Реферати українською » Менеджмент » Аналіз факторів, що визначають якість управлінського рішення на прикладі ТОВ "Уфимський кранобудівний завод"


Реферат Аналіз факторів, що визначають якість управлінського рішення на прикладі ТОВ "Уфимський кранобудівний завод"

реальні можливості. Якщо рішення необгрунтовано і його здійснення ще дозріли необхідні матеріальні умови, воно явно невиконуваним або його проведення життя викликає економічні чи моральної шкоди. Ніщо так і не розхолоджує як факти невиважених рішень, які ведуть з того що даремно розтринькуються працю, створені цінності.

>Конкретность – ще одну важливу вимогу до якості рішення незалежно від цього, чи стосується воно до заснування у цілому або до окремих об'єктах і процесів у його рамцях.

І, нарешті, управлінське розв'язання має бути повноважним, тобто. прийматися органом або посадовою особою, які ухвалити будь-яке рішення. Повноваження, підкріплені відповідними правовими нормами, роблять це рішенняобязательним.[5]

1.4 Чинники, що визначають якість і ефективність управлінські рішення

Чинники, що визначають якість і ефективність управлінські рішення, можуть класифікуватися різноманітні ознаками – як чинники внутрішньої природи (пов'язані з управляючою і керованої системами), і зовнішні чинники (вплив довкілля). До цих факторів слід віднести:

1) закони об'єктивного світу, пов'язані з прийняттям і реалізацією управлінського рішення;

2) чітке формулювання мети – навіщо приймається управлінське рішення, які реальні результати можна досягти, як виміряти, співвіднести поставленої мети і досягнуті результати;

3) обсяг і цінністьрасполагаемой інформації – для успішного прийняття управлінського рішення головною є не обсяг інформації, а цінність, обумовлена рівнем професіоналізму, досвіду, інтуїцією кадрів;

4) час розробки управлінського рішення – зазвичай, управлінське рішення завжди приймається за умов дефіциту часу й надзвичайних обставин (дефіциту ресурсів, активності конкурентів, ринкової кон'юнктури, непослідовного поведінки політиків);

5) організаційні структури управління;

6) форми і нові методи здійснення управлінської діяльності;

7) методів і методик розробки й реалізації управлінського рішення (наприклад, якщо фірма лідирує – методика одна, якщо відбувається за іншими – інша);

8) суб'єктивність оцінки варіанта вибору рішення. Чим більше неординарним є управлінське рішення, тимсубъективнее оцінка.

9) стан керуючої і керованої систем (психологічний клімат, авторитет керівника, професійно-кваліфікаційний склад кадрів т.д.);

10) систему експертні оцінки рівня якості та ефективності управлінські рішення.

Управлінські рішення мають спиратися на об'єктивні закони та закономірності у суспільному розвиткові. З іншого боку, управлінське рішення істотно залежить від безлічі піддається – логіки розроблення рішень, якості оцінки ситуації, структуризації завдань й питання, певного рівня культури управління, механізму реалізації рішень, виконавчої дисципліни тощо. п. У цьому потрібно завжди пам'ятати, що й старанно продумані рішення може стати неефективними, якщо вони зможуть передбачити можливих змін - у ситуації, стані виробничої системи. [6]


ГЛАВА 2. Аналіз зовнішньою і внутрішньою середовища ТОВ «>Уфимскийкраностроительний завод»

 

2.1 Загальна характеристика підприємства

>Уфимскийкраностроительний завод (організаційно-правова форма - Суспільство з обмеженою відповідальністю) одна із найбільших спеціалізованих підприємствУрало-Сибирского регіону Росії у області конструювання, будівництва й монтажу широкої палітри вантажопідйомного устаткування, починаючи з мостових підвісних і опорних козлових кранів, коштів малої механізації до виготовлення складних спеціальних мостових і козлових кранів на греблях ГЕС, ГРЕС й управління промислових об'єктах нафтохімічної індустрії.

Лише у останні десять років заводі що зВНИИПТМАШ розроблено й запущено в серійне виробництво понад десять нових конструкцій козлових і мостовихкранов.[7] Протягом 15 років завод очолює Генеральний директорВарнавский Вікторе Олександровичу - яскравий представник сучасного типу керівника промислового підприємства, має 2 вищих спеціальних освіти. Згуртована команда начальства заводу, що складається з фахівців старшого і молодшої покоління, спрямовує свої зусилля створення такого вантажопідйомного устаткування, що зможе бути конкурентно із зразками аналогічної продукції таких країн як Німеччина, Болгарія, Чехія та ін., навіщо налагоджується технічне співробітництво зспециальстами заводів цих країн, зокрема, з Німеччиною. Вивчення попиту продукцію показало, що вона затребувана як машинобудівними підприємствами, а й будівельними підприємствами, газовим інефтехимическим комплексом; промисловими підприємствами, починаючи з Мурманська й закінчуючиДальним Сходом.

 

2.2 Місія і цілі підприємства

Місія організації – це основна загальна мета організації, ясно виражена причина її існування. Значення місії, яка виражена і ефективно представлена співробітникам організації, дуже велике. Вироблені її основі мети є критеріями оцінки всіх управлінські рішення. Місія деталізує статус організації та напрями визначення цілей і стратегій в різних організаційних рівнях.

Місія ТОВ «>Уфимскийкраностроительний завод» залежить від наданні підприємствам лише на рівні країни високоякісного імодернезированного устаткування. Організація є відособлене об'єднання людей для взаємодії досягненні певних цілей і завдань. Це відкритої системи, що складається з безлічі взаємозалежних частин, об'єднаних у єдине ціле. Центральне і основну місце у організації посідає людина, володіє, використовує і який розпоряджається технікою, технологією та фінансами, які належать даної технології.

За статутом організації ключовою метою її діяльності є створення конкурентоспроможної продукції. Види діяльності:

1) Оптова торгівляподъемно-транспортними автомобілями і устаткуванням, експлуатаційними матеріалами і приладдям машин і устаткування
2) Виробництво загальнобудівельних робіт у частини спорудження будинків
3) Виробництво загальнобудівельних робіт, за будівництві мостів, надземних автошляхів, тунелів і підземних доріг (здійснюваних неспеціалізованими будівельними організаціями)
4) Виробництво загальнобудівельних робіт, за прокладанні магістральних трубопроводів, ліній зв'язку й ліній електропередач (здійснюваних неспеціалізованими будівельними організаціями)
5) Виробництво загальнобудівельних робіт, за монтажі будинків та споруд з збірних конструкцій (здійснюваних неспеціалізованими будівельними організаціями)
6) Монтаж металевих будівельних конструкцій (здійснюваних неспеціалізованими будівельними організаціями)
7) Виробництво інших будівельних робіт, потребують спеціальної кваліфікації (здійснюваних неспеціалізованими будівельними організаціями)
8) Виробництво земляних робіт, за зведенні будинків, споруд й інших об'єктів
9) Видобуток нерудних з корисними копалинами.
10) Розбирання і знос будинків, розчищення будівельних ділянок
11) Виробництво робіт нульового циклу – будівництво збірних фундаментів і буріння водяних свердловин, включаючи виробництво пальових робіт
12) Монтаж внутрішньогосанитарно-технического устаткування, пристрій внутрішніх мереж водопроводів, каналізації, газифікації, центрального опалення й гарячого водопостачання
13) Виробництво загальнобудівельних робіт, за ремонт будівель та житлових споруд невиробничого призначення
14) Послуги з обробці металевих виробів з допомогою основних технологічних процесів машинобудування
15) Виробництвосанитарно-технического устаткування з металу
16) Виробництво зварних конструкцій і легень металевих конструкцій
17) Виробництво кранів (крім будівельних і кранів на залізничному ходу)
18) Виробництво кранів на будівництво
19) Виробництво устаткування безперервного транспорту
20) Виробництво іншого підйомно-транспортного устаткування
21) Виробництво гідродинамічних передач, зубчастих коліс, зубчастих передач і елементів приводів
22) Експертиза промислову безпеку технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечних виробничих об'єктах
23) Контроль устаткування й матеріалівнеразрушающими методами контролю
24) Ремонт, установка і налагодження приладів безпеки підйомних споруд
25) Ремонт підйомно-транспортного устаткування, зокрема ліфтового господарства, сервісне обслуговування, обстеження і технічне діагностування
26) Пуск і налагодження підйомно-транспортного устаткування (здійснювані спеціалізованими організаціями)
27) Діяльність автомобільного вантажного транспорту
28)

Організація перевезень вантажів автомобільнимтранспортом[8]

Дерево цілей підприємствапредставленно при застосуванні 1

 


2.3 Організаційна структура підприємства

 

Ефективність управління в що свідчить визначається її організаційними формами, тобто. структурою управління. Це випливає із найбільш поняття структури управління, як необхідної форми реалізації функцій управління, як всієї організації управління, як єдності рівнів і ланок управління у їх взаємозв'язки ісоподчиненности.

Централізована організація - це багаторівнева ієрархічна структура, керована зі центру у виглядіскалярной ланцюга команд, залишає у себе більшу частину повноважень. Систему керування називається централізованої, коли всі питання вирішуються на рівні управління.

Переваги централізованій системі управління у тому, що у критичну ситуацію за стислий період часу можна швидко перерозподілити ресурси організації у потрібному напрямі.

Структура ТОВ “>Уфакран” полягає в принципіиерархичности рівнів управління, коли кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому. Здійснюється принцип поділу праці в окремі функції і спеціалізації працівників із виконуваних функцій; принцип формалізації і стандартизації діяльності, який би однорідність виконання працівниками своїх і скоординованість різних завдань.

Структура організації представленій у додатку 2.

З допомогою організаційної структури підприємство здатне ефективно реагувати на впливу довкілля, ринку і задоволення споживача.


2.4 Методи управління для підприємства

Управління персоналом для підприємства – це вид діяльності, що дозволяє реалізовувати, узагальнити широкий, спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умовам, обліку особистого чинника у будівництві системи управлінь персоналом підприємства.

Методи управління – це способи, різні прийоми практичних дій, створені задля досягнення цілей, завдань підприємства, засновані на аналізі та обрані із можливих варіантів.

У ТОВ «>Уфакран» використовуються такі методи управління, як: адміністративні, економічні, і навіть елементи соціально-психологічного методу.

Основоположним у власність ТОВ «>Уфакран» є економічний метод. Зокрема для підприємства виявляється у вигляді додаткової надбавки заробітної плати. Він управління забезпечує вчасна й якісне виконання завдань працівниками, внаслідок чого вони мають додаткове винагороду. Наприклад, для підприємства виплачується премії, які безпосередньо пов'язані з результативністю підприємства. Розмір премії залежить від виконання поточного плану чи перевиконання плану. За виконання поточного плану розмір премії становить 52% від окладу, а разі перевиконання плану 92% від посадового окладу. Додаткові надбавки до заробітної плати працівники одержують у вигляді соціальних надбавок, а також у формі готової продукції самого підприємства. Соціальну допомогу отримують працівники з низьким соціальним статусом, а як і працівники, які працювали заводі більш як вісім років. Підприємство виділяє своїм працівникам путівки у різні санаторно-курортні установи.

Адміністративний метод в аналізованому підприємстві грунтується на дії внутрішніх тих нормативних документів. До них належать: статут організації, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку для підприємства. Вплив розпорядницького характеру для підприємства, це різні накази (наприклад, накази з особового складу та інших.), розпорядження, вказівки та інструкції.

У ТОВ «>Уфакран» також використовуються елементи соціально-психологічного методу. Начальники структурних підрозділів підприємства проводять раз на тиждень розмови зі своїми колективом зі створення й підтримці морального клімату у колективі, як і вирішуються питання регулювання міжособистісних відносин. Підприємство влаштовує корпоративні вечора, у якому вибирають найкращих працівників. Проведення таких заходів дозволяє співробітникам фірми розслабитися і започаткувати вільний час у колу колег, але вже неформальній обстановці.

2.5 Система мотивації працівників

З розвитком науково-технічного прогресу управляти людиною ззовні стає дедалі складніше. Результат діяльності в дедалі більшому ступеня починає залежати від волі і потрібна можливостей працівника, визначених кваліфікацією. У умовах кожна людина сама має визначити свою поведінку.

Мотивація - це сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які спонукають людини до діяльності, задають межі і форми роботи і надають цієї бурхливої діяльності спрямованість, орієнтовану для досягнення певних цілей.

Основні причини,побуждающими працівника до дій, є: висока вести, просування по кар'єрної драбині, приналежність і причетність, на підвищення кваліфікації, самовираження.

Політика мотивації підприємств ТОВ «>Уфимскийкраностроительний завод» формування справедливою й ефективної системи матеріальних й нематеріальних винагород за працю, системи стимулів, сприяють підвищенню продуктивність праці та ефективності працівників у виробничої діяльності. Політику мотивації адміністрація підприємства визначає що з трудовим колективом і профспілковим комітетом.

Мотивація - це процес спонукання кожного працівника й коштовності всіх членів його колективу до активної діяльності задоволення якихось своїх потреб й у досягнення мети організації. Нині, основним мотивуючим чинником працівників на підприємствах, зокрема й у ТОВ «>Уфакран» є бажання мати гарантовану й стабільну зарплатню. Мета мотивації – це формування комплексу умов, що спонукають співробітників для реалізації дій, вкладених у досягнення цілі з максимальним ефектом.

Ця в курсової роботі підприємство ТОВ «>Уфакран», йти до досягненню максимальну прозорість системи потребує матеріальних та нематеріальних винагород за працю. Зокрема керівництво підприємством прагне, щоб рівень оплати праці відповідав реальному внеску кожного працівника у досягненні виробничих та економічних цілей підприємства. Треба зазначити, що це підприємство йти до оптимальному співвідношенню базової і перемінної частини заробітної плати й дотриманню такого принципу формування перемінної частини, що дозволяє диференційовано підходитимемо її нарахуванню — результатами роботи всього підприємства міста і виконання конкретних показників результативності кожного підрозділу, і навіть з показників продуктивність праці й особистої ефективності кожного працівника. Оцінка продуктивності й особистої ефективності кожного працівника здійснюється безпосередній керівник відповідно до спеціальними регламентами і процедурами, наприклад, у ході атестації працівника.

На підприємстві є система заохочень за виконавчу і трудову дисципліну, у зв'язку з цим практично немає дисциплінарні порушення.

Працівникам які засвідчили найкращі результати у різних конкурсах, виставках, наприклад на міжрегіональному рівні, керівництво заохочує різними нагородами. Переважають також і елементи владної мотивації, заснованої на підпорядкуванні закону, іоперяющийся до можливості примусу.

У цілому нині аналіз системи мотивації показує що, підприємство намагається задовольнити найбільш виражені потреби персоналу, цим сприяє самореалізації працівників. Для ще більше ефективнішої роботи підприємства, було виправдано розвивати духовну мотивацію для підприємства, це підвищило соціальну активність співробітників.

 

2.6 Організаційна культура підприємства

Під організаційної культурою розуміється система колективно поділюваних цінностей, символів, переконань, зразків поведінки членів організації, витримали випробування часом.

Культура надає однаковість спільних дій людей, формує загальну всім психологію.

Важливе місце у процесі функціонування відповідної культури підприємства має проведена його керівництвом кадрову політику. У ТОВ «>Уфакран» співробітники відсутнє обов'язкове форма одягу, інакше як співробітники, котрі займаються виробничої роботою. Оскільки ці співробітникиобязанни користуватися одягом, забезпечує безпеку здоров'ю та виробництву.

Схожі реферати:

Навігація