Реферати українською » Менеджмент » Стандарти і методології моделювання бізнес-процесів. Управління основний діяльності рієлтерської фірми


Реферат Стандарти і методології моделювання бізнес-процесів. Управління основний діяльності рієлтерської фірми

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Выполнил: студент групи 03-431 Степанов М.Д.

Московський авіаційний інститут (Державний технічний університет)

Москва, 2009 .

Запровадження

Моделювання бізнес-процесу - процес відображення суб'єктивного бачення потоку робіт у вигляді формальної моделі, що з взаємозалежних операцій.

Метою моделювання є систематизація знання компанії та її бизнес-процессах в наочної графічної формі зручнішої аналітичної обробки отриманої інформації.

Нині над ринком комп'ютерних технологій представлені безліч спеціальних програм, дозволяють обстежити підприємство й нам побудувати модель. Вибір методологією й інструментів, з допомогою яких проводиться моделювання бізнес-процесів, основного значення немає. Існують стандартизовані, апробовані часом методологією й інструментальні кошти, з допомогою яких можна обстежити підприємство й нам побудувати його модель. Ключове їх перевагу - простота і доступність до опанування.

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-процесів склали методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного аналізу та проектування), сімейство стандартів IDEF (Icam DEFinition, де Icam - це Integrated Computer-Aided Manufacturing) і алгоритмічні мови. Основні типи методологій моделювання та якісного аналізу бізнес-процесів:

Моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling). Найширше використовувана методологія описи бізнес-процесів – стандарт IDEF0. Моделі в нотації IDEF0 призначені для высокоуровневого описи бізнесу компанії, у функціональному аспекті.

Опис потоків робіт (Work Flow Modeling). Стандарт IDEF3 призначений для описи робочих процесів і близький до алгоритмическим методам побудови блок-схем.

Опис потоків даних (Data Flow Modeling). Нотація DFD (Data Flow Diagramming), дає змогу побачити послідовність робіт, виконуваних у процесі, і потоки інформації, що обертаються між тими роботами.

Інші методології.

.Головна перевага ідеї аналізу бізнес-процесів підприємства через створення його моделі - її універсальність. По-перше, моделювання бізнес-процесів це відповідь на всі питання, що стосуються вдосконалення діяльності підприємства міста і підвищення її. По-друге, керівник чи керування підприємства, впровадили в собі конкретну методологію, матиме інформацію, що дозволить самостійно удосконалювати свою підприємство й нам прогнозувати її майбутнє.

Сутність і значення моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів дозволяє проаналізувати як, як працює підприємство у цілому, як він взаємодіє зі зовнішніми організаціями, замовниками і постачальниками, а й як організована діяльність кожному окремо взятому робоче місце.

Є кілька підходів до визначення поняття «моделювання бізнес-процесів»:

моделювання бізнес-процесів - це опис бізнес-процесів підприємства що дозволяє керівнику знати, як працюють рядові співробітники, а рядовим співробітникам - як працюють їхні колеги і який кінцевий результат спрямована все їхнє діяльність ;

Моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, що дозволяє визначити, як компанія працює у цілому як і організована діяльність кожному робоче місце.;

моделювання бізнес-процесів - цей засіб що дозволяє передбачити й мінімізувати ризики, виникаючі в різних етапах реорганізації діяльності підприємства;

моделювання бізнес-процесів - це метод, аби дати оцінку поточної діяльності підприємства з вимог, що ставляться до його функціонуванню, управлінню, ефективності, кінцевим результатам роботи і ступеня задоволеності клієнта ;

моделювання бізнес-процесів - це метод, аби дати вартісну оцінку кожному процесу, взятому окремо, і цікава всім бізнес-процесів для підприємства, узятим разом;

моделювання бізнес-процесів - це правильне виявлення поточних проблем для підприємства й передбачення майбутніх.

Сучасні підприємства змушені постійно займатися поліпшенням своєї діяльності. Це розробки нових технологій і прийомів ведення бізнесу, підвищення якості кінцевих результатів роботи і, звісно, запровадження нових, ефективніших методів управління та молодіжні організації підприємств.

Бизнес-процесс – це логічний, послідовний, взаємопов'язаний набір заходів, який споживає ресурси, створює цінність і видає результат. У міжнародному стандарті ISO 9000:2000 прийнято термін "процес", однак у час ці терміни вважатимуться синонімами. Серед основних причин, що спонукають організацію оптимізувати бізнес-процеси, можна назвати необхідність зниження витрат чи тривалості виробничого циклу, вимоги, запропоновані споживачами й державою, впроваджувати програму управління, злиття компаній, внутрішньоорганізаційні протиріччя, та ін. .

Моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування і мінімізації ризиків, виникаючих в різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу й оснащено всім бізнес-процесів організації у сукупності.

Рішення із моделювання бізнес-процесів зазвичай приймається з причин, представленим малюнку 1.

Малюнок 1 - Причини, якими приймають рішення із моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів зачіпає багато аспектів діяльності компанії:

зміна організаційної структури;

оптимізацію функцій підрозділів, і співробітників;

перерозподіл правий і обов'язків керівників;

зміна внутрішніх тих нормативних документів і технології проведення операцій;

нові вимоги до автоматизації виконуваних процесів тощо. буд.

Метою моделювання є систематизація знання компанії та її бизнес-процессах в наочної графічної формі зручнішої аналітичної обробки отриманої інформації. Модель повинна відбивати структуру бізнес-процесів організації, деталі їх виконання і послідовність документообігу.

Моделювання бізнес-процесів організації включає два етапу структурне та детальне.

Структурное моделювання бізнес-процесів організації може виконуватися в нотації IDEF0 з допомогою інструментарію BPwin або, мовою UML з допомогою інструментарію Rational Rose. Детальний моделювання виконується мовою UML.

На етапі структурного моделювання в моделі необхідно відбивати:

існуюча організаційну структуру;

документи й інші сутності, використовувані у виконанні моделируемых бізнес-процесів й необхідні для моделювання документообігу, з описами їх основного сенсу;

структуру бізнес-процесів, яка відображатиме їх ієрархію з більш загальних груп до приватним бізнес-процесів;

діаграми взаємодії для кінцевих бізнес-процесів, відбивають послідовність створення і переміщення документів (даних, матеріалів, ресурсів тощо.) між дійовою особою.

Підготовлена модель мусить бути согласованна архітекторами і провідними програмістами, підтверджуючи, що структура бізнес-процесів зрозуміла.

Детальний моделювання бізнес-процесів виконується у тій моделі це має відбивати необхідну деталізацію має забезпечити однозначне уявлення про діяльність організації.

Детальна модель бізнес-процесу повинна мати:

набір прецедентів що відбивають можливі варіанти виконання бізнес-процесів «є»;

діаграми дій, детально описують послідовність виконання бізнес-процесів;

діаграми взаємодії, відбивають схеми документообігу.

Моделі мають бути узгоджені з головними спеціалістами організації, з необхідними знаннями.

Якщо ж після побудови моделей узгодження був досягнуто – в модель мусять бути внесені необхідні уточнення і корективи. Процес ітерації (узгодження, внесення коректив і уточнень) повинен повторюватися досі повного підтвердження, що модель зрозумілою і однозначно представляє деталі бізнес-процесів.

1.2 Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-процесів склали методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного аналізу та проектування) і алгоритмічні мови, застосовувані і розробити програмного забезпечення.

У стиснутому вигляді історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів представленій у таблиці. Для наочності паралельно приведено історія розвитку підходів до управління якістю.

 Малюнок 2 - Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів

1.3 Сучасні методології описи бізнес-процесів

Класичні стандарти DFD і WFD містять набір символів чи позначень, з допомогою яких описується бизнес-процесс. Ці позначення прийнято називати мовою чи методологією описи процесів. У разі цю мову чи методологія є класичними.

Нині у світі додалося багато інших мов таки чи методологій описи бізнес-процесів, містять дещо інші позначення. Причому кожна методологія містить свою мову має назва. Нині усе веде до певного збентеженню серед кінцевих користувачів, які дані технології застосовують практично у своїй організації. Звідси виникає що здається складність застосування процессных технологій.

Насправді, попри свою відмінність, переважно пов'язане з назвою діаграм і деяких видів використовуваних об'єктів сучасні методології описи бізнес-процесів практично ідентичні і представляють з себе незначні видозміни двох класичних схем - DFD і WFD – Work Flow Diagram, хто був розглянуті.

Давайте розглянемо інші сучасні мови описи бізнес-процесів:

IDEF0;

DFD в нотациях Гейна-Сарсона і Йордана-Де Марко;

IDEF3;

Oracle;

BAAN;

ARIS.

Swimmer lanes;

1.4 Методологія IDEF0

Перша поширена методологія, яка розглянута це IDEF0. Її придумали американські військові з єдиною метою успішного тиражування бізнес-процесів підприємств аерокосмічній промисловості. Свого часу американські військові зіткнулися з наступній проблемою. Під час проектування заводів зазначалося, що завжди доводиться наново проробляти і той ж крок - проектувати однакові підсистеми управління, потім йшло додаткового часу і ресурси. Після цього запропонували розробити мову чи креслення, з допомогою якого було б описати типові підсистеми управління і за будівництві нового заводу використовувати напрацьованими схемами. Мова який придумали і використаний цього ліг основою методології описи бізнес-процесів IDEF0.

Методологія IDEF0 не надто різниться від класичної схеми описи бізнес-процесів DFD, що була розглянута раніше. Основною відмінністю пива є у мові додаткової аналітики. Цей стандарт описи бізнес-процесів пропонує показувати непросто входи і виходи, як це робиться в DFD – форматі, він пропонує запровадити три типу входів. Перший тип входів назвали як і входом, а через два інших входу назвали управлінням і механізмами.

У стандарті IDEF0 з допомогою входу показують об'єкти – інформаційні та матеріальні потоки, які перетворюються на бизнес-процессе. З допомогою управління показують об'єкти – матеріальні і інформаційні потоки, які перетворюються на процесі, але потрібні щодо його виконання. З допомогою механізмів стали показувати механізми, з яких бизнес-процесс реалізується: технічні засоби, люди, інформаційні системи й т.п. Вихід бізнес-процесу, описаної у стандарті IDEF0 цілком відповідає за змістом виходу процесу, описаного з допомогою DFD-схемы.

Чотири типи об'єктів, що застосовуються описи входів і виходів у стандарті IDEF0, у "англійському варіанті утворюють скорочення ICOM і схемою IDEF0 розміщуються у суворо відведених місцях щодо робіт, які називаються функціональними блоками (Таблиця 1).

Таблиця 1. Назва і розміщення входів і виходів у стандарті IDEF0 щодо функціонального блоку.

Давайте розглянемо приклад бізнес-процесу "Выточить деталь", який виконує токар. Входом процесу є заготівля з якої виточується деталь – вона фізично перетворюється на процесі. А, що токар почав точити деталь йому треба дати завдання чи план. Також йому знадобиться креслення з розмірами деталі. Отож, креслення, завдання чи план потрібні для реалізації бізнес-процесу та інформаційний процес без них розпочнеться, але в результаті виконання процесу де вони перетворюються. Відповідно до стандарту IDEF0 їх належать до управлінню. А, що виточити деталь потрібен токар, потрібен верстат – їх належать до механізмам. Выходами чи результатами бізнес-процесу є деталь (рис. 3).

Рис.3. Стандарт описи бізнес-процесу IDEF0.

Стандарт IDEF0 отримав велике поширення навіть активно використовують у Росії. Через те, що у стандарті IDEF0 з'явилася додаткова аналітика проти класичним стандартом DFD, схеми бізнес-процесів одержувані в описах у стандарті IDEF0 видаються складними з погляду менеджерів компанії, у вигляді обмеженого того що в них вільного часу. Ця складність часто призводить до того, що менеджери, особливо вищого рівня, які мають брати активну участь у проекті за описом й оптимізації діяльності компанії, "відмовляються" від співпраці з IDEF0. У разі IDEF0 - є надміру інформаційно насиченим та складних стандартом.

Другий недолік стандарту IDEF0 пов'язаний із тим, що він надає більше підстав і можливостей прибічникам опорів змін пригальмувати проект опису й оптимізації бізнес-процесів і дискредитувати його ідею. І це пов'язані з ускладненою аналітикою стандарту IDEF0, що найчастіше дає підстави задуматися і ставити такі питання: "А чи правильно чи, що це об'єкт віднесений до входу? Може його зарахувати до управлінню?"

Проте, стандарт IDEF0 має велику поширення Росії, оскільки за нього є багато книжок і різних інформаційно-методичних матеріалів. Також є програмні продукти, підтримують даний стандарт, опанувати яким нескладно.

Практика показала, що стандарт IDEF0 доцільно залучити до проектах за описом й оптимізації локальних бізнес-процесів, у невеликих проектах у яких більше беруть участь і приймає рішення фахівці предметних областей, а керівники вищого рівня залучаються прийняття рішень мінімально. На рис. 4 приведено діаграма IDEF0 верхнього рівня бізнес-процесу "Звільнення співробітника".

Рис. 4. Діаграма IDEF0 верхнього рівня бізнес-процесу "Звільнення співробітника".

1.5 Методологія DFD в нотациях Гейна-Сарсона і Йордана-Де Марко

Наступний стандарт описи бізнес-процесів, який одержав поширення, розробили з урахуванням розвитку класичної методології DFD. Цей стандарт представлений двома трохи різняться варіантами, котрі називають нотаціями. Перша називається нотацією Гейна Сарсона, друга нотацією Йордона-Де Марко.

Гейн Сарсон, запропонував класичну DFD-схему трохи ускладнити. Запропонував він запровадити додатковий об'єкт, з допомогою якого демонструються місця бізнес-процесу, у яких зберігається інформація, або матеріальні ресурси. Прикладами таким місць є архів, у якому зберігаються документи, база даних, у якій зберігається інформація, або склад, у якому зберігаються матеріальні ресурси. Цей об'єкт отримав назву - сховище даних. На DFD-схемах в нотациях Гейна-Сарсона і Йордона-Де Марко також використовуються об'єкти, з допомогою яких показують зовнішніх суб'єктів, із якими бизнес-процесс взаємодіє. Дані об'єкти називають зовнішніми сутностями. На рис. 5 наведено приклад DFD-схемы бізнес-процесу "Оформлении і видача трудовий книжки співробітнику під час звільнення", розробленої в нотації Гейна-Сарсона.

Рис. 5. DFD-схема бізнес-процесу "Оформлении і видача трудовий книжки співробітнику під час звільнення" в нотації Гейна-Сарсона.

На такій схемі як сховища даних виступають сейф, у якому зберігаються трудові книжки і архів, куди поміщається заповнений обхідної лист. Як зовнішньої сутності виступає співробітник, який звільняється і котра отримує вихід аналізованого бізнес-процесу – трудову книжку.

Друга нотація Йордона-Де Марко методології DFD було названо на честь який розробив її фахівця Йордона-Де Марко. У першому наближенні ця нотація аналогічна нотації Гейна Саросна, за виняток форм об'єктів: для описів операцій бізнес-процесу замість закруглених прямокутників залучатися кола, трохи видозмінилися та інші об'єкти – сховище даних, і зовнішні сутності (рис. 6).

Рис. 6. DFD-схема бізнес-процесу "Оформлении і

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація