Реферати українською » Менеджмент » Антикризове управління на різних фазах життєвого циклу фірми


Реферат Антикризове управління на різних фазах життєвого циклу фірми

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Державна полярна академія

Кафедра філософії і право

>РЕФЕРАТ

з дисципліниАнтикризисное управління

Тема:Антикризисное управління в різних фазах життєвого циклу фірми (з прикладу діяльності Г.Форда)

Виконала: студентка 3 курсу 501 групи

ЖуравльоваГ.Б.

Перевірив:

>Хабарин Є.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2003

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

§1. Загальна теорія життєвого циклу організації та небезпека виникнення криз на певних етапах розвитку організації 4

§2. Формування ресурсного потенціалу криза, попередній народженню підприємства 7

§3. Народження підприємства його дитинство 9

§4. Отроцтво 9

§5. Рання зрілість 10

§6. Розквіт сил 10

§7. Повна зрілість 11

§8. Старіння. Криза, пов'язані з загостренням конкуренції. 11

§9. Оновлення. Вихід із кризи. 12

Укладання 13

Додаток 1 14

Список літератури 15

 

Запровадження

            У цьому рефераті хотіла б розповісти про діяльність Генрі Форда, з приводу створення їм свою власну підприємства, її розвитку, і неминучих криз. А чим актуальна цю тему, що саме підштовхнуло мене її вибрати? Ім'я Форда досить відомо, автомобілі його марки зустрічаються повсюдно, саме тому мене спантеличило назва цієї теми, і це подумала, невже й у такому великий компанії, має настільки розвинені мережі збуту своєї продукції і на багатомільйонні прибутку, були якісь кризи. Як виявилося, так, будь-яка компанія взагалі немає без криз. І, повертаючись до свого питання, що ж актуальна цю тему, можна сказати, що актуальність насамперед у використанні досвіду Г.Форда нашими підприємствами, причому необов'язково автомобільної індустрією, його антикризовому управлінні у компанії, що теж запозичити і нашим підприємств, оскільки розвиток багатьох організацій йде, загалом уторованим шляхом, іменованим життєвим циклом організації. Про що йтиметься у першому параграфі, де буде викладено теорія на цю тему, такі параграфи є етапи розвитку організації, та його структура така, на початку параграфа представлена теоретичні аспекти цього етапу, та був практичні, тобто як етап розвитку пройдено компанією Генрі Форда. От у принципі, усе те, чому хотіла випередити свій реферат.


§1. Загальна теорія життєвого циклу організації та небезпека виникнення криз на певних етапах розвитку організації

            Організації зароджуються, розвиваються, домагаються успіхів, слабшають і наприкінці кінців припиняють своє існування. Небагато хто з них існують як довго, жодна не не змінювалась. Нові організації формуються щодня. У той самий час щодня сотні організацій ліквідуються назавжди. Вміючи адаптуватися – процвітають, негнучкі – зникають. Якісь організації розвиваються від інших і робить свою справу краще, ніж інші. Керівник повинен знати, якою етапі розвитку перебуває організація, й оцінювати, наскільки ухвалений стиль керівництва відповідає цього етапу. Саме тому поширене поняття життєвого циклу фірми як передбачуваних змін з певною послідовністю станів протягом часу. Застосовуючи поняття життєвого циклу, можна побачити, що є чіткі етапи, якими проходить організація, І що переходи, або кризи під час переходу від однієї етапи до іншому є передбачуваними, а невипадковими.

            Нині існують різноманітні підходи до виділення циклів розвитку фірми. От і виділила лише дві підходу: перший, що його назвала теорією про життєвому циклі фірми, що з життєвим циклом продукції. Але тут буде коротко сказано про біологічної теорії організації, точніше представлена її схема, що її взяла основу реферату. Натомість другий підхід залежить від виділенні п'ятиетапного циклу розвитку, про що нижче йтиметься докладніше.

1.1.Теорія про життєвому циклі організації, що з життєвим циклом продукції

 

            У цьому теорії життєвий цикл організації безпосередньо і як найтісніше пов'язані з життєвим циклом продукції – тимчасовим інтервалом, які мають кілька стадій, кожна з яких відрізняється особливим характером процесу зміни обсягу виробництва у часі. Слід розрізняти повний життєвий цикл продукції, життєвий цикл продукції сфері виробництва, життєвий цикл продукції сфері споживання.

            Концепції життєвого циклу організації приділяється велика увагу літератури з вивченню ринків. Життєвий цикл використовується до пояснень того, як продукт проходить через етапи народження чи формування, зростання, зрілості чи занепаду. Організації мають деякі виняткові характеристики, які прагнуть певної модифікації поняття життєвого циклу. Однією з варіантів розподілу життєвого циклу фірми на відповідні часові відрізки передбачає такі етапи.

1.      Етап підприємництва. Організація перебуває на стадії становлення, формується життєвий цикл продукції. Цілі є ще нечіткими, творчий процес протікає вільно, просування до наступного етапу вимагає стабільного забезпечення ресурсами.

2.      Етап колективності. Розвиваються інноваційні процеси попереднього етапу, формується місія організації. Комунікації і структура у межах організації залишаються, по суті, неформальними. Члени організації витрачають чимало часу в розвитку механічних контактів, і демонструють високі зобов'язання.

3.      Етап формалізації та управління. Структура організації стабілізується, вводяться правила визначаються процедури. Наголос робиться на ефективність інновацій і стабільність. Органи з вироблення і сприяють прийняттю рішень стають провідними компонентами організації. Зростає роль вищого керівного ланки організації, процес прийняття рішень стає зваженішим, консервативним. Ролі уточнені в такий спосіб, що вибуття тих чи інших членів організації бракує серйозній небезпеці.

4.      Етап вироблення структури. Організація збільшує випускати продукцію і розширює ринок надання послуг. Керівники виявляють нові можливості розвитку. Організаційна структура стає більш комплексної та відпрацьованої. Механізм прийняття рішень децентралізований.

5.      Етап занепаду. Через війну конкуренції,сокращающегося ринку організація стикається з зменшенням попиту однак своє продукцію або ж послуги. Керівник шукають шляху утримання та використання нових можливостей. Збільшується потреба у працівників, особливо найцінніших спеціальностей. Кількість конфліктів нерідко збільшується. До керма приходять нові люди,предпринимающие спроби стримати тенденцію до занепаду. Механізм вироблення та прийняття рішень централізовано.

            Основні етапи життєвого циклу фірми можна графічно, на рис. 1 точки А, Б, У, Р – точки кризових ситуацій, пунктиром – подальше циклічне розвиток організації.

            Стадії життєвого циклу можна детальніше. Ця таблиця стала основою мого реферату, тому тепер наведу її схематично, при застосуванні №1, а розкривати ці стадії буду з прикладу розвиткуФордовской автомобільної компанії.

1.2.Теорія п'ятиетапного розвитку організації

 

            Як я зрозумів говорила вище, є ще один підхід до розгляду життєвого циклу фірми – виділивши п'ятиетапного циклу розвитку. Кожен з етапів відповідають певні особливості стану організації. Ці особливості характеризують і тип організації.

            Перший етап має назву >експлерентного. Він характеризує зародження фірми трапилося в ринковій економічному середовищі, формування початкової структури. Це етап прихованого, латентного розвитку майбутньої цілісності. Фірма ще склалася остаточно, але вже настав поставляє ринку експериментальні зразки, нові театральні ідеї або ж послуги, зондує ринок щодо попиту. Це, зазвичай, ризикована діяльність. Тож тут є велика небезпека кризи, що полягає у тому, що фірму може зникнути нинішньому етапі виникнення. Лідером цього людина, здатний захопити ідеєю, який має авторитет, має сильний і вольовий характер. Починати справа важко знайти й небезпечно. Тут необхідна рішучість і волю, довіру і повагу, активність та наполегливість. Цей етап порівняти з етапами «народження підприємства» та її «дитинство» у попередній теорії.

            За вдалого розвитку подій фірма продовжує вона зростатиме і зростатиме і входить у новий етап – >патиентний. Це етапзавовивания будь-якого сегмента ринку, зміцнення своїх ринкових позицій, вироблення конкурентної стратегії, посилення ролі маркетингу під управлінням фірмою. Найчастіше цей етап сприймається як етап кількісного зростання, і він порівняти з етапом «отроцтво». Аналізуючи цей етап теж є небезпека кризи. Але вона непомітна, оскільки внутрішнє розвиток характеризується стійкими тенденціями.

            Третій етап розвитку називається >виолентним. У цей час організація сягає зрілого стану, стійкого становища над ринком. Конкурентоспроможність її велика, вона почувається впевнено. Я охарактеризувала цей етап, як «зрілість». Але тут немає своє підрозділ нафирми-виоленти - «горді леви», «могутні слони» і «неповороткі бегемоти», що їх порівняла ми з стадіями «розквіт сил», «повна зрілість» і почав «старіння».

            Коротко про кожен. Деякіфирми-виоленти втрачають здатність до швидкому зростанню. Вони динамічні й прокурори дають найяскравіші приклади агресивної конкуренції у верхній ешелоні. Це «горді леви». Однак у процесі розвитку компанії нерідко втрачають колишньої динамізм, знаходячи замість стійку стабільність («могутні слони»), який забезпечується переважно трьома чинниками: великими розмірами, диверсифікацією, наявністю широкій міжнародній мережі філій. Часто «слони» цілком свідомо уникають честі бути першими. Адже ризик у першопрохідників завжди великий. Вони пускають у хід свої гігантські можливості, тільки тоді ми, коли успіх вже намітився, і часто у своїй витісняє новатора. Захід монополії пов'язані з станом, по образним висловом, «неповороткого бегемота». Зберігаючи гігантський оборот, фірма помалу здає свої здатність домагатися сумірною прибутку, або навіть починає приносити збитки.

            Четвертий етап називається >коммутантним. Він є стан фірми під час занепаду, старіння, коли найважливіші параметри життєдіяльності погіршуються, а розвиток, розуміється як подальше вдосконалення, утрачає будь-який сенс. Цей етап порівняємо зі стадією «старіння».

            П'ятий етап називаєтьсялеталентним. Він характеризуєтьсядеструктуризацией фірми, припиненням її існування у вигляді.

1.3.Небезпека і можливість криз у тенденціях циклічного розвитку фірми

            Можливість кризи і підвищення ймовірності його початку виникає у перехідні періоди розвитку фірми, у періоди між етапами циклу розвитку (див. точки А, Б, У, Р на мал.1).

            Розглянемо небезпеку, і можливість появи криз на прикладах фірм –експлерентов,патиентов,виолентов ікоммутантов. Звісно ж, це стосується і до стадіям з біологічної зразком: народження, дитинство тощо.

            Перший перехідний пе-ріодфирми-експлерента – зародження потенціалу розвитку. Виникнення потенціалу розвитку породжує небезпека кризи. Криза характеризує ключове протиріччя розвитку. Не завжди це руйнівного кризи. Це то, можливо криза відновлення, криза прискорення, криза пошуку. Кризи у разіексплерентов, зазвичай, незначно впливають загальну ринкову ситуації у окремої країні або окремому регіоні. Але якщо кількістьексплерентов, які у кризової ситуації, починає перевищувати кризову масу, виникатимуть негативні, звані системні (емерджентні ісинергические), ефекти, які надають вже значний вплив на життєдіяльність окремого регіону, соціальну напруженість у ньому.

            Другий перехідний час – становлення. Дляпатиентов проблеми можливості кризи змінюються радикально. Починають виявлятися і прогресувати проблеми організаційного й людського потенціалу. Особливість розвиткупатиентов у тому, що вони дуже агресивні у діях та не звертають уваги зовнішню середу. Це з тим, щопатиентам необхідно «захопити» певну нішу ринку нафтопродуктів та довести свою спроможність. Ці фірми з погляду вирішення питань запобігання кризам найбільштрудноуправляеми.

            Третій перехідний час називається твердженням.Виоленти є великими, які надають значний вплив на ринкову ситуацію. І на них є велика небезпека кризи. Вона в загостреною конкурентної боротьби, організаційної складності, властивій великих фірми, соціально- психологічних моментах, інноваційної заспокоєності менеджерів. Кризавиолента, тобто банкрутство чи розпад, можуть призвести до надзвичайно тяжким. причому як економічним, наслідки як і регіоні розташування фірми, і у масштабах світових економічних відносин. Тому необхідно регулювання розвитку цих фірм як у регіональному, і державною рівнях. Вони особливо потребують антикризовому управлінні, які мають враховуватиме й національні інтереси, і якщо світові тенденції розвитку.

            Четвертий перехідний час називається періодом падіння. Він характеризується зниженням більшості важливих показників життєдіяльності фірми. Взагалі падіння основних показників – це не є небезпека, а ознаки кризи, але темпи падіння можуть показувати, чи варто це оцінювати як і настання необоротного кризи чи як це наступний етап розвитку, наступний коло життя фірми.

            П'ятий перехідний час називається результатом. Це період остаточного руйнації фірми, її ліквідації тим чи іншим шляхом.

            Кожен із перехідних періодів, як і і етапи (стадії), має часові кордони і якісні особливості. Перші визначаються ефективністю управління, точніше системою антикризового управління, другі закономірною послідовністю виникнення нових властивостей у розвитку фірми. Перехідний період відбиває послідовні зміни у певному напрямку від етапи до етапу. Не всякі зміни відбивають перехідний час. Існують зміни, які характеризують просту нестійкість, коливання показників під впливом природних чи соціальних умов, перипетії конкурентної боротьби, ситуації ринку виробництва і ін.

            Тож у практиці антикризового управління дуже важливо вміти розпізнавати характер змін - у керованих і некерованих процесах, відокремлювати зміни затяжного перехідного періоду змін нормально функціонувати фірми.

§2. Формування ресурсного потенціалу криза, попередній народженню підприємства

2.1. Керівна ідея Г.Форда

           Руководящую ідею Генрі Форда, коротко можна описати так: працювати потрібно лише одержання прибутку, але й здобуття права твій товар, продукт приносив користь народу. Це підтверджує цитатами з його твору «Моє життя. Мої досягнення».

            «Більшість людей відчувають інстинктивно – навіть усвідомлюючи цього – що не багатство» - Форд каже, що непотрібно працювати тільки для прибутку, тільки для самих грошей. «Завдання підприємства – виробляти для споживання, а чи не для наживи чи спекуляції. А умова такого виробництва – що його продукти булидоброкачественни й дешевші, щоб продукти ці служили користь народу, Не тільки одному виробнику.» Тобто підприємство працює споживачам, і це має бути підвалинами прибутку. Також Форд говорить про шкідливості монополії, коли організації має можливість усім ставити умови, це, як він вважає, розбещує: «Ніколи не так здорово підприємство, як тоді, як його, подібно курку, має частину свого харчування розшукувати саме.» Він також перераховує принципи, у яких може бути грунтується виробництво:

· «Господарський принцип – це робота.»

· «Економічний принцип говорить: кожен із нас працює над матеріалом, який ми створили і був створити ми може, над матеріалом, котрий дано нам природою.»

· «Моральний принцип – цього права особи на одне свою працю. … Людина, заробила свій хліб, заробив право нею.»

· «Не бійся майбутньої

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація