Реферати українською » Менеджмент » Сучасний менеджер: особливості підготовки


Реферат Сучасний менеджер: особливості підготовки

Ігор Богуславський

Цивілізація розвивається, люди постійно прагнуть нових рубежів. Данина, яку ми сплачуємо за прогрес, сьогодні називається техногенними катастрофами, а завтра ми назвемо цю данина кінцем цивілізації.

«Штутгартер цайтунг» писала: «Сучасні люди, впевнені у тому, що вони царі в цій землі, живуть у явному омані: вони впевнені з нашого здібності зустріти будь-який ризик підходящими засобами, бо всі під медичним наглядом. Проте й цю ілюзію моментально руйнує катастрофа…».

І тоді знову звучить самий відчайдушний і безпомічний людське запитання: як усе могло статися?

Через постійного зростання труднощі й розмаїття технічних об'єктів практично зникли ерудити, які мали досить повне юридичне й детально-цельное уявлення про техносфере і могли прогнозувати негативні наслідки його розвитку в людини й суспільства. Втрата цілісності уявлень окремої людини про техносфере, відсутність навичок прогнозування негативних наслідків розвитку техніки призвели до порушення етики фахівців. Ті, хто створюють технічні об'єкти, перестали системно вивчати ці наслідки. Сьогодні чимало провідні вчених вважають необхідним формувати гармонійні керовані ноосфери планети, країни, регіону, міста, підприємства.

Пригадаємо гріх атлантів, себто у зловживанні нові технології. Людина немає права втручатися у гармонію екосистеми, гармонію земного життя, до якої він входить сам. У процесі виробництва, крім людини, є іще одна учасник – Природа. Ми повинні навчитися жити відсотки з капіталу природи. Нас природні багатства над спадщину від дідів, ми беремо їх в борг у внуків і правнуків. Саме прийнятті невиважених рішень, в незнанні природних закономірностей і головні причини техногенним катастрофам.

Висновок очевидний: люди можуть і мають жити у злагоді із природою. Отже, науково-технічний прогрес потребує переосмисленні, над останню що залежить від моральних та етичних норм, рівня екологічних знань суспільства.

Відомо, існує певна паралель між розвитком духовне начало у людині та її зростання еволюційному плані. Людина влаштована тож він повинен завжди чогось досягнути. Людські устремління не можна зупинити, але можна направити іншим шляхом. Необхідно виборювати культуру людства і поза долю цивілізації.

У умовах, з погляду, найбільша відповідальність лежить лідерах всі сфери життя: політичної, економічної, духовної та інших. З огляду на специфіку нашого освітнього закладу, як інституту управління і інновацій, ми вважаємо, що чимала відповідальність за долю цивілізації лежить на менеджерах різного рівня. Саме ця обставина змусило нас переглянути методологію навчання сучасних менеджерів.

Невипадково в емблемі нашого інституту присутній стилізована російська літера «У» як знаменитої пифагорейской Y, яка означала силу вибору і використовували як емблема Развилки Шляхи (рис. 1).

Рис. 1

Головна дорога поділялася на дві – направо й наліво. Права гілка – Божественна Мудрість; ліва – Земне Мудрість. Юність йде з Дороге Життя, що символізується центральним стволом знака Y, і становить точки, де Шлях поділяється. Завдання людини – вибрати свій Шлях.

І на древньої легенді племені індіанців хопі у людства також є лише 2 шляху:

1) шлях технічного розвитку на збитки духовності;

2) природний шлях розвитку через гармонію із дикою природою.

Ми своє шлях вибрали – природне розвиток через гармонію з дикою природою. Найважливішим сьогодні нам стало формування світогляду менеджера, його культури. Ми адже ми організовані. Адже саме у менеджерах і відповідальність за організацію роботи підприємства.

Базовий принцип нашої методології підготовки менеджерів залежить від розгляді процесу освіти як регулятора еволюції, подальшого розвитку та узагальнення всіх земних релігій.

Ключовою компетенцією фірмового менеджменту стають управління знаннями й здатність організації до навчання. На першому плані висувається концепція «трьох компонент» – навчання, працю й організаційний процес, тобто. похідні від знання.

Природа вчить нас з того що максимальна стандартизація є спільною принципом оптимізації в еволюції. Ось і глобалізація економіки формує єдині стандарти менеджменту. Основний зміст сучасного менеджменту – відповідність природному розвиткові, узгоджене зі станом Природи і його законами. Менеджмент нової економіки, економіки знань – це синергетичний менеджмент, менеджмент «універсального еволюціонізму».

Концепція підготовки «нових менеджерів» – індивідуалізоване, клиенто-ориентированное, практично спрямоване навчання у час і у будь-якому місці.

Реалізація даної концепції виходить з введеної нами «сучасної піраміді потреб». На думку дана піраміда складається з трьох ієрархічних рівнів:

1. Незмінні вічні потреби: фізіологічні потреби; потреби виживання; частково материально-духовные потреби.

2. Изменяющиеся вічні потреби: частково материально-духовные потреби; соціальні потреби; частково психологічні потреби.

3. Нові потреби: частково психологічні потреби; потреби самоактуалізації; екологічні потреби чи екологія людства, що означає зіставлення вчинків з благом якомога більшої кількості людей.

Ієрархічні рівні даної піраміди визначають основні дисципліни програм навчання менеджерів різного рівня. Реалізація піраміди формує мети сучасної системи освіти дорослих у межах забезпечення спрямовуваного розвитку.

Розглянемо особливості реалізації піраміди у сфері нових потреб: самоактуалізації та медичної екології людства.

Рівень самоактуалізації визначається нами, передусім, як завдання придбання навичок, умінь і якості знань у сфері міжнародних стандартів, зокрема, стандартів якості серії ИСО 9000, стандартів екологічну безпеку серії ИСО 14000, стандартів соціальної відповідальності SA 8000 цілого ряду інших стандартів.

Нарешті, екологія людства.

На думку, економіка має розглядатися у тих культури та екології. Фундаментальна призначення економіки – це служіння життя. Необхідна нова організація громадського життя і її механізмів, з певною системою обмежень і обрієм передбачення.

Гармонія земного життя буває у тому випадку, коли цінності соціальну справедливість, волі народів і економічну ефективність, складові трикутник, перетворюються на піраміду з вершиною з абсолютно духовні цінності, визначальних і спрямованість свободи, і справедливості і які мають економічну ефективність у належне посадове становище.

Основною дисципліною лише на рівні екології людства нам є, передусім, теорія самоорганізації (синергетика). Головне завдання даної дисципліни – навчити менеджерів при управлінні підприємством визначати, «що породжує щось».

Наведені обставини визначають базові професійних навиків нового менеджера: коммуникативность, аналітичність і активационность на міжособистісному і межорганизационном рівнях спілкування.

Дедалі виразніше вимальовується нову концепцію навчання менеджменту «універсального еволюціонізму», обумовлена, передусім, розвитком інформаційних технологій і що стосується всіх аспектів бізнес-освіти. Необхідно готувати не окремих фахівців, а команди фахівців, повністю укомплектованими та готові як до створення власної фірми, і до роботи у великих корпораціях. У разі командний ефект проявляється як синергетична сукупність індивідуальних і групових методів прийняття рішень.

Усе це дозволяє казати про менеджменті «універсального еволюціонізму» як стандартизованном менеджменті нової економіки, елементі загальної еволюційної парадигми, котра приймає природну логіку розвитку подій і треба їй.

Отже, можна зробити такі основні висновки:

1. У конкурентному світі успіх залежить від професійних навичок і якості знань фахівців.

2. Глобалізація економіки формує єдині стандарти менеджменту – це синергетичний менеджмент, менеджмент сталого розвитку.

3. Нову стратегію еволюції менеджменту сталого розвитку – індивідуальне розвиток.

4. Головне завдання менеджменту сталого розвитку – створення прототипу інтелектуальної системи для моделювання, прогнозування та прийняття рішень по глобальним проблемам узгоджено зі станом Природи і його законами.

5. Основа підготовки «нового менеджера» – професійна перепідготовка за індивідуальним планом. Формування навичок «нового менеджера» – командна робота під час вирішення конкретних проблем «навчальних підприємств».

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://www.relga.ru/

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація