Реферати українською » Менеджмент » Управління ділової кар'єрою


Реферат Управління ділової кар'єрою

Люди планують майбутнє, виходячи з своїх потребах і соціально-економічних умовах, бажаючи знати перспективи службового розвитку і підвищення кваліфікації. Від уміння реально оцінювати свої ділові у що свідчить залежить успіх вашої кар'єри.

Володимир Гаджиевич Алієв, керівник навчально-методичного об'єднання вузів Росії з освіті у сфері менеджменту.

Зазвичай, люди планують своє майбутнє, виходячи з своїх потребах і соціально-економічних умовах. Тому нічого дивного у цьому, що вони хочуть знати перспективи службового розвитку і можливості підвищення кваліфікації у цій організації, і навіть умови, які мають при цьому виконати. Інакше мотивація поведінки стає слабкої. Людина не сповна, рветься підвищувати їхню кваліфікацію і розглядає організацію як тимчасове місце до переходу нові, перспективнішу роботу.

Надходячи працювати, кожен повинен уміти реально оцінювати свої ділові якості, співвідносити свою професійну підготовку з тими вимогами, які ставлять проти нього організація, його робота. Значною мірою цього залежати успіх усієї своєї подальшої кар'єри.

Щоб уникнути малопривлекательной собі роботи, особливу увагу варто приділити вивченню ринку праці. Але й глибокі знання ринку праці ще гарантують роботу внаслідок гострої конкуренції.

Необхідна правильна самооцінка своїх навичок та ділових чорт, яка передбачає знання себе, своєї юридичної чинності, слабин і недоліків. Тільки за такої умови можна вірно знайти мети кар'єри. Метою не вважається лише галузь діяльності, певну роботу, посаду, місце на службі. Це тільки причини, якими людина хотів мати той чи інший конкретну роботу, займати певну сходинку на ієрархічній градації посад.

Цілями кар'єри часто відзначають такі:

отримати добру роботу чи іншу посаду, яка відповідала б самооцінці, бажано в місцевості, природні умови якої сприятливо діють на стан здоров'я та перемоги дозволяють організувати хороший відпочинок;

займатися виглядом діяльності чи мати посаду, відповідну самооцінці і тому доставляющую моральний прибуток;

мати роботу чи іншу посаду, що добре оплачується чи дозволяє одночасно отримувати великі побічні доходи;

обійматиму посаду, посилюючу професійні можливості чоловіки й розвиваючу їх;

мати роботу або посада, що носить творчий характер;

працювати за фахом або обійматиму посаду, що дозволить досягти певної міри незалежності;

мати роботу або посада, дає можливість продовжувати активне навчання;

мати роботу або посада, котра водночас дозволяє виховувати цих діток або домом.

Цілі кар'єри із віком можуть змінюватися тоді, як змінюється сама людина: зі зростанням кваліфікації, просуванням службовими щаблями, зміною чи переглядом цінностей тощо. Необхідно пам'ятати, формування цілей кар'єри — процес постійний.

Управляючи своєї кар'єрою, необхідно керуватися такими життєвими правилами:

не втрачайте час працювати з безініціативним, неперспективним начальником, зробіться за потрібне ініціативному, оперативному керівнику;

розширюйте знання, купуйте нові навички;

готуйте себе на більш високооплачуваної посади, що стає (чи невдовзі стане) вакантної;

пізнаймо і оцініть іншим людям, важливих для вашої кар'єри (батьків, членів своєї сім'ї, друзів);

складайте план наступної доби і весь тиждень, у якому залишайте місце для улюблених занять;

пам'ятаєте, що всі у житті змінюється: ви, ваші знання і набутий навички, ринок, організація, довкілля, оцінити ці зміни — важливе для кар'єри якість;

ваші рішення на області кар'єри практично завжди є компромісом між бажаннями й реальністю, між вашими інтересами і якими інтересами організації;

будь-коли живіть минулим: по-перше, минуле відбивається у нашої історичної пам'яті інакшим, яким було насправді, по-друге, минуле не повернеш: стежте, щоб ваша кар'єра розвивалася значно швидше, ніж в інших;

звільняйтеся, щойно переконаєтеся, що це потрібно;

думайте про організацію як і справу ринку праці, але з забувайте зовнішньому ринку праці;

не нехтуйте допомогою організації у працевлаштуванні, але у пошуках роботи сподівайтеся насамперед себе.

Оцінюючи і відборі кандидатів для висування на вакантну посаду керівника використовуються спеціальні методики, які враховують систему ділових та особистісних характеристик, що охоплюють такі групи якостей:

1. Громадянська зрілість. До неї належать:

здатність підкоряти стоять особисті інтереси інтересам фірми;

вміння прислухатися до людей, бути самокритичним.

2. Ставлення до праці. Ця група охоплює такі якості:

почуття особисту відповідальність за доручену справу;

чуйне і уважне ставлення до людей;

працьовитість;

особисту дисциплінованість і вимогливість до дотриманню дисципліни іншими;

рівень естетики роботи.

3. Рівень знань. Ця група входять такі якості, як:

наявність кваліфікації, відповідної займаній посаді;

знання об'єктивних основ управління виробництвом;

знання передових діянь;

знання можливостей сучасної техніки управління й уміння використовувати його у своїй праці: загальна ерудиція.

4. Організаторські здібності. До них належать:

вміння організувати систему управління і свою працю;

уміння працювати зі підлеглими і з керівниками різних організацій;

володіння передовими методами керівництва: вміння коротко й зрозуміло формулювати мети, викладати думки в ділових листах, наказах, розпорядженнях, дорученнях, завданнях навчити;

вміння створювати згуртований колектив; вміння проводити ділові наради: спроможність до самооцінці своїх і своєї праці, і навіть інших; вміння підібрати, розставити і закріпити кадри.

5. Здатність до керівництва системою управління. Ця група представлена такими якостями:

вміння своєчасно приймати рішення;

здатність забезпечити контроль їхнього виконання;

вміння швидко орієнтуватися у складної обстановці й вирішувати конфліктні ситуації;

спроможність до дотриманню психогигиены, вміння володіти собою;

упевненість у собі.

6. Здатність підтримувати передове. У цю групу входять:

вміння побачити нове;

розпізнати і готовий підтримати новаторів, ентузіастів і раціоналізаторів;

вміння розпізнати і нейтралізувати скептиків, консерваторів, ретроградів і авантюристів;

ініціативність;

сміливість і рішучість у підтримці і запровадження нововведень; мужність і можливість на обгрунтований ризик.

7. Морально-етичні риси характеру. До цій групі ставляться:

чесність, сумлінність, порядність, принциповість;

врівноваженість, витриманість, ввічливість;

наполегливість, товариськість, чарівність;

скромність;

простота.

До того ж хороше здоров'я, стаж на цьому підприємстві (зокрема на керівних посадах); охайність і акуратність зовнішнього вигляду.

Нині необхідність адаптацію змін у навколишній світ більшість людей перетворилася на особисту проблематику. Зміни, які у технологіях, організаційних структурах, зміни над ринком, в виробничих відносинах пришвидшуються і заглиблюються з кожним роком. Люди є можливість займається своєю розвитком протягом усього життя. Проте зовсім в повному обсязі бажають це робити, воліючи жити на старих знаннях і експлуатуючи набутий досвід, тим щонайменше неминуче відстаючи від життя.

Саморазвитие — це безперервний процес. Як засвідчили проведені численні дослідження, ідеї індивідуального розвитку супроводжують успіху під управлінням. Індивідуальне розвиток залежить тільки від здобути нові навичок і якості знань, а й від усунення різноманітних обмежень.

Індивідуальне розвиток починають із аналізу можливостей, якими володіє людина. У цьому необхідно вивчити власний потенціал, свою натуру, своїх внутрішніх сумніви, причини боязкості, оскільки вони мають значний вплив на поведінка людини її задоволення від своїх дій.

М. Вудкок і Д. Френсіс виділили одинадцять потенційних обмежень саморозвитку менеджера:

1. Невміння управляти собою: нездатність повною мірою використовувати свого часу, енергію, вміння; нездатність справлятися зі стресами сучасного життя керівника.

2. Размытые особисті цінності: відсутність їх чіткого розуміння; наявність цінностей, які відповідають умовам сучасної ділової гри і приватного життя.

3. Нечіткі особисті мети: відсутність ясності щодо цілях своєї особистої або діловій життя; наявність цілей, несумісні з умовами сучасної праці й життя.

4. Остановленное саморозвиток: відсутність настроєності і сприйнятливості до нових ситуацій і можливостям.

5. Недостатність досвіду розв'язувати проблеми: відсутність стратегії, необхідної прийняття рішень, і навіть здібності вирішувати сучасні проблеми.

6. Недолік творчого підходу: нездатність генерувати досить нових ідей; невміння використовувати нові театральні ідеї.

7. Невміння проводити людей: недостатня здатність забезпечувати співчуття й допомога з боку оточуючих чи проводити розв'язання.

8. Недостатня розуміння особливостей управлінської праці: відсутність розуміння мотивації працівників; застарілі, негуманні чи недоречні уявлення про роль керівника.

9. Слабкі навички керівництва: відсутність здібностей домагатися високого результату роботи підлеглих.

10. Невміння навчати: нездатність чи бажання допомагати іншим розвивати і розширювати свої можливості.

11. Низька здатність формувати колектив: нездатність сприяти розвитку та підвищення ефективності робочих груп, і колективів.

Щоб домогтися результатів, більшість менеджерів повинні об'єднуватися коїться з іншими, застосовуючи їх вміння. Однак у відповідність до поширеним підходом на роль менеджера може не робити для заохочення зростання всієї групи чи його членів. Коли керівнику вдається перетворити групу в кваліфікований і результативний колектив, її робота зазвичай супроводжується труднощами або дає віддачі. Коли не створюються сприятливою чи ефективні робочі механізми, говоримо, що менеджера обмежує низька вміння сформувати групу.

Програма управління просуванням службовими щаблями дає працівникам можливість сприймати працювати організації, як діяльність, що сприяє розвитку організацію, і особистості. З огляду на, більшість людей ставляться зі своєю кар'єрі досить пасивно і схильні до того що, щоб важливі рішення, які стосуються їхнього кар'єри, ініціювалися на інших людей, а чи не їх своїми власними інтересами, потребами і метою, створення організації програми управління просуванням службовими щаблями має значення. Як засвідчили проведені фахівцями дослідження, результатом цих програм є велика відданість інтересам організації, підвищення мотивації, продуктивність праці, зменшення плинність кадрів і більше повне використання здібностей працівників.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту http://www.elitarium.ru/

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація