до приватної формі власності.Организационно-правовая форма – суспільство з обмеженою відповідальністю, куди входять 5 акціонерів з однаковим числом акцій.

Сьогодні для підприємства працює заступник. директора, що крім самого директора мусить приймати відповідальних рішень. Вік 36 років, вищу освіту, термін роботи у компанії -1 рік. Менеджерів у компанії на момент не значиться.Среднесписочная чисельність – 12 людина.

Розмір статутного капіталу становить 10 тис. рублів.

Таблиця 1

Показники

>Ед.

ізм.

Значення показників

2006р

>2007г

>Среднесписочная чисельність чол. 9 12

Розмір статутного капіталу

тис. крб.

10000 10000
Обсяг реалізованої продукції >тис.руб. 15 32
Валова прибуток >тис.руб. 3411 1920
Дебіторська заборгованість, зокрема.: >тис.руб. 575 513
- покупці, й замовники (готову продукцію) 85 263
Кредиторська заборгованість, зокрема.: >тис.руб. 2840 1699
- постачальники і підрядчики 1698 1603
- заборгованість із податків і зборів 194 96

Прибуток від продажу

>тис.руб.

3411

1920

Рентабельність реалізованої продукції

%

36

34

2. Стислі інформацію про плану підтримки платоспроможності

План з підтримки платоспроможності буде реалізовано у протягом 2009 р. У цьому компанія до початку 2009 р. розраховує на значне збільшення обсягу продажу, що у суті, вже визначальний чинником «фінансового здоров'я» і забезпечення платоспроможності. У цьому, у тому, щоб компанія розросталася й не втрачала темпи свого розвитку пропонується проведення цілої низки процедур, котрим знадобляться інвестиції у вигляді 1082 тис. крб. Інвестиції можуть бути притягнені з держави через входження донац. проект оздоровленню, а як і через іноземних партнерів, які уклали довгострокові контракти про поставки устаткування.

Термін окупності проекту становитиме трохи довше кварталу, у своїй проект цілком окупить.

3. Аналіз фінансового становища

Таблиця 2

Показники Роки
2005 2006 2007

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,83 2,38 4,01
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,05 0,14 0,22
>Запаси/ЧОС 0,5 0,66 0,85

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнт рентабельності всіх активів, % 36,8 32,9 19,6
Рентабельність реалізації 41,2 32,1 27
Рентабельність СК 72,6 52,4 25,4
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами 0,45 0,57 0,75

Коефіцієнт ділову активність

Коефіцієнт загальної оборотності капіталу 1,03 0,49 1,01
Коефіцієнт оборотності готової продукції 3,9 2 4,88
Коефіцієнт оборотності дебіторську заборгованість 17,4 7,7 17,9
Середній термін обороту дебіторську заборгованість 20,6 46,7 20,11
Коефіцієнт оборотностіКЗ 5,2 1,57 5,4
Середній термін оборотуКЗ 69,2 229 66,6
Коефіцієнт оборотності власні кошти 2,04 0,78 1,31
Коефіцієнт власності 50,7 62,8 77

У результаті можна зробити такі висновки. – Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який визначає спроможність підприємства оплачувати свої короткострокові зобов'язання протягом останніх 2 року зріс та практично досяг би свого оптимальний рівень. Коефіцієнт поточної ліквідності виріс проти 2005 роком практично вдвічі. Отже, можна сказати, що з підприємства у наявності був і залишається достатньо коштів на погашення короткострокових зобов'язань протягом певного періоду. Проте водночас перевищення 2007 року оборотних засобів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж 2 разу може можуть свідчити про нераціональної структурі капіталу. Рівень рентабельності за всіма показниками став нижче, зокрема і з реалізації, тобто кожна одиниця проданої продукції стала приносити менше одиниць чистий прибуток.

Зростає коефіцієнт власності, що свідчить про зростання стабільності фінансової структури коштів, якої віддають переваги кредитори. Забезпеченість власним капіталом стає захистом про великих втрат при спаді ділову активність і гарантією отримання кредитів.

Нині компанія значно скоротила суму банківського кредиту, і потім з'являється можливість на невизначений період від цього повністю відмовитись, розраховуючи за власні сили.

4. Заходи з підтримці платоспроможності й підтримки ефективної господарську діяльність

1. Передача права перепродажу приладів у країні компанії, яка займатиметься його просуванням у всеросійський проект оздоровлення нації.

2. Навчання управлінського персоналу.

3. Подальше освоєння також проникнення до іноземних ринків

4. Розвиток мережі дистриб'юторів на національному ринку.

1. Основні кошти підприємства складаються з оргтехніки , саме - ПК, принтери, факси, сканери, ноутбуки. мультимедіа- проектор, офісна меблі,пресс-форма на виріб, комплект прототипів корпусних деталей.Зданий в власності компанія немає. За договором оренди договір із ТОВ «>Квант» вона знімає кімнату під офіс площею 20 кв. м., і з виробничої фірмою ">Спецприбор" виробничий ділянку40кв.м., де власне й відбувається складання тощо. приладу.

2. Всі закупівлі для комплектуючих електронних компонентів та інших ТМЦ робляться за попередніми потенційним замовлень протягом місяця до чергового випуску ">МЭИК"

З усіма постачальниками укладені договори про поставки ТМЦ, де обумовлено всі встановлені законом умови. Закупівля комплектуючих компонентів здійснюється партіями, розрахованими виробництва 50 одиниць готової продукції. Постачальники, як клієнти, працюють із компанією близько 6 років.

Таблиця 3

2005 2006 2007
Запаси на кін р. 4090 6924 7373
У т.ч. -матеріали і комплектуючі 875 1960 1867
-витрати в незавершеному виробництві 1495 2364 3426
-готову продукцію 1330 2237 1891
- витрати майбутніх періодів 390 363 189

Запаси з наведеної таблиці за 2 роки підскочили. Це викликано збільшенням обсягу продажу. При подальшому ж зростанні продажів, буде можливості комплектуючі і матеріалів закуповувати великими партіями, що сприятиме великим оптовим знижок.

3. У компанії сьогодні працює 12 людина, із яких сім перебувають у штаті і п'яти людина працюють за договором підряду з виробництва.

Таблиця 4

Посада Кількість працівників посади Ставка >Оклад, крб.
Директор 1 1 35000
Заст. директора 1 1 26000
Головний бухгалтер 1 1 27600
>Web-мастер 1 0,3 3500
Прибиральниця 1 0,3 770
>Программист-електронщик 1 0,5 7000
>Врач-консультант 1 0,5 14000

За останній рік із штату постійних працівників пішло 3 менеджера. Тепер усіма питаннями управління та молодіжні організації займається директор зі своїми заступником. Директор має вищим мед. освітою, має великий політичний досвід управління у даної компанії, але раніше як і обіймав керівні посади. Проте ринок постійно диктує нових умов. У зв'язку з цим, а як і зважаючи на те, що управлінням і організацією займається лише 2 людини, доцільно було б відвідувати раз у раз різного роду тренінги, семінари із управління, маркетингу, рекламі, поступу та т.д.

4. Закупівлі матеріалів і дистрибуції комплектуючих компанія виробляє у наступних постачальників:

Таблиця 5. Реєстр затверджених постачальників на 2006 р.

№п/п Найменування постачальника Адреса постачальника Вигляд яка поставляється продукції Оцінка за результатами кваліфікації
1

ТОВ

«>Элтех»

Санкт-Петербург, вул. Перемоги, 11 Електронні компоненти Чудово
2

ЗАТ

«>Аргуссофт Компанія

129085, Москва, пр-т Миру, 95 Електронні компоненти (активні і пасивні) Чудово
3 АТЗТ «>Рязанские телефонні технології» 390000, р.Рязань, вул.Каляева, 32. Друковані плати Чудово
4 ТОВ «>ИТС-технология»

142116,М.О., Подільський р-н,

сел.Сельхозтехника,

>Домодедовское шосе,1Б.

>Корпусние деталі Чудово
6

ТОВ «М.К.

>Асептика»

109004, р. Москва, Динамівська вул., 5 >Асептические серветки Чудово
7 ТОВ «Гра» 141980, Дубно, МО, вул. Університетська, 11 Упаковка Чудово
8

ТОВ

«Бондаренко

і Воронов»

Ярославль, вул. Свободи, 36 >Печатная продукція Чудово
9

Студія

«Ельф»

Ярославль, вул. Богдановича, 16. >Печатная продукція Чудово

В багатьох областях країни проведено маркетингові дослідження , визначено території Франції і дистриб'ютори цих територіях. З ними укладено дистриб'юторські договору - Приморський край,Пермская обл., Казахстан, Тамбов, Пітер, Москва, Ульянівськ, Омськ, Новосибірськ, Чеченська республіка та інших. міста. Оплата постачання у основному відбувається у обсязі, і тільки частково в кредит.

5. Для підприємства характерна традиційна організаційну структуру, тобто. підприємство складається з підрозділів, кожна з яких виконує своє завдання.

Директор відпо-відає формування стратегії, політики, встановлення цілей у галузі якості, виділення ресурсів для реалізації політики і цілей. Він проводить періодичний аналіз стану і оцінку результативностіСМК і цілі з її поліпшенню. Заст директора що з директором встановлює і підтримує контакти з клініками - потенційними споживачами; здійснює зворотний зв'язку з приватними та державними медичними організаціями, якими було придбано мамографи ">МЭИК"; займається підготовкою що виходить технічної документації, завдань дляWEB-мастера, дизайнерів; займається підготовкою матеріалів до конференцій.

Відповідальний за медичну частина, й тестування створює оригінальну медичну методику обстеження, проводить медичне тестування виготовлених приладів,т.к. відповідно до ТУ 100 % виробів підлягають медичному тестуванню.

Науковці здійснюють науковий супровід проектування, розробки модернізації існуючих і модифікацій приладів та програмного забезпечення.

Перелік заходів щодо підтримки ефективної господарську діяльність приведено у табл. 6.


Таблиця 6

Показники I кв. II кв. >IIIкв. >IVкв.

Усього

крб.

Усього крб. Усього крб. Усього крб.
1 Навчання управлінського персоналу

35000

40000

35000

50000

2 Просування продукту

240000

210000

252000

220000

2.1. Проведення презентацій до 35000 60000 40000 35000
2.2. Проведення презентацій там 60000 40000 50000 50000
2.3. Участь виставках 30000 25000 25000 20000
2.4. Участь конференціях 25000 20000 25000 20000
2.5. Удосконалення web сайту 10000
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація