Реферати українською » Менеджмент » Фінансові аспекти аналізу інвестиційних проектів


Реферат Фінансові аспекти аналізу інвестиційних проектів

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

САМАРСКАЯ ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

ПРЕЗИДЕНТСЬКА ПРОГРАМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА по «Фінансовому менеджменту» «Фінансові аспекти аналізу інвестиційних проектів.»

ВИКОНАВ:

Воропаєв С.В. і Гусаков Ю.В. ПРИЙНЯВ: К.Э.Н.

Сангинова Л.Д.

САМАРА 2000 р.


Інвестиції - це процес використання сукупних потребує матеріальних та фінансових ресурсів, спрямованих збільшення капіталу, розширення, модернізацію устаткування та технічне переозброєння виробництва.

Чим довшою у часі проект, тим паче невизначеними і ризикованими стають притоки коштів останніх років його реалізації.

Основними аспектами аналізу інвестиційних проектів є:

1. чистий наведений ефект (Net Present Value, NPV);

2. індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI);

3. внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);

4. модифікована внутрішня норма прибутку (Modified International Rate of Return, MIRR);

5. термін окупності інвестицій (Payback Period, PP);

6. розрахункова норма прибутку (Accounting Rate of Return, ARR). Критерій NPV:

- якщо NPV < 0, то разі ухвалення проекту власники компанії понесуть збиток;

- якщо NPV = 0, то разі ухвалення проекту добробут власників компанії не зміниться, але водночас обсяги виробництва зростуть, тобто. компанія збільшиться в масштабах;

- якщо NPV > 0, то разі ухвалення проекту добробут власників компанії збільшиться.

Критерій PI характеризує дохід на одиницю витрат; саме такий критерій найкращий, коли необхідно впорядкувати незалежні проекти до створення оптимального портфеля у разі обмеженості загального обсягу інвестицій.

Критерій IRR показує максимальний рівень витрат, що може бути асоційований з цим проектом, тобто. якщо ціна капіталу, залучуваного на фінансування проекту, більше IRR, то проект можуть виконати лише у збиток, отже, їх треба відкинути. Критерій MIRR є коефіцієнт дисконтування, уравнивающий наведену вартість оттоков коштів (інвестицій) і порушену величину приток, до чого операції дисконтування оттоков і ^нарощення приток виконуються з допомогою ціни капіталу проекту. MIRR характеризує ефективність проекту.

Критерій РР показує число базових періодів, протягом якого вихідна інвестиція буде цілком відшкодовано з допомогою генерируемых проектом приток коштів. Якщо базовий період -- рік, то найчастіше розрахунок йде з років, однак виділяти і дробову частину року, якщо абстрагуватися від вихідного припущення, що приплив коштів ввозяться кінці року.

При аналізі альтернативних проектів критерії NPV, PI, IRR, MIRR можуть суперечити одна одній, тобто. проект, ухвалений за одним критерієм, то, можливо відкинуто з іншого. Але критерій NPV краще інших, т.к. саме його характеризує можливий приріст добробуту власників економічного суб'єкта.

Основна хиба критерію NPV у цьому, що це абсолютний показник, тому вона може дати інформації про так званому «резерві безпеки проекту». Щодо «резерві безпеки проекту» дають критерії IRR і PL Так за інших рівних умов, що більше IRR проти ціною капіталу проекту, то більше вписувалося «резерв безпеки проекту».

Можливі й такі проекти, які мають лише витратний характер, тобто. не впливають на приплив коштів; у разі застосовуються самі критерії, лише до потоку, що характеризує витрати з років.

Для порівняльного аналізу проектів різної тривалості застосовуються методи:

а) метод найменшого загального кратного;

б) метод нескінченного повторення порівняння проектів;

в) метод еквівалентного ануїтет.

У разі інфляції коригується або прогнозний грошові потоки, або коефіцієнт дисконтування.

Аналіз інвестиційних проектів, у умовах ризику виконується однією з

двох методів:

- методом безризикового еквівалента;

- методом скоригованого з ризиком коефіцієнта дисконтування.

Схожі реферати:

Навігація