Реферати українською » Менеджмент » Базові параметри фінансового менеджменту


Реферат Базові параметри фінансового менеджменту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Продченко І.А.

Інформаційна база фінансового менеджменту

Ефективність кожної керуючої системи значною мірою залежить від неї інформаційного забезпечення. У разі початку ринкової економіки відома формула «час — гроші» доповнюється аналогічної формулою: «інформація — гроші». Що стосується фінансовому менеджменту вона набуває пряме значення, тому що від якості використовуваної інформації після ухвалення управлінські рішення значною мірою залежать обсяг витрат фінансових ресурсів, рівень прибутку, ринкова вартість підприємства, альтернативність вибору інвестиційних проектів та фінансових інструментів інвестування та інші показники, формують добробут власників і темпи його економічного розвитку.

Інформаційна система фінансового менеджменту є функціональний комплекс, який би процес безперервного цілеспрямованого добору відповідних інформативних показників, необхідні здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних оперативних управлінські рішення за всіма аспектами фінансової складової діяльності підприємства.

Інформаційна система фінансового менеджменту покликана забезпечуватимуть необхідною інформацією як управлінський персонал і власників самого підприємства, а й задовольняти інтереси кола зовнішніх її достойників.

Зовнішні користувачі використовують лише ті частини інформації, що характеризує результати фінансової складової діяльності підприємства його фінансове становище . Переважна більшість цієї інформації міститься у офіційної фінансової звітності, представленої підприємством.

Внутрішні користувачі, поруч із перерахованої вище, використовують значний обсяг інформації фінансового діяльності підприємства, що становить комерційну таємницю. З іншого боку, внутрішні користувачі використовують значний коло фінансові показники, формованих з зовнішніх джерел, які теж входить у інформаційну систему фінансового менеджменту.

До інформації, включаемой до системи фінансового менеджменту, пред'являються такі основні вимоги:

Значимість, що визначає, наскільки привлекаемая інформація впливає результати прийнятих фінансових рішень, насамперед, у процесі формування фінансової стратегії підприємства, розробки цілеспрямованої політики щодо окремим аспектам фінансової складової діяльності, підготовки поточних і оперативних фінансових планів.

Повнота, що характеризує завершеність кола інформативних показників, необхідні проведення аналізу, планування й терміни прийняття оперативних управлінські рішення за всіма аспектами фінансової складової діяльності підприємства.

Достовірність, що визначає, наскільки формована інформація адекватно відбиває реальний стан і вивести результати фінансової складової діяльності, правдиво характеризує зовнішню фінансову середу, нейтральна стосовно всім категоріям потенційних користувачів і проверяема.

Своєчасність, що характеризує відповідність формованої інформації потреби у неї за періоду її використання. Окремі види інформативних показників, які у фінансовому менеджменті, «живуть» у його інформаційної системі в незмінному кількісному вираженні лише одне день, (наприклад, курс іноземних валют, курс окремих фондових і надходження інструментів на фінансовому ринку), інші — місяць, квартал тощо.

Понятность, що визначається простотою її побудови, відповідністю певним стандартам уявлення та доступністю розуміння (адекватності її тлумачення) тими категоріями користувачів, котрим вона призначається.

Релевантность (чи вибірковість), визначальна досить високий рівень используемости формованої інформацією процесі управління фінансової діяльністю підприємства. Інформаційне переповнювання системи фінансового менеджменту ускладнює процес відбору необхідних інформативних даних на підготовку конкретних управлінські рішення, приводить до формування малосущественных альтернативних проектів цих рішень, робить дорожчою процес інформаційного забезпечення управління фінансової діяльністю підприємства.

Порівнянність, що визначає можливість порівняльної оцінки вартості окремих активів і результатів фінансової складової діяльності підприємства у часі, можливість проведення порівняльного фінансового аналізу підприємства з господарюючими суб'єктами тощо.

Ефективність, яка стосовно формуванню інформаційної системи фінансового менеджменту означає, що витрати з залученню певних інформативних показників нічого не винні перевищувати ефект, отримуваний внаслідок їх використання за підготовки й реалізації відповідних управлінські рішення.

Зміст системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її широта та глибина визначаються галузевими особливостями підприємств, їх організаційно-правовою формою функціонування, обсягом мірою диверсифікації фінансової складової діяльності та низку інших умов. Конкретні показники цією системою формуються з допомогою як зовнішніх (що є поза підприємства), і внутрішніх джерел інформації.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих з зовнішніх джерел, ділиться чотирма основні групи.

Показники, що характеризують загальноекономічне розвиток країни. Система інформативних показників цієї групи є підставою проведення аналізу та прогнозування умов зовнішньої фінансової середовища функціонування підприємства після ухвалення стратегічних рішень у сфері фінансової складової діяльності (стратегію розвитку його активів і капіталу, здійснення інвестиційної діяльності, формування системи перспективних цільових показників фінансового менеджменту). Формування системи показників цієї групи полягає в публікованих даних державної статистики.

Показники, що входять до склад першої групи, поділяються на два блоку.

У першому блоці — «Показники макроекономічного розвитку» — містяться такі основні інформативні показники, використовувані у процесі управління фінансами підприємства:

а) темпи зростання внутрішнього валовий продукт і національної доходу;

б) обсяг емісії грошей до аналізованому періоді;

в) грошові доходи населення;

р) внески населення у трилітрові банки;

буд) індекс інфляції ;

е) облікову ставку центрального банку.

У другому блоці — «Показники галузевого розвитку» — містяться такі основні інформативні показники за галуззю, до якої підключено підприємство:

а) обсяг виробленої (реалізованої) продукції, його динаміка;

б) загальна вартість активів підприємств, зокрема оборотних;

в) сума власного капіталу підприємств;

р) сума валовий прибутку підприємств, зокрема по основний (операційній) діяльності;

буд) ставка оподатковування прибутку по основний діяльності;

е) ставки податку додану вартість будівництва і акцизного збору продукції, випущену підприємствами галузі;

ж) індекс ціни продукцію галузі аналізованому періоді.

Показники, що характеризують кон'юнктуру ринку. Система інформативних показників цієї групи служить до ухвалення управлінські рішення у сфері формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій, здійснення короткострокових фінансових інвестицій, залучення кредитів, валютних операцій та деяких інших аспектів фінансового менеджменту. Формування системи показників цієї групи полягає в публікаціях періодичних комерційних видань, фондовій і валютної біржі, і навіть на відповідних електронних джерелах інформації.

Показники, що входять до склад другої групи, поділяються втричі блоку.

У першому блоці — «Показники, що характеризують кон'юнктуру окремих сегментів ринку» — містяться такі основні інформативні дані:

а) види основних фондових інструментів (акцій, облігацій, деривативів тощо.), обертаються на біржовому і позабіржовому фондовий ринок;

б) котируемые ціни пропозиції з попиту основних видів фондових інструментів;

в) об'єми та ціни угод з основним видам фондових інструментів;

р) зведений індекс динаміки ціни фондовий ринок.

У другому блоці — «Показники, що характеризують кон'юнктуру окремих сегментів кредитного ринку» — містяться такі основні інформативні дані:

а) кредитна ставка окремих комерційних банків, диференційована за термінами надання фінансового кредиту;

б) лізингова ставка за видами лизингуемых активів;

в) депозитна ставка окремих комерційних банків, диференційована за депозитними вкладами до запитання і терміновим вкладах.

У блоці — «Показники, що характеризують кон'юнктуру окремих сегментів валютного ринку» — містяться такі інформативні показники:

а) офіційний курс окремих валют, якими оперує підприємство у процесі зовнішньоекономічної діяльності;

б) курс купівлі — продажу аналогічних видів валют, встановлений комерційними банками.

Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів. Система інформативних показників цієї групи використовують у основному задля прийняття оперативних управлінські рішення щодо окремих аспектам формування та використання фінансових ресурсів. Ці показники формуються зазвичай, у розрізі наступних блоків: «Банки»; «Лізингові компанії»; «Страхові компанії»; «Інвестиційні компанії та фонди»; «Постачальники продукції»; «Покупці продукції»; «Конкуренти». Джерелом формування показників цієї групи служать публікації звітних матеріалів пресі (на окремі види суб'єктів господарювання такі публікації є обов'язковими), відповідні рейтинги з основними результативними показниками діяльності (у банках, страхових компаній), і навіть платні бизнес-справки, надані окремими інформаційними компаніями (одержання такої інформації має здійснювати аж легальними способами).

Нормативно-регулирующие показники. Система цих показників враховується у процесі підготування фінансових рішень, що з особливостями державного регулювання фінансової складової діяльності підприємств. Ці показники формуються, зазвичай, у межах двох блоків: «Нормативно-регулирующие показники щодо різних аспектів фінансової складової діяльності підприємства» і «Нормативно-регулирующие показники з питань функціонування окремих сегментів ринку». Джерелом формування показників цієї групи є нормативно-правові акти, прийняті різними органами управління.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих з внутрішніх джерел, ділиться втричі групи.

Показники фінансової звітності підприємства. Система інформативних показників цієї групи широко використовують як зовнішніми, і внутрішніми користувачами. Вона застосовується у процесі фінансового аналізу, планування, розробки фінансової стратегії та політики по основним аспектам фінансової складової діяльності, дає найбільш агрегована уявлення про результати фінансової складової діяльності підприємства.

Перевагою показників цієї групи був частиною їхнього уніфікованість; чітка регулярність формування (в встановлені нормативні терміни); високий рівень надійності.

У той самий час інформаційна база, формована з урахуванням фінансового обліку, має і певні недоліки, основними серед яких є: відбиток інформативних показників лише з підприємству цілому; низька періодичність розробки (зазвичай, раз на квартал, а окремі форми звітності — лише одне на рік); використання лише вартісних показників.

Показники, що входять до склад цієї групи, поділяються втричі основних блоку.

У першому блоці містяться показники, відбивані в «Балансе підприємства». Цей баланс містить дві основні розділу — «Актив» і «Пассив».

У складі Актива відбиваються показники наступних трьох розділів: 1) внеоборотные активи; 2) оборотні активи; 3) витрати майбутніх періодів.

У складі Пассива відбиваються показники наступних п'яти розділів: 1) власний капітал; 2) забезпечення майбутніх витрат і платежів; 3) довгострокові зобов'язання; 4) поточні зобов'язання; 5) доходи майбутніх періодів.

У другому блоці містяться показники, відбивані в «Звіті прибутки і збитках» підприємства. Цей звіт включає показники за такими трьох розділах: 1) фінансові результати; 2) елементи операційних витрат; 3) розрахунок показників прибутковості акцій.

У блоці містяться показники, відбивані в «Звіті про рух коштів» підприємства. Цей звіт побудований у розрізі наступних розділів: 1) рух засобів у результаті здійснених операцій; 2) рух засобів у результаті інвестиційної діяльності; 3) рух засобів у результаті фінансової складової діяльності.

Показники управлінського обліку підприємства. Система цієї групи показників використовується для поточного та оперативної управління практично всі аспектами фінансової складової діяльності підприємства, а найбільшою мірою — у процесі фінансового забезпечення операційній своєї діяльності.

Порівняно з фінансовою управлінський облік має такими основними перевагами: відображає як вартісні, а й натуральні значення показників (отже, й зміни сировини, готової продукції тощо.); періодичність уявлення результатів управлінського обліку цілком відповідає потреби у інформації до ухвалення оперативних управлінські рішення (за необхідності інформація може представлятися щодня); цей облік то, можливо структурований у кожному розрізі — по центрам відповідальності, видам фінансової складової діяльності тощо. (за одночасного агрегировании показників загалом підприємству); може відбивати окремі активи з урахуванням темпів інфляції , вартості грошей в часі та т.п. Результати цього обліку є комерційною таємницею підприємства міста і нічого не винні надаватися зовнішнім користувачам.

Групи показників формуються у процесі управлінського обліку зазвичай за такими блокам:

а, по сферам фінансової складової діяльності підприємства;

б) у регіонах діяльності (для підприємства характерна регіональна диверсифікація фінансової складової діяльності);

в) по центрам відповідальності (створених підприємстві центрам витрат, доходу, прибутків і інвестицій).

Управлінська облік будується індивідуально кожному підприємстві мав відбутися о першу чергу підпорядкований завданням інформативного забезпечення процесу оперативно керувати фінансової діяльністю.

Нормативно-плановые показники, пов'язані з фінансовою розвитком підприємства . Ці показники використовують у процесі поточного та оперативної контролю над ходом здійснення фінансової складової діяльності. Вони формуються безпосередньо для підприємства за такими двом блокам:

а) система внутрішніх нормативів, регулюючих фінансове розвиток підприємства. У неї включаються нормативи окремих видів активів підприємства, нормативи співвідношення окремих видів активів і структури капіталу, норми питомої витрати фінансових ресурсів немає і витрат тощо.;

б) система планових показників фінансового розвитку підприємства. До складу показників цього блоку включається вся сукупність показників поточних і оперативних фінансових планів всіх видів.

Побудова інформаційної системи фінансового менеджменту нерозривно пов'язане з впровадженням на підприємствах автоматизованих інформаційних технологій управління фінансової діяльністю. Застосування таких технологій припускає використання різноманітного програмного забезпечення, сучасних засобів обчислювальної техніки та зв'язку, максимальне наближення термінальних пристроїв з накопичення, зберігання та переробки інформації до місць фінансових менеджерів.

Правила фінансування

При реалізації принципів фінансового менеджменту і прийняття управлінські рішення є дотримання правил фінансування. Це необхідне правильного розрахунку аналітичних показників.

Вихідними для розрахунків аналітичних фінансові показники служать підприємства і звіт про прибутків і збитках, попередньо реформовані .

Реформування балансу полягає у виділення з складу активів виробничих та інших інвестицій (рис. 3.1 ).

Виробничі активи служать щоб одержати прибуток від основний діяльності. Інші інвестиції — для вилучення доходів від фінансових операцій, здачі майна у найм тощо. буд.

До основним виробничим активам відносять:

нематеріальні активи (стр.110);

кошти (стор. 120);

незавершене будівництво (стор. 130).

Оборотні виробничі активи — це запаси із ПДВ (стор. 210 і 220), дебіторська заборгованість (стор. 240) і кошти (стор. 260) з відрахуванням стор. 234.

У позицію «Інші інвестиції» переходять інші рядки вихідного балансу.

Зобов'язання в «Пассиве» поділяються на:

фінансові (якими платять відсотки),

комерційні (відсотки не платяться).

Реформація балансу підприємства дає можливість досягти кількох аналітичних рівнянь:

Чисті виробничі активи (ЧПА) = основні виробничі активи + оборотні виробничі активи - комерційна заборгованість.

Чистий оборотний капітал (ЧОК) = оборотні виробничі активи - комерційна заборгованість.

Чисті активи (ЧА) = ЧПА + інші інвестиції.

Вложенный капітал = Власний капітал + фінансова заборгованість.

У кожному разі за реформуванні балансу необхідно дотримуватися рівність:

чисті активи = вкладеному капіталу.

Усі доходи і підприємства у звіті про прибутку також згруповані і аналізуються по роздільним сферам, таких як: результати і їхньої витрати від, доходи і від іншій діяльності, інші операційні доходи і.

Таке перетворення вихідних балансів і звітів необхідне аналізу ефективності з допомогою розрахунку таких засадничих показників рентабельності:

рентабельність продажів ROS;

рентабельність основний діяльності ROI;

рентабельність капіталу чи активів ROA;

рентабельність власного капіталу ROE.

Розглядаючи правила фінансування, відзначимо, створення та розвитку підприємства з погляду — це сукупність взаємозалежних процесів фінансування й інвестицій. Між цими двома процесами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація