Реферати українською » Менеджмент » Організація і управління медіахолднга Ньюс медіа-Рус


Реферат Організація і управління медіахолднга Ньюс медіа-Рус

предметно певним конфліктів оперативному сфері.

До безсумнівних переваг дивізіонної структури управліннямедиахолдингом слід віднести такі:

вона забезпечує управліннямногопрофильними підприємствами з територіально віддаленими підрозділами;

забезпечує більшої гнучкості і більше швидку реакцію зміни серед підприємства, порівняно з лінійної і лінійно - штабний;

у результаті розширення кордонів самостійності відділень вони стають «центрами одержання прибутку», активно працюючи підвищення ефективності і забезпечення якості виробництва;

тісніший зв'язок провадження з споживачами.

Перевагидивизиональной структури пояснюються такими причинами:

знаннями конкретного стану структури підприємства, головних проблем, конкуренції тощо. відповідної оперативної одиниці;

прямими стосунками між керівництвом холдингу і з керівництвом оперативномуединице;комплексним підходом до вирішенняпроблем;уменьшением вимог до координації високого рівня делегування основних підприємницьких функцій і регіональних завдань.

До недоліків яка у медіа-холдингудивизиональной структури управління рухається у першу чергу віднести розбіжність і навіть протиріччя інтересів самостійних підрозділів, і спільних інтересів холдингу, проте, дані проблеми можна запобігти, що у вона найчастіше вдається керівництву холдингу з допомогою накопиченого їм досвіду,процессного підходу, системи бюджетування, й, звісно, ефективну систему мотивації, спрямованої на кінцеві результати підприємства. Іншим можливим недоліком застосуваннядивизиональной структури управління роз'єднаність штабних структур відділень від штабів підприємства, що можна а то й усунути то мінімізувати з допомогою посилення координації від керівництва холдингу.

Недоліки присутніх в холдингу вертикальних зв'язків (тяганина, переобтяженість управлінців, погане взаємодія під час вирішення питань, суміжних для підрозділів) нівелюються у виглядіпроцессного підходу і налагодження горизонтальних зв'язків всередині холдингу.

Дублювання функцій різними поверхах ієрархії, і у різних дивізіонах, також аналізовані як недолікдивизиональной структури управління, вмедиахолдинге «Ньюсмедиа-Рус» ефективно знижується з допомогою чіткого розмежувань функцій та службових повноважень: верхній ешелон займає питаннями стратегічного рівня, нижні – за своїми напрямам, хоча певна частка дублювання неминуче присутній.

З іншого боку, як істотного нестачі дивізіонної структури управління прийнято вказувати відірваність центрального апарату від конкретних сфер діяльності організації, отже, ризик зловживань. Проте, вмедиахолдинге «Ньюсмедиа-Рус» використовуються ефективні системи бюджетування і автоматизованого управління, що дозволяє недопущення відірваності «голови» холдингу від дивізіонів.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що наявна організаційну структуру управління діяльністюМедиахолдинга «Ньюсмедиа-Рус»дивизионального типу є оптимальної для багатопрофільній бізнес-структури, а й у практиці показує свою ефективність.

ГЛАВА 2. Маркетингові дослідження для створення нового структурного підрозділи медіа-холдингу «Ньюсмедиа-Рус» редакції газети «Вісті»

>2.1Маркетинговое дослідження з метою визначення проблеми (problemidentification research)

Маркетингові дослідження з метою визначення проблеми (problemidentification research) робляться задля встановлення проблем, котрі або є прихованими чи існує можливість появи у майбутньому. До числа входять маркетингові дослідження ринкового потенціалу, частка ринку, торговельну марку чи іміджу компанії, ринкових характеристик, і навіть аналіз продажів, короткострокове прогнозування, довгострокове прогнозування як дослідження тенденцій у бізнесі.

Об'єктом даного маркетингового дослідження було яке увійшло в медіахолдинг «Ньюсмедиа-Рус» із травня цього року видавництво газети «Вісті», найдавнішій газет у Росії, яка у світ із 1917 р. Це легендарне видання протягом трохи менше століття займало провідне становище серед періодичних видань країни.

Нині газета виходить й у друкованому й у електронному вигляді.

Тематика газети «Вісті» - висвітлення подій у Росії і близько там, аналітика і коментар; огляд бізнесових питань і економіки, подій культурної революції й спортивної життя.

Цільова аудиторія газети -средневозрастной контингент, що належить до середньому соціальному класу. Не опозиційна пресу КПРС і своїми політичними уподобаннями газета близька до правлячої коаліції, хоча заявлено, що «Вісті» сповідують базові принципи незалежності редакційної політики й прозорості ведення бізнесу.

Наклад і географічний охоплення – 103 200 прим. у Росії, 48 000 у Москві, 22 300 з СНД, 4 000 у Європі 20 000 Ізраїлі.

Для проведення маркетингових досліджень, націлених встановлення проблеми (problemidentification research) редакції газети «Вісті» ми використовували експрес-метод «п'яти чому». Цей експрес - метод був обраний як найдоступніший і дозволяє визначити як основну проблему, але її коріння – інші проблеми, які у її основі.

Зараз входження до холдинг діяльність редакції газети «Вісті» характеризувалися як збиткова. За 2010 р. збиток ВАТ «Вісті» становить понад 50 млн. рублів. Стан підприємство оцінювалося як кризовий. Відповідно, основна, яка основою нашого маркетингового дослідження, це зниження рівня прибутковості бізнесу проти попередніми звітними періодами.

1) Що причиною зниження рівня прибутковості і збиткового фінансового результату діяльності підприємства?

Основним чинником,повлиявшими на зниження прибутковості бізнесу стало перевищення витрат підприємства її доходами. Витрати підприємства формуються з допомогою витрат за виробництво газети (матеріальні витрати) – 56% і зміст апарату редакції - 44%. У цьому чисельність адміністративного персоналу становить близько 200 людина тоді як кількість персоналу, зайнятих безпосередньо виробництвом видання становить 70 людина.

Структура доходів підприємства з даним експертів медіаринку представлена трьома складовими: доходами від продажу видання (менше двох%), доходами розміщення реклами (12%) та прибутками від оренди приміщень (86%, відповідно).

Редакція газети нині розміщається ввосьми-етажном офісному будинку будівлі 1970-х рр., що у історичному центрі Москви є за адресою (р. Москва,ул.Тверская,д18). Загальна площа споруди становить 15000 кв. м. , тим щонайменше сама редакція займає 4500 кв. м, інші ж 10500 кв. м. здають у оренду магазинах, ресторанами, турфірмам та інших комерційним структурам.

Фактично Витрати виробництво видання не покриваються як доходами його реалізації, і навіть доходами від іншої реалізації, складовими найбільшу частку у загальному її обсязі.

Якщо дисбаланс у структурі витрат підприємства пояснюється високий рівень друкарських витрат, здійснюваних силами сторонніх організацій, і навіть значними видатками утримання апарату редакції, необхідно встановити причину дисбалансу у структурі доходів.

>2)Что спричинилося до дисбалансу у структурі доходів видання, чомупревалирующую частку у ній займає оренда приміщень (інші доходи), тоді як частка реалізації від основних видів діяльності незначна?

Наявний дисбаланс у структурі доходів має місце через проблем, що з погіршенням позиції «>Известий» на національному медіаринку,позиционирующегося як найстарший історичний бренд, наповнений сучасним змістом.

За даними експертних досліджень компанії TNS, займаної дослідженнями на медіаринку, протягом періоду вересень 2010- березень2011гг. «Вісті» входить у десятку найпопулярніших видань суспільно-політичних, і вісімку найпопулярніших ділових видань, що відбито на рис. 2.1-2.2, оцінюваних за методикоюTitlePopularityRanking (>TPR), професійної методиці ранжирування друкованих видань, яка оцінює популярність друкованих медіа із боку читачів, рекламодавців та журналістів.

>Рис. 2.1 - Рейтингобшественно-политических видань (вересень2010г.- квітень 2011 р.)

>Рис. 2.2 - Рейтинг ділових видань (вересень2010г.- квітень 2011 р.)

ПоказникTPR розраховується з урахуванням аудиторного охоплення, вартості смуги рекламного простору, цитування видань у інших ЗМІ, цитування видань у соціальних медіа. У цьому найважливішим критерієм в оцінці рівня популярності видання є рівень цитування матеріалів, зумовленим широтою їх тематик іексклюзивностью відомостей, у яких представлених (інформаційних приводів), що відбито з діаграми (рис. 2.3).

>Рис. 2.2 - Рейтинг видань сьогодні за індексом цитуваннямедиалогии (вересень2010г.- квітень 2011 р.)

Як свідчать дані результати досліджень, надані діаграмах (>рис.2.1-2.3) рівень популярності «>Известий» як суспільно-політичної газети у період вересень2010г.- квітень 2011 р. залишився колишньому рівні, у разі зростання показникаTPR, у тому числі у разі зростання рівня цитування. Рівень популярностіИзвестий як ділового видання до кінця періоду знизився, видання вийшли з трійки лідерів і перемістилося втративши рейтинг на четверте місце.

3) що стало причиною зниження популярностіИзвестий як ділового видання?

У структурі видання переважає політичний блок новин (59%), тоді як переваги аудиторії більше схиляються убік економічного блоку новин, котрий за даним незалежного дослідження 42% респондентів оцінюють як недостатній.

З іншого боку, структура каналів розподілу видання і методів подачі інформації відповідає вимогам ринку. За даними експертів, 90% росіян заявляють, які зазвичай дізнаються про останні події з телебачення і із електромережі Інтернет, і лише 18% - з повідомлень преси.

4) який чинник визначальний для аудиторії, при перевагу недрукованого джерела інформації традиційному друкованому?

Відповідно до експертним даним, читачі пов'язують свій вибір на користь телебачення та Інтернетресурсів через недостатньою оперативності преси, проти недрукованими ЗМІ. Практика показує, такою вибір росіян стосується всіх рейтингових видань у однаковою мірою, в такий спосіб, спостерігається тенденція збільшення значимості публікацій видань у Інтернет, проти традиційним друкованим форматом.

За даними експертів, 45% читачів оцінюють оперативність розміщення матеріалівИзвестиях як недостатньо високу.

5) Що причиною невисокою оперативності розміщення матеріалів виданні?

За проведеним дослідженню, неможливість влучення у трійку лідерів, як серед соціально-політичних, і серед ділових видань дляИзвестий багато в чому пов'язані з невисокою оперативністю розміщення публікацій, що з недостатньокачествннним використанням найефективнішого методу подачі інформації аудиторії (сайт у мережі Інтернет), припревалирующем використанні менше ефективного традиційного друкованого способу, і навіть зі зниженням якості роботи журналістів, зумовленим недостатньою широтою тематик публікацій, іексклюзивностью відомостей, у яких представлених (інформаційних приводів), і навіть недостатністю чисельності журналістів, зокрема журналістів – лідерів публікацій.

Редакція розміщається ввосьмиетажном будинку за адресою: Москва, вул. Тверська, 18, побудовану 1970-ті роки. Загальна площа споруди становить 15 тисяч кв. метрів. Історичний будинок у стилі конструктивізму (архітекторБархин), у якому раніше вона була редакція, зараз вона займає видавництво «Вісті»Управделами президента РФ. До газеті воно має нічого спільного. У 1926 року у Москві було споруджено перший поліграфічний комбінат — друкарня газети «Вісті».

Сама редакція «>Известий» посідає у будинку Тверській приблизно 4 500 кв. метрів, інші 10 тисяч кв. метрів давно здано у найм магазинах, ресторанами, турфірмам, свого часу тут було навіть ігрові автомати.

>Габрелянов пояснив переїзд «>Известий» кількома причинами. «Будинок перебуває у напіваварійному стані. Цей будинок 1926-го року. У кабінеті жАджубея [головному редакторові «>Известий» з 1959 по 1964 рік] поли до бетону стерті. Навіть Ресін [>заммера Москви], коли це побачив, килим подарував. Там окремі кабінети, співробітники одне одного бачить. Ми повинні сучасне будинок».

Головного редактора газети «Вісті» Олександр Малютін пояснивBFM: «Нам потрібен широкосмуговий Інтернет, ми ж збираємося робитиопенспейс, але в Пушкінській це зробити неможливо. У кодексі помешканні в нас будуть переговорні, кухня. Мені здається, редакції там зручніше».

>АрамГабрелянов вважає, що переїзд дозволить мінімізувати витрати. Він став коментувати питання подальшу долю площ на Пушкінській.

Тим більше що, вони нерухомості оцінюють вартість офісних площ на Пушкінській як мінімум 55 млн доларів, цьому вони відзначають, що ціну більшою мірою формує місце. Відмовлятися від такої нерухомості нерозумно, свідчать вони про і вважає, що, швидше за все, звільнені приміщення здаватимуть під офіси, ресторани. «Тільки від оренди приміщень та фасадів під рекламу можна мати прибутки, можна з видатками на газету», — розповівBFM експерт медіаринку, який побажав називати свого прізвища.

«Не будинок втрачати шкода, а бренд «>Известий», читачів. А старому будинку сучасна редакція працювати неспроможна, — кажеГабрелянов. — Багато хто каже, що шкода кабінетАджубея. Що зробити його меморіальним. Я жартую: здайте їх у двічі дорожче».

Джерела, обізнані з ситуацією, розповілиBFM, що переїзду «>Известий» з Пушкінській площі обговорювалися років 5-6 тому. Тоді йшлося і про тому, щоУправделами приверне інвестиції обсягом близько 1 млрд доларів в розвитку всього кварталу. Ймовірно, що після президентових виборів ця ідея буде реалізовано, і території спорудять комплекс, аналогічний за задумом «>Кремлевскому», що його досі не побудований на Червоній площі

Редакція розміщається ввосьмиетажном будинку за адресою: Москва, вул. Тверська, 18, побудовану 1970-ті роки. Загальна площа споруди становить 15 тисяч кв. метрів. Історичний будинок у стилі конструктивізму (архітекторБархин), у якому раніше вона була редакція, зараз вона займає видавництво «Вісті»Управделами президента РФ. До газеті воно має нічого спільного. У 1926 року у Москві було споруджено перший поліграфічний комбінат — друкарня газети «Вісті».

Сама редакція «>Известий» посідає у будинку Тверській приблизно 4 500 кв. метрів, інші 10 тисяч кв. метрів давно здано у найм магазинах, ресторанами, турфірмам, свого часу тут було навіть ігрові автомати.

>Габрелянов пояснив переїзд «>Известий» кількома причинами. «Будинок перебуває у напіваварійному стані. Цей будинок 1926-го року. У кабінеті жАджубея [головному редакторові «>Известий» з 1959 по 1964 рік] поли до бетону стерті. Навіть Ресін [>заммера Москви], коли це побачив, килим подарував. Там окремі кабінети, співробітники одне одного бачить. Ми повинні сучасне будинок».

Головного редактора газети «Вісті» Олександр Малютін пояснивBFM: «Нам потрібен широкосмуговий Інтернет, ми ж збираємося робитиопенспейс, але в Пушкінській це зробити неможливо. У кодексі помешканні в нас будуть переговорні, кухня. Мені здається, редакції там зручніше».

>АрамГабрелянов вважає, що переїзд дозволить мінімізувати витрати. Він став коментувати питання подальшу долю площ на Пушкінській.

Тим більше що, вони нерухомості оцінюють вартість офісних площ на Пушкінській як мінімум 55 млн доларів, цьому вони відзначають, що ціну більшою мірою формує місце. Відмовлятися від такої нерухомості нерозумно, свідчать вони про і вважає, що, швидше за все, звільнені приміщення здаватимуть під офіси, ресторани. «Тільки від оренди приміщень та фасадів під рекламу можна мати прибутки, можна з видатками на газету», — розповівBFM експерт медіаринку, який побажав називати свого прізвища.

«Не будинок втрачати шкода, а бренд «>Известий», читачів. А старому будинку сучасна редакція працювати неспроможна, — кажеГабрелянов. — Багато хто каже, що шкода кабінетАджубея. Що зробити його меморіальним. Я жартую: здайте їх у двічі дорожче».

Джерела, обізнані з ситуацією, розповілиBFM, що переїзду «>Известий» з Пушкінській площі обговорювалися років 5-6 тому.

Схожі реферати:

Навігація