Реферати українською » Менеджмент » Специфіка документаційного забезпечення в кадрових службах


Реферат Специфіка документаційного забезпечення в кадрових службах

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
змістовністю і інтелектуальністю. Кваліфікація - розрізняють кваліфікацію праці та кваліфікацію працівника. У першому випадку — це характеристика цього виду роботи, встановлювана за рівнем її складності. Кваліфікація працівника це ступінь й посвідку професійної навчання, необхідних виконання конкретної роботи.

Документально забезпечення

>Документационное забезпечення — організація роботи з документами,обращающимися у системі керування персоналом. Її основою є діловодство — повний цикл обробітку грунту і руху документів з їх створення працівниками кадрової служби (чи одержання ними) до завершення виконання й передачі у інші підрозділи.

Основними функціями подокументационному забезпечення системи управління персоналом є: своєчасна обробка котра надходить і переданої документації; доведення документації до відповідних працівників системи управління персоналом виспівати; друкування документів з питань; реєстрація, облік і збереження документів персоналу; формування справ у відповідність до номенклатурою; передача документації по вертикальним і горизонтальним зв'язкам та інших.

Вимоги до оформлення документів базуються на державних стандартах уніфікованих систем документації. Основними дійовими державними стандартами у сфері документів і майже діловодства є:

ГОСТ 16487-83 «Діловодство і архівну справу. Терміни та засобами визначення»;

ГОСТ Р 6.30-97 «>Унифицированние системи документації.Унифицированная система організаційно-розпорядчою документації. Вимоги до оформлення документів» та інших.

Нині документи складаються як у традиційному виконанні, і у виглядімашинно-ориентированних імашиночитаемих документів, виділені на обробки частини котра міститься у яких інформації засобами ЗТ, ПК. Такі документи, оформлені з відповідного Держстандарту, також мають юридичної чинності.

У підсистемі управління персоналом, як й у системи управління, всієї організацією, впроваджені й ведуться такі уніфіковані системи документації:

планової (планові завдання щодо кадровим питанням, заявки на молодих фахівців, наряди, планові розрахунки з чисельності, оплаті тощо.);

первинної облікової (з обліку праці та зарплати);

звітно-статистичною (за чисельністю, балансу робочого дня тощо.);

із соціального забезпечення (із пенсій,пособиям, пільгах та т.п.);

організаційно-розпорядчою (акти, листи, доповідних записок тощо.).

Кожне підрозділ служби управління персоналом розробляє, оформляє, виконує ту документацію, що відповідає його функціональному призначенню. Особливість теперішнього етапу і те, що у кадрових службах державних установ і зберігаються традиції обов'язкового суворого і чіткої ведення кадрової документації, то комерційних організаціях часто недооцінюється роль документації з особового складу, ігнорується необхідність створення окремих видів документів і майже дотримання правил їх збереження. Керівники недержавних громадських організацій нерідко схильні вважати документацію, виникає у діяльності цих організацій, приватною власністю фірми чи об'єднання. У зв'язку з цим ними не враховуються встановлені державою правила ведення справа виробництва та здачі документів на державне зберігання. Слід враховувати, що дані про кількість, складі працюючих, їхній заробітній платі, умов праці, і навіть про наявність вільних робочих місць що неспроможні складати комерційну таємницю. Разом коїться з іншими документами організації документація з особового складу підлягає передачі для тривалого зберігання ЕВР у державні архіви.

Укладання

Виконуючи курсову роботу я ставила б перед собою мету, розповісти службудокументационного забезпечення управління, описати її структуру і функції, вивчити основні нормативні документи, які регламентують діяльність цієї служби. Я намагалася розкрити цю тему обсязі, з поставлених завдань.

Я доходить висновку, що ефективність діяльності служби ДОП залежить від кваліфікації працівників діловодства, ступеня оснащеності служби й умов праці.

Залежно від приналежність до певної групи служба ДОП матиме власне особливе назва плюс своє відповідне призначення.

Список літератури

1. Андрєєва В.І. Діловодство. Практичне посібник. – М.: ТОВ «Управління персоналом», 2005

2. Андрєєва В.І. Практика діловодства: організація та ведення:учебно–практическое посібник/ В.І. Андрєєва. – М.:КНОРУС, 2006. -272с.

3. Березина М.М. Сучасне діловодство., 3-тє вид., - СПб.: Пітер, 2007. - 224 з.

4. Бобильова М.П. Ефективний документообіг: від традиційного до електронному. – М.:ТЕРМИКА, 2004. – 172 з.

5. ДьомінЮ.М. Діловодство.Документационний менеджмент. – М.:Бератор, 2003

6. Кисельов С.В. Сучасні офісні технології: Навчальний посібник для 10-11 кл. / С.В. Кисельов,И.Л. Кисельов. – 2-ге вид., стер. - М.: Видавництво центр «Академія», 2004. -208с.

7. КузнєцоваТ.В. Діловодство (>документационное забезпеченняуправления).4-е вид.испр. ідопол. – М.: ТОВ "Журнал "Управління персоналом", 2003. – 408 з.

8.Пшенко А.В.Документационное забезпечення (Діловодство):Учеб. Посібник. - М.: ФОРУМ:ИНФА-М, 2003. -256с. (серія «Професійне освіту).

9. РогожинМ.Ю. Довідник з діловодства. – М.: ЗАТЮстицинформ, 2005. – 192 з.

10Янковая В.Ф. Як організувати діловодство. – М.:МЦФЭР, 2004. –416с.

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуreferat/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація