Реферати українською » Менеджмент » ТИПЫ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОБУДОВУ ОРГАНІЗАЦІЇ


Реферат ТИПЫ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОБУДОВУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Страница 1 из 3 | Следующая страница

                                                                                 Група: 4 – 10 – 98 БУБ

                                                                                 студент: Заболотний

                                                                                 Олександр Едуардович

                                                                                 адресу: р. Запоріжжі,

                                                                                 вул. Миру буд. 10, кв. 18

                                                                                 телефон: 33 – 16 – 77

КУРСОВАЯ РОБОТА

                         з дисципліни: менеджмент (основи науки управління)

                         факультет: дистанційне навчання перебуває

                         спеціальність: БУБ

                         відділення: бакалаврат

                Викладач консультант: Соломенчук А. А.

                                              МАУП 2000.

ТЕМА: «ТИПЫ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОБУДОВУ ОРГАНІЗАЦІЇ»

                                         ПЛАН

Введение…………………………………………………………………………….…3

 

1. Поняття і сутність організації

    1.1 Що таке организация……………………………………………………5

    1.2 Характеристика і типи організаційних структур……….……8

    1.3 Взаємозв'язок організації із зовнішнього средой…………………..19

2. Побудова організації

    2.1 Етапи побудови организации…………………………………….25

    2.2 Місце й ролі підрозділів у організаційної
         структуре…………………………………………………………………….26
    2.3 Визначення обов'язків і повноважень гілок. Схеми
         організації ………………………………………………………………26

    2.4 Взаємини членів организации………………………….28

    2.5 Принципи створення хорошою організації …….………………31

    2.6 Складові успіху организации……………………………….33

Заключение………………………………………………………………………….36

Список використаної литературы……………………………………....38

Запровадження.

Час, куди ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює виключно важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну реформацію.

Ця тема – “Типи організацій, побудова організації”, було обрано на дослідження невипадково, оскільки структура організації мають забезпечувати реалізацію її стратегії, взаємодія організації із зовнішнього середовищем та їхнє ефективне дозвіл основних цілей організації. У широкому розумінні завдання менеджерів у своїй у тому, щоб обрати ту структуру, що найкраще відповідає цілям й завданням організації, і навіть зовнішнім та внутрішньою чинникам, які впливають неї.

“Укладена” структура – це такий структура, яка найкраще дозволяє організації ефективно взаємодіяти із зовнішнього середовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і давати зусилля своїм співробітникам, отже, задовольняти потреби клієнтів - і досягати своєї мети із високим ефективністю.

Ця проблема є актуальною кожної організації. У разі адміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і завдань організацій, і навіть внутрішнім і зовнішніх чинникам, які впливають неї не вивчалися. Цей період характеризується побудовою організаційних структур бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв'язками, високий рівень формалізації, централізованим прийняттям рішень. Ця структура вважалася ідеальної й ефективної. У той самий час, не враховувалося, що організаційну структуру і її управління неможливо знайти стабільними, т.к. вони мають постійно коригуватися й удосконалюватись відповідно до умовами котрі змінюються, тобто. є статичними і постійними.

У разі ринкової економіки підприємствам, і організаціям необхідно своєчасно реагувати зміни зовнішнього середовища й адаптувати ці організаційні структури до цих змін. Тому викладена тема детально досліджували в представленої курсової роботі. Діяльність досліджується: структура організацій; їх типи; принципи побудови досконалої організації; приділяють значну увагу вибору й удосконалення організаційних структур управління.

Як об'єкт на дослідження, було використано організаційні структури як вітчизняних, і закордонних від суб'єктів господарської діяльності (ВАТ «Дніпроспецсталь», «IBM», «Мак-Дональдс» та інших.).

1. Поняття і сутність організації

1.1 Що таке організація

Важливо представляти, що розуміється під організацією.

Є, приміром, таке визначення сутності організації, як процесу: це складова частина менеджменту, що полягає у розв'язанні тих завдань формування структури, що стосуються:

n відповідальності, з якої поставлені перед підприємством завдання розподіляють між окремими керівниками (менеджерами): инспекторами-контролерами та інші службовцями;

n формальних внутрішніх відносин між службовцями підприємства з приводу розподілу відповідальності.

Дане визначення виявиться за потрібне і за розгляді питань, порушених у наступних розділах.

Необхідно засвоїти і наше трактування наступних слів і висловів, використовуваних у цій області:

«Організувати» — отже спланувати і побачити ті функції і дії, що необхідні виконання тій чи іншій роботи, і навіть об'єднати цих функцій і дії групи, сектора, відділу, підрозділи.

 «Організаційне взаємодія». Якщо з те, що менеджмент загалом розпадається деякі позиції менеджменту у межах структури, то ті формальні відносини, що існують між окремими позиціями менеджменту, і буде називатися організаційним взаємодією.

Організація складається з осіб, які мають собі якусь мета; працюють у однієї команді, групі; використовують певні знання і набутий технічні прийоми; виступають як і цілісний організм.

Менеджмент здійснює своїх функцій у бік виконання поставлених завдань за посередництвом людей, використовуючи різноманітні технічні прийоми, у межах тій чи іншій організації.

Організаційна структура — це цілісна система, спеціально розроблена в такий спосіб, щоб працюють у межах її люди могли найефективніше досягти поставленого їх мети.

Організацією часто також називають окрему фірму як виробничу одиницю, яка була єдиний цілісний організм.

Чому крихітна “Эппл” і гігантська “Ай Бі Ем” заробили сотні мільйонів гривень на комп'ютерному бізнесі, інші, такі як “Ар Сі Гей”, втратили статки? Як “МакДоналдсу” вдається готувати мільярди гамбургерів на рік, буде їх і реально отримувати у своїй величезні прибутку, тоді як "більшість ресторанів неспроможна обслуговувати кілька сотень клієнтів щодня? Чому після років існування “Сирс” і “Мицукоси” досі є головними компаніями у торгівлі у країнах, інші, наприклад, “У.Т. Грант” збанкрутували? Чому релігійне установа, таке як католицька церква, може процвітати 2000 року, коли вона діє на засадах і згідно з практикою, що призвели б до краху будь-якого бізнесмена за кілька годин?

Успіх і провал цих фірм і виробничих компаній мають одну загальну особливість. Усі є організаціями. Організація лежить в основі світу менеджерів, вона причина, яка зумовлює існування менеджменту.    

Якась група має відповідати кільком обов'язковим вимогам, щоб вона вважалася організацією. До них належать:

1. Наявність, по крайнього заходу, двох осіб, хто вважає себе частиною цієї групи

2. Наявність, по крайнього заходу, однієї великої мети (тобто. бажаного кінцевого стану або результату), яку приймають як загальну усіх членів цієї групи.

3. Наявність члени групи, які свідомо працюють разом, щоб домогтися значимої всім мети.

Поєднавши до однієї ці суттєві характеристики, ми маємо важливе визначення:

Організація - це група людей, діяльність яких умисно координується задля досягнення спільної мети чи цілей (визначення Честера Бернарда, однієї з класиків менеджменту 30-40-х років).

Наведене вище визначення справедливо непросто в організацію, а формальної організації. Є також неформальні організації, групи, які виникають спонтанно, але, де люди вступають у взаємодію одне з одним досить регулярно. Неформальні організації є в усіх формальних організаціях, крім, можливо, найменших. І хоча в себе не мають керівників, неформальні організації дуже важливі.

Отже, коли вживається слово організація, мають на увазі формальна організація.

З визначення слід, організація має хоча б одну спільну мету, поділювану і визнану такою всіма її членами. Але формальне управління рідко оперує організаціями, мають тільки один мета. Менеджмент - це управління складними організаціями. Складні організації мають набір  взаємозалежних цілей.

Одна проста приклад: “Мак-Дональдс” є організацією, що з 8 з лишком тисяч самостійних підприємств, робота яких забезпечується підтримкою значної частини організацій, працюючих “ за лаштунками”, провідних будівництво крамниць та цехів, здійснюють рекламу, які виробляють закупівлю продуктів, котрі розробляють нові види продукції, здійснюють контроль якості. Кожне заклад “Мак-Дональдс” має плани реалізації продукції і на прибутку. Кожна допоміжна одиниця також має мети, такі як, наприклад, закупівля яловичини за найвигіднішими цінами. Ці мети взаємозв'язані й взаємозалежні.

Наприклад, ресторан може реалізувати свої цілі, домігшись запланованого прибутку, лише коли служба закупівлі доможеться своєї мети, забезпечивши достатньо булочок по потрібної ціні, якщо служба маркетингу забезпечить достатній приплив покупців, технологи знайдуть спосіб ефективного виготовлення і. т.д. Основною причиною, що дозволило “МакДоналдсу” стати із найбільших підприємств у своїй бізнесі у світі, у тому, що компанії вдається як досягти всіх названих вище цілей, а й ефективно взаимоувязать його з найменшими витратами.

1.2 Характеристика і типи організаційних структур

Загальні характеристики організацій

Усі складні організації не є лише групами, цілеспрямованими своєї діяльності і які мали певний набір взаємозалежних цілей, вони також мають загальні всім складних організацій характеристики.

Ці спільні риси, коротко викладені нижче, допомагають зрозуміти, чому, аби домогтися успіху, організацією потрібно управляти.

Ресурси.

У найзагальніших рисах його мети будь-якої організації включають перетворення ресурсів задля досягнення результатів.

Основні ресурси, використовувані організацією, це (людські ресурси), капітал, матеріали, технологія й інформація.

Процес перетворення ресурсів найлегше побачити в виробничих організаціях, а й організації обслуговування і некомерційні організації також використовують його всі ці види ресурсів. “Эппл” і “Ай Бі Ем” використовують фонди акціонерів і банків (капітал) на закупівлю деталей (матеріали), на будівництво складальних ліній (технологія) й у оплати заводським робочим (люди), щоб виробляти комп'ютери, що вони змогли б прибутково (результати). Ресурси інформації використовуються безупинно для зв'язку й координування кожної фази процесу перетворення. Інформація належить дослідженню ринку, допомагає керівникам “Эппл” і “Ай Бі Ем” вирішувати, якого типу продукція має велику ймовірність сподобатися публіці. Спілкування з робітниками подає інформацію, необхідну якісного виконання це завдання. Швидкість і реалізацію продукції дозволяє керівництву вирішувати, наскільки успішно йде компанія по дорозі досягнення бажаних результатів.

Усвідомлення важливості інформації, як виду ресурсів, є основною причиною те, що фірми з вироблення інформації, такі як “Эппл” і “Ай Бі Ем” так стрімко росли.

Горизонтальное розподіл праці.

Мабуть, самої очевидною характеристикою організації є розподіл праці. Якщо, по крайнього заходу, двоє працюють разом задля досягнення однієї великої мети, вони мають ділити роботу між собою.

Наприклад, організація з двох чоловік, що на меті пройти на судні до місця віддаленого на 10 миль, може розділити роботу те щоб один під час подорожі управляв вітрилами, а інший була в керма. Поділ всієї хірургічної роботи на складові компоненти зазвичай називається горизонтальним поділом праці. Поділ великого об'єму роботи з численні невеликі спеціалізовані завдання дозволяє організації виробляти вулицю значно більше продукції, ніж якби той самий громадян України працювало самостійно. Розбивши роботу з приготування і подачі їжі клієнтам між 12 працівниками, як це зазвичай робиться в “МакДоналдса”, можна обслуговувати у сотні разів більше людей день, ніж у традиційних маленьких ресторанчиках з однією кухарем і з декількома офіціантами.

У дуже малих організаціях горизонтальне розподіл праці може простежуватися досить чітко. Власники, що є це й управляючими маленьких ресторанів, можуть по черзі то готувати їжу, то обслуговувати відвідувачів. Та більшість складних організацій мають подібного роду горизонтальне поділ, тож решту можна чітко простежити їх функції і цілі діяльності.

Класичним зразком горизонтального поділу праці в виробничому підприємстві, наприклад, є виробництво, маркетинг і фінанси. Вони уявляють собою основні види діяльності, що їх успішно виконані, щоб фірма домоглася поставленої мети.

Підрозділи.

Складні організації здійснюють чітке горизонтальне поділ з допомогою освіти підрозділів, виконують специфічні конкретні завдання й які домагаються конкретних специфічних цілей. Такі підрозділи часто називаються відділами чи службами, а існують ще й численні інші назви. Корпорація “Мак-Дональдс” має спеціальні підрозділи кожної основний функції організації - відділи маркетингу, закупівель, нерухомої власності тощо. Ці підрозділи у “МакДоналдса” мають свої власні, менші, конкретніші підрозділи. “Мак-Дональдс”, наприклад, будучи такий великої й широко розгалуженої компанією, формує підрозділи як у географічному принципу, і на окремі види діяльності.

Відділ нерухомої власності поділяється на підвідділи - вибору розміщення нових місць підприємств, управління наявної власністю, а кожному з цих підвідділів є групи з географічним зонам, такі як група Східного узбережжя, група Каліфорнії, група Західної Європи, група Східної Європи - й т.д.

Як можна і ціла організація, частиною якого є, підрозділи є групи людей, діяльність яких умисно координується і направляється задля досягнення спільної мети. Отже, в суті своїй, великі наклади і складні організації складаються з кількох спеціально створених для конкретних цілей взаємозалежних громадських організацій і численних не- формальних груп, виникаючих спонтанно.

Вертикальне розподіл праці.

Оскільки робота у організації поділяється на складові частини, хтось має координувати роботу групи у тому, щоб у неї успішної.

Повертаючись до нашого прикладу з човном, хто з матросів не візьме він обов'язки капітана, і подбає, щоб руху керма було погоджено маневрами вітрил, щоб судно трималося курсу, - група пливуча на судні, мабуть, будь-коли дістанеться порту призначення: вона, швидше за все, виявиться там, куди занесуть її вітер і течія (тобто. зовнішня середовище).

Отже, у створенні є дві внутрішні органічні форми поділу праці. Перша - цей поділ праці в компоненти, складові частини загальної діяльності, тобто. горизонтальне розподіл праці.

Друге, зване вертикальним, відокремлює роботу з координуванню дій самих дій. Діяльність із координування роботи іншим людям і як сутність управління.

Необхідність управління.

Щоб організація змогла домогтися реалізації своєї мети, завдання би мало бути скоординовані у вигляді вертикального поділу праці. Тому управління є істотно важливою діяльністю в організацію. Проте, у "малих організаціях часто вже не є чітко виділеної групи управляючих.

Наприклад, у невеликому магазині, керованому двома партнерами, них може приймати рішення, що стосуються закупівель, виконуючи цим управлінську функцію протягом одного тижня, а другий - протягом інший. Обидва вони широко координують робочі графіки тих своїх нечисленних підлеглих, щоб забезпечити роботу магазину в встановлені годинник роботи. Але обидва партнера виконують і неуправленческие функції, обслуговуючи покупців і розкладаючи товари на полицях. Жоден з партнерів не вважає іншого господарем або управляючим.

Але, хоча управлінські функції і виділено чітко, основна функція - координування - виконується.

Навіть у випадку великих фундацій керівництво більшості банків виконує часто роботу, не пов'язану з координуванням роботи інших. Керівники вищої ланки, у компанії “Ай Бі Ем”, наприклад, самі іноді телефонують клієнтам чи виходять у торговельну залу, у тому, щоб

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація