Реферати українською » Менеджмент » Аналіз трудових ресурсів та системи оплати праці на ВАТ "Тушинський завод залізобетонних конструкцій"


Реферат Аналіз трудових ресурсів та системи оплати праці на ВАТ "Тушинський завод залізобетонних конструкцій"

вартісні, натуральні чи умовні вимірювачі, і навіть характеризувати індивідуальні і групові результати праці.

У практиці організації заробленої плати є два виду нормування праці: тарифне (встановлює норми якості праці) і організаційно-технічне (встановлює норми кількості праці за наявності організаційно-технічних умови його здійснення).

Основний чинник, впливає вплинув на вибір форм оплати – цедопускаемая організацією виробництва ступінь деталізації нормування праці та форм йогоосуществления[13].

Відрядна оплата праці є системою, стимулюючої зростання продуктивність праці і підвищення випуску продукції. Але матеріальне стимулювання зростання вироблення може дати позитивні результати буде лише тоді, коли в роботодавця є реальна можливість збільшити вироблення, перевиконати встановлених норм, завдання й плани при даному рівні техніки і застосовуваної технології.

Умовами застосуванняповременних і відрядних форм оплати праці є:

1. рівень впливу робочих до зростання вироблення перебуває у прямої залежності від рівня технічної оснащеності їх праці. Чим нижчий цей рівень, то більше вписувалося можливості робочих перевиконувати встановлених норм вироблення, що стоїть цей рівень, тим такі можливості менше. З цього погляду ручні роботи із застосуванням складних знарядь виробництва є область найактивнішого впливу робочого збільшення вироблення;

2. зростання рівня механізації і автоматизації робіт, вимог до якості продукції призводять до заміні відрядною оплати на погодинну;

3. ступінь потреби роботодавця у збільшенні (скороченні) вироблення продукції або збільшення обсягів вироблених робіт;

4. трудомісткість нормування праці та обліку йогорезультативности[14].

З позицій на матеріальну зацікавленість працівника системи оплати може бути простими й складними. Прості системи оплати встановлюють зв'язок оплати працівника тільки з основним показником обліку результатів праці працівника: відрядні – тільки з кількістю виготовленої продукції,повременние – тільки з кількістю відпрацьованого часу. Складні системи встановлюють залежність оплати праці від кількох основних показників, з яких одна є основним, інші – додатковими. Кількість додаткових показників, врахованих у непростих системах оплати, залежить від можливостей працівників проводити використання наявних резервів підвищення ефективності виробництва та ступеня різноманіття таких резервів. У складних системах поруч із об'єктивними умовами підвищення ефективності виробництва можуть враховуватися і суб'єктивні якостіработников[15].


2 Аналіз роботи і використання трудових ресурсів для підприємства

 

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

>Тушинский завод залізобетонних конструкцій входить до складу ордена Трудового Червоного ПрапораДомостроительного комбінату №1 Московського державного об'єднання великопанельного будинку ордена ЛенінаГлавмосстроя.

Основний такого роду продукцію – панелі для перекриттів підвищеної заводський готовності розміром «на кімнату» для17-етажних житлових будинків серіїП44 у Москві. З випущених заводом виробів побудовано також житлові будинки в Тольятті, Брежнєва, Нижньовартовську,Тинде.

Розглянемо основні економічні показники діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за 2007 – 2009 рр. Основні економічні показники діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за 2007 – 2009 рр. представлені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз основних економічних показників діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за 2007 - 2009 рр.

Показники Рік Зміна (+;-) Темп зміни, %
2007 2008 2009

2008 р.

до

2007 р.

2009 р.

до

2008 р.

2008 р.

до

2007 р.

2009 р.

до

2008 р.

2009 р.

до

2007 р.

 Виручка від продажу продукції, тис. крб. 69336 89626 107149 20290 17523 129,3 119,6 154,5
 Собівартість проданої продукції, тис. крб. 66125 84204 101922 18079 17718 127,3 121,0 154,1

Прибуток від продажу,

тис. крб.

3211 5422 5227 2211 -195 168,9 96,4 162,8

Динаміку основних економічних показників діяльності підприємства відіб'ємо на рис. 2.1.

З таблиці 2.1 слід, що прибуток від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг у 2008 р. проти 2007 р. збільшилася на 20290 тис. крб. чи 29,3%. У 2009 р. зростання виручки від становив проти 2008 р. 17523 тис. крб. чи 19,6%.

Малюнок 2.1 – Динаміка основних економічних показників діяльності підприємства

 

Малюнок 2.2 – Динаміка основних показників діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за2007-2009гг.

Собівартість робіт, послуг ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» 2007 р. становила 66125 тис. крб., в 2008 р. – 84204 тис. крб., в 2009 р. – 101922 тис. крб., тобто спостерігається збільшення собівартості на 18079 тис. крб. чи 27,3 % в 2008 р. проти 2007 р., на 17718 тис. крб. чи 21,0 % в 2009 р. проти 2008 р. Динаміка основних показників діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за 2007 – 2009 рр. представлена малюнку 2.2.

Отже, загалом у період 2007 – 2009 рр. спостерігається тенденція основних показників діяльності до зростання.

Щоб оцінити ефективність управління для підприємства розглянемо показники рентабельності. Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має суб'єкт господарювання з кожного рубля коштів, вкладених у активи. Розрахунок показників рентабельності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за 2007-2009 рр. представлено таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Показники рентабельності діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» за 2007-2009 рр.

Показники Рік Зміна, (+;-)
2007 2008 2009 2008 до 2007 2009 до 2008
Рентабельність основний діяльності, % 4,9 6,4 5,1 1,5 -1,3
Рентабельність продажів, % 4,6 6,1 4,9 1,5 -1,2
Рентабельністьвнеоборотних активів, % 3,0 5,1 4,9 2,1 -0,2
Рентабельність оборотних активів, % 10,5 21,1 22,7 10,6 1,6
Рентабельність сукупних активів підприємства, % 2,4 4,1 4,0 1,7 -0,1

Динаміку показників рентабельності відіб'ємо на рис. 2.3.

Рентабельність основний діяльності характеризує суму прибутку від продажу, що припадають за кожен карбованець витрат за виробництво і збут продукції. У 2007 р. на 1 карбованець витрат підприємство отримувало 4,9 коп. прибутку від продажу, в 2008 р. – 6,4 коп., в 2009 р. – 5,1 коп. Рентабельність основний діяльності збільшилася 2008 р. проти 2007 р. на 1,5 %, що свідчить про підвищення ефективності основний діяльності підприємства, в 2009 р. сталося зниження ефективності основний діяльності підприємства на 1,3%.

Малюнок 2.3 – Динаміка показників рентабельності діяльності ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій»

Рентабельність продажів характеризує суму прибутку від продажу, що припадають за кожен карбованець виручки від продажу. У 2007 р. на 1 карбованець виручки від продажу підприємство отримувало 4,6 коп. прибутку від продажу, в 2008 р. – 6,1 коп. Рентабельність продажів збільшилася на 1,4 %, що свідчить про підвищенні ринкової ефективності діяльності підприємства. У 2009 р. сталося зниження ефективності ринкової діяльності підприємства на 1,2% проти 2008 р.

Рентабельністьвнеоборотних активів розраховуємо розподілом прибутку від продажу на середньорічну вартістьвнеоборотних активів. Визначає величину прибутку, що припадає на 1 карбованець, вкладений увнеоборотние активи. Рентабельністьвнеоборотних активів в 2008 р. проти 2007 р. підвищилася з 3,0 % до 5,1 %, тобто. на 2,1 пункту., в 2009 р. цей показник знизився на 0,2%.

Рентабельність оборотних активів відбиває ефективність яких і прибутковість використання обігового капіталу. Визначає величину прибутку від продажу, що припадає на 1 карбованець, вкладену в оборотні активи. Рентабельність оборотних активів за аналізований період збільшується з 10,5 % до 22,7 % , тобто. на 12,2 %.

Рентабельність сукупних активів підприємства показує, скільки прибутку від продажу посідає 1 карбованець капіталу підприємства (основного і обігового). Рентабельність капіталу становила 2007 р. 2,4 %, в 2008 р. – 4,1 %, тобто. збільшення становило 1,7 %. У 2009 р. сталося зниження рентабельності сукупних активів підприємства на 0,1%.

2.2 Аналіз динаміки і структури працівників підприємстві

Найбільшу питому вагу займають робочі за даними 2008 роки їхня частка чисельність становила 323 людина з 449, тобто (72%), в 2009 році відбулося зниження кількості персоналу, у своїй чисельність робочих становила 318 людина з 435 людина (72%) (див.мал. 2.4).

>Рис. 2.4 – Структура працівників ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій»

З іншого боку, як свідчать дані,сдельщики займають найбільша питома вага і вони становлять 65%,повременщики – 35% від кількості робочих, що є наслідком особливостей діяльності підприємства (рис. 2.5).

У складі службовців простежується зростання начальницького складу за незначного зниження чисельності та частки фахівців. Так було в 2008 року кількість службовців знизилося 5 чоловік, у своїй кількість керівників збільшилося на 3 людини, а чисельність фахівців зменшилося на 8 людина.

>Рис. 2.5 – Структура робочих формою оплати праці

Частка керівників у складі службовців становила 66,7%. (мал. 2.6).

Дані зміни можна назвати позитивними, оскільки зростання керівного персоналу відбувався за одночасного зниження кількості персоналу. У ЖЕУ застосовується як погодинна, і відрядна форми оплати праці. У межах цих форм використовуються різні системи оплати праці. На підприємстві застосовуються такі види оплати праці.


>Рис. 2.6 – Структура службовців на ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій»

Для робочихсдельно-премиальная оплата праці складається з: безпосередньо зарплати по відрядним розцінками і цьогорічної премії 15% насдельний рівень. Також додаткові види оплати: вечірні - 20% від тарифної ставки даного робочого; нічні - 40% від тарифної ставки даного робочого; за стаж на підприємстві - 10% та інших.

Встановлені норми часу й розцінки розраховуються за нормативами часу за кожним видом.

Без нормативів застосовуєтьсяхронометражние карти (>хронометрирование) операцій.

>Повременная оплата праці здійснюватися відповідно до затвердженого штатного розклади і тарифних ставок, а як і премія на тарифну ставку (коштує від 5% до 30%) залежно від професії. Також застосовуються різні види доплат: вечірні, нічні, за стаж роботи, а як і за професійну майстерність (до 5%), розширення зони обслуговування (до 50%). Оплата керівників, фахівців і кількість службовців здійснюватися відповідно до встановленого штатного розкладу, що будується виходячи з 24-х розрядної тарифної сітки затвердженої міністерством праці та соціальних питань. Де кожна професія прирівняно до якогось розряду. Відсоток премії для керівників, фахівців і кількість службовців становить від 20% до 30%. Також застосовуються доплати: вечірні, нічні, за стаж роботи, а як і за професійну майстерність (до 5%), розширення зони обслуговування (до 50%).

Для основних робочих, здебільшого об'єднаних в бригади, застосовується колективнасдельно-премиальная система, коли він робітникам-відрядникам понад заробітку по відрядним розцінками виплачується премія за зростання продуктивність праці, поліпшення якісних показників роботи, економію тих матеріальних цінностей. Для допоміжних робочих (ремонтні робочі, слюсарі) та інших працівників, залежно та умовами й правничого характеру роботи, застосовується почасово-преміальна оплата, коли він заробіток нараховується робочому як за відпрацьоване час, але й досягнення певних кількісних і якісних показників (кількісні - відпрацьоване час, виконання планових і нормованих завдань; якісні - здавання продукції, економія сировини, матеріалів, палива, інструментів, дотримання технологічних режимів тощо.).

На рис. 2.7 приведено структура заробітної плати працівників підприємства за 2007 - 2009 рр.

З рис. 2.7 видно, що протягом трьох років сталися незначні зміни у структурі зарплати. Основна заробітна плата загалом 52 %, додаткова вести має тенденцію зростання (протягом аналізованого періоду вона виросла з 24 % до 29 %). Питома вага премій і винагород знижується (2007 - 22 %, а 2009 р. - 17 %).


>Рис.2.7 – Структура зарплати за 2004 - 2008 рр.

На рис. 2.8 приведено структура річного фонду заробітної плати працівників підприємства за 2009 рік.

 


>Рис. 2.8 – Структура річного фонду зарплати
персоналу підприємства у 2009 р.

Щодо рис. 2.7 необхідно ухвалити такі уточнення: у разі як оплата праці в відрядним розцінками і тарифним ставками внесено всіх доплати і надбавки (крім доплат за шкідливі умови праці), і навіть премії за поточні результати діяльності, цебто в цьому малюнку представлена структура річного фонду заробітної плати працівників підприємства у 2009 р. Якщо ж розглядатиФЗП місячний, він входитиме тарифний заробіток, доплати, надбавки і поточне преміювання.

2.3 Аналіз застосовуваних форм оплати праці

Відповідно до Положення з праці на ВАТ «>Тушинский завод залізобетонних конструкцій» організація оплати праці так:

1. Оплату праці робочих

Оплату праці робочих основного виду

Заробітну плату нараховується за виконану роботу (відпрацьоване час) по відрядним розцінками, тарифним ставками, посадовим окладів. Оплату працірабочих-сдельщиков визначається по відрядним розцінками, розрахованим виходячи з їхньої тарифної ставки відповідного розряду виконуваної роботи з урахуванням доплат за особливо шкідливі умови праці (за лихоліття і шкідливі умови праці).

При відрядній оплаті розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок і норми вироблення. Відрядна розцінка визначається шляхом розподілу денний тарифної ставки, відповідної розряду виконуваної роботи, на денну норму вироблення. Вона також може бути визначено множенням годинниковий чи денний тарифної ставки, відповідної розряду виконуваної роботи, на встановлену норму часу у годиннику чи днях.

Встановлення норми праці виходячи з вивчення витрат робочого дня деякі праці та відповідно до єдиними і типовими (міжгалузевими, галузевими нормативами).

Запровадження, заміна та перегляд норм праці виробляється адміністрацією компанії за узгодженням із профспілковим комітетом. Про введення нових норм праці робочі сповіщаються пізніше, як по 2 місяці. Норми праці підлягають обов'язково заміні новими принаймні проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технологій і організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивність праці.

Досягнення високого рівня вироблення продукції окремими працівниками, бригадою шляхом застосування з власної ініціативи нових прийомів праці та передового досвіду, вдосконалення самотужки робочих місць перестав бути основою перегляду норм.

2. Оплата в бригадах

>Начисленная по відрядним розцінками вести розподіляється залежно від реальної вкладу кожного члена бригади в загальні результати своєї роботи на коефіцієнти трудового участі (>КТУ).

При рівному розподілі цього фонду між всіма членами бригади

Схожі реферати:

Навігація