Реферати українською » Менеджмент » Аналіз внутрішнього середовища підприємства


Реферат Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Внутрішня середовище надає сталий розвиток і найбезпосередніший вплив на функціонування підприємства міста і становить систему ситуаційних чинників всередині підприємства.

Метою аналізу внутрішнього середовища підприємства є виявлення внутрішніх сильних сторін діяльності підприємства ще кращого використання зовнішніх можливостей та визначення внутрішніх слабких сторін, що потенційно можуть ускладнити проблеми, пов'язані з зовнішніми небезпеками.

Метод, з допомогою якого здійснюється діагностика проблем внутрішнього порядку називається управлінським обстеженням.

>Управленческое обстеження передбачає аналіз чинників внутрішнього середовища у межах наступних функціональних зон:

організація управління;

маркетинг;

фінанси;

технологія;

персонал;

організаційна культура й підприємства;

дослідження й розробки.

При аналізі організації управління необхідно виявити рівні ієрархії управління, основні вертикальні і горизонтальні комунікації, вид організаційної структури управління і оцінити її переваги й недоліки. Необхідно дійти невтішного висновку про рівень доцільності організаційної структури управління підприємством. Доцільність оргструктури управління залежить від:

ступеня її відповідності можливостям, підприємства, напрямам діяльності, встановленим цілям і прийнятим стратегіям розвитку підприємства;

ступеня забезпечення гнучкого реагування на умови маркетингової ситуації.

Маркетинг.

Під час обстеження маркетингової діяльності підприємства необхідно:

схарактеризувати й оцінити маркетингову стратегію підприємства;

охарактеризувати товарну політику, оцінити широту та глибину асортименту товарів підприємства, оцінити частку товарів “ринкової новизни" і проаналізувати систему контролю за якістю товарів;

охарактеризувати цінову політику підприємства міста і зміст основних цінових стратегій у межах товарних груп;

охарактеризувати джерела надходження товарів хороших і рівні каналів товароруху.

виявити застосовувані методи продажу розрізі товарних груп; вивчити заходи «>мерчандайзинга», використовувані в підприємстві.

охарактеризувати рекламну діяльність підприємства, вивчити види й кошти реклами для підприємства, визначити величину витрат за рекламу та його динаміку, і навіть виявити застосовувані для підприємства методи оцінки ефективності реклами.

За результатами проведеного аналізу необхідно визначити рівень маркетингової активності підприємства (таблиця 1).

Таблиця 1 - Оцінка маркетингової активності підприємства

Елементи маркетингової Бали*
діяльності 1 2 3
1. Здійснення сегментації ринку
>2.Изучение потреб і переваг споживачів
>3.Изучение конкурентів
>4.Степень зміни асортименту товарів з урахуваннямпокупательских переваг протягом останніх 5 років
5. Рівень контролю якості товару
6. Використання торговельну марку
7.Учет еластичності попиту під час встановлення ціни
8. Застосування системи знижок з ціни
9. Використання прогресивних методів продажу
>10.Уровень сервісу
>11.Оценка ефективності каналів товароруху
>12.Использование заходівСТИС
>13.Оценка ефективності рекламних заходів

*>1балл – використання елементів маркетингу залежно від цій ситуації;

2 бала – часте, але нерегулярне використання елементів маркетингової діяльності;

3 бала – систематичне використання елементів маркетингу.

Оцінку рівні використання елементів маркетингової діяльності підприємства слід здійснювати експертним шляхом.

Ступінь маркетингової активності підприємства визначається за використанням рекомендованої шкали:

13-21 балів - низька

22-30 балів - середня

31-39 балів - висока

Дослідження і розробки (НДДКР).

Мета науково-дослідної діяльність у підприємстві залежить від отриманні і застосування нових знань у сфері рішення економічних, соціальних і технологічних труднощів і має виключно прикладної характер.

Науково-дослідна діяльність підприємств може здійснюватися як силами фахівців підприємства, і з урахуванням залучення дохоздоговорной основі вчених НДІ, вузів, і навіть звернення до послуг спеціалізованих консалтингових фірм.

У процесі вивчення діяльності підприємства у області НДДКР рекомендується охарактеризувати:

основні види й методи проведення маркетингових досліджень;

види досліджень, у інших сфер діяльності підприємства;

величину витрат за науково-дослідні й проектні роботи;

застосовувані методи економічного аналізу та прогнозування;

співробітництво з НДІ, вузами, консалтинговими фірмами та інші організаціями у сфері НДДКР;

сфери нововведень для підприємства (товар, технології, методи управління, організаційну структуру та інших.);

інноваційні можливості підприємства.

За результатами аналізу треба дати оцінку ступеня активності підприємства (висока, середня, низька) у сфері НДДКР.

Технологія.

Дослідження технологій торгових підприємств пов'язано, передусім, вивчення організаціїторгово-технологических процесів і станом матеріально-технічної бази підприємства.

У зв'язку з цим рекомендується вивчити склад роздрібній торговельній сіті й її типологію.

Характеризуючи місце розташування торговельну мережу, необхідно вказати розташування підприємства (на основних магістралях міста, у районі інтенсивнихпокупательских потоків, на другорядних магістралях, в мікрорайонах). Торговельну мережу слід ранжирувати за категоріями на магазини загальноміського значення й магазини,размещенние в житловий забудові.

Персонал підприємства.

Оцінюючи персоналу підприємства необхідно проаналізувати динаміку і склад персоналу, рівень професійної підготовки та якість розстановки кадрів. Рекомендується дійти невтішного висновку якість розстановки кадрів тенденції у цьому, і навіть показати необхідність навчання дітей і підвищення кваліфікації персоналу підприємства.

Оскільки важливим показником кадрового потенціалу підприємства є стабільність колективу, необхідно проаналізувати руху кадрів для підприємства Аналізуючи персонал підприємства, рекомендується виявити ступінь мотивації діяльності. І тому необхідно вивчити застосовується для підприємства систему оплати праці, використовувані інших форм матеріальну годі й нематеріальної мотивації. Рекомендується виявити розмір середньої заробітної плати її динаміку і порівняти з динамікою продуктивність праці. Через війну аналізу зазначених параметрів слід виявити ступінь (висока, середня, низька) умотивованості діяльності персоналу.

Фінанси.

Фінансове становище підприємства значно визначає вибір стратегії підприємства. Аналіз фінансового становища підприємства дозволяє визначити, наскільки стійко підприємство у у фінансовому плані. За підсумками аналізу показників платоспроможності необхідно дійти невтішного висновку про спроможність підприємства своєчасно розплачуватися за своїми фінансовим зобов'язанням. Аналіз показників фінансової стійкості спрямовано визначення ступеня стабільності фінансового забезпечення розвитку підприємства у перспективі.

Організаційна культура й підприємства.

Організаційна культура відбиває норми, ділову етику, стиль керівництва, філософію керівництва. При аналізі організаційної культури необхідно оцінити рівень розробленість управлінської філософії для підприємства, ставлення співробітників до своєї історії розвитку, сформованим традиціям для підприємства, стиль ділового спілкування, рівня культури управління, і навіть виявити наявність розроблених стандартів поведінки й формальних правив і процедур менеджменту.

Джерелом інформації щодо аналізу даної функціональної зони є документація підприємства, публікації про підприємство у поновлюваних джерелах масової інформації, і навіть судження експертів.

Оцінка іміджу підприємства здійснюється з допомогою експертні оцінки.Обобщающая оцінка іміджу підприємства представляється собою сукупність оцінок діяльності підприємства з боку конкурентів - ділової рейтинг, з боку споживачів й побажання громадськості - споживчий рейтинг, із боку самих працівників і власників - престижний рейтинг і з боку зарубіжних фірм- партнерів- міжнародний рейтинг.

Споживчий рейтинг полягає в результатах аналізу відносини споживачів й побажання громадськості до підприємства. Престижний рейтинг полягає в результатах аналізу публікацій у засобах масової інформації, у яких підприємство подає себе, і навіть з урахуванням суджень працівників у відношенні досягнення підприємства своєї мети, послідовності підприємства у своєї роботи і його репутації проти інші суб'єкти господарювання у галузі. У цьому необхідно проаналізувати, як побудовано систему кар'єри в підприємстві які критерії йдуть на просування працівників, провести контролю над тим як співробітники трудяться у своїх робочих місць, яккоммуницируют друг з одним, чому віддають перевагу у розмовах.

Оцінка міжнародного рейтингу ввозяться тому випадку, якщо підприємство функціонує зовнішньому ринках.

За підсумками проведеного аналізу визначається ступінь розвиненості організаційної культури (висока, середня, низька) і оцінюється імідж підприємства (високий, середній, низький).

Для узагальнення даних управлінського обстеження необхідно використовуватиSNW-подход, що передбачає визначення як сильних (P.S) і слабких (W) сторін, а й нейтральній позиції (N), який означаєсреднериночное стан кожної конкретної історичної ситуації. Цей підхід дає змогу як визначити собі силу й слабкість підприємства, а й виявити ключові чинники успіху підприємства, які відзначені як сильні позиції підприємства (P.S).

Таблиця 2 - СтратегічнийSNW - аналіз внутрішнього середовища підприємства

Стратегічні позиції з функціональних зонах Якісна оцінка позиції
P.S Сильна N Нейтральна W Слабка

1. Маркетинг

Частка ринку

Ринкова позиція

Розмаїття і якість асортименту

Ринкові дослідження

Сервіс

2. Фінанси

Після аналізу зовнішньою і внутрішньою середовища підприємства складається профіль середовища підприємства:

Таблиця 3 - Профіль середовища підприємства

Чинники середовища Важливість галузі Оцінка ступеня впливу Напрям впливу (+,-) >Интегральний показник ступеня важливості чинника
1 2 3 4 5
>Макросреда
>PEST-фактори
1.Политико-правовие :
1.1 Ставлення уряду підприємству 3 3 1 9
1.2Антимонопольная політика 2 1 1 2
1.3 Податкова політика 3 3 -1 -9
1.4 Сертифікація товарів та послуг 2 2 1 4
Разом 6
2. Економічні:
2.1 Рівень зайнятості 3 3 -1 -9
2.2 Інфляція 3 3 -1 -9
2.3 Стабілізація виробництва 3 1 +1 3
2.4 Купівельна спроможність населення 3 3 -1 -9
Разом -36
3.Социально-демографические:
3.1 Динаміка чисельності 3 3 -1 -9
3.2 Змінастатистическо-возрастной структури населення 3 3 1 9
3.3 Зниження рівня освіти 3 1 +1 3
Разом 3
4. Технологічні: 2 2 1 4
Разом макросередовище: 29
>Микросреда:
1. Споживачі 3 1 9
2. Постачальники 3 1 6
3. Конкуренти 2 -1 -2
4. Контактні аудиторії 2 1 2
Разом мікросередовище: 15
Внутрішня середовище
1. Організація управління:
1.1 Оптимальна організаційну структуру підприємства 3 1 3
1.2 Відсутність служби маркетингу 3 -1 -3
1.3Неполное виконання працівниками своїх обов'язків 2 -1 -2
1.4 Застарілі інструкцією, і положення про функціональних підрозділах 3 -1 3
Разом 1
2. Маркетинг:
2.1 Широкий асортимент товарів 3 1 3
2.2 Здійснення контролю якості товарів 3 1 3
2.3 Використання коштівСТИС 3 1 3
2.4 Недостатня вивчення діяльності конкурентів 3 -1 -3
2.5 Невелика кількість наданих покупцям послуг 3 -1 -3
2.6 Недосконала цінову політику 3 -1 -3
2.7Малоеффективная рекламна політика 3 -1 -3
2.8 Використання прогресивних методів збуту 3 1 3
2.9 Вивчення потреб покупців 3 1 3
Разом 3
3. НДДКР:
3.1 Відсутність витрат за НДДКР 2 -1 -2
3.2 Відсутність нововведень 2 -1 -2
Разом -4

4.Технологія:

4.1 Вигідне місце розташування підприємства 3 1 3
4.2 Розвинена МТБ 2 1 2
4.3 Недостатня складська мережу 2 -1 -2
Разом 3
5. Персонал:
5.1 Зменшення середньоспискової чисельності працівників 2 -1 -2
5.2 Збільшення продуктивність праці 3 1 3
5.3 Прийнятна норма адміністративно-управлінського персоналу 2 1 2
5.4 Недостатній рівень кваліфікації персоналу 3 -1 -3
5.5 Низький коефіцієнт плинність кадрів 3 1 3
5.6 Зниження коефіцієнта обороту кадрів 2 -1 -2
Разом 1
6. Фінанси:
6.1 Збільшення обсягів продажу товарів 3 1 3
6.2 Зниження прибутковості підприємства 3 -1 -3
6.3 Зниження ефективності діяльності підприємства 3 -1 -3
6.4 Збільшення товарних запасів 3 -1 -3
6.5 Нездатність підприємства розплачуватися за свої борги 3 -1 -3
6.6 Невелика можливість наступу банкрутства 3 1 3
Разом -6
7. Імідж підприємства
7.1 Середній в очах споживачів 3 1 3
7.2 Середній ділової рейтинг 3 1 3
7.3 Середній престижний рейтинг 2 1 2
7.4 Слушний психологічний клімат у колективі 3 1 3
7.5 Колектив не йти до нововведень 2 -1 -2
Разом:
Разом внутрішнє середовище 9

Щоб співаку визначити ступінь впливу середовища на підприємство, необхідно підсумовувати інтегральним показником важливості чинників середовища.

Потому, як у результаті стратегічного аналізу виявив усі елементиSWOT, необхідно здійснити їхню позиціонування з виявлення найвагоміших підприємствам. І томусроится профіль позиціонування елементів-SWOT (табл. 4.).


Таблиця 4. - Зведений профіль позиціонування елементів-SWOT

Рівень впливу елементів на діяльність підприємства Елементи -SWOT
Можливості Погрози

Сильні

боку

Слабкі

боку

Можливість

реалізації

Можливість

наступу

Можливість підтримки та розвитку

Можливість

подолання

висока >сред-няя >низ-кая висока >сред-няя низька висока >сред-няя низька висока >сред-няя низька
Сильне вплив
>Умеренное вплив
Слабка вплив

У цьому профілі елементиSWOT- аналізу оцінюються експертами за силою впливу на стан справ у організації (по 3-х бальної системі), і навіть по ймовірності реалізації (можливості), виникнення відповідної ситуації (загрози), підтримки та розвитку (сильні боку), подолання (слабкі боку).

>Элементи-SWOT в виділених секторах профілю позиціонування для підприємства найбільш значимими. Для подальшого розгляду,попарного зіставлення і запровадження з-поміж них зв'язків необхідно скласти матрицюSWOT (>табл.5).

Таблиця 5- МатрицяSWOT

Зовнішнє середовище підприємства
Можливості Погрози

Внутрішня середовище

підприємства

Сильні боки

ПолеСиВ

(заходи)

ПолеСиУ

(заходи)

Слабкі боку
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація