Реферати українською » Менеджмент » Фінансовий аналіз АТ Ніка (золотодобувна галузь)


Реферат Фінансовий аналіз АТ Ніка (золотодобувна галузь)

Страница 1 из 6 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ


стор.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ 5


ЧАСТИНА I.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТТЯ, ІНФОРМАЦІЙНА

БАЗА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 7


Глава 1. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7


1.1. Функції та організаційні принципи організації фінансів

підприємства 7

1.2. Систему керування фінансами для підприємства 8


Глава 2.МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДАНИХ УЧЕТА І

ФІНАНСОВОЇ ОТЧЕТНОСТИ 11

2.1.Финансовая звітність у системі фінансового

менеджменту 11

2.2. Основні показники облік і звітність, використовувані

фінансовому менеджменті 13

2.3. Основні фінансові показники звітності 22

2.3.1. Коефіцієнти ліквідності 23

2.3.2. Коефіцієнти ділову активність 26

2.3.3. Коефіцієнти платоспроможності 28

2.3.4. Коефіцієнти рентабельності 29

2.3.5. Коефіцієнти ринкової активності підприємства 33


ЧАСТИНА II.АНАЛИЗ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

ПІДПРИЄМСТВА У ДИНАМИКЕ 35


Глава 1.СТРУКТУРА, НАПРАВЛЕННОСТЬ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 35

1.1. Опис золотодобувної галузі Амурської

області 35

1.2. Структура управління підприємством золотовидобутку

ТОВ АС “Ніка” 36


Глава 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ АС “НИКА” 1996-го - 1997 рр. 37

2.1. Оцінка структури майна України та джерел його

освіти 37

2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності 40

2.3. Аналіз ділову активність 43

2.4. Аналіз рентабельності 45

2.5. Операційний аналіз підприємства його використання для

короткострокового прогнозування 46


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50


ПРИЛОЖЕНИЯ 53


Додаток 1. Баланс ТОВ АС “Ніка” 31-ий грудня

1997 р. 54

Додаток 2. Звіт про фінансові результати

ТОВ АС “Ніка” 57

Додаток 3.

Таблиця 1. Динаміка активу ТОВ АС “Ніка” 58

Таблиця 2. Динаміка власної родини та позикового капіталу

ТОВ АС “Ніка” 58

Таблиця 3. Динаміка прибутків і витрат ТОВ АС “Ніка” 59

Таблиця 4. Динаміка ліквідності ТОВ АС “Ніка” 60

Таблиця 5. Динаміка платоспроможності (структури

капіталу) ТОВ АС “Ніка” 61

Таблиця 6. Динаміка ділову активність ТОВ АС “Ніка” 62

Таблиця 7. Динаміка рентабельності ТОВ АС “Ніка” 63

Таблиця 8. Динаміка порога рентабельності, запасу

фінансової міці й сили впливу операційного

важеля 64


Додаток 4. Нетривалий фінансовий

прогноз на 1998 р. 65


Додаток 5.

Таблиця 1. Деякі показники, рекомендовані для

аналітичної роботи 66

Таблиця 2. Стану показників першого класу 69

Таблиця 3. Зіставлення станів показників першого

та другого класу 70


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 72


ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Ринкова економіка Російській Федерації набирає дедалі більшу силу. Разом із нею набирає сили й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу. Конкурентоспроможність кожному господарюючому суб'єкту може забезпечити лише прийняти правильне управління рухом фінансових ресурсів немає і капіталу, що у розпорядженні.

У умовах сьогодення більшість підприємств характерна реактивна форма управління фінансами, тобто. прийняття управлінські рішення як реакцію поточні проблеми.

Під час розробки ефективну систему управління фінансами постійно виникає основна суміщення інтересів розвитку підприємства, наявності достатнього рівня коштів щодо зазначеного розвитку та збереження високої платоспроможності підприємства. Від, наскільки ефективно й доцільно фінансові ресурси трансформуються в основні його оборотні кошти, соціальній та кошти стимулювання робочої сили в, залежить фінансове благополуччя підприємства у цілому, її власників і працівників. Фінансові ресурси цих умовах набувають першочергового значення, оскільки це - єдиний вид ресурсів підприємства, трансформируемый безпосередньо і з мінімальним тимчасовим інтервалом будь-якій іншій вид ресурсів. Отже, фінансового менеджменту як із основних функцій апарату управління набуває ключову роль умовах ринкової економіки.

Ознаками успішного управління може бути цілу систему цілей: виживання фірми за умов конкурентної боротьби; запобігання банкрутства й значних фінансових невдач; зростання обсяги виробництва та її реалізації; максимізація прибутку; мінімізація витрат; забезпечення рентабельною діяльності тощо.

Управління обіговими коштами, дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю, нарахуваннями та інші засобами короткострокового фінансування, - саме тут напрямі найяскравіше виявляється основна управління фінансами.

Вміла економічна стратегія, раціональна політика сфера фінансів дозволяють підприємству зберігати багато років ділову активність, прибутковість і високі репутації надійної партнера. У разі ринкової економіки провідна роль належить саме фінансовому аналізу, завдяки якому можливо зможе ефективно управляти фінансових ресурсів. Фінансовий аналіз - багатоцільовий інструмент. З його допомогою ми приймаються обгрунтовані фінансові рішення, оцінюються наявні в підприємства ресурси, виявляються тенденції у використанні, виробляються прогнози розвитку підприємства на найближчу і віддалену перспективу.

Підприємство, у якому серйозно поставлена аналітична робота, здатне раніше розпізнати надвигающийся криза, оперативно відреагувати нею і з більшою ймовірністю уникнути "неприємностей" або зменшити рівень ризику.

Прагнучи вирішити конкретні запитання й одержати кваліфіковану оцінку фінансового стану, керівники підприємств дедалі більше починають вдаватися по допомогу фінансового аналізу. Водночас розраховують одержати конкретне висновок достатність платіжних коштів, нормальних співвідношеннях власної родини та позикового капіталу, швидкості обороту капіталу і причини його зміни, типах фінансування тих чи інших видів діяльності.

Основними компонентами фінансового аналізу діяльності підприємства є: аналіз бухгалтерської звітності, розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Якість фінансового аналізу залежить відрізняється від застосовуваної методики, достовірності даних бухгалтерської звітності.

У цьому дипломному проекті розглядаються сучасні методи лікування й прийоми фінансового аналізу. Що стосується цілком благополучного підприємству вони теж мають профілактичне значення, т.к. дозволяють виявити можливу небезпеку обману економічного "здоров'я" цього підприємства. У той самий час використання цих методів стосовно неплатоспроможному підприємству сприяє прийняттю рішення із подолання виниклого кризового стану.

Діяльність приведено методику оцінки ступеня платоспроможності і легальною фінансовою стійкості підприємства. Серед сили-силенної управлінські рішення, прийнятих менеджерами на підприємствах, головною є рішення обсяги виробництва. У аналітичної частини проекту визначається так звана "точка беззбитковості", чи критичний обсяги виробництва, нижче якого виробництво стає низькорентабельним чи взагалі збитковим. Показник "запасу фінансової міцності" показує, яке зниження виручки від може витримати підприємство без серйозної небезпеки свого фінансового становища.

Аналіз фінансового становища підприємства у динаміці проводився підприємством золотовидобутку Артели старателів "Ніка" Амурської області протягом 1996-1997 рр.


ЧАСТИНА I. Основні поняття. Інформаційна база фінансового менеджменту


Глава1. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА


1.1. Функції та принципи організації фінансів підприємства


Що таке фінанси підприємства? Більшість, не замислюючись, у відповідь що це її кошти. Справді, за походженням фінанси є грошовими відносинами. Проте чи все грошові відносини ставляться до фінансів.

Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошей набуває відому самостійність: внаслідок виробництва товарів хороших і реалізації формуються грошові доходи (фінансові ресурси) підприємств, які надалі використовуються.

Фінанси підприємства є грошові відносини, пов'язані з формуванням і розподілом фінансових ресурсів. Формуються фінансові ресурси з допомогою таких джерел, як: власні і прирівняні до них кошти (акціонерний капітал, пайові внески, прибуток за основний діяльності, цільові надходження, і ін.); мобилизуемые на фінансовому ринку як наслідок операцій із цінними паперами; які у порядку перерозподілу.

Фінанси підприємства забезпечують кругообіг основного і обігового капіталу та "взаємини державним бюджетом, податковими органами, банками, страхові компанії та ін установами фінансово-кредитної системи.

Процес функціонування будь-якого підприємства носить циклічний характер. У межах циклу здійснюються: залучення необхідних ресурсів, з'єднання в виробничому процесі, реалізація вироблену продукцію і пролучение кінцевих фінансових результатів. У разі ринкової економіки усунення пріоритетів в об'єктах і цільових установках системи управління об'єктом господарювання.

У разі ринкової економіки ефективне керівництво передбачає оптимізацію ресурсного потенціалу підприємства. У цій ситуації різко підвищується значимість управління фінансових ресурсів. Від, наскільки ефективно й доцільно трансформуються в основні його оборотні кошти, соціальній та кошти стимулювання робочої сили в, залежить фінансове благополуччя підприємства у цілому, її власників і працівників. Фінансові ресурси цих умовах набувають першочергового значення, оскільки це - єдиний вид ресурсів підприємства, трансформируемый безпосередньо і з мінімальним тимчасовим відрізком будь-якій іншій вид ресурсів. У тому чи іншою мірою роль фінансових ресурсів важлива всіх рівнях управління (стратегічний, тактичний, оперативний), проте особливе значення вона стоїть у плані стратегію розвитку підприємства. Отже, фінансового менеджменту як із основних функцій апарату управління набуває ключову роль умовах ринкової економіки.

Фінанси підприємства виконують три основні функції:

 • формування, підтримку оптимальної структури та

нарощування виробничого потенціалу підприємства;

 • забезпечення поточної фінансово-господарську діяльність;

 • забезпечення участі підприємства у здійсненні соціальної

політики.


1.2. Систему керування фінансами для підприємства


Будь-який бізнес починається з порушення й вирішення відповіді такі три ключові питання:

 1. Якими повинні бути величина і оптимальний склад активів підприємства, дозволяють досягти поставлені перед підприємством цілі й завдання?

 2. Де знайти джерела фінансування й який мусить бути їхнім оптимальний склад?

 3. Як організувати поточне і перспективне управління фінансової діяльністю, що забезпечує платоспроможність і фінансовий стійкість підприємства?

Вирішуються цих питань у рамках фінансового менеджменту, що є однією з ключових підсистем загальної системи управління підприємством.

Організаційна структура системи управління фінансами підприємства то, можливо побудована в різний спосіб залежно від розмірів підприємства міста і виду своєї діяльності. Головне, що можна відзначити у роботі фінансового менеджера, те, що вони або становить значну частину роботи вищої ланки управління фірми, або пов'язані з наданням йому аналітичної інформації, необхідною і корисною до ухвалення управлінські рішення фінансового характеру. Незалежно від організаційної структури підприємства фінансовий менеджер відпо-відає аналіз фінансової скрути, прийняття у окремих випадках рішень чи вироблення рекомендацій вищого керівництва.

Методи управління різноманітні. Основні з яких є: прогнозування, планування, оподаткування, страхування, самофінансування, кредитування, система розрахунків, система фінансову допомогу, система фінансових санкцій, система амортизаційних відрахувань, система стимулювання, принципи ціноутворення, трастові операції, заставних операціях, факторинг, оренда, лізинг. Основу інформаційного забезпечення системи управління становить будь-яка інформація фінансового характеру:

 • бухгалтерська звітність;

 • повідомлення фінансових органів;

 • інформація установ банківської системи;

 • інформація товарних, фондових і валютних бірж;

 • інша інформація.

Технічне забезпечення системи управління є самостійним і дуже важливою її елементом. Багато сучасні системи, засновані на безпаперовій технології, неможливі не залучаючи мереж ЕОМ, персональних комп'ютерів, функционыльных пакетів прикладних програм.

Фунционирование будь-який системи управління ввозяться в рамках чинного правового і нормативного забезпечення. Сюди відносяться: закони, укази Президента, постанови уряду, накази і розпорядження міністерств та, ліцензії, статутних документах, норми, інструкції, методичні вказівки та інших.

У разі ринкової економіки фінансовий менеджер стає одним із ключових постатей для підприємства. Він відповідальний постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності використання тієї чи іншої способу їхні рішення й іноді за прийняття остаточного рішення щодо вибору найприйнятнішого варіанта дій. Фінансовий менеджер, зазвичай, - відповідальний виконавець прийнятого рішення, він також здійснює оперативну фінансову діяльність. Головне неї давав полягає у контролю над грошовими потоками.

Що ж є ознакою успішного управління? Можна сформулювати цілу систему цілей:

 • виживання фірми за умов конкурентної боротьби;

 • запобігання банкрутства й значних фінансових невдач;

 • лідерство боротьби з конкурентами;

 • максимізація ринкову вартість фірми;

 • зростання обсяги виробництва та її реалізації;

 • максимізація прибутку;

 • мінімізація витрат;

 • забезпечення рентабельною роботи і ін.

Найпоширенішим є затвердження, що фірма повинна працювати в такий спосіб, щоб забезпечити максимальний дохід її власникам

У фінансовому менеджменті весь капітал підприємства можна розділити на частини: власний і позиковий.


Власний капітал - капітал, безумовним і винятковим власником якого є власник (чи власники) підприємства.

До власного капіталу слід віднести статутного фонду (акціонерний капітал), тобто. початкові й наступні вкладення власні кошти власниками, акціонерами, і прирощення капіталу з допомогою прибутку.

Заемный капітал - капітал, яким підприємство володіє лише певний час, після закінчення якого капітал може бути повернутий його власнику зі сплатою за тимчасове володіння.

До складу позикового капіталу крім взятих в банку кредитів входять також капітал, зваблений випуском цінних паперів (крім акцій), і орендовані підприємством машини, устаткування, будинку.

Головне у фінансовому менеджменті - правильна постановка мети, відповідальна фінансовими інтересами об'єкта управління. Фінансовий менеджмент вельми динамічній. Ефективність його функціонування великою мірою залежить від швидкості реакцію зміни умов ринку, фінансової ситуації, фінансового становища об'єкта управління. Тому фінансового менеджменту має базуватися на знанні стандартних прийомів управління, на умінні швидко і оцінювати конкретну фінансову ситуацію, на здібності швидко знайти хороший, а то й єдиний, вихід із цій ситуації. У фінансовому менеджменті готових рецептів немає і "бути неспроможна.

Відомо, що у умовах сьогодення більшість підприємств характерна реактивна форма управління фінансами, тобто. прийняття управлінські рішення як реакцію поточні проблеми, чи пізно це зване “латання дірок”. Така форма управління породжує ряд протиріч між: інтересами підприємства міста і фіскальними інтересами держави; ціною грошей немає та рентабельністю виробництва; рентабельністю власного виробництва та рентабельністю фінансових ринків; інтересами виробництва та фінансової служби й т.д.

Управління фінансами підприємства полягає в аналізі фінансово-економічного стану.


Глава 2. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДАНИХ УЧЕТА І ФІНАНСОВОЇ ОТЧЕТНОСТИ


2.1.Финансовая звітність у системі фінансового менеджменту


Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених з урахуванням даних фінансового обліку для надання користувачам узагальненої інформації фінансове становище і правоохоронної діяльності підприємства, і навіть змін у його фінансове становище за звітний період зручною і зрозумілої формі до ухвалення цими користувачами певних ділових рішень. Фінансовий облік, своєю чергою, узагальнює дані виробничого обліку, що накопичуються й закони використовують компанією для внутрішнього користування.

У разі початку ринкової економіки бухгалтерський облік перетворюється на інструмент збору, оброблення і передачі про діяльність господарюючого суб'єкту.

Фінансова звітність є ланцюгом між підприємством, і його довкіллям. Від, що представлено у фінансовому звітності, залежить майбутнє підприємства. Відповідальність забезпечення ефективної зв'язок між підприємством, і фінансовими ринками несуть фінансові менеджери вищого управлінського ланки підприємства.

Упорядкування фінансової звітності за умов ринку грунтується ряд принципів, які роблять її досить ефективним інструментом управління.

Основну вимогу до інформації, поданої у звітності, у тому, щоб у неї корисною. Щоб корисною, інформація мусить бути: доречною, достовірної, правдивої, нейтральній, зрозумілою, порівняної.

Відповідно до різними економічними ознаками, вся звітна інформація гуртується в окремі укрупнені статті, які у міжнародній практиці називаютьсяелементами фінансової звітності. Основними елементами фінансової звітності є активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати, прибуток і збитки. Три перших елемента характеризують кошти підприємства міста і джерела цих коштів у певну дату; інші елементи відбивають операції, і події господарському житті, які вплинули на фінансове становище підприємства у протягом звітний

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація