Реферати українською » Менеджмент » Стандарт IDEF – інструмент реінжинірінгу бізнес-процесів


Реферат Стандарт IDEF – інструмент реінжинірінгу бізнес-процесів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

СТАТТЯ

Стандарт IDEF – інструмент реінжинірінгу бізнес-процесів

Вступна частина

Аналіз робіт з реинженирингу (як практичних, і теоретичних) дозволяє: зробити висновок, що результати які завжди триватиме позитивний вплив на організацію. Може бути, поставлена раніше мета, скоротити витрати, не виконується у цьому обсязі, у якому це були задумано.

У яких ж областях діяльності організації реинжениринг виробляє значних змін?

Діяльність Вольфа Шумахера «Усунення перешкод успіху реінжинірінгу» наводиться таблиця змін, які є результатом проведення реінжинірінгу. У 1990-х років проводилося поруч учених дослідження 30 найбільших підприємств Мексики, у яких раніше було здійснено заходи щодо реинженирингу бізнес-процесів. Через війну проведеного дослідження отримані такі статистичні дані, наведені нижчий за таблиці.

 

Таблиця 1*

№№ Область зміни шляхом реінжинірінгу бізнес-процесу Рівень поліпшення (%)
1 Зниження витрат 69
2 Оптимізація часу 62
3 Підвищення ефективності обслуговування 59
4 Зростання продуктивності 59
5 Більше точна інформація прийняття рішень 52
6 Підвищення якості 45
7 Поліпшення фінансового контролю 41
8 Зростання дохідності 38
9 Скорочення рівнів ієрархії 38
10 Модернізація технології 34
11 Стимулювання персоналу 34
12 Зростання обсягів продажу 28
13 Виживання над ринком 28
14 Зниження збитків 21
15 Вплив на довкілля 17
16 Проникнення ринку 14

Ця таблиця свідчить про важливість реинжиниринга бизнес-процесссов сучасних російських організацій.

У основі діяльності будь-який сучасної організації лежать мети, що вона ставить собі, щоб краще уявляти собі, куди їй рухатися і чого мають прагнути. Досягнення будь-якої мети потрібно вирішити певний набір суворо або суворо детермінованих завдань. Завдання, як відомо, під управлінням організацією грають роль постановника чи режисера і своєю «невидимою рукою» вказують виконавцям, які необхідно використовувати ресурси, і які потрібно здійснити дії на вирішення поставлених раніше цілей. Завершальним у цій ієрархії «дерева» цілей організації, цеглою є дію (activity) чи процедура. Ми намагаємося якомога здійснити нашу заповітні мрії, щось придбати або створити. І тому ми маємо здійснити ряд необхідних дій, вектор яких суворо направлений у бік досягнення поставленого нами цілі чи не поданих у цей бік, що просто буде означати наш провал отриманні задоволення від досягнення бажаного результату. Але ж і в організаційної соціальному середовищі, де досягненням мети (цілей) можуть одночасно займатися кілька осіб або структурних одиниць. Дія одна із найголовніших елементів в ланцюжку організаційних взаємодій між елементами бізнес-системи.

Організаційне дію можна з'ясувати, як свідомо спрямоване зусилля елемента бізнес-системи, здійснюване щоб одержати позитивного, що оцінюється результату. Спробуємо розглянути цього поняття, як кажуть, «під мікроскопом», тобто. розглянемо окремо всі складові поняття «дію». У цьому визначенні потрібно виділяти кілька основних розуміння «дій в бизнес-системе» понять: свідоме зусилля, елемент бізнес-системи і позитивний, оцінюваний результат.

Отже, свідоме зусилля можна охарактеризувати й усе те, що робиться людиною в організованою середовищі здійснюється у вигляді процесу логічного мислення, використання пізнавальної практики і якості знань предметної області.

Поняття «свідомість» належить до однієї з найважливіших філософських категорій.

Свідомість – складний об'єкт, і його з різних точок зору. Насамперед, свідомість постає як образ навколишнього нас світу. Свідомість відбиває навколишній світ, відбиває матерію. Тому свідомість можна з'ясувати, як суб'єктивний образ об'єктивного світу. Свідомість – те , що відрізняє людини з інших живих істот. З поняттям «свідомість» тісно пов'язане поняття «розум», «розум», «раціональне». З філософської погляду, свідомість є найвищою формою відображення, вищої формою розвитку того властивості, які властиві всієї матерії, але по-різному проявляється різних рівнях структурної організації матерії. І чим вищі рівень організації матерії, то вище , багатші і складніше виявляються форми відображення. Свідомість – це теж функція мозку суспільно розвиненого людини. Свідомість – це свідомість чоловіки й суспільства в всім багатстві його функцій, у всьому різноманітті його проявів, і може бути зрозуміло лише у контексті всієї людської культури, всієї перелому людської історії. Свідомість багатофункціонально. Воно забезпечує життєдіяльність чоловіки й суспільства на той самий мері, як матеріальне виробництво. Свідомість дозволяє програвати ідеально дії і передбачити результати матеріальних дій, дозволяє вибирати найкращі, як йому представляється, способи дії задля досягнення заздалегідь поставленої мети.

Завершуючи коротку характеристику поняття «свідомість», ми також розглянемо в заставленому нами вище контексті поняття «зусилля».

До зусиллю можна віднести, мабуть, будь-яка фізична і розумовий діяння. Зусилля не обходиться без затрачивания будь-якого обсягу сил (фізичних чи розумових). Проте зусилля - це категорія суб'єктивна, тобто. вона необов'язково повинна реалізовуватися в позитивному аспекті, також йому (зусиллю) властиві й негативні наслідки. Приміром, зусилля щодо написання мальовничого твори можуть призвести до створення всесвітнього шедевра або пересічного твори. У першому випадку автор отримує позитивний результат (слава, загальне визнання таланту й т.д.) у другий випадок автор твори терпить творчі муки, що врешті-решт негативно б'є по його духовному і фізичному стані. Отже, ми можемо говорити, що будь-який зусилля (людини чи, машини під керівництвом людини) має двунаправленность вектора: позитивний і негативний, тобто. убік поліпшення стану об'єкта й о бік погіршення, або нейтралізації його зі стану.

Наступне у черзі з аналізованих нами понять – «елемент бізнес-системи». Вона буде розглянуто нами удвічі етапу. У першому етапі ми розглянемо «планетарне» поняття «елемент», та був «бізнес-систему» і визначимо основні елементи бізнес-системи.

Елемент – це, як відомо, неподільна субстанція об'єкта. У даний статті так і використовувати поняття «елемент».

Бизнес-система – це поняття, що складається з двох термінів: «бізнес» і «система». Торкнемося на початку поняття «система», т.к. без його розкриття неможливо буде подальше вивчення обраної нами теми: реинжениринг бізнес-процесу.

І тому ми будемо використовувати поняття «система», описане у роботі В.Д. Могилевського «Методологія систем», т.к. з погляду дана робота найбільше придатний для обраної теми дослідження.

Система по Могилевскому – є філософська категорія, характеризує організацію матерію та духовного світу людини. Зрозуміти систему простіше, якщо дати характеристику її основних властивостей. До основних властивостей системи можна віднести її взаємодія з середовищем, цілісність, інформативність, складність, иерархичность.

Взаємодія з середовищем є корінний характеристикою (властивістю) будь-який системи – природною або штучної. Середовище ж не лише праматір'ю системи, але у оточенні середовища живе і функціонує будь-яку систему, вона відчуває у собі впливу середовища проживання і своєю чергою впливає на середу. Через це взаємозв'язок середовища проживання і системи вважатимуться однією з основних особливостей функціонування системи, зовнішньої характеристикою системи, значною мірою яка її властивості, тобто. внутрішні характеристики.

Цілісність – таке властивість системи – своїм внутрішнім єдністю, принципової незвідністю властивостей системи від суми властивостей з яких складається елементів.

А, щоб реалізувалися функціональні властивості системи, необхідно інформаційне взаємодія між елементами, отже, наявність як каналів зв'язку, а й матеріальної сповненості їх сигналами. Організація інформаційного обміну між елементами системи, насамперед, потребує створення лінії чи каналу передачі. Властивості каналу слід забезпечити точну, надійну і швидку передачу повідомлення, отже необхідна адекватність типу каналу виду сигналу. Можливості передачі й переробки інформацією часі також мають межа. Подолання такої межі можна шляхом розбивки проблеми на складові її простіші завдання, що мати рішення.

Необхідно запровадити ряд характеристик, фіксують зміст інформації:

- семантичну, що характеризує значеннєве значення інформації;

- семиотическую, визначальну спосіб кодування інформації та її вираження у різних шифросистемах;

- аксиологическую, має сенс ціннісних показників інформації для функціонування системи.

У нашій роботі все три характеристики змісту інформації мають визначальний характер, і навіть є головними на розкриття стандарту IDEF та її практичного застосування для описи бізнес-процесів у створенні. І тому нинішній момент ми зупинимося у тому описі, але повернемося, коли говоритимемо безпосередньо про семантикою і семіотиці стандарту IDEF.

Аналіз інформаційних властивостей систем безпосередньо пов'язані з поняттям її складності, яка належить також до властивостями систем.

Громоздкость описи системи, необхідність залучати до її дослідження розвиненою математичний апарат, багатовимірна динаміка свідчить про не простоті системи. Дати сувору характеристику складності системи дуже важко, не спираючись у своїй на математичний апарат. Але й для математики – це одне з найскладніших завдань.

З гносеологічних позицій недостатньо було обмежитися сукупністю мікро спостережень за системою, необхідно осмислення цих результатів у вигляді узагальнення інформації до переходу до макро висновків. Цей процес зазвичай відбиває ієрархічна структура. Отже, на підставі системи спостерігається двуединство визнання – від декомпозиції в рівні до агрегирования на своєму шляху вгору за ієрархією структури системи.

Надавши на подальше аналізу основні властивості системи, ми повинні перейти, як і планувалося вище, до короткому аналізу поняття «бізнес».

Теоретично управління термін «бізнес» є основним концептуальним поняттям разом й характеризується як ініціативна економічна діяльність, здійснювана рахунок власних чи позикових коштів у свій ризик та під свою відповідальність, яка має головними цілями отримання прибутків і розвитку власної справи.

Отже, спираючись на характеристику і опис термінів «система» і «бізнес» ми можемо, поєднавши ці поняття завітати у результаті до єдиного – бизнес-система, що буде розуміти під собою організацію середовища, має внутрішні і його зовнішні кордону, взаємодіючу і з внутрішніми елементами, і з зовнішніми агентами шляхом обміну ділової інформацією через канали зв'язку, використовуючи прийняті для даної ділового середовища семантичні і семіотичні правила, і навіть володіючи складної організаційної ієрархічної структурою, здійснює економічну діяльність із головна мета одержання прибутку і саморозвитку.

Торкаючись поняття «елемент бізнес-системи» ми тільки згадаємо, які елементи насправді насичують бізнес-систему.

Усі наявні елементи бізнес-системи потрібно підрозділяти на зовнішні та внутрішні елементи.

До основним внутрішнім елементам бізнес-системи ми можемо віднести такі:

- організаційну структуру;

- політика, правила, норми організації;

- кадри;

- інформація;

- працю;

- фінанси;

- техніко-технологічне забезпечення;

- культура.

Основні зовнішні елементи бізнес-системи можна наступного складі:

- соціальна, і демографічна середовище;

- економічна і політичне середовище;

- підприємницька середовище.

У цьому роботі не будемо розкривати кожен із наведених вище елементів бізнес-системи. У разі не є об'єктом нашого дослідження, крім того існують вже достатньо опублікованих наукової праці із цієї тематики.

Останнім що становить поняття «організаційне дію», відкладеним нами ще докладного вивчення, є поняття «позитивний, оцінюваний результат».

У багатьох робіт з проблемі реінжинірінгу бізнес – процесів (БПР) первинному аналізу піддаються три основних елемента. По формулюванні Хаммера і Чампі ці елементи класифіковано як три «До» (у "англійському варіанті – three “З”: Clients, Competition, Change) – Клієнти, Конкуренти, Корінні зміни.

Углубляясь вивчення визнаного класичного праці в БПР американських учених М.Хаммера і Дж.Чампи «Реинжиниринг корпорацій: маніфест Революції бізнесі», ми бачимо, головним стрижневим елементом, який на переосмислення значення бізнес-процесів у створенні є клієнт. Саме з клієнта будують бізнес, саме нього компанії створюють складні маркетингові стратегії, саме клієнт дає можливість розвиватися компаніям. Саме тому у разі здобуття позитивного й зрозуміло що оцінюється результату клієнтові матиме значення роботи з реинжинирингу бізнес-процесів. Далі в описах стандарту IDEF ми докладніше говорити, якими методами має здійснюватися оцінка результату, одержуваного в завершальній стадії БПР.

*  *  *  *  *

Закінчивши першу частина запровадження до досліджуваної нами темі, необхідно можливість перейти до щонайменше важливого питання, що стосується безпосередньо методики описи бізнес-процесу.

Природно неодноразово багато керівників компаній, і підприємств цікавилися про складання роботи організацій, що вони очолюють. Не якось ними выслушивались розумні висловлювання «консультантів» з питань управління. Проте бажанням останніх було не благополучне розвиток компаній, а власний гонорар, суми якого далеко перевалюють за 5 тисяч американських доларів. Часто відбувається нерозуміння керівниками впливу бізнес-процесів, яке виявляється на ефективності виробництва надання послуг клієнтам компанії. І це нерозуміння породжує відчуття схиляння перед консультантами, що спеціалізуються на послугах у сфері БПР. Цим і цим користуються консалтингові фірми, коли намагаються навіяти своєму потенційному клієнту важливість майбутньої роботи з реинжинирингу бізнес-процесів.

Піддавшись вмовляння і запевнення в майбутніх «колосальних» ростах фінансові показники, керівники компаній отримують зазвичай такі «зашифровані» варіанти пропозиції від консалтингових фірм:

А) Автоматизація офісних процедур. Таке рішення практично призводить до додатковим затратам на оргтехніку, мережні рішення, програмне забезпечення, і навіть на поява додаткового персоналу. Для малих і середніх організацій це зовсім БПР, а додаткові статті витрат. Цю витрату автоматизируют існуючий процес із вадами. Консультанти не збираються проектувати нову модель бізнес-процесу, яка мету і сидить над БПР.

Б) Реинжениринг програмного забезпечення. Це більш область діяльності програмістів, спеціалістів у галузі інформаційних технологій. За підсумками сучасних технологій виробляє переписування застарілих інформаційних систем без зміни самих автоматизируемых процесів.

У) Зменшення розмірності організації. Ця робота виробляє зменшення можливостей компанії, викликані зниженням вимог ринку, на відміну реинжиниринга, який навпаки збільшує потенціал організації.

Р) Реорганізація підприємства. Ці праці побічно можна зарахувати до реинжинирингу бізнес-процесів і лише оскільки як частину змін, які виходять внаслідок проведення комплексу заходів із реинжинирингу бізнес процесів.

Д) Поліпшення якості своєї продукції

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація