Реферати українською » Менеджмент » Система управління діяльністю підприємства на ТОВ "Вектор"


Реферат Система управління діяльністю підприємства на ТОВ "Вектор"

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
дохідність підприємства, вимірювану у відсотках затратам коштів чи капіталу з різних позицій.

Рентабельність продукції – показує, скільки прибутку посідає одиницю реалізованого продукту або ж послуги. Розрахунок даних показників представлено таблиці 1.

Таблиця 1.- Показники рентабельності продукції

Показники 2008 2009 2010

 Відхилення

+/-

2009 від 2010 від

2008 2009

1. Виручка від робіт, послуг. 6157880 8056199 8254941 1898319 2097061
2. Прибуток від 219455 219668 1752356 213 1532688
3. Балансова прибуток 11838 80588 1876306 68720 1864468
4. Торішній чистий прибуток 8831 66712 1233459 57881 1224628
Розрахункові показники(%)
>1.Рентабельность всієї реалізації 2,6 3,6 21,7 1 18,1
2. Загальна рентабельність 0,19 0,97 23,3 0,78 23,11
>3.Рентабельность по чистий прибуток 0,14 0,8 15,3 0,66 15,16

За підсумками розрахунків можна зробити такі висновки: Показники загальної рентабельності за звітний період зросли з 0,19 в 2008 до 0,97 в 2009, тобто зросли вп'ятеро. Це засвідчує тому, що у 2010 року коженрубльреализации приносив у середньому близько 10 копійок балансового прибутку. Слід зазначити різке зростання даного показники порівняно. З 2010 роком, що він становив 23,11 і виріс за 2010 рік23,3.Показатель рентабельності по чистий прибуток також виріс у 2010 року з 0,8 початку року по 15,3 наприкінці звітний період. Це означає, що для будівництва збільшився.

Можна дійти невтішного висновку, що це показники рентабельності дуже високі.

Рентабельність вкладення підприємства – показує ефективність використання всього майна підприємства. Представлена в таблиці 2.

Таблиця 2.- Показники до розрахунку рентабельності

Показники

2008

2009

2010

1. прибуток балансова 11838 80558 1876306
2. прибуток чиста 8831 66712 1233459
3. Середньорічна вартість майна  4587735 5235633 7165665
4. Власні кошти  3863024 4033784 4033784
5. Доходи від участі у інших організаціях - - -
>6.Долгосрочние фінансові вкладення  22156 22156 22156
>7.Долгосрочниезаемние - - -

За підсумками даної таблиці можна дійти невтішного висновку у тому, що протягом 2009 р. все показники рентабельності вкладень вирости проти 2008 р., то 2010 року рентабельність зросла ще більше на 1166747 крб. Усі показники рентабельності вкладення збільшилися. Загальна рентабельність капіталовкладень у 2009 зросла з 0,26 % в 2008 р. до 35,80 %, в 2009 року зросла до 1,12%. Те якби 1 карбованець вартості майна підприємства у звітному року доводилося 10,12 копійок балансового прибутку. Значення цього показника дуже багато підприємствам, що свідчить про досить ефективному виконанні активів підприємства у 2009 – 2010 р. За підсумками даних показників розраховуються показники рентабельності вкладень, які у таблицю 3.

Таблиця 3.- Показники рентабельності вкладення

Показники

2008

2009

2010

Відхилень 2010 від 2009(%)

1. Загальна рентабельність вкладень 0,26 1,12 35,8 +34,68
2. Рентабельність вкладень по чистий прибуток 23,6 0,19 0,93 +0,928
>3.Рентабельность власні кошти 31,9 0,22 1,65 +1,43
>4.Рентабельность довгострокових фінансових вливань - - - -
5. Рентабельність перманентного капіталу 31,9 0,22 1,65 +1,43

Рентабельність власні кошти також невисока і протягом 2009 року зріс з 0,22% до 31,9%, тобто у 146 разів, і в 2010 збільшилася тільки 1,43%. Динаміка цей показник останніми роками дозволяє зробити висновок у тому, що інвестиції власні кошти у створенні дали недостатньо хороший результат.

У цілому відзначити, що це показники рентабельності вкладень організації перебувають у досить рівні, що свідчить про ефективному вкладення коштів.

Баланс прибутку на 2010 року суттєво зріс на 1795748 рублів, або в 6 раз. Це сприяло: зростання прибутку від фінансово – господарську діяльність, переважно з допомогою появи статті доходу «Відсотки для отримання» і перевищення абсолютного зміни операційних доходів над перевищенням операційних витрат.

Зростанню балансового прибутку сприяла прибуток за позареалізаційних операцій на сумі 30150 тис. крб.

Отже, чинники, які зменшують балансовий прибуток, за сумою було перекрито дією збільшують її чинників, що врешті-решт і зумовила зростання балансового прибутку у звітній року порівняно з попереднім в 6,8 раз. У звітному року результат від інших нереалізованих операцій є прибуток, що з 2009 роком на 68 %.


7.  Недоліки системи управління власності

Систему керування діяльністю підприємства на ТОВ «Вектор» дуже розвинені. На фірмі відбуваються постійні вдосконалення технологій виробництва, для співробітників проводяться різноманітні тренінги підвищення кваліфікації.

Вивчивши стану системи управління діяльністю на ТОВ «Вектор» можна дійти невтішного висновку, що це перспективна і розвиваючись компанія. За 5 років компанії було реалізовано більш 1000 будівельних об'єктів поЯрославлю і Ярославській області. Головна рисавнутрифирменного управління – орієнтація на довгострокову перспективу, проведення функціональних досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчого аспекти персоналу.

За всіх позитивних аспектах управління діяльність, необхідно як і виділити актуальні проблеми для підприємства:

1.  Висока плинність кадрів;

2.  На будівництві найчастіше використовуються,устаревши, технологію й устаткування;

3.  Відсутність чітко вираженої стратегії, непослідовність у реалізації;

4.  Додаткові транспортні витрати;

5.  Нестача власної робочої сили в;

6.  Постійне підвищення цін на матеріали;

7.  Поява нових конкурентів

 

8.  Пропозиції підвищення ефективності управління

Рекомендації для вдосконалення управління діяльністю підприємства.

1. Потрібно створити комфортніші умови для праці. На будівництві то можна організувати кімнати відпочинку, де робочий може випити чай і метою відпочити. У холодну погоду необхідно поліпшити подачу тепла на об'єкт.

>2.Для розв'язання проблеми з застарілим устаткуванням потрібно починати часткову заміну його за сучасніші.

 3. Необхідно розробити маркетингову стратегію підприємства, тому що в ТОВ «Вектор» над ринком будівництва є досить великі конкуренти, то я пропоную розробити стратегію мінімальних витрат. Компанії маєш бути у курсі як його витрати співвідносні з витратами основних конкурентів. Організації, яка застосовує стратегію мінімальних витрат, необхідно ретельно й постійно відстежувати будь-які зміни у технологіях галузі, із єдиною метою вибору найефективніших і економічних їх, на подальше запровадження у власне виробництво. Фірма зобов'язана проводити постійну модернізацію і навіть повну заміну виробничого обладнання мінімальні терміни, щоб її випередили конкуренти.


Укладання

Мною прокуратура вивчила різні документи, без яких не можна уявити створення організації, її функціонування подальшому (це Статут, бухгалтерський баланс, звіт прибутки і збитках, договори тощо.), порядок їх оформлення та проведення. Деякі документи носять інформаційного характеру, деякі регламентують ставлення цієї організації з її працівниками, партнерами, клієнтами.

ТОВ «Вектор» перспективна організація, успішно розвиваючись.

Найважливішим чинником досягнення високого рівня конкуренції є такі чинники як розвиток виробництва та високу якість виконуваних робіт.

Мною було вирішено такі:

1.Рассмотрена загальну характеристику організації.

2. Визначено організаційну структуру організації.

3.Рассмотрена діяльність економічних служб.

4.Изучено правове забезпечення виробництва

Що б стабільно розвиватися фірма використовує стратегію мінімальним витрат.

«Вектор» компанія, що використовує в управлінської діяльності майже всі види інформації. В організації є різноманітні засоби обміну інформації з основними елементами свого зовнішнього оточення.

Організаційна структура організації є лінійно – функціональної, і тому недоліки цієї структури визначаються вадами. Як ієрархічного типу структури, і самої лінійної організаційної структури.Линейно – функціональна структура управління ефективної у крупних організаціях.

Переконана, що отримане мною знання знадобляться у моїй подальшій професійної діяльності, сьогодні ж годі уявити жодну організацію без документообігу, що дозволяє документально фіксувати кожен крок компанії.

Керівництво області і персонал ТОВ «Вектор»; люб'язно допомогло мені під час проходження практики менеджменту, написанні звіту, надаючи необхідну інформації і документи.

Тим неї менш, підприємство є стабільним. Основні коефіцієнти, що характеризують діяльність підприємства відповідають нормам, але в кінець звітний період поліпшуються. Виробнича фірма «Вектор» займає достатньо велику й стабільну позицію над ринком і має хороші шанси подальшого розвитку.

 


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація