Реферати українською » Менеджмент » Гуманітарні аспекти ідентифікації і прогнозування розвитку сфери бізнесу


Реферат Гуманітарні аспекти ідентифікації і прогнозування розвитку сфери бізнесу

Янченко В.Ф.

Важко сьогодні переоцінити роль сервісу як одній з реальних складових життєдіяльності суспільства, якими можна впевнено судити про рівень чи якості життя населення. Розробка конкретних заходів для розвитку сервісу має опиратися, з одного боку, на чітке визначення того особливого, чим зумовлена ця розмах відрізняється від будь-якої іншої (наприклад, від промислового виробництва). Інакше кажучи, йдеться про ідентифікації сфери послуг. З іншого боку, необхідно виявити основні тенденції, властиві сучасному сервісу, і навіть чинники, стимулюючі чи які гальмують розвиток виключно динамічною області економіки.

Рішення перша з завдань значною мірою не може вследствии властивою сучасному сервісу особливості, що полягає у його проникненні практично в усі області людської діяльності.

Однією з характеристик сучасного суспільства таки є дуже розвинена і переважна іншими сферами економіки індустрія сервісу. До речі, концепція постіндустріального суспільства (засновником якої є американський соціолог Д. Белл) багато в чому підтвердилася і при деяких припущеннях то, можливо однією з орієнтирів для обгрунтування тенденцій розвитку вітчизняної економіки на найближчу перспективу.

Є різноманітні зі своєї широті чи що використовуються критеріям підходи до вирішення завдання ідентифікації сфери сервісу, враховують основні тенденції, властиві сучасному сервісу, зокрема:

1) Зростання частки сервісу економіки ("сервизация економіки");

2) Зміни, викликані впливом науково-технічного прогресу і обострившейся конкуренції;

3) Зростання індивідуалізації вимог споживачів послуг;

4) Зміни у праворегулировании сфери послуг. Вплив консьюмеризму.

Ці тенденції у своїй сукупному дії сприяли як зростанню якості послуг, а й реструктуризації сфери сервісу, що полягає у тому, що окремі напрями сервісу починають згортати своєї діяльності з урахуванням падаючого попиту, інші, навпаки, отримують ширше розвиток.

Загальне стан цієї сфери у Російської Федерації можна з'ясувати, як перехідний від переважно розподільній і зрівняльної моделі сервісу, у якій споживач має мінімум прав, до ринкової моделі, заснованої на приватній ініціативі, конкуренції, та орієнтації всіх процесів, які у цій сфері, на споживача.

За позитивного рішення проблеми ідентифікації сфери сервісу у російських умовах, необхідно також ураховувати:

ћ наявність двох майже аналогічних за обсягами надання і видам послуг сфер сервісу: сервіс підприємствам і сервіс приватних осіб;

ћ високий динамізм сфери сервісу, що полягає у освіті нових видів послуг, їх диференціації за видами, класам тощо.;

ћ впливом геть легальний бізнес сфери "тіньового сервісу".

Будь-яка цілеспрямована діяльність підприємств сфери сервісу полягає в обов'язковому виконанні функції планування потрібного (бажаного) майбутнього, починаючи з постановки цілей і закінчуючи плануванням конкретних дій із надання послуг споживачам та розвитку підприємства.

Адекватне використання результатів прогнозування у сфері розвитку підприємств сфери сервісу і підвищення їх конкурентоздатності послуг залежить від соотнесении образів бажаного майбутнього цих об'єктів із досяжними цілями, завданнями і наслідками поточних управлінські рішення. У прогнозуванні, зазвичай, використовуються два напрями футурологічних досліджень. З допомогою першого їх - прогностики (prognostics) досліджується динаміка процесів, що відбуваються як у саме підприємство, і у зовнішній середовищі, визначається характер основних тенденцій, явищ і подій і причинно-наслідкових перетинів поміж ними минулому, сьогодення та майбутнє.

Другий напрямок футурологічних прикладних досліджень - наукове передбачення (future - imaging) залежить від цілісному системному обгрунтуванні окремих елементів віддалене майбутнє. Ці "образи майбутнього" нерідко можуть суперечити і навіть заперечувати явища й, які у теперішньому (тобто, мати більш "позитивне" чи "негативне" проти очікуваним якістю).

Прогнози розвитку вітчизняних підприємств у найближчій перспективі показують, що підприємствам ХХІ сторіччя будуть властиві такі риси, як

ћ Децентралізація виробничих, побутових і сервісних функцій, яка полягає в реструктуризації великих компаній, і освіті бизнес-единиц, повністю відповідальних за результати своєї діяльності. П. Друкер, наприклад, образно порівнює сучасне підприємство з лінкором, а майбутнє підприємство з флотилією;

ћ Орієнтація на нововведення, пошуку нових видів продукції і на нових ринків;

ћ Поширення інформаційних технологій попри всі сфери підприємств, включаючи питання інтеграції виробничих та обслуговуючих процесів з партнерами зі спільної діяльності;

ћ Формування глобальних стратегій;

ћ Посилення орієнтації під потребу клієнта;

ћ Акцент у доборі керівників не так на такі риси, як рішучість, а, передусім, на вміння передбачити розвиток політичної ситуації, вміння створювати змогу зростання персоналу.

Організації, які у найкоротший термін відповідатимуть вищевказаним вимогам, стануть найбільш конкурентоспроможними в найближчій перспективі.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://polit.mezhdunarodnik.ru/

Схожі реферати:

Навігація