Реферати українською » Менеджмент » Маркетинг-статистика


Реферат Маркетинг-статистика

Г.Л. Багиев, О.Л. Богданова

Щоб прийняти оптимальне управлінське рішення, у умовах жорсткої конкурентної боротьби, підприємству потрібно розташовувати величезними обсягами інформації. Необхідний серйозний аналіз ринків випущеної і наміченої до виробництва продукції, сировини, капіталів робочої сили, що взагалі неможливо без маркетингових досліджень.

Тим більше що, зрадлива оцінка економічної ситуації в чи неправильна інтерпретація економічних новин часто бувають пов'язані з помилковим вибором джерела інформації. Нерідко найвідоміші за рекламою постачальники інформації є найкращими, оскільки більша частина зусиль зосереджена на організації рекламну діяльність, а проблеми якості поставлених продуктів залишаються другою плані.

Тому будь-якому дослідженню передує докладний аналіз ринку маркетингової інформації щодо пошуку джерел даних високої достовірності й повноти відображення реальних ринкових процесів. Таке визначення найточніше розкриває цільову спрямованість маркетинг-статистики, однієї з головних складових якої є збільшення ефективність використання інформаційних ресурсів у маркетингової підприємств, деяких галузей і господарських комплексів.

Отже, маркетинг-статистика передбачає вивчення складу і рух інформаційних ресурсів, необхідні проведення маркетингових досліджень, методології розрахунку аналізу найважливіших показників, які у практичну роботу маркетингових служб, сучасних методів обробки й аналізу маркетингової інформації, і навіть системи організації вітчизняного й зарубіжного ринків інформаційних послуг.

Формування якісних інформаційних фондів підприємства - процес складний. При комплектуванні інформаційних фондів особливо важливо враховувати потреби. З потреб визначають які послуги необхідні. Потім необхідні інформаційні ресурси поділяють за секторами інформаційного ринку й у кожному секторі вибирають можливі варіанти баз даних, і інформаційних систем. Комплексне дослідження ринку інформаційних послуг передбачає аналіз товарної кон'юнктури, відстеження рівня ціни інформаційні послуги, визначення потенційних виробників потребной інформації та т.д.

Запропонована читачам книжку присвячено проблемам маркетинг-статистики, і тому, сподіваємося, викликає зацікавлення читачів, оскільки проблема отримання й опрацювання маркетингової інформації - одне з особливо значимих проблем сучасного маркетингу. У роботі намагаються не так важко розповісти у тому, чим є ринок інформаційних послуг, які її основні сектори, у чому особливості маркетингової інформації, процесу дизайну маркетингових досліджень. У вашій книзі вказуються координати фірм, надають інформаційні послуги, адреси інформаційно-пошукових систем відділу міжнародних організацій.

Автори опускають цілий радий спеціальних питань, що з застосуванням математико-статистичних методів, і зосереджують свою увагу викладі елементів організації інформаційного ринку, методах отримання й опрацювання даних в маркетингу. Автори даної роботи сподіваються, що матеріали монографічного дослідження допоможуть підприємцям орієнтуватися у світі інформаційних послуг, вирішувати питання комплектування інформаційних ресурсів. Автори вважають, що вона буде корисна також студентам, аспірантам, слухачам економічних шкіл, які спеціалізуються з економіки та молодіжні організації маркетингу.

Ринок маркетингової інформації

Формування ринку маркетингової інформації

Формування ринку маркетингових інформаційних послуг почалося початку 6О-х років. До середини 1960-х років основними постачальниками цьому ринку виступали служби новин та продюсерської агенції преси. Трохи пізніше у цей ринок включилися інформаційні служби банків, і навіть різних науково-технічних товариств, навчальних закладів.

На початку 70-х з'явилися бази даних, формовані великими інформаційними службами- генераторами, хто був тісно пов'язані з науково-технічними, академічними, надають державні установи і навчальними закладами, кооперуючись з ними зборі інформації та постійному вивченні попиту.

Із середини 1970-х років найважливішим виглядом інформаційних послуг над ринком стали БД, містять маркетингову торгово-коммерческую, статистичну та фахову інформацію.

Стрімкому збільшення обсягів продажу інформаційної продукції та послуг сприяли широке запровадження у інформаційну діяльність обчислювальної техніки і можливість віддаленого доступу до БД за національними та продемонструвати міжнародним каналів зв'язку і сучасних інформаційних мереж. У роки впровадження комп'ютерів майже вся обробка велася на місцях в обчислювальних центрах. Користувачі віддалених районів було неможливо отримувати від комп'ютерів оперативно. Поєднання терміналів з комп'ютерами каналами зв'язку, і навіть стала вельми поширеною персональних комп'ютерів дозволило віддаленим користувачам отримувати інформаційні послуги, перебуваючи значній відстані відстані від постачальників інформації.

З допомогою нових інформаційних технологій з'явилася можливість здійснити доступом до БД і до баз знань, здійснювати розподілену обробку інформації, передавати повідомлення з допомогою електронної пошти, проводити ділові наради й конференції, перебуваючи значній відстані відстані один від друга, здійснювати персональну зв'язку з абонентами.

Нині ринок інформаційних послуг є сукупність економічних, правових і соціальних організаційних відносин з продажу й купівлю інформаційних послуг, створених поміж їхніми постачальниками і споживачами. [42.6]

Основні вони маркетингових інформаційних послуг

Споживачі ринку інформаційних послуг

Споживачі різняться завданнями, вирішити з допомогою інформаційних послуг. За рівнем комерціалізації завдань, їх можна умовно розбити на дві групи:

вчені, дослідники, ІТП

представники ділового світу

Друга ж група споживачів вирізняється високою купівельною спроможністю і підвищеними вимогами до аналітичної, готовою вживання інформації. Нині понад 70 відсотків% продажів інформаційного товару посідає ділової світ, маркетингові служби транснаціональних корпорацій, фінансові компанії. [ 42.8]

Споживачів, з погляду використання баз даних, можна розділити на дві категорії:

а) споживачі, безпосередньо використовують інформацію на вирішення маркетингових завдань фірми;

б) споживачі, використовують куплені бази даних в організацію комерційного інформаційного обслуговування.

Вивчення інформаційними потребами покупця про фирме-производителе і споживчих властивості товару - одна з головних чинників інформаційного бізнесу, визначальний спрямованість маркетингової діяльності фірм.

Постачальники ринку інформаційних послуг

Основні постачальники над ринком інформаційних послуг виступають засоби інформації (газет і журналів, телебачення та радіо), підприємства центры-генераторы баз даних, центры-распределители інформації з урахуванням баз даних, служби передачі і телекомунікації, інформаційні брокери.

Постачальники пропонують ринку інформаційний продукт як звітів фірм перед зборами акціонерів, прес-конференцій і брифінгів, інформаційних комп'ютерних мереж, звітів за підсумками науково-практичних конференцій, бюлетенів і звітів біржових комітетів, тендерних комісій, професійних спілок і асоціацій, листингов провідних бірж, прайс-листов найбільших промислових і видача торговельних фірм, рекламних оголошень, статистичних збірок, звітів за підсумками виставок, ярмарків, інформації співробітників, звільнених і працівників цікаву для організацію, та інших.

Ринок маркетингової інформації представлений такими основними секторами:

Сектор економічної інформації

Сектор біржовий та інформації

Професійна і науково-технічна інформація

Комерційна інформація

Статистична інформація

Телекомунікаційні мережі

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної підприємств

Массово-потребительская інформація

Маркетингова інформація

Кожен з цих секторів має свої особливості.

Служби економічної інформації

Економічна інформація - це бази й банки даних, оперативна економічна інформація, і аналітичні економічні огляди різних агенцій і т.д.

Центры-генераторы баз даних ( ЦГБД ) готують БД і інформаційні видання. На світовому ринку початку 1994 року комерційно доступними були 9136 БД. [ 6. 8 ]

Бази даних можна класифікувати з вигляду представленої інформації.

Бази даних

числові

текстові

графічні

звукові

Числові бази даних , своєю чергою, поділяються на -

бази результатам угод

бази кількісних даних

бази часових рядів статистичних даних

бази властивостей і характеристик речовин і матеріалів тощо.

Текстовые бази даних поділяються на -

бібліографічні

БД патентної інформації

довідники

словники тощо.

До них належать: телефонні довідники, газетні бази даних, бази даних із компаніям тощо.

По експертних оцінок у Росії готується нині 25-30 тис. баз даних. 86% всіх врахованих БД належить державного сектора. Більше 75% їх - зосереджено Москві і Санкт-Петербурзі. Державного реєстру баз даних веде Информрегистр. [ 6. 6 ]

Про більшості баз даних Росії можна з Російської енциклопедії і телекомунікації МБИТ, наявної як і друкованому, і у електронному вигляді, і навіть з каталогів " Бази даних Росії" і " Електронний каталог вітчизняних баз і банків даних " НТЦ " Информрегистр".

См.напр.: Бази даних Росії: Каталог . Сост. Андрианова А.А., Блау І.Н.. Желєзнова Л.А. та інших.; Гл. ред. Антопольский А.А.; Клубок. При Президенті РФ з економічної політики інформатизації; Науч.-техн. центр Информрегистр; Гос. Регістр баз і банків даних.- М.: Науч.-техн. центр Информрегистр, 1997. - 325 з.

Центри- розподільники інформації з урахуванням баз даних (ЦРБД) чи центри обробки БД. Организуют обслуговування користувачів, надаючи їм інформаційні послуги, основне з яких є діалоговий доступом до баз даних. ЦРБД пропонують послуги до багатьох баз даних.

Широко відомі такі фірми, як Dialog Information Services Inc. США, DATASTAR ( Швейцарія ), DOW JONES та інші.

Щодо ЦГБД і ЦРБД світу можна з довідника " Gale Directory of Databases" . Він має опис більш 8100 ЦРБД, 760 дистрибьютерских баз даних, і послуг з їхньої основі.

У Росії її як інформаційних посередників виступають як різні комерційні підприємства, і державні. Загальна кількість посередників типу ЦРБД початку 1994 року був більш 300. [ 42. 10 ]

Інформаційні брокери - посередники, які спеціалізуються на інформаційному сервісі з допомогою інформаційних послуг зовнішніх організацій.

Ділова інформація, міжнародні інформаційні послуги, огляди та ін.

Ціна БД нині меншою мірою залежить від обьема, а визначається важливістю інформації для споживача.

Оцінити достовірність баз даних , існуючих на Російському ринку цілком вистачає складно. Проте, існують фірми, які мають послуги з перевірці джерел інформації та гарантують отримання достовірну інформацію про підприємстві за досить стислі терміни:

Національна служба економічній безпеці

Спеціальна інформаційна служба

агентство " Лайонс"

фірма " Спурт Лтд"

фірма "Версія"

та інших.

З отриманням інформації з баз і банків даних із допомогою телекомунікаційних мереж типу Internert, необхідно враховувати таке.

Служба доступу до баз даних як "on-line" забезпечує отримання інформації з баз даних у реальному масштабі часу й в час найпоширеніша інформаційної послугою.

Служба доступу до баз даних як "off-line" забезпечує отримання інформації з баз даних із принципу "запит-відповідь". Ця служба поширена в багатьох мережах телекомунікацій, зокрема у Росії.

Оперативну економічну інформацію надають у режимі телекомунікацій:

Агентство економічних новин "Pal Inform" ( доступна абонентам мережі Релком)

Агентство "Постфактум" ( доступна абонентам мережі Релком)

АТ АЭН ( доступна абонентам мережі Релком, Роснет, ІКС СВІТ, ТС-ВПК, Enanet

Агентство комерційних новин "Коминфо" ( доступна абонентам більшості поширених мереж у Росії)

Агентство ИМА-ПРЕСС( доступна абонентам мережі Релком і Ремарт)

Бази даних аналітичних економічних оглядів формує :

ІТАР-ТАРС ( доступні абонентам мережі Релком, Роснет, ІКС СВІТ, ТВ-Информ)

Агентство "Постфактум" ( доступна абонентам мережі Релком)

Економічні огляди преси представлені у мережі Роснет.

Зарубіжна економічна інформація у Росії може бути отримана з баз даних DOW JONES ( доступна абонентам Совам-Телепорт) ,DIALOG ( доступна абонентам Geonet, Infonet, Datapack ), Minicom ( доступна абонентам Videotex у Москві).

З іншого боку, у мережі Internet зарубіжна інформація можна знайти на будь-якому сервері університету чи науково-дослідного закладу більшості країн світу.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.marketing.spb.ru/

Схожі реферати:

Навігація