Реферати українською » Менеджмент » Управління витратами основі управлінського обліку


Реферат Управління витратами основі управлінського обліку

Валерій Вікторович Ивaнoв, доктор економічних наук, професор Поволжской академії державної служби імені П.О. Столипіна за Президента РФ.

Контроль витрат важливий для будь-якої компанії з погляду їхнього впливу кінцевий фінансовий показник — прибуток. Облік і розподіл витрат у виробництві, просуванні та її реалізації товарів (послуг) — найважливіші елементи управлінського обліку, оскільки собівартість одиниці виробленої продукції є базою до ухвалення більшості управлінські рішення. Для всебічної оцінки отриманих результатів та її реалізації з їхньої основі наступних програм, тож планів управління витратами треба чітко усвідомити їх класифікацію, виявляти і структурувати процеси формування собівартості.

Облік і розподіл витрат у виробництві, просуванні та її реалізації товарів (послуг) — найважливіші елементи управлінського обліку, оскільки собівартість одиниці виробленої продукції є базою до ухвалення більшості управлінські рішення, зокрема:

які види товарів (послуг) слід продовжувати виробляти, а випуск яких товарів слід припинити;

створювати самостійно, чи закуповувати необхідних виробництва кінцевий продукт підприємства комплектуючі матеріали, послуги;

яку необхідно призначити;

придбати чи нове обладнання, змінити чи технологію і виникає організацію виробництва і т.п.

Контроль витрат важливий для будь-якої компанії з погляду їхнього впливу кінцевий фінансовий показник — прибуток. Для всебічної оцінки отриманих результатів та її реалізації з їхньої основі наступних програм, тож планів управління витратами треба чітко усвідомити їх класифікацію, виявляти і структурувати процеси формування собівартості. Зазвичай, під витратами розуміють спожиті ресурси чи кошти, потрібно сплатити необхідні в фінансово-господарчої діяльності компанії матеріали і комунальні послуги. Першорядне значення в організацію управлінського обліку має деталізована класифікація витрат, найпоширені з яких припускають класифікацію залежно:

від економічної роль процесі виробництва — основні накладні;

способу включення до собівартість продукції — прямі й опосередковані;

ставлення до обсягу виробництва — перемінні та постійні.

Структурированные з допомогою наведених класифікацій витрати відбивають, скільки і яких ресурсів використано чи передбачається задіяти під вирішення завдання. Отже, вибір, і впровадження класифікації витрат необхідно здійснювати з урахуванням особливостей моніторингу досягнення стратегічних партнерів і оперативних цілей, і навіть галузевої, ринкової, організаційно-правовою специфіки підприємства.

Розглянемо докладніше особливості поведінки витрат і прийняті управлінські рішення.

1. Инкрементные і маржинальные витрати

Инкрементные (приростные чи додаткові) витрати є різницю між величинами витрат для аналізованих видів продукції, які виникають за кожному уже згадуваному варіанті обсягу виробництва. До них віднести додаткові витрати, очікувані при можливе збільшення щомісячного обсягу будівництва на 100 кв. м з 10000 до 10100 (табл. 1). Зазначимо, такі витрати можуть включати або вилучати постійні витрати. Якщо, як у нашому прикладі, постійні витрати на результаті прийнятого рішення не змінюються, то инкрементные витрати на даної складової будуть нульовими, інакше необхідно скоригувати їхньої величини.

Таблиця 1. Розрахунок инкрементных і маржинальных витрат у будівництві та нерухомості.

Найменування показника Розрахунок инкрементных витрат Розрахунок маржинальных витрат
Початковий рівень Новий рівень Зміна Початковий рівень Новий рівень Зміна
Обсяг будівництва, кв. м на місяць 10000 10100 100 10000 10001 1
Удельные перемінні витрати, тис. руб/кв.м 15 15 0 15 15 0
Загальні перемінні витрати, тис. крб 150000 151500 1500 150000 15015 15
Постійні витрати, тис. крб 3000 3000 0 3000 3000 0
Загальні витрати, тис. крб 153000 154500 1500 153000 153015 15

Инкрементные витрати з суті схожі з маржинальными, яким найчастіше віддають перевагу економісти. Основне відмінність у тому, що маржинальные витрати є Витрати одну додаткову одиницю своєї продукції, а инкрементные — зміна загального розміру витрат у результаті приросту випуску на кількох одиниць. Отже, маржинальные витрати пріоритетні під час аналізу й оцінки економічної залежності між витратами і обсягом своєї продукції. Проте за зміні обсяги виробництва та її реалізації товарів (послуг) важать більше инкрементные витрати, оскільки вказане зміна найчастіше лише додаткової одиницею продукції.

2. Устранимые, неустранимые і альтернативні витрати

Устранимые витрати є витрати, яких можна запобігти, а то й приймати альтернативний варіант управлінських впливів, тоді як неустранимые будуть понесены у разі. Отже, з погляду ухвалення, й оцінки ефективності управлінського розв'язання найбільш значимі переборні витрати.

Як приклад оцінки зазначених витрат наведемо процес оброблення і розгляду експлуатуючої компанією заявки на: ремонт з допомогою закуплених у минулому у сумі 100 тис. крб. матеріалів, котрі з цей час неможливо знайти були чи використані технічне обслуговування нерухомості в інший спосіб (табл. 2). Припустимо, що тут клієнта готовий виконати поточний ремонт в арендуемом приміщенні, навіщо знадобляться окреслені матеріали, та заодно згоден сплатити ремонт максимум 250 тис. крб. Разом про те додаткові видатки компании-арендодателя на виконати ремонт, крім собівартості матеріалів, становлять 200 тис. крб.

Таблиця 2. Порівняльна оцінка переборних і неустранимых витрат.

№ п/п Найменування Розрахунок результатів можливих управлінські рішення
відмовитися від замовлення, тис. крб. приймання замовлення, тис. крб.
1 Надходження 0 250
2 Будівельні матеріали 100 100
3 Витрати виконати ремонт 0 200
4 Перевищення витрат (стор. 1 - стор. 2 - стор. 3) -100 -50

Прямий рахунок показує, що загальні витрати з виконання такого замовлення, враховуючи Витрати матеріали та експлуатаційні витрати на: ремонт, становитимуть 300 тис. крб. Але такий розрахунок некоректний, оскільки 100 тис. крб. на придбані матеріали вже понесены і залишаться незмінними незалежно від ухвалення замовлення чи від цього. Ці матеріальні витрати неминучі (нерелевантными) щодо аналізованого управлінського рішення. З іншого боку, якщо замовлення приймається, то загальні витрати фірми про ремонт збільшаться тільки 200 тис. крб., які й представляти релевантні витрати майбутнього періоду. Зіставлення надходжень у 250 тис. крб. з зазначеними релевантними витратами свідчить доцільність виконання замовлення на: ремонт з урахуванням відсутності змозі вигідного застосування наявних матеріалів з погляду отримання доходів.

Отже, за позитивного рішенні в заявці компанія поліпшить своє становище з допомогою зниження витрат на 50 тис. крб. Інакше кажучи, описаний метод релевантних витрат дозволяє прийняти управлінське рішення з погляду можливого виграшу проти поточним станом. У нашому випадку значущий обсяг виручки від ремонту, оскільки майбутні надходження змінюються залежно від прийнятого варіанта.

За підсумками викладеного підходи до структуризації витрат можна сформулювати важливий принцип прийняття рішень: в короткостроковому періоді в усіх витрати значимі з погляду можливого управлінського впливу. Відповідно до цим принципом слід сприймати рішення, що дозволяють мати прибутки, переважали переборні витрати.

На додачу до цього виділяють неповернуті витрати, яких відносять видатки вже придбані ресурси, причому загальна кількість витрат залежить від вибору між різними варіантами їхнього подальшого застосування. Вони уявляють собою витрати, понесені внаслідок які у минулому рішень, не можуть змінитися у майбутньому. Наприклад, якщо інженерне устаткування купили чотири роки за 10 млн. крб. з очікуваним терміном служби на п'ять років, то, на цей час при лінійної моделі зносу його залишкова вартість дорівнює 2 млн. крб. Отримана величина буде списано незалежно від його можливих альтернативних дій — як із утилізації устаткування, і при подальшому використанні для производственно-эксплуатационных цілей.

Альтернативні (які диктував) витрати — кошти, котрі вимірюють можливість, яка використана чи то з якої відмовилися під час виборів однієї з кількох варіантів управлінські рішення. Зазначимо, такі витрати неможливо знайти враховані звичайним методом з допомогою традиційної бухгалтерської системи. Це пов'язано з тим, що у бухгалтерський облік фіксуються витрати, засновані попередніх платежах чи зобов'язання оплати у майбутньому. Разом про те прийняття рішень необхідно додатково враховувати альтернативні витрати, які передбачають виникнення грошових потоків.

Альтернативні витрати дуже важливі після ухвалення управлінські рішення щодо розподілу дефіцитних ресурсів. Зокрема, коли ресурси є рідкісними, то відсутня необхідність їх виділення лише якогось варіанта. Наприклад розглянемо ситуацію, коли до девелоперу надходить заявка на оренду приміщень у повністю орендованому офісному комплексі (табл. 3).

Таблиця 3. Оцінка альтернативних витрат у оренді нерухомості.

№ п/п Найменування показника 1-ї варіант 2-ї варіант
1 Заповнюваність орендних площ, % 100 90
2 Обсяг заявлених новим клієнтом приміщень, % загальної площі будинку 10 10
3 Додатковий приріст витрат на нового клієнта, тис. крб / рік 2000
4 Зниження виручки від поточних орендарів, тис. крб / рік 8000 -
5 Безубыточная ціна договору оренди договір із новим клієнтом, тис. крб / рік 10000 2000

Припустимо, що річні експлуатаційні і управлінські витрати через нового орендаря збільшаться на 2 млн. крб., а відселення поточних орендарів з запитаних їм площ призведе до їх зниження доходу на 8 млн. крб. Відповідно, ціна нового контракту повинна бути достатньою покриття як явних додаткових витрат, і альтернативних витрат, що з недоотриманої виручкою.

З іншого боку, тоді як нашому випадку є вільні приміщення в необхідному клієнтом обсязі, тобто. не більше залишку потенційної мощности,то підписання договору не призведе до відселенню наявних клієнтів. Отже, зниження надходжень від послуг оренди нічого очікувати, а альтернативні витрати будуть нульовими.

Повністю методи врахування витрат і витрат вивчаються знає "Управлінська облік". Моделі калькулирования і практичні ситуації по внутрифирменному планування розглядаються знає "Контроллинг". Обидва ці курсу ви можете вивчити під час навчання по індивідуальної програмі, в зручному собі місці, часу й темпі, поєднуючи навчання з його професійною діяльністю. Розпочати до навчання за той самий день, без очікування формального зарахування платежу.

Схожі реферати:

Навігація