Реферати українською » Менеджмент » Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТОВ "Сибірський Гурман"


Реферат Оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТОВ "Сибірський Гурман"

і розраховується як частка від якомога більшої значення суми рейтингів. Істотні розбіжності оцінки нормованого індексу рейтингу свідчить про нестачі інформації, або невідповідність рівня експертів завданню.

Підсумкова оцінка КСП визначається або простимусреднением або проводиться визначення середньозваженого результату. Вибір методики визначається наявністю кількісної та якісної інформації. Методи оцінки КСП можна оцінити за такими критеріями вагового аналізу: повнота інформації, достовірність інформації, рівень допущень, облік показників КСП підприємства, облік областей можливих конкурентних переваг, система спостереження конкуренцією, рівень дослідження конкурентоспроможності.

Результати оцінки конкурентоспроможності йдуть на вироблення виведення неї, і навіть для вибору шляхів оптимального підвищення їх конкурентоздатності продукції на вирішення ринкових завдань.

Через війну оцінки конкурентоспроможності продукції може бути прийнятий наступні рішення [7]:

1. зміна складу, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), комплектуючих виробів чи конструкції продукції;

2. зміну порядку проектування продукції;

3. зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи контролю за якістю виготовлення, зберігання, упаковки, транспортування, монтажу;

4. зміна ціни продукцію, ціни послуги, з обслуговування і ремонту;

5. зміну порядку реалізації своєї продукції ринку;

6. на зміну структури та розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут продукції;

7. на зміну структури та обсягів коопераційних поставок під час виробництва продукції і на ціни комплектуючі;

8. зміна системи стимулювання постачальників;

9. на зміну структури імпорту і деяких видів імпортованої продукції.

1.3 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства

Відповідно до отриманими результатами власних оцінок конкурентоспроможності керівники підприємств можуть вибирати дієвих заходів щодо поліпшенню роботи з окремим напрямам загальної діяльності фірми.

До того ж, однією з головних напрямів підвищення їх конкурентоздатності підприємства, буде стратегічне управління. Хоча, що з'явився підхід забезпечувати конкурентоспроможності підприємств, заснований на стратегіях конкуренції, дозволяє провести тільки спільний аналіздостигаемих конкурентних переваг підприємства, але з дає точного кількісного висловлювання результатів оцінки - тому то, можливо взятий в основі сучасної системи забезпечення конкурентоспроможності.

Жодна підприємство неспроможна досягти переваги над конкурентами за всі економічним характеристикам товару і дезінфікуючих засобів його просування ринку. Необхідний вибір пріоритетів і вироблення стратегії, найбільше відповідної тенденціям розвитку ринкової ситуації та найкращий спосіб використовує сильні боку діяльності підприємства.

Управління маркетингом забезпечує цільову орієнтацію ринкової діяльності підприємства, комплексність цієї бурхливої діяльності [3].

Як одне із варіантів підвищення їх конкурентоздатності підприємства можна розгледіти -функционально-стоимостной аналіз (ФВА), основу застосування якого розробка й апробація практично ФВА - моделей. Мета створенняФСA -моделі для вдосконалення підприємств - досягти поліпшень у роботі підприємств із показниками вартості, трудомісткості і продуктивності. Проведення розрахунків з ФВА - моделі дозволяє їм отримати великий обсяг ФВА - інформації ухвалення рішення.

Зазвичай, ФВА - інформація представляється як системи вартісних і тимчасових показників, показників трудомісткості і трудовитрат, і навіть відносних показників, характеризуючих ефективність діяльності центрів відповідальності для підприємства.

Систему показників можна використовувати як поточного (оперативного) управління, так прийняття стратегічних рішень.

ФВА - інформація показує, як і перерозподілити ресурси з максимальною стратегічної вигодою, допомагає виявити можливості тих чинників (якість, обслуговування, зниження вартості, зменшення трудомісткості), які мають найбільше значення, і навіть визначити найкращі варіанти капіталовкладень.

На стратегічному рівнях інформацію з ФВА - моделі можна застосовувати щодо прийняття рішень щодо реорганізації підприємства, зміни асортименту продуктів та надання послуг, виходу нові ринки, диверсифікації тощо. Тоді на рівні оперативно керувати - на формування рекомендацій до збільшення прибутків і підвищення ефективності діяльності підприємства.

Багаторічний західний а оновлювати вітчизняний досвід показують, що підприємства, зосереджені лише з отримання прибутку, страждають на короткозорість. Складається досить чи не так: за наявності прибутку підприємство є неплатоспроможним і, навпаки, маючи збитки, підприємство чітко й вчасно розраховується з постачальниками, державою і кредиторами.

Отже, можна назвати ще одне шлях поліпшення стійкості підприємства над ринком - не відокремлену забезпечення рентабельності, а зростання вартості бізнесу (тобто, різницю між вартістю капіталу, внесеного власником частки під час створення підприємства, та вартістю тієї ж частки у її можливий продаж). Якщо капітал будепреумножен, можна стверджувати, що це підприємство твердо контролює свій сегмент ринку [4].

Дослідження свідчать, що ринкова вартість бізнесу у значною мірою пов'язані з показником грошового потоку. Це означає, що оцінка та управління вартістю підприємства є головним інструментом забезпечення конкурентоспроможності, оскільки відповідні їм методики пропонують точні і взаємозалежні критерії оцінки результатів - вартість компанії, окремихбизнес-единиц і бізнес-процесів, основі яких можна будувати діяльність підприємства.


2. Аналіз конкурентоспроможності компанії «Сибірський гурман»

 

2.1 Загальна характеристика підприємства

Сьогодні ТОВ «Комбінат напівфабрикатів Сибірський Гурман» одна із найбільших виробників заморожених напівфабрикатів і має лідируючі позиції щодо продажам на ринках Уралу, західною та східною Сибіру. У Сибірському федеральному окрузі Компанія є безумовним лідером і тут 31% ринку пельменів. За даними компанії GFK «Сибірський Гурман» посідає друге місце російському ринку пельменів, обсяг що його 2008 року становить близько 900 тис. тонн (00-1050 млн.).

Ключовою принцип Компанії - випуск якісної продукції. На його дотримання в Компанії реалізується Політика Управління Рисою.

 На виробництві створена Служба якості, а її базі власної лабораторії здійснює 100% контроль якості своєї продукції протязі всього технологічного процесу. З іншого боку, постійно проводяться незалежні дегустації з особистою участю споживачів продукції. У Компанії працює «гарячу лінію» з питань якості. У вересні 2006 року система менеджменту якості компанії була сертифікована щодо відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 компанієюNQA (Великобританія).

 Нині «Сибірський Гурман» воліє активно просуватися у регіонах: дистриб'юторська мережа нараховує понад 50 у містах Росії від Уралу до Далекого Сходу. Компанія веде активну регіональну політику: забезпечує просування своєї продукції регіонах в кожному місті співробітничає з надійними і постійними партнерами.

Втягнутість в споживання заморожених напівфабрикатів у Росії становить сьогодні понад 80%. Ємність російського ринку становить 915 – 1000 тис. т дизпалива на рік. Темп зростання ринку 10 – 15%. Частки ринку провідних гравців ринку заморожених напівфабрикатів і сегмента пельменів (за данимиГФК за підсумками 2008 р.):

 

Таблиця 4 – Структура ринкуЗПФ по ключовим гравцям (даніГФК2008г.)

Провідні гравці ринкуЗПФ Частка, % Провідні гравці ринку пельменів Частка, %
>Мириталь (Московська область) 4,1 >Мириталь (Московська область) 7,3
Сибірський Гурман (Новосибірськ) 3 Сибірський Гурман 5
>Поком (Володимир) 2,4 >Поком (Володимир) 4,5
>Талосто (СПб) 1,9 Холод (>НабережниеЧелни) 2,8
 Плюс (Краснодар) 1,5 >Шельф (Москва) 2,7
Холод (>НабережниеЧелни) 1,4 >Талосто (СПб) 2
>Шельф 2000 (Москва) 1,4 >Равиолло (СПб) 1,7
>Равиолло (СПб) 1,3 Дарія (СПб) 1,7
Дарія (СПб) 1,1

Асортимент компанії включає у собі все традиційні категорії заморожених напівфабрикатів: пельмені, вареники, млинчики фаршировані, карбовані напівфабрикати,манти, хінкалі, тісто.

Представництво компанія формулює так: ми виробляємо продуктів харчування, які прагнуть мінімум часу на готування та під рукою в домашньому холодильнику. Ми створюємо смак, який любимо самі й бережно зберігаємо її наших споживачів.

 

2.2 Аналіз конкурентного середовища підприємства

До світової кризи 2008 р. російський ринок заморожених напівфабрикатів (>ЗПФ) щорічно ріс понад 20% в вартісному вираженні. За данимиМясного Союзу іРосстата, 2006 року ринок додав 22,7%, 2007-го — 23,6%, рік, за підрахунками, дасть результат скромніше — 18-19%. Обсяг ринку на 2007 року становить близько млрд в грошовому і 1,698 млн тонн на натуральному вираженні. Очікувалося, що у 2008 року і його ємність становитиме близько ,5-3,8 млрд. Але це цифру дещо зменшиться, оскільки дослідження провели до зміни курсу долара, і найшвидше, буде ,2 млрд.

У 2009 року зростання ринку виявиться ще більше скромним: пророчать 10-12%, причому споживанняЗПФ, містять м'ясо, залишиться приблизно за торішньому рівні — 1,75-1,79 млн т.

Продукти, які чомусь заведено позначати якЗПФ, ділять на сегменти пельменів, млинчиків, вареників, готових страв і м'ясних напівфабрикатів.Пельмени — найбільший сегмент ринку, ними припадає понад половину усього продажу. За даними компанії ">Комкон", пельмені регулярно набувають майже 65% російських домогосподарств. Лідерство цього народного продукту склалося історично, й у найближчому майбутньому ситуація навряд чи кардинально зміниться.

За даними роздрібного аудиту десяти найбільших міст Росії, проведеного компанією "Бізнес Аналітика", п'ятірку лідерів вітчизняногопельменного виробництва становлять петербурзькі ">Талосто" (торгових марок "СамСамич", ">Мастерица", "Богатирські"), ">Равиоли" (">Равиолло", "Снігова країна"), «Сибірський Гурман» (>Великосочние, Для улюблених, Домашні секрети), "Якісні продукти" ("Російський хіт"), Останкінський МПК. Їх сукупна ринкова частка становить близько сорока%.

Динаміка ринкуЗПФ залежить від розвитку пельменної складової, що у вартісному вираженні займає 50,9% (десять місяців 2008 року, за оцінками "Бізнес Аналітики"). Наприклад, за даними компанії ">Экспресс-Обзор", 2007 року збільшення попитуЗПФ було в 45,4% обумовлено зростанням сектора пельменів. Внесок інших сегментів значно коротші: приміром, по м'ясним напівфабрикатах виведений показник 19,6%, поблинчикам — 15,2%, попицце — 6,8%.

Кількість гравців над ринком велике, лише у Москві їх приблизно 200.Пельменний сегмент розвивається всупереч загальної ринкової тенденції консолідації: йому характерна низький рівень концентрації виробництва. Присутні як великих компаній з розкрученими брендами ("Дарія", ">Талосто", «Сибірський Гурман», ">Равиолло", ">Мириталь"), і численні середні регіональні виробники.

У багатьох міст споживач віддає перевагу продукції місцевих виробників. Найчастіше вона значно дешевше від переважають у всіх цінових сегментах, а чинник ціни на Росії тримається на перших позиціях за важливістю під час проведення купівлі. Для компаній федерального масштабу особливо актуальна питання виходу й підтримки продажів на регіональних ринках. Цей процес відбувається ускладнено, оскільки ринок має дуже чітку регіональну специфіку. Саме регіонах активно розвиваються групинебрендированнихЗПФ.

Сильні позиції місцевих підприємств на регіональних ринках багато чому зумовлені і дорожнечею логістики. Будучи нездатна забезпечити бізнесу великий географічний охоплення, змушені енергійно розвиватися на території. У цьому основними конкурентними перевагами невеликих виробників експерти називають високу лояльність споживача і досконале знання реалій місцевого ринку.

Хай не пішли, вийти нині пельменний ринок із свою продукцію практично неможливо. На ринку найжорстокіша конкуренція, потрібні багато фінансових ресурсів, необхідних в розвитку нового бренду. На думку аналітиків, конкуренцію серйозно посилює висновок ринку приватних марок мереж — про privatelabels. Виробник, готовий поміняти "прізвище" свого продукту, цим має можливість стабільного збуту без витрат за просування. У 2008 р. продукція під марками різних мереж займала майже п'ять% російського ринкуЗПФ.

Якщо ж казати про споживчих перевагах поза прив'язки до виробника, картина у регіонах і головне російських столицях різна. Столичних жителів до купівлі підштовхують насамперед якість продукту і швидкість приготування. Характерна ж особливість провінційного споживача — консервативність. Він, зазвичай, вибирає перевірений товар, а до новинок належить з підозрою до.

Чимало росіян що неспроможні уявити раціон без пельменів, тим часом пельменна частка над ринкомЗПФ скорочується. Протягом п'яти років вона на 6% (за оцінками компанії ">Экспресс-Обзор"). Здається, основним конкурентом пельменів повинні прагнути бути м'ясні напівфабрикати, та їх частка над ринкомЗПФ кілька років практично незмінна. Насправді пельмені відступають під тиском щодо нових продуктів — насамперед це млинчики, піца й готові страви.

>Блинчики мають великим потенціалом розвитку і натомість насичених сегментів пельменів і котлет. Невисока ціна щодо інших напрямів "заморозки" сприяє зростання популярності. Що ж до готових обідів, то обсяги продажу тут щорічно збільшуються на 30-35%. Піца, за оцінкамиb2b-каталога "Заморожені продукти", теж демонструє стабільне економічне зростання: 10-11%. І місце нових гравців у тих нішах ще є.

Особливо насичені нижній і середній цінові сегментипельменного ринку — така ситуація спостерігається вже досить давно, і тому ринок розвивався з допомогою поліпшення якості, відзначають експерти дослідницької компаніїEuromonitor International. До речі, поділ на цінові сегменти тут є досить умовним і має так: 80-90 крб. за кіло — пельмені длямассмаркета, 90-120 крб.— середній цінової сегмент, 130-200 крб. – високий сегмент, понад 200 крб - категорія "преміум".

Найгостріша конкуренція спонукаєпельменних виробників для пошуку неординарних ходів — зокрема, вони хочуть освіжити традиційний асортимент пельменів. Було випущено дуже багато новинок, відмінних інноваційним складом і упаковкою. Так, російський споживач вперше спробував пельмені з начинкою з ведмедини і оленини.

 

2.3 Оцінка конкурентоспроможності компанії «Сибірський гурман»

Для оцінки конкурентоспроможності візьмемо методику розрахунку інтегрального показника якості, за якою інтегральним показником якості є ставлення значення комплексного показника якості до ціни товару.

Натомість, до розрахунку комплексного показника якості сформуємо список параметрів оцінки конкурентоспроможності. Основа для списку параметрів – концепція «>4Р» (Продукт, Ціна, Канали збуту, Просування над ринком). Параметри сформуємо за групами:

1. Продукт – якість, асортимент, терміни зберігання продукту, рівень сервісу

2. Ціна – рівень ціни, умови оплати, види знижок, відсоток знижки

3. Канали збуту - ступінь охоплення ринку, регіони збуту, інтенсивність каналів збуту,

4. Просування над ринком – канали реклами, бюджеттрейд-маркетинга, бюджет реклами.

Для оцінки КСП компанії «Сибірський Гурман» візьмемо ще двох учасників галузі виробництва та реалізації заморожених напівфабрикатів:

1. Конкурент федерального рівня – компанія «>Мириталь» - одна з найбільших виробник і гравців ринку на Європейській частині Росії.

2. Конкурент регіонального рівня – компанія «>Алекон» - виробник р. Новосибірська,

Схожі реферати:

Навігація