Реферат Маркетинг

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Маркетинг є наслідком багаторічної еволюції поглядів промисловців зважується на власну діяльність й ринок, і навіть наслідком науково-технічного прогресу, що зумовило, з одного боку, колосальне розмаїтість товарів, з другого – надзвичайно високий темпи їх відновлення. Нині в сучасних галузях промисловості життєвий цикл виробів скоротився за кілька місяців. З іншого боку, розвиток засобів інформаційних технологій також вплинув становлення маркетингової концепції, оскільки завдяки їм з'явилися можливості оперативно реагувати зміни потреб коливання ринкової кон'юнктури.

Разом про те маркетинг перестав бути панацеєю від усіх негараздів і універсальним засобом, безумовно гарантує високі досягнення підприємства. Оскільки головний чинник сучасного виробництва – це висококваліфіковані фахівці, доброякісно виконують своєї роботи.

У зв'язку з цим головним завданням дослідження, проведеного в курсової роботі – зорієнтуватися у системі управління виробництвом, що базується на маркетинговому підході.

Метою роботи є підставою вивчення й освоєння методичних основ управління маркетингової діяльністю, виявлення слабких сторін, їх науковий аналіз й розробка, вивчення стратегії і тактики організації у для ринкового середовища, оцінка продуктової, цінової, збутової і комунікаційної політик організації, проведення аналізу клієнтів - і конкурентів організації. Об'єктом дослідження є ЗАТ "Очаково» - підприємство, що випускає слабоалкогольну і безалкогольну продукцію.

Московський комбінат "Очаково" – найбільше підприємство пивобезалкогольной галузі Росії й без участі іноземного капіталу. Підприємство розраховане на щорічний випуск 750 млн. літрів пива, 200 млн. літрів слабоалкогольних коктейлів, 154 млн. літрів безалкогольних напоїв, 17 млн. літрів міцних алкогольних напоїв і вину.

Для вдосконалення маркетингової діяльності запропонували: вдосконалення взаємодії відділу маркетингу і керівник відділу збуту коїться з іншими службами, реструктуризацію системи кадровому забезпеченню і мотивації співробітників.

У курсової роботі використані:

навчальну літературу таких авторів як Голубков Е.П., Марченко А.А,, Романв А,Н., Скамай О.Г., Эриашвили Н.Д. і д.р.; ресурси Інтернет.

ряд схем організованих структур, що застосовуються у маркетингової діяльності, проаналізувавши які можна вибрати собі оптимальний варіант.

Діяльність проведено аналіз збутової середовища, аналіз конкурентного середовища, наведено дані загальну характеристику підприємства.

1 Теоретичні основи маркетингових досліджень

1.1 Сутність і завдання маркетингового підходу під управлінням підприємством

Забезпечення розвитку і функціонування, як великих підприємств, і молодих фірм до умов ринкової системи господарювання нині є складною комплексної проблемою. Передусім що це стосується таких її сторін, як менеджмент і маркетинг.

Практика показує, за умов трансформації вітчизняної економіки ринкову маркетинг нерідко є найбільш «вузьким місцем». При неефективною маркетингової системі незатребуваними залишаються гнучкість і ресурсні можливості виробничої, фінансової та інших підсистем фірм.

Маркетинговий підхід – загальновизнане направлення у створенні та реалізації фірмами продукції та послуг різного напрями. У країнах із розвиненою ринковою економікою маркетингової сфері приділяється велика увагу, оскільки неефективна маркетингова система підприємства можуть призвести як до втраченої прибутку, а й прямим збитків. Маркетингова система як підсистема організаційного управління існує у будь-який фірмі, проте, рівень її розвитку та ефективності може мати значні відмінності. У організаційному плані у великих і середніх фірмах котра управляє ланка маркетингової системи – спеціальні служби й підрозділи. У малої фірмі це то, можливо безпосередньо одного з керівників.

У багатьох вітчизняних підприємствах, у час повільно реалізуються справжні маркетингові заходи й дослідження. Проте за ряду з цим відсутня нерідко відсутня правильно розуміння поняття «маркетингова діяльність», «маркетингова система», «управління маркетингом», «маркетингової управління», як "про цілісної підсистемі управління фірмою. Об'єктивні причини цього пов'язані про те, що маркетинг зтикається і перетинається з сторонами діяльності підприємства, але у водночас не дублює їх. Маркетинг , у сенсі цього поняття, тлумачать як система реалізації наступних принципів: орієнтація на споживача, економічна ефективність в якості основи діяльності фірми; координація зусиль всіх служб і підрозділів задля досягнення поставленої мети. Тут маркетинг перебирає деякі функції менеджменту.

Маркетинг є основою будь-який концепцію діяльності будь-якого підприємства чи фірми. Функції маркетингу відбивають різні об'єкти їх докладання (персонал, фінанси, будівництво, страхування, торгівля, виробництво, інвестиції, інновації, проекти, інформація, знання і набутий ін.), а як і різні концепції, відбивають технологічні аспекти самого менеджменту і маркетингу як засобу управління (методологічні, організаційні, інструментальні, інформаційно-правові, інформаційні та інших.). Ми знаємо, що у менеджменті одне із підходів під управлінням називається «маркетинговий», яка передбачає маркетингове управління фірмою, підприємством, тобто, це таке управління, яке орієнтоване на споживача, відповідно до їхніми потребами, потребами, запитами. Але, на жаль, ні в багатьох навчальних посібниках, статтях можна знайти чітке визначення понять «маркетингової управління» і «управління маркетингом».

За логікою наведених вище міркувань буде доцільно дати визначення цим двом поняттям:

Управління маркетингом

Маркетинговое управління

Теоретично і практики ведення маркетингової діяльності ці поняття нерідко наділяються рівноправними характеристиками виконують однакові функції. Отже, спробуємо розібратися, що ж подібність і відмінність цих понять.

Порівняльні характеристики:

Управління маркетингом і маркетингове управління

Об'єкт управління – маркетинг, саме позиційна діяльність ринку з урахуванням усієї сукупності чинників зовнішньою і внутрішньою середовища

Суб'єкт управління – діяльність конкретного власника цього підприємства, або за його дорученням діяльність менеджера.

Середовище

Об'єкт управління - підприємство, ринок, сегмент, існуючі споживачі й потенційні покупці.

Суб'єкт управління – діяльність конкретного власника цього підприємства, або за його дорученням діяльність менеджера.

Аналіз, планування, втілення у життя контроль над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка вигідних обмінів з цільовими покупцями для досягнення певних завдань організації, як-от отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частка ринку

Кошти

Сукупність дій людини, які ведуть досягненню поставленої мети (підвищення іміджу, зростання прибутку та інших.), куди входять у собі управління спільної діяльністю, методи на діяльність зміна їх мотивації, ставлення до праці, до товару, послузі...

Здійснення заходів, щоб знайти оптимальне кількість клієнтів, необхідне реалізації всього виробленого фірмою в момент обсягу продукції. Це означає як створення і розширення попиту, а й проблеми його, котрий іноді скорочення.

Процес управління маркетингом охоплює такі боку діяльності фірми, як організація збуту та її стимулювання, рекламні кампанії уряду й дослідження маркетингу, управління товарами і ціноутворення.

Дії

Формування співробітники підприємства, партнерів «маркетингового образу мислення», проходження маркетингової ідеології, тобто повна орієнтація ринку, забезпечення «маркетингового мікроклімату» для підприємства. Плюс всі ті заходи, що входять у поняття «управління маркетингом»

Отже, завдання управління маркетингом полягає " у впливі до рівня, час і характеру попиту в такий спосіб, щоб це допомагало організації у досягненні які нею цілей". Тобто. "управління маркетингом це управління попитом". Виходячи з цього, управління маркетингом стосується питань вивчення бажаного рівня попиту товари конкретної фірми; аналізу ситуації перевищення реального попиту над бажаним, відповідності й ситуації на, коли реальний попит нижче бажаного.

Отже, маркетингове управління – це одне з форм управління підприємством, коли він підприємство повністю орієнтується ринку, відповідає на сьогоднішні запити поставлені ринком, цим, задовольняючи потреби споживачів та кроки потенційних покупців.

Отже, управління маркетингом – це цілеспрямована діяльність із регулювання позицій фірми над ринком, із засобів планування, організації, обліку, контролю, виконання кожної фази позиційно - деятельностного поведінки фірми, з урахуванням впливу закономірностей розвитку ринкового простору, конкурентного середовища задля досягнення прибутковості та ефективності діяльності суб'єкта над ринком.

Сфера управління маркетингом, займаючи певне місце у загальну систему маркетингових знань, включає аналіз, планування, контролю над проведенням заходів, розрахованих встановлення, зміцнення та підтримка вигідних обмінів у вигляді вирішення певних завдань організації, як-от отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частка ринку тощо. У сфері менеджменту безпосередньо соприкасающимися з міським управлінням маркетингом на фірми й маркетинговим управлінням фірмою виступають мотивація фірми, оцінка господарських рішень, стратегічне планування, вибір форми господарювання, структура управління, управління персоналом, імітаційне моделювання та інших.

1.2 Організація маркетингу для підприємства

Термін «маркетинг» – в буквальному значенні процес поступу ринок – не відбиває повною мірою внутрішньої двоїстості процесу акцентує більш «активну» бік маркетингу тоді як «аналітичної». Щоб охарактеризувати цю двоїстість, застосовують терміни «стратегічний» і «операційний» маркетинг. Стратегічний маркетинг є процес аналізу, що включає у собі аналіз потреб, сегментацію ринку, аналіз конкурентоспроможності, й у укладанні, вибір стратегію розвитку підприємства. Операційний маркетинг є процес вибору цільового сегмента з наступним упорядкуванням плану маркетингу і застосуванням комплексу маркетингових комунікацій на вибраних сегментах ринку, виходячи із бюджету маркетингу.

Маркетингова діяльність виступає як один з найважливіші складові будь-якої підприємницької діяльності як комерційної, і виробничої. А, що ця діяльність успішної, необхідно грамотно, вміло їй управляти, домагаючись досягнення поставленої мети найкраще. Управління зазвичай є специфічний вид діяльності, направлений замінити вирішення завдань й організацію планомірного, доцільного функціонування будь-якої системи.

Процес управління включає у собі набір видів діяльності: планування, прогнозування, організацію та влитися регулювання, стимулювання і активацію, контроль і аналіз. Центральне місце у управління маркетингової діяльністю займає розробка стратегії.

Стратегія маркетингу – сукупність принципових довгострокових і середньострокових рішень, направляють окремі маркетингові заходи досягнення поставленої мети.

Вибір стратегії обмежують зовнішні та внутрішні умови:

Просторове виділення ринку (локальний, регіональний, національний);

Досвід ринку (старий ринок, споріднений ринок, новий ринок);

Спосіб обробки ринку (диверсифікований, недиверсифікований);

Концентрація на інструментах маркетингу (ціна, якість);

Основна мета (збут, рентабельність);

Ставлення до конкурентам (нейтральне, агресивне);

Рівень кооперації;

Рівень темпи зростання виробництва (швидкий, помірний, скорочення виробництва);

Ставлення для інновацій (адаптація, інновація).

Часто організація вибирає своєї стратегії з цих двох або як можливих варіантів. Нижче перераховано ряд моделей, які можна корисними до ухвалення стратегічних рішень:

Матриця «Товар-Рынок» (матриця Ансофа) варта розробки стратегії за умов зростаючого ринку (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця Ансофа

Товар Ринок
Старий Новий
Старий Проникнення ринку 1 Розвиток ринку 2
Новий Розробка товару 3 Диверсифікація 4

Стратегія проникнення ринку ефективна у разі зростаючого і ненасыщенного ринку, із єдиною метою стабілізації чи розширення частка ринку, або збільшення його обсягу.

Стратегія розвитку ринку ефективна під час виникнення нових сегментів внаслідок демографічних, економічних пріоритетів і інших чинників, появи нових областей застосування традиційних товарів.

Стратегія розробки товару успішна, коли організація має відомими торговими марками й послуговується довірою споживачів.

Стратегія диверсифікації використовується на стагнизующих ринку, зменшення ризику залежність від однієї асортиментної групи.

Фахівці розрізняють три форми диверсифікації:

Горизонтальна диверсифікація тому ж рівні спеціалізації;

Вертикальна на збутові і постачальницькі ринки

Латеральная диверсифікація було без будь-якої различимой речовинної взаємозв'язку.

Матриця конкуренції Портера придатна і розробити стратегії за умов молодих, стиглих та стагнуючих галузей, відмінних рівнем конкуренції, ступенем зрілості ринку України і інтенсивністю світової конкуренції (табл. 2).

Таблиця 2

Матриця конкуренції Портера

Стратегічна мета Стратегічне перевагу
Унікальність товару Низька собівартість
Уся галузь Дифференцирование Лідерство у сфері витрат
Один сегмент ринку Концентрація на сегменти

Відповідно до моделі Портера, щоб випередити своїх конкурентів, необхідно сконцентруватися одній із трьох стратегій.

Лідерство у сфері витрат: головна мета – скорочення витрат, інші характеристики (якість, сервіс) залишати поза увагою. Необхідні передумови: велика частка ринку й інші суттєві переваги.

Стратегія диференціювання виходить з унікальності товару проти товарами конкурентів з погляду споживачів. Це дозволяє встановлювати високі ціни, витрати грають другорядну роль.

Стратегія концентрації на сегменті орієнтує організацію на закріплення щодо одного чи навіть кількох сегментах і досягнення лідерства за затратами чи особливому пропозиції. Ймовірні сегменти: обрані групи клієнтів; певні частини виробничої програми; географічно обмежені ринки.

Матриця БКГ (портфельний аналіз) розробили американської консультативної фірмою «Бостон консалтинг груп». Ця модель будується з урахуванням частка ринку контрольованій організації, порівняно з основними конкурентами, і навіть темпів річного зростання галузі (табл. 3).

Таблиця 3

Матриця портфельного аналізу

Темпи зростання кількості галузі Частка ринку
Висока Низька
Високий «Зірка» «Важкий дитина»
Низький «Дойная корова» «Кульгава качка»

У ньому вирізняються такі стратегічні сектори:

«Важкі діти» - потребують фінансуванні, можуть зростати, і якщо організація фінансує наукових досліджень, здійснює розвиток маркетингу і виробництва, вона існує певна потенціал.

«Зірки» - дають прибуток і сприяють збільшенню, забезпечуючи самофінансування, організації зберігають колишньому рівні чи збільшують контрольований ринковий сегмент.

«Дойные корови» - перебувають у стадії зрілості, такі ринки характеризуються незначним потенціалом зростання, але вони не потребують інвестицій, навіть дають прибуток, що дозволяє фінансувати «тяжких дітей».

«Кульгаві качки» (невдахи) – нежиттєздатні чи згасаючі області, де вони сприяють не приносять прибутку.

1.3 Служба маркетингу для підприємства: завдання, функції, взаємодії з іншими службами

Основні завдання відділу маркетингової інформації, згідно з основними стратегічними цілями фірми і його поточними завданнями, відбитими у бізнес плани та документах про заснування цього підприємства відділ маркетингової інформацією своєму повсякденному діяльності зобов'язаний реалізовувати такі основні завдання:

Забезпечення керівництва фірми необхідної маркетингової інформацією у сфері розробки стратегії і тактики розвитку та ринкової поведінки фірми. Відділ зобов'язаний за необхідності уточнювати і доповнювати зазначену інформацію, і навіть виконувати всі з аналізу й оцінки різноманітних поточних і найперспективніших ринкових ситуацій.

Проведення відновлення всього комплексу ринкових досліджень, що з ринком, товаром і споживачами як у із затвердженим планом досліджень маркетингу, і спеціальними вказівкам керівництва та по завданням інших підрозділів фірми. Для визначення цілей та зняття функцій відділу маркетингу необхідно провести повний аналіз діяльності фірми виявити вузькі місця та диспропорції у її функціонуванні. З даних побудувати

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація