Реферати українською » Менеджмент » Сформулювати місію підприємства


Реферат Сформулювати місію підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти України

Донецький інститут підприємництва

Экономико-правовое забезпечення господарську діяльність

 Менеджмент

Тема: Сформулювати місію підприємства, його й завдання й розробити пропозиції щодо реалізації стратегії.

Курсова робота

Викладач ________________________ Михайликова Л.Д.

                                                            (підпис, дата)

Виконавець,

Студ. грн. ПЮЗ-95 ________________________ Сидоренко Л.А.

                                                (підпис, дата)

1999

РЕФЕРАТ

  23 Сторінки, 1 таблиця, 4 малюнка, 3 використаних джерела.

Об'єкт дослідження: Центр обслуговування споживачів й наступного продажу послуг Донецької дирекції Українського державного підприємства електрозв'язку «Укртелекому».

Мета дослідження: оцінка місії підприємства , визначення цілей і завдань , розробка пропозиції щодо реалізації стратегії.

            Діяльність дана коротка характеристика підприємства, проаналізовані результати його роботи за 1998 рік, представлена схема організаційної структури , визначено основні мети стратегії підприємства, сформульована місія підприємства.

            СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН, ЕТАПИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНА, МІСІЯ, СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЧНІ МЕТИ, ПЛАНУВАННЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат 2
Запровадження 4
1 Аналітична частина 9
1.1 Коротка характеристика підприємства 9
1.2 Основні економічні показники 11
1.3 Стан планової роботи 14
2 Проектна частина 15
2.1 Місія аналізованого підприємства 15
2.2 Визначення цілей 16
2.3 Погашення дебіторську заборгованість – найважливіша мета «Сервисного центру» 17
Укладання 22
Перелік посилань 23

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ніяка організація неспроможна успішно виживати в конкурентному середовищі , якщо вона має чітко визначених орієнтирів , напрямів , які інколи ставлять чи до чого вона прагне, чого хоче домогтися своєї діяльності. У минулому багато підприємств могли успішно функціонувати , зважаючи здебільшого щоденну роботу , на внутрішніх проблем , пов'язані на підвищення ефективність використання трудових ресурсів у поточної дійсності. Сьогодні ж, хоча й знімається завдання раціонального використання потенціалу, в поточної дійсності , дуже важливо стає здійснення такого управління , що забезпечує адаптацію підприємства до быстроменяющимся умовам ведення бізнесу. Прискорення змін - у навколишньому середовищі, поява нових запитів і журналістам зміну позиції споживача, зростання конкуренції , поява нових досягнень науку й техніки , розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій , зміна ролі людських ресурсів, а як і низку інших причин сприяли різкого зростанню значення стратегічного управління.

Стратегічне управління можна визначити , як такий управління організацією , який спирається зрозумілою людською потенціал є основою організації, орієнтує запити на споживача, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни у організації, відповідальні виклику із боку оточення і дозволяють домагатися конкурентних переваг, що у сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї мети перетвориться на в довгостроковій перспективі {1, стор 183}.

Що стосується стратегічного управління у кожен цей час фіксується , що має робити нині , що досягти бажаних цілей у майбутньому виходячи у своїй речей , що оточення і життя організації будуть менятся , тобто за стратегічному управлінні хіба що здійснюється погляд із майбутнього на цей. Визначаються здійснюються дії організації у час, а чи не виробляється план чи опис те, що організація має робити у майбутньому. У цьому стратегічного управління характерно, що українці фіксується бажане на майбутньому стан організації, але це є важливим завданням стратегічного управління , виробляється здатність реагувати зміни серед , що дозволяє досягти бажаних цілей у майбутньому.

А, що у створенні почав здійснюватися процес стратегічного управління необхідно створення стратегічного планування.

Стратегічний план має бути гнучким , він має реагувати зміни усередині та поза організації

Стратегічний план ще називають довгостроковим , він розробляється з перспективою на 1 років і більше. На його основі для реалізації розробляють середньострокові плани (п'ять років). Наступним етапом розробки системи планів підприємства є розробка короткострокового чи поточного плану (роком, квартал, місяць). Нині у зв'язку з повної невизначеністю економіки планово-экономическая робота ослабла, й українські підприємства переважно розробляють лише короткострокові (річні ) плани.

Краткосрочное планування ділиться своєю чергою на два виду: технико –економічне обґрунтування та оперативне планування .

          У процесі техніко-економічного планування визначаються показники роботи підприємства стали охоплювати усі сторони своєї діяльності і кінцеві підсумки , вони всі виражаються у вартісному вираженні .

          Оперативне планування є логічним продовженням техніко-економічного планування. У процесі оперативного планування встановлюються планові завдання щодо випуску продукції, лише у натуральному вираженні й інші завдання доводяться до безпосередніх виконавців (до цехів, ділянок, бригад і робочих місць). Оперативні завдання встановлюються озер місяцем , декаду, наступної доби і зміну – той процес називається календарним плануванням. Другий підвид оперативного планування – диспетчирование , потрібно, що здійснювати контролю над виконанням календарних планів.

          Розробку стратегічного плану можна як динамічну сукупність п'яти взаємозалежних управлінських процесів {1, стр.186}.Эти процеси логічно ідуть одне з іншого .

Вихідним процесом створення стратегічного плану зазвичай вважається визначення місії і цілей організації. Існує це широке і вузьке розуміння місії {1, стр.205}. Що стосується широкого розуміння місія розглядається, як констатація філософії призначення , сенсу існування організації. Якщо є вузьке розуміння місії, це чітка формулювання причин якими організація існує {4, стр.102}. Правильно сформульована місія хоч і завжди загальної філософського змісту, тим щонайменше завжди містить у собі щось, що робить її унікальної свого роду, що характеризує саме ту організацію, де вона усталилася. Найбільш стійке, сильне і специфічне впливом геть місію організації незалежно від цього, організація являє собою, надають інтереси власників, співробітників і покупців. Добре сформульована місія проясняє те що є організація та яким він прагне бути, а як і показує відмінність організації з інших подібних до неї.

          Якщо місія задає загальні орієнтири, напрями функціонування організації, які виражають сенс її існування , то конкретні кінцеві стану , яких прагне організація , фіксуються як цілей, тобто , інакше кажучи, мети -  це конкретне стан окремих характеристик організації, досягнення для неї бажаним і досягнення спрямована її діяльність. Цілі є вихідної точкою планування, лежать у основі побудови організаційних відносин, на цілях базується система мотивування, яка у організації, мети є точкою відліку у процесі контролю та оцінки результатів праці окремих працівників, підрозділів, та молодіжні організації загалом {1, стр.209}.

          Процес визначення місії і цілей до створення стратегічного плану складається з трьох подпроцессов. Перший – визначення місії, далі йде подпроцесс визначення довгострокових цілей. Це мети, досягнення передбачається до кінця виробничого циклу. Завершується цей етап створення стратегічного плану подпроцессом визначення короткострокових цілей. Визначення місії і цілей фірми призводить до того, що ставати ясним, навіщо функціонує організація та до чого прагне. А знаючи це можна зробити вірніше вибрати стратегію поведінки.

Наступним етапом розробки стратегічного плану зазвичай вважається аналіз середовища , вона передбачає вивчення трьох її частин: 1.) макроокружение; 2.)непосредственное оточення; 3.)внутренняя середовище.

          Аналіз макроокружения включать у собі дослідження таких компонентів, як : стан економіки; правове регулювання і управління; політичні процеси; природне середовище і ресурси; соціальна, і культурна складові суспільства; науково-технічний і технологічний розвитку суспільства тощо.

          Безпосереднє оточення аналізується за такими основним компонентами: покупці, постачальники, конкуренти, ринок робочої сили в.

          Аналіз довкілля організації здійснюється з метою виявлення як загроз , і додаткових можливостей , які організація повинна враховувати під час визначенні і досягненні своєї мети.

          Аналіз внутрішнього середовища розкриває ті можливості і той потенціал, який чи може розраховувати організація в конкурентної боротьби у процесі досягнення своїх цілей, а як і які внутрішнього середовища сприяють використанню додаткових можливостей наданих довкіллям.

         

          Коли визначено місія і цілі і обстежені зовнішня й внутрішня соціальність середовища організації, настає етап аналізу та вибору стратегії (оцінки стратегічних альтернатив ) Оцінка і вибір стратегічної альтернативи вважається серцевиною процесу розробки стратегічного плану. З їхньою допомогою підприємство визначає, як воно досягати своєї мети й реалізовувати місію. Багатство вибору напрямку своєї діяльності підприємства представлено чотирма альтернативами:

1.   Альтернатива поміркованого зростання , в її присутності темпи зростання основних показників діяльності підприємства перевищують темпи зростання досягнуті у минулі період. Такі підприємства несхильні ризикувати у своїй виробничої діяльності.

2.   Альтернатива зростання, характеризується тим, що темпи зростання основних показників підприємства розраховуються з перспективи (значне зростання проти досягнутим рівнем) .Такий альтернативи дотримуються підприємства хімічної , электронно-технической, електронній промисловості для, бо їх продукція відчуває сильний вплив НТП.

3.   Альтернатива скорочення, застосовується підприємством за умов коли деяких видів продукції може стати збитковими , отже краще відмовитися від такої виробництва , що врятувати підприємство у цілому, або за реконструкції та технічне переозброєння виробництва, а також у разі ліквідації бізнесу.

4.   Змішана альтернатива  , використовують у основному великими компаніями до складу яких входять трохи більше малих підприємств , кожного з яких може бути прийнятий різні альтернативи.

Якщо підприємство успішно визначилося з альтернативою - настає етап його виконання. Він критичний процесом, оскільки саме у разі успішної реалізації наводить підприємство до досягнення поставлених стратегічних змін, які мають призвести до рішенню трьох завдань: 1)установления пріоритетності адміністративних завдань відповідно до прийнятим стратегічним планом; 2)установлении відповідності між обраної стратегічної альтернативою і внутриорганизационными процесами; 3) приведення у відповідність із обраної альтернативою стилю лідерства та управління.

         

          Останнім етапом стратегічного планування є вимірювання , контроль і перегляд здійсненого практично стратегічного плану. Усі відхилення старанно аналізується і законодавців береться до уваги під час здійснення плану наступного року період.

          Суть стратегічного плану полягає у оптимізації цільових функцій і забезпечення використання ринкових і ринкових регуляторів і стимулів. Сенс всьому процесу планування надає робота з його реалізації, слід уникати планування заради планування.

         

          До правил жорсткої конкурентної боротьби, і у ситуації над ринком підприємства вже повинні як концентруватимуть свою увагу на внутрішньому станом справ , а й розробляти довгострокову стратегію поведінки , яка б їм встигати за змінами.

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

1.1 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

           У цьому курсової роботі об'єктом дослідження Центр обслуговування споживачів й наступного продажу послуг Донецької дирекції Українського державного підприємства електрозв'язку «Укртелекому» (далі Сервісний центр)., що є окремим безбалансовым підрозділом Донецької дирекції УГПЭС «Укртелекому».

          Схема організаційної структури підприємства представлена на рис 1.1 .

          Сервісний центр створили 01.01.1998 року за планової реорганізації підприємств електрозв'язку міста Донецька, а як і для

Малюнок 1.1 - Схема організаційної структури 

 


впровадження єдиної автоматичної системи комплексних розрахунків послуг електрозв'язку, і ставляться більш ступеня для взаємодії з абонентами міста Донецька, у майбутньому планується , що така структура буде розширено у всій області.

          Сервісний центр юридичною лицем і дивитися здійснює своєї діяльності від імені УГПЭС «Укртелекому» у своїх повноважень, даними йому Донецької дирекцією і закріплених в Положенні. Для проведення денежно-расчетных операцій Сервісний центр має у банках поточні рахунки, куди приходять кошти, із розрахункового рахунки відповідно до балансу, затвердженого Донецької дирекцією. Сервісний центр має печатку та штамп зі своїми найменуванням.

1.2 ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗАТЕЛИ

Відповідно до статистичного звіту, наданого планово- фінансової групою в Обласне управління статистики, по основним показниками роботи «Сервисного центру» (табл. 1) протягом першого півріччя 1998 р. тарифні доходи підприємства склали 31 479 980 грн. , сума дебіторську заборгованість у своїй становила 11 238 363 грн., що порівняно на 1 грн. Доходу становить 260%. Середньомісячний приріст дебіторську заборгованість становить 0,6%. Динаміка зростання кількості тарифних доходів, дебіторської та кредиторської заборгованості наочно представлена на рис. 1.2.

          Среднесписочная чисельність працюючих у «Сервисном центрі » становить 598 людина, фонд зарплати у своїй дорівнює 516 017 грн. , середньомісячна вести одного працюючого становить 288 грн.

          Валові витрати протягом першого півріччя склали 3 398 603 грн., амортизація основних фондів нарахована у сумі 97 019 грн.

Таблиця 1.

Основний економічні показники

дата Сума деб. Заборгованості Приріст щомісячний % приросту Тариф-ные доходи Дебит. На 1 грн. доходів Надходження оплати всього У т.ч. взаємозаліків
01.12.97 11104075 162921 3755439 296% 3154778 92958
01.01.98 9166929 -1937146 83% 4197480 218% 6489532 3843713
01.02.98 9518293 351364 104% 3641350 261% 3456074 541438
01.03.98 10168844 650551 107% 3768181 270% 4201585 309849
01.04.98 100113865 -154979 98% 4078601 246% 3857413 471769
01.05.98 10620874 607009 106% 3941304 269% 2950008 607806
01.06.98 1121189 589315 106% 4174847 269%
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація