Реферати українською » Менеджмент » Онтосинтез сексуальної поведінки


Реферат Онтосинтез сексуальної поведінки

Якщо повсякденне свідомість будує свої відносини з світом, більшою мірою з індивідуальних і громадських організацій стереотипів, то консультант, зобов'язаний докласти максимум інтелектуальних зусиль, аби виявити ці стереотипи, розвінчати їх обмеженість і з'ясувати, із чим він має справу. Професійні стереотипи консультантів добре проявилися у експерименті.

В одному з семінарів під керівництвом В.С. Дудченка, консультанти обговорювали тему "Можливості застосування ідей онтосинтеза на практиці управлінського консультування". (див. Онтосинтез соціальної реальності. Праці методологічного семінару // під. Ред. В.С. Дудченка. - М.: Видавництво ІКАР, 1998.). З погляду практики консультування, ідеї онтосинтеза дозволяють як "розкрити" глибинні процеси у свідомості людей, а й побачити, щоб ці процеси породжують певну життєву реальність, яка то, можливо дійсною, ілюзорною (псевдореальность) чи свідомої. Створені уявою, ці реальності визначають як поведінка людини, а й сприяють формуванню системи координат людини навколишнім світом і з собою. Консультанти, які прагнуть опанувати ідеями онтосинтеза і використовувати в практиці мають ознайомитися з допомогою ідей онтосинтеза знайти власний механізм породження реальностей. Інакше, консультанти перекидають свою "реальність" на клієнтів - і останні, якщо в них розвинене рефлексивне мислення, намагаються відтворювати "реальність" консультанта.

Привабливість теоретичних ідей можна було перевірити практично, тобто безпосередньо самих консультантах.

Режим взаємодії з учасниками і завдання.

Однією із визначальних моментів на практиці консультанта є систематизація отриманого емпіричного матеріалу та його інтерпретації. Як консультанти роблять, які усталені погляди сприяють тій чи іншій інтерпретації навколишньої дійсності, це можна було побачити експериментально. Експеримент - що це "стихійний" і "природний" режим, що дозволить проявитися чистими первинним реакцій консультантів. Саме первинні реакції істотно впливають на інтерпретацію процес формування відносин із довкіллям.

Треба сказати, що з погляду професійного розвитку, режим експерименту, є ідеальної ситуацією. У результаті семінару мною були простроены різні відносини з консультантами. З певним частиною - конфліктно. У це ті, які центрировались на формі, на етичні норми, не враховуючи змісту, ситуації та завдання. Було зрозуміло, що "застосування маніпулятивних технік у спілкуванні їм було нормальним явищем.

З такими консультантами, які у комунікації звертають менше увагу форму подачі матеріалу, а центрируют свою увагу змісті, із нею в мене склалися відкриті відносини, і і з симпатією. Вони мусили здатні одночасно утримувати кілька рівнів (чи просторів) взаємодії: эмоционально-психологический, інтелектуальний, організаційний, комунікаційний тощо. Зацікавлення змісту дозволяв знаходити нам спільну мову і обмежувати маніпуляції стосовно друг до друга. Вони усвідомлювали, що мій форма подачі консультантам на семінарі - це певний манипулятивный прийом "конфликт-метода", що дозволяє отримати мені необхідну інформацію задля її подальшого професійного взаємодії. З певним частиною консультантів відносини склалися нейтрально.

У межах експерименту завдання полягало у цьому, щоб розпізнати, яку реальність будують консультанти, у напрямі розвиваються думки консультантів, які стереотипи лежать у підставі роздумів. І було також виявити і зафіксувати механізм конструювання реальності з урахуванням індивідуальних (чи групових) культурних програм, які має кожен із присутніх консультантів, враховуючи гаданий професіоналізм учасників експерименту.

Вибір теми

Найбільш приваблива, інтригуюча й те водночас небезпечна тема, що практично нікого немає байдужим - це сексуальне поведінка людини.

Тема сексу, одне з небагатьох, яка зазнає жорсткого культурному регламентування. Це дає підстави деяким соціологам і культурологів стверджувати, що у суспільстві табуйоване на теми сексу і смерть, це суспільство йде з тоталітарному шляхів розвитку. Один із характеристик тоталітарного суспільства у тому, що контролює найінтимнішу сферу людського життя кожної людини, у якому людина справді вільний розпоряджатися власними почуттями і тілом. Попри те що, що у засобах масової інформації питання сексу представлені многоаспектно, все ж про них прийнято у групах, де існує табу до обговорення інтимних сторін життя. Саме обговорення такої делікатної теми може оголити прикордонний характер культурних програм, тож породити конфлікти у групі. Серед консультантів тема табуйована, тому вибір теми "Онтосинтез сексуальної поведінки" відповідав поставлених завдань.

Завдання і фактологічний матеріал

До участі експериментально вийшли чоловік і молода жінка. Чоловік (з нею була вже домовленість у тому, що необхідно зробити) зі словом подяки за вдалий вибір симпатичної партнерки, "заговорюючи зуби", обіймає молода жінка за талію і опускає руку їхньому стегно. Жінка інстинктивно (чи затримання згідно з безперервним культурним зразком?" усувається з чоловіки. Він, проте, намагається тримати її міцнішим почастує, не випускаючи з полуобъятия, утримує партнерку. Жінка завмерла чекаючи. Дія було припинено, і це попросила зайняти учасників місця. На дію пішло дві хвилини.

Обговорення (інтерпретації)

Перед аудиторією поставили низка запитань. Те й сталося? Хто що побачив? Яке ставлення до подій? Хто що робив?

Під час обговорення, аудиторія розділилася на дві групи, за тими, хто обговорював (їх було більшість) і тих, хто мовчав. Вислів осіб, у основному - обурення, сором'язливість й інтерес. Були висловлені такі судження:

якби це так сталася вулиці, то молода людина могла б нарватися на по фізіономії,

я очікувала щось більше,

рука виявилася на моєму стегні, але ці під впливом Л.Цой, але не помітила,

чоловік був активний, жінка відповідно до жіночої роллю намагалася справитися з ситуацією,

вони бояться організатора, це демонстрація,

усе йде відповідно до заявленої темою,

жінка відкрита, а чоловік скований,

чоловік грав задану роль,

в цій темі неможливо зробити кооперацію,

рамки режиму не задано,

коли вийшли чоловік і жінка до участі у певному дії, мені було незручно, я - не могла оцінювати них, я опустила очі, мені було соромно,

це штучний процес, ситуація, коли я - не хочу брати участі. Мені ніяково. Така ситуація порушує звичні форми спілкування. Це - співвідносити тему сексу із тим онтосинтеза і під дією,

це природно, що жінка інстинктивно відсунулася,

організатор порушує професійні рамки і норми,

це неподобство, влаштовувати тут подібні розгнуздані сцени.

Аналіз результатів обговорення.

За підсумками аналізу змісту висловлювань учасників експерименту, можна виявити деякі культурні зразки і стереотипи.

Ставлення учасників, у плані змісту висловлювань, можна розділити з кількох підставах.

Перша група - ті, хто утримував у свідомості тему семінару, цю тему і режим експерименту, ситуацію і завдання. Ця група більшою мірою адекватно відбиває стан і "схоплює" реальну ситуацію і дії учасників. За змістом тексти цієї групи ближчі один до дійсному онтосинтезу, описаного В.С. Дудченка.

Друга ж група - це, хто фіксував фактологічний матеріал і дії. Такі тексти відбивали того вигляду конструювання реальності, який найбільш простий розуміння. Тут норми, зразки хіба що "дзеркально" позначаються на реальності. Такі тексти може бути предонтосинтезом, оскільки з і зразків культури для конструювання реальності й оформлення (інтерпретації) фактів беруться просто кошти природної мови.

Третю групу - ті, хто інтерпретував дії, являє приклад онтосинтеза, у якому, під час синтезу певної реальності, та був інтерпретації, з'єднуються соціальні зразки, сприйняті у процесі соціалізації та професійні культурні зразки. Ці тексти відповідають стихійному онтосинтезу.

Три зазначені вище групи об'єднані тим, що їх текстах сконцентровано увагу до самому дії, його сюжеті, на формах, інтерпретації, на поведінкових реакціях учасників.

Четверта група викликала найбільше зацікавлення. Вона об'єднала тих, хто звинувачував експериментатора порушення етичних і фахових норм, цим демонструючи механізм накладення міжособистісних відносин на професійні й тотальне їх ототожнення.

У режимі експерименту було виявлено проблема кооперації співтовариства консультантів із управління. Частина учасників стверджувала, що:

кооперація неможлива,

професіонали, у тому числі експериментатор, порушують звичні норми спілкування,

експериментатор створює штучну, придуману і неприродну ситуацію,

рамки експерименту не задано, пішло співвідносити тему сексуальної поведінки із тим онтосинтеза,

й соромно за ситуацію і дії експериментатора.

Такі відповідали конфліктним відносин між експериментатором та правою частиною консультантів.

Усі судження можна було розділити на дві групи. Перша - питання неприпустимість методу, друга - порушення етичних і наявність негативного психологічного впливу.

У той самий час відповіді питання, у зв'язку з чим пов'язана критика, отримано був. Декілька слів про критиці. Критика методу передбачає, котрий критикує суб'єкт усвідомлює основу і рівень критики, у тому числі:

професійний рівень, який передбачає, котрий критикує веде критику професійною мовою і утримує як предмет критики, а й понятийно-каттегориальный апарат певних наукових знань й конкретної теоретичної конструкції.

Межпрофессиональный рівень у тому, що критиці можуть піддаватися судження про різних предметах, проте цю критику вимагає жорсткої фіксації наукової позиції або функції в дискусії. Наприклад, критика із боку психолога, соціолога, правника й т.д. Зрозуміло, що за такої критиці можна знайти яскраво виражені культурні зразки програмування.

Критика методу, принаймні передбачає такі кроки:

реконструкцію задуму,

відновлення поставленого завдання,

виявлення зв'язку методу з контекстом ситуації,

фіксація отриманого результату методу, з допомогою якого він отримано.

Відповідно до викладеними вимогами до критики методу, можна стверджувати, що четверта група пред'явила заявку на критику методу, та заодно проробити такі інтелектуальні кроки була на стані, бо трималася ситуація, режим, завдання й т.п. Експеримент у малій групі - це штучно задана ситуація, максимально наближена до реальності. Тому можна сказати, що претензія на критику методу була пред'явлена формою, але з реалізована за змістом. Тому в мене підстав розглядати критику четвертої групи, як професійну критику методу.

Те, що порушувала етичних норм і сприяла створенню негативного психологічного клімату - це факт.

Нагадаємо ситуацію (контекст), у якій відбувався експеримент. Зібралися консультанти, працюють у близьких сферах наукової і з практичної діяльності здобуття права підвищити кваліфікацію і спробувати у собі ідеї онтосинтеза. До режиму експерименту, я виявилася як конфликтоген тим, що з знайомстві називала деяких консультантів на "ти", що сприймалося ними як нешанобливе до них ставлення. У режимі експерименту, стосовно ним я поводилася дуже коректно і порушувала встановлених доз.

Проте стався перенесення, сформованої раніше установки в режим експерименту.

Цей перенесення зіграв своєї ролі в ототожненні просторів і до критики методу, який використали експериментально.

Отже, можна буде усвідомити, що до методам, що з встановленням комунікації визначається раніше сформованим настановам і переноситься на носія методу за умов. Сформована установка "оголилася" через ставлення до методу і темі експерименту. Приміром, один консультант з четвертої групи, розповів анекдот на задану тему "Тож за що мужчина-гинеколог убив жінку". Суть анекдоту наступного. "Суддя запитує чоловіка: - "То що ж Ви вбили жінку? Що Вам від нього було потрібно?". Чоловік відповідає: - "Я працюю багато років жив гінекологом. Щодня я перед очима сама й той самий картинка. Якось, повертаюся я додому і чи надворі мене дружина й промовив: -"Хочеш я покажу тобі за 100$. п….у". Ну, тут в мене нерви не витримали і це невідомо, який у мене її убив, був у стані афекту". Суд виправдав чоловіка.

Якщо порівняти текст цього анекдоту і дію, у режимі експерименту, то швидше, у анекдоті можна знайти пошловатые моменти, незручності і порушення кордонів дозволеного. Проте, консультант був переконаний, що саме він не порушує ніяких норм, розповідаючи такий анекдот, він навіть помічав те, що розглядав ситуації у експерименті, через призму усталеного вульгарного погляду тему, пов'язану з сексуальним поведінкою. І можна стверджувати, що консультанта "побачив", а, по суті, синтезував сексуальні встановлення і сексуальне поведінка учасників експерименту (яких насправді був), негативно оцінив їх і повівся оскільки "стурбований" цими проблемами людина. Отже, відповідна програма у свідомості консультанта підштовхувала професіоналів, що він сформувалася установка про сексуальних намірів учасників експерименту, що призвело до синтезу елементів реальності групи. Негативна реакція, яку пред'явив консультант, конкретизувалася у обвинуваченні експериментатора. Коли це механізм увірвалися, консультант чесно визнав, що "попався", оскільки трактував дії учасників експерименту належним чином, інтерпретація ж включала механізм онтосинтеза.

Отже, механізм породження реальності (онтосинтез) нерозривно пов'язані з конфліктом, проявляється ("оголюється") нього сприяє оголення розумових процесів. У процесі конфлікту культурних програм формуються міжособистісні стосунки і особистісні аспекти взаємодії.

Якщо повсякденне свідомість будує свої відносини з світом, більшою мірою з індивідуальних і громадських організацій стереотипів, то консультант, зобов'язаний докласти максимум інтелектуальних зусиль, аби виявити ці стереотипи, розвінчати їх обмеженість і з'ясувати, із чим він має справу. Професійні стереотипи консультантів добре проявилися у експерименті.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://www.troek.net/

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація