Реферати українською » Менеджмент » Організаційна структура управління розвитку виробництва


Реферат Організаційна структура управління розвитку виробництва

забезпечити постійний приплив у організацію висококваліфікованих і талановитих технічних фахівців і адміністративних працівників.

Концепція соціальної рівності, закладена в бюрократичної структурі, дуже добре збігаються з системами цінностей як демократичних, і комуністичних країн. Інакше кажучи, зазначив видатний фахівець у теорії управління ДжонЧайлд: «Аналіз бюрократичних структур, проведений МаксомВебером, продовжує залишатися унікальним і найвизначнішим описом сутності сучасних організацій». Проте, бюрократичні структури зазнавали і критиці право їх з нездатністю до впровадженню нововведень, і відсутність достатньої мотивації співробітників.

>ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИБЮРОКРАТИИ

Хоча бюрократія є широко поширену модель формування організації, вона піддалася істотною критиці. одне з найважливіших критики було сформульовано соціологомР.К.Мертоном. На його думку, труднощі, що у бюрократичних структурах, пов'язані з перебільшенням значимості стандартизованих правил, процедур і норми, які забезпечують належні виконання співробітниками своїх завдань, виконання запитів інших підрозділів цієї організації, і навіть взаємодію Космосу з клієнтами, і громадськістю. Це спричиняє з того що організація втрачає гнучкість поведінки, бо всі виникаючі тут питання та наважуються тільки з прецедентів. Поступово ретельний пошук альтернатив починає скорочуватися. Клієнти і українська громадськість можуть відчувати неадекватність реакцію їх потреба, бо всі їх проблеми вирішуватимуться відповідно до встановленими правилами, процедурами та аналогічних норм. Якщо співробітниками бюрократичних організацій свідчить про неадекватність їх дій, вони, захищаючись, посилаються відповідний правило чи інструкцію. Це своє чергу, легко може зіпсувати стосунки з клієнтами чи громадськістю. Проте бюрократ може бути покараний, що з офіційної погляду своєї партії він або він діють правильно.

Така ж відсутність гнучкості може постати і у взаємовідносинах співробітників всередині колективу. Суворе дотримання встановлених правил часто породжує нові проблеми, у ході взаємодії, обміну і координації діяльності різних частин організації. Ще однією негативним властивістю бюрократичних структур, на думку Катца і Кана, є «нездатність спонтанно і по-новому реагувати на оточуючі умови, що дуже необхідне ефективного функціонування організації». Майже винятковий упор зроблено на суворе дотримання правил веде до негативність й повному порушення здібності організації родити і вводити нові елементи у процес своєї діяльності.

>ДЕПАРТАМЕНТАЛИЗАЦИЯ

Бюрократична модель управління має свої позитивні властивості, але не можна застосувати без докладного пропрацювання й постійного вдосконалювання складових її елементів, хоча різні організації та мають багато спільного, у багатьох важливих характеристиках вони значно відрізняються одна від друга. Вочевидь, що з проектуванні організації необхідно ухвалити до уваги всі цю різницю. Організації бувають великими і малими. Буває, що у випадку великих фундацій діяльність у основному зосереджена області. Інші великі організації – конгломерати, де під дахом єдиної корпорації функціонують різні фірми, займаються кіноіндустрією, видавничим справою, готельним бізнесом тощо. деякі організації працюють безпосередньо задоволення потреби широкої населення. Інші організації навпаки, мають справу переважно, тільки з іншими великими фірмами. Окремі великі організації діють лише у обмежених географічних регіонах, інші діють майже в усіх країнах світу. Окремі великі організації та уряду промислово розвинутих країн, діють майже в усіх названих напрямах одночасно. Щоб і відбити всі ці розбіжності у завданнях, стратегічних партнерів і оперативних планах організації, керівники використовують різні системидепартаментализации. Це означає процес розподілу організації деякі блоки, які можуть опинитися називатися відділами, відділеннями чи секторами. Нижче ми наведемо найширше використовувані системидепартаментализации. Почати з функціональної структури організації початкового і найпростішого варіанта бюрократичної моделі.

>ФУНКЦИОНАЛЬНАЯОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

>Функциональную організаційну структуру іноді називають традиційної чи класичної, оскільки була першої структурою, піддані вивченню та розробки. Функціональна схема організації діяльності як і широко використовують у компаніях середнього розміру. Функціональнадепартаментализация – це процес розподілу організації деякі елементи, кожен із яких має власну чітко певну, конкретне завдання й обов'язки. У принципі так створення функціональної структури зводиться до угрупованню персоналу з тим широким завданням, що вони виконують. Конкретні характеристики і негативні риси діяльності тієї чи іншої підрозділи відповідають найважливішим напрямам діяльності всієї організації. Бо за функціональноїдепартаментализации організації ділиться на блоки, мають чітко окреслені завдання, то компаніях обробній промисловості це – поділ за технологіями виробництва.

Традиційні функціональні блоки компанії – це відділи виробництва, маркетингу і фінансів. Це – широкі галузі чи функції, які у кожної компанії ля забезпечення досягнення мети організації. Проте, конкретні назви таких відділів можуть варіювати, і позначення не дають точної описи найважливіших функцій деяких напрямів підприємницької діяльності, особливо у сфері послуг.

Якщо розмір всієї організації, або даного відділу великий, то основні функціональні відділи за своє чергу підрозділити більш дрібні функціональні підрозділи. Вони називаються вторинними чи похідними. Основна ідея полягає у цьому, щоб максимально використовувати переваги спеціалізації і допускати перевантаження керівництва. У цьому необхідно дотримуватися відомої обережність про те, щоб після такої відділ (чи підрозділ) не ставили б свої свою мету вище наших спільних цілей всієї організації.

Ідея вторинних підрозділів застосовна до будь-якої організаційну структуру. На рис. 3 показано структура організації, функціональні відділи якої розбиті на вторинні підрозділи.

Переваги й недоліки функціональної структури показані в табл. 1.

Хто має досвід свідчить, що функціональну структуру доцільно залучити до тих організаціях, що випускають щодо обмежену номенклатуру продукції, діють у стабільних зовнішніх умов й забезпечення свого функціонування вимагають рішення стандартних управлінських завдань. Функціональна структура не адресований організації з широкою номенклатурою продукції, які у середовищі з швидко мінливим споживчими і технологічними потребами, і навіть для організацій, здійснюють своєї діяльності в широких міжнародних масштабах, одночасно на кількох ринках країни з різними соціально-економічними системами і законодавством. Для організацій подібного типу найпридатнішою будедивизиональная структура.

>ДИВИЗИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

На початку століття століття проникливі керівники деяких компаній зрозуміли, що традиційна функціональна структура більше відповідає їхньому потребам. При аналізі розміру, куди доросли і планували дорости у майбутньому НАТО і ЄС, ставало очевидним, подальше використання функціональної схеми організації призводитимуть до виникнення серйозні проблеми. Якщо величезна фірма буде прагне втиснути все своє діяльність у три чи чотири основних відділу, то тут для здобуття права зменшити сферу контролю кожного керівника, до прийнятних масштабів, кожна така відділ буде може бути розбитий на сотні підрозділів. Натомість усе веде до того що, що ланцюг команд стає неймовірно довгої і некерованої. З іншого боку, з цих крупних фірм поширили своєї діяльності на великі географічні регіони, як за одному отже за одним керівнику будь-якої функціональної області (наприклад, маркетингу) дуже важко тримати під медичним наглядом усю цю діяльність.

Ситуацію ускладнилаусилившаяся диверсифікація діяльності ряду фірм. У попередніх століттях чи навіть дуже потужні фірми займалися бізнесом тільки у чи двох областях. Сучасні фірми часто-густо ведуть операції на абсолютно різні сфери діяльності.

Щоб чи впорається з новими проблемами, зумовлені розміром фірми, диверсифікацією, технологією та змінами довкілля, керівництво цих завбачливих фірм розробилодивизиональную організаційну структуру, відповідно до якої розподіл організації на елементи і блоки іде за рахунок видам товарів чи послуг, групам покупців чи географічним регіонам.

>ПРОДУКТОВАЯ СТРУКТУРА

Одне з найпоширеніших способів розвитку фірм у тому, щоб збільшують асортимент виробленої і реалізованої продукції. Якщо управління цим процесом здійснюється успішно, то кілька продуктових ліній можуть досягти настільки високого обсягу продажу, які самі можуть зажадати істотною структуризації і опиняться вирішальним чинником успіху організації у цілому. Саме з проблемою зіштовхнулися піонеридивизиональной структури. Рішення знайшли з допомогоюдивизионально-продуктовой структури організації, у якій створювалися відділення з основному продукту. Нині більшість найбільших виробників споживчих товарів з диверсифікованої продукцією використовуютьдивизионально-продуктовую структуру організації.

Під час цієї структурі повноваження з керівництва виробництвом і які збутом будь-якого продукту або ж послуги передаються одному керівнику, який (чи яка) є відповідальними за даний тип продукції. Керівники вторинних функціональних служб повинні звітувати перед управляючим у цій продукту (рис 4).

>Продуктовая структура дозволяє великої фірмі приділяти конкретному продукту стільки ж уваги, скільки йому приділяє невеличка фірма, яка випускає один-два виду продукції. Фірми з продуктової системою досягають великих б у виробництві й реалізації нову продукцію, ніж фірма коїться з іншими видами організаційних структур. Можливо це оскільки у продуктової структурі дуже чітко точно, хто відпо-відає отримання прибутку: нею характерний успішний контроль витрат й дотримання графіка відвантажень. Організації з такою структурою здатні також швидше, ніж фірми з функціональної структурою, реагувати зміни умов конкуренції, технологій і купівельного попиту. Ще одна позитивний ефект те, що вся діяльність із даному продукту перебуває під керівництвом одну людину, полягає у поліпшенні координації робіт.

Можливий недолік продуктової структури – збільшення витрат внаслідок дублювання одним і тієї ж видів робіт щодо різноманітних видів продукції. У кожному продуктовому відділенні є свої функціональні підрозділи, але, можливо, іншого розміру, щоб з найбільшим ефектом вживати наявні технічні засоби й устаткування. Особливо цю проблему постає на заводах з масовим виробництвом і які устаткуванням, котре, як правило, може працювати 24 години на добу.

>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА,ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПОТРЕБИТЕЛЯ

Деякі організації виробляють великий асортимент товарів та послуг, що відповідають запитам кілька великих груп споживачів і. Кожна група чи ринок має чітко визначені чи специфічні потреби. Якщо чи більш клієнтів стають особливо для фірми, вони можуть використовувати організаційну структуру, орієнтовану на споживача, коли всі її підрозділи групуються навколо певних груп споживачів (рис. 5). Мета такої структури у тому, щоб задовольнити споживачів як і добре, як і організація, яка обслуговує всього одну їх групу.

Переваги й недоліки структури, яка орієнтована покупця, загалом самі, як і в продуктової структури, з урахуванням відмінності, пов'язані з різною цільової функцією.

РЕГІОНАЛЬНАОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Якщо діяльність організації охоплює великі географічні зони, особливо у міжнародному масштабі, вона може виявитися доцільною структура організації з територіальному принципу, тобто. за місцем розташування її підрозділів (рис. 6). Регіональна структура полегшує розв'язання проблеми, що з місцевим законодавством, звичаями і потребами споживачами. Такий їхній підхід спрощує зв'язок організації з клієнтами, і навіть зв'язок між членами організації.

ВИБІР ОРІЄНТАЦІЇОТДЕЛЕНИЙ

Різні типидивизиональной структури мають одні й самі переваги та недоліки оскільки мають те ж мета – забезпечити ефективнішу реакцію організації мали на той чи іншого чинник довкілля.Продуктовая структура дозволяє легко справлятися із розробкою нових видів продукції, виходячи з міркувань конкуренції, вдосконалення технології чи задоволення потреб покупців. Регіональна структура дозволяє організації ефективніше враховувати місцеве законодавство, соціально-економічну систему і вільні ринки принаймні географічного розширення її ринкових зон. Щодо структурної побудови, яка орієнтована споживача, вона дає організації можливість найефективніше враховувати запити тих споживачів, яких більше всього залежить. Отже, вибірдивизиональной структури може бути грунтується у тому, який із цих факторів найбільш важливий з погляду забезпечення стратегічних планів організації та досягнення її цілей.

>АДАПТИВНЫЕСТРУКТУРЫ

Починаючи з 1960-х років деякі організації зіштовхнулися з такою становище, коли зовнішні умови для їхньої діяльності змінювалися буде настільки швидким, проекти ставали настільки складними, а технології розвивалися так стрімко, що недоліки бюрократичної організації управління, описаніМертоном та інші критиками, стали переважувати їхні переваги. Фактично стрункість традиційної організаційної структури (особливо там, де ланцюг команд довга) може уповільнювати взаємодія суспільства та процедуру вироблення рішень настільки, організація большє нє ефективно реагувати на що відбуваються зміни. Щоб організації мали змогу реагувати зміни довкілля та впроваджувати нову технологію, розробили адаптивні організаційні структури.

>АДАПТИВНЫЕ ІМЕХАНИЧЕСКИЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕСТРУКТУРЫ

З початку 1960-х років багато організацій стали розробляти та активніше впроваджувати нові, гнучкіші типи організаційних структур, які порівняно з бюрократією були кращими пристосовані до швидкої зміні зовнішніх умов і появі новій наукоємній технології. Такі структури називаються адаптивними, оскільки з їхньою можна швидко модифікувати відповідно до змінами довкілля та потребами самої організації. Ще один назва цих більш гнучких систем – органічні структури. Воно пов'язане зі своїми можливостями адаптуватися до змін у навколишньому середовищі аналогічно, як це роблять живі організми. Органічні чи адаптивні структури – це буде непросто якась варіація бюрократії, якою єдивизиональная структура. Органічна структура будується на мету і припущеннях, радикально від тих, що лежать у основі бюрократії.

Ось який порівняння органічних і бюрократичних структур дають Том Бернс іГ.М.Сталкер, англійськіучение-бихевиористи, вивчали залежність успішного функціонування організації від неї структури. бюрократичні структури вони називаютьМЕХАНИЧЕСКИМИ:

«У механічної структурі існують, та завдання, що має організація загалом, розбиваються силою-силенною дрібних складових за окремими спеціальностями. Кожен спеціаліст вирішує своє завдання чимось відособлене від завдань, завдань, які організацією загалом , наче його завдання – предметсубконтракта. «Хто- то там нагорі» має вирішувати, наскільки ці приватні завдання відповідають завданням всієї організації. Технічні методи і засоби вирішення завдань, правничий та обов'язки кожного функціонального елемента механічної системи точно визначено. Взаємодія у системі керування відбувається переважно з вертикалі, тобто. між начальником і підлеглих. Виробнича діяльність й поведінка персоналу регламентується інструкціями і рішення керівництва. Така управлінська ієрархічна система будується у тому, що все інформацію про становище фірми і його завданнях доступна чи то, можливо доступна лише главі фірми. Управління нею, добре відома по численним схемами, як складна ієрархічна структура, використовує дуже просту систему контролю, де інформація надходить знизу вгору, наражаючись послідовному посиленню.

Коли ці проблеми

Схожі реферати:

Навігація