Реферати українською » Менеджмент » Удосконалення управління і маркетинг


Реферат Удосконалення управління і маркетинг

Р. П. Шуба, Алтайский державний університет, р. Рубцовск Алтайського краю

Ми під час процвітання організацій з ефективної управлінської структурою і ефективно налагодженим керівництвом, під час, у якому життя компаній із погано розвиненим управлінням стає дедалі короткій. Научнотехнический прогрес і динаміка довкілля змушують сучасні підприємства перетворюватися в дедалі більш складні системи. Задля більшої керованості таких систем необхідні нові методи, відповідні складності зовнішньою і внутрішньою середовища підприємств.

Споживча кооперація Алтайського краю: учора й сьогодні

На продовольчому ринку Росії посилюється конкурентна боротьба за споживачів, доступом до сільськогосподарському сировини, використання територіальної збутової інфраструктури. У цих складних умовах Алтайский крайової союз споживчих товариств проводить стратегію виживання, і сьогодні говорити у тому, що він починає адаптуватися до місцевих умов ринку.

Що ж є фундаментом розвитку крайпотребсоюза як суб'єкта регіонального продовольчого ринку виробництва і які подальші перспективи його розвитку?

Систему споживчій кооперації можна як найбільшу корпорацію з багатогалузевим господарством, та її підрозділи обл(край)потребсоюзы як потужні, великі організації.

У 80е роки чисельність членовпайщиков Алтайського крайпотребсоюза перевищувала 700 тис. людина (нині понад 170 тис. людина), розподільна мережу включала понад 5 тис. магазинів, ринки переважають у всіх міста й райони краю, великі міжрайонні бази, понад 50 відсотків підприємств із виробництва м'ясопродуктів. Однак у 90е роки взаємозв'язку всередині системи споживкооперації були зруйновані, що призвело погіршення показників її діяльність, втрати її позицій торгувати, заготовках, виробництві (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка економічних показників по Алтайскому крайпотребсоюзу в 1992—2000 рр.

Показник 1992 1995 1998 1999 2000
Роздрібний товарообіг, всього
у чинних цінах кожного року,
млн крб. 17193 583 634 1063 1307
Виробництво м'ясопродуктів, тис. т 3,8 3,2 1,5 1,1 1,2
Питома вага товарообігу
споживкооперації загалом
товарообігу краю, % 37,0 9,6 5,9 6,1 5,4

Товарообіг підприємств споживчій кооперації Алтайського краю упродовж свого реформування різко спав і становив 2000 р. 8% від рівня 1992 р., а виробництво м'ясопродуктів 2000 р. 31% від рівня 1992 р. Алтайский крайпотребсоюз поступово втрачав свої позиції ринку спочатку під впливом несприятливої ринкової кон'юнктури, і потім під тиском конкурентів.

Закупівлі м'яса по крайпотребсоюзу упродовж свого реформ знизилися в партії 11 разів, і дорівнювали у 2000 р. всього 9% від обсягу закупівель 1990 р. З іншого боку, з 1991 р. більш ніж 2 разу зменшилася кількість підприємств із виробництва м'ясопродуктів. Лише протягом останніх 2 роки їхня частка число почала зростати і сьогодні становить 32 одиниці.

Надскладні становище у споживчій кооперації краю виникла з причини її неготовності діяти у умовах конкуренції. Підприємства споживкооперації опинилися у абсолютно незвичною їм середовищі. Не мали навичками і прийомами діяти у з нею й, як наслідок, значної частини підприємстві перебуває у важкому фінансове становище, працює збитково.

Проте нинішнє становище у системі Алтайського крайпотребсоюза помалу починає змінюватися на краще, отримано позитивний фінансовий результат 2000 р., та, крім того, відбувається помітне зниження кількості збиткових підприємств, хоча раніше їх ще чимало 37 одиниць (табл. 2).

Динаміка фінансові показники по Алтайскому крайпотребсоюзу в 1992—2000 рр.

Показник 1992 1997 1998 1999 2000
Прибуток (+), збиток (—), млн крб. Частка збиткових підприємств у споживкооперації краю, % +375,0 7,1 51,0 70,6 40,0 80,7 21,0 65,9 +8,7 45,1

Проте, попри помітні зрушення, зарано говорити, що становище стабілізувалося. Підприємства потребкооперации,за винятком кількох, котрі стоять на ногах, змушені проводити політику, орієнтовану на виживання.

Ця політика включає у собі заходи, спрямовані насамперед забезпечення фінансової стійкості, вдосконалення методів управління, підвищення іміджу системи споживчій кооперації, мотивацію активної участі в споживчих суспільствах, підготовку та перепідготовку кадрів. Слід зазначити, за рівнем кваліфікації керівних працівників у ряді споживспілок Сибіру Алтайский крайпотребсоюз перебуває в одному з усіх місць. Картина складається дуже й дуже гнітюча. У 2000р. на підприємствах споживкооперації Алтайського краю частка керівників, мають вищу освіту, становить лише 37,1%.

Підприємства споживчій кооперації краю, зазвичай, очолюють прихильники виробничої ідеології. Їх зусилля у тому, щоб якомога дешевше виробляти вироби, без урахування вподобання й потреби споживачів. Більшість керівників і спеціалістів споживчій кооперації отримали фахових знань за умов планової економіки. Ринкові умови господарювання вимагають знань і умінь, якими дані працівники в належним чином мають. Необхідна перебудова з психології та образу дій керівників орієнтації на маркетинг.

Дослідження виявило, що окремі керівникам і спеціалістам усвідомлюють доцільність впровадження маркетингу, але вони не знають, з чого почати і як досягти цього насправді. Серед більшості управлінського персоналу існує думка, що економічні причини кризового стану у системі споживчій кооперації криються у низьких доходах сільського населення, у недосконалості оподаткування нафтопереробки і державної політики. Тож багато хто вважає, що не потрібно витрачати час і вартість маркетинг. Вони вважають, краще знають своєї організації та її проблеми, ніж ктолибо, і можна старими прийомами досягти на успіх рішенні нових питань.

Сільський ринок, яким у основному працюють організації споживчій кооперації, має свої особливості. Потреби сільських жителів відомий і стабільні, як дослідження ринку, зазвичай, немає. У сільського населення незначний платоспроможний попит, низька щільність розподілу, селяни орієнтовані натуральну модель споживання продовольства, коли надходження із його особистого подвір'я покривають до 85% необхідних продуктів.

У умовах споживацька кооперація несе соціальну місію: вона повинна переважно забезпечувати життєво важливими продовольчими товарами жителів найвіддаленіших і важкодоступних населених пунктів, і Алтайский крайпотребсоюз має планово збиткові магазини у тих пунктах.

Споживча кооперація завтра

Як показав дослідження, відсутність маркетингової орієнтації є причиною кризового стану підприємств споживчій кооперації краю. Щоб успішно функціонувати у умовах конкуренції, потрібно сформувати конкурентну стратегію. Вихідним пунктом її формування є керівництвом неможливості зберегти й зміцнити свої позиції умовах перенасиченого ринку. Звідси за незмінної системи управління необхідність переорієнтації методів управління підприємством спираючись на досягнуті результати, освоєні товари та використовувані технології (внутрішні чинники), на вивчення обмежень, накладених зовнішньої ринкової середовищем (зовнішні чинники).

Задля більшої економічної стабільності Алтайскому крайпотребсоюзу також потрібен чіткіше визначитися зі своїми корпоративної місією, проаналізувати сильні й слабкі сторони, і, ще, визначитися зі своїми стратегічним полем.

Стратегічне полі Алтайського крайпотребсоюза

Стратегії Алтайського крайпотребсоюза за рівнем охоплення товарного ринку схематично можна наступного вигляді:

Рис. 1. Стратегії підприємств споживчій кооперації Алтайського краю за рівнем охоплення товарного ринку

Силова стратегія є найприйнятнішої за широких можливостей споживчій кооперації саме як системи. Споживча кооперація Алтайського краю має розгалуженої збутової мережею, власними посередницькими, виробничими і заготівельними підприємствами. При злагоджену роботу такого комплексу відкриваються великі змогу саморозвитку лише на рівні райпо, горпо, райспоживспілок у цілому крайпотребсоюза. Проте реалізувати таку стратегію може лише сильне керівництво.

Поки ж свої конкурентні переваги у межах традиційної силовий стратегії, які споживацька кооперація мала в початковий період ринкових перетворень, вона використовувала. Ефект перший крок, який би залишав за кооперацією лідируючу позицію над ринком, ні.

Споживча кооперація Алтайського краю за низкою причин об'єктивного і суб'єктивного характеру опинилася у позиції наступного за лідером. Проте й цю позицію цілком реальне проведення силовий стратегії лише на рівні крайпотребсоюза і райпо.

Стратегія консолідації сил на найважливіших напрямах розвитку має передбачати комплекс прийняття рішень та дій зі реалізації загальних завдань, забезпечення фінансової стійкості, створенню сприятливого суспільної думки про споживчій кооперації, підготовки й перепідготовки начальницького складу і фахівців, виробленні єдиних підходів у відносинах з колишніми державними органами управління тощо. буд.

З іншого боку, необхідно удосконалювати методи управління, орієнтуючи їх у стратегічні підходи, маркетинг. Слід також переглянути структури управління кооперативними господарствами. Нині вона року відповідає вимогам ринкової економіки, позаяк у основі своїй спирається на принципи соціалістичного господарювання.

Отже, систему управління підприємствами споживчій кооперації Алтайського краю доки відповідає вимогам ведення господарства за умов ринку України і конкуренції, а перехід до роботи у умовах реальних ринкових відносин поставив керівників підприємств перед вибором нових шляхів виживання та розвитку.

Підприємства споживчій кооперації Алтайського краю, володіючи набором чинників, благоприятствующих створенню конкурентної переваги (мережу власних магазинів, їдалень, ресторанів, промислових підприємств, оптових баз, заготконтор, становище над ринком), тим щонайменше здебільшого залишаються неконкурентоспроможними. Впровадження маркетингу як сучасної концепції управління забезпечить підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчій кооперації Алтайського краю.

Сьогодні ми важливо усвідомити, що маркетинговий комплекс це буде непросто товар, її ціна, розподіл і. За сучасних умов особливої значимості набувають маркетингові дослідження, планування, організація та контроль маркетингу для підприємства.

Необхідно розглядати маркетинг як сучасну концепцію управління. Філософію маркетингу можна сформулювати так:

• місце, займане організацією над ринком, є основним показником її успішну діяльність;

• зростання капіталовкладень у виробництві ні відставати від подальшого зростання ринку (краще, якщо перше перевершує друге);

• ціна продукції головне зброєю у боротьбі частку ринку, тому вона повинна переважно поступово зменшуватися в міру зниження собівартості продукції;

• стрижневе правило, яких слід дотримуватися: потреби і переваги споживача понад усе.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.auditorium.ru

Схожі реферати:

Навігація