Реферати українською » Менеджмент » Проект створення малого підприємства


Реферат Проект створення малого підприємства

в різних формах власності та його поєднанні Постанова Ради Міністрів РРФСР «Про заходи з підтримці та розвитку підприємств» 18.06.1991 Визначено напрями державної бізнесу у Росії Розвиток бізнесу країни Закон РРФСР «Про податок прибуток підприємств і закупівельних організацій 27.12.1991 Визначено додаткові пільги підприємствам бізнесу >Усилена державну підтримку бізнесу Постанова Ради Міністрів Уряди РФ «Про першочергових заходи для розвитку малого підприємництва РФ» 11.05.1993 Зазначено, що державну підтримку малого підприємництва - одне з найважливіших напрямів економічної реформи. Визначено пріоритети розвитку бізнесу Підвищилася ефективності роботи підприємств бізнесу Федеральний закон «Про державну підтримку малого підприємництва РФ» 12.05.1995 Визначено ознаки суб'єкта малого підприємництва, інфраструктура підтримки та розвитку Розвиток дослідницько-експериментальної і підвищення ефективності діяльності підприємств Федеральний закон «Про спрощену систему оподаткування, облік і звітність для суб'єктів малого підприємництва» 08.12.1995 Передбачено заміна сукупності встановлених законодавством РФ федеральних, регіональної та місцевої податків і зборів єдиним податком, що обчислюються за результатами господарську діяльність Подальший розвиток бізнесу країни

Законодавство про малому підприємництво має регулювати загальні питання підприємств цієї сфери незалежно від своїх організаційно – правової форми.

Відповідно до Федеральним законом «Про державну підтримку малого підприємництва РФ» до суб'єктів бізнесу віднесено комерційні організації, в статутний капітал яких частка участі РФ, суб'єктів РФ, суспільних соціальних і релігійних організацій, благодійних та інших фондів вбирається у 25%, частка, що належить одній або кільком юридичних осіб, які є суб'єктами бізнесу, вбирається у 25% і де середня кількість працівників вбирається у наступних граничних рівнів:

· У промисловості, будівництві, на транспорті – 100 людина.

· У оптову торгівлю – 50 людина.

· У сільському господарстві науково-технічній сфері – 60 людина.

· У роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення – 30 людина; інших галузях – 50 людина [28, із чотирьох].

Під суб'єктами бізнесу розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

На початку 1990-х років підприємства утворювалися найчастіше шляхом відокремлення державних підприємств – засновників.

Нині питання розвитку підприємств бізнесу входить у ролі однієї з найважливіших у програмі демонополізації національного господарства країни.

 

1.4 Види бізнесу

 

Усі розмаїття підприємницької діяльності то, можливо класифіковане різноманітні ознаками: виду чи призначенню,организационно-правовим і організаційно-економічним формам, формам власності, кількості власників.

По формам власності підприємства бути приватними, державними, муніципальними, і навіть перебувати у власності громадських об'єднань є (організацій) [8, з. 24].

За кількістю власників підприємницька діяльність то, можливо колективної безпеки й індивідуальної. При індивідуальному підприємництво власність належить одному фізичній особі.Коллективному підприємництву відповідає власність, що належить одночасно кільком суб'єктам з визначенням частки кожного їх (>долевая власність) чи ні визначення часткою (спільна власність) [8, з. 24].

Серед організаційно-правових форм підприємництва розрізняють товариства, суспільства, кооперативи [8, із 25-ма].

До основним організаційно-економічним формам можна віднести: концерни, асоціації, консорціуми, синдикати, картелі, холдинги, фінансово-промислові групи [>8,с. 25].

По вигляду й призначенню підприємницька діяльність то, можливо виробничої, комерційної, фінансової, консультативної (консалтингової) та інших. Усі форми можуть функціонувати роздільно й разом.


ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА


Створення нового підприємства передбачає ряд обов'язкових етапів. Перед початком власного справи випливає виконати так звану маркетингову розвідку – знайти свою ринкову нішу. У цьому слід звернути увагу до ряд умов:

· Політичні чинники – стабільність політичною системою, захист власності, інвестицій.

· Соціально-економічні – стан купівельної спроможності окремих верств українського суспільства, задоволення потреб яких працювати створюване підприємство, можлива конкуренція, що відбуваються інфляційні процеси, стан фінансово-кредитної системи.

· Правові – наявність і матеріальний стан законодавчої бази для підприємництва [17, з. 27].

Далі вирішити питання організаційно-правовою формі новостворюваного підприємства. При виборі форми треба враховувати стартові умови підприємства. Більшість підприємців обирає форму товариства з обмеженою відповідальністю як найприйнятнішу, коли він учасники суспільства не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості внесених ними вкладів.

При доборі засновників треба враховувати: платоспроможність, ділову порядність, повне взаємний радіус довіри. Практика показує, що нерідко засновники, почавши свій бізнес, і у зв'язку певними труднощами, розходяться, котрий іноді стають ворогами. Тому підбирати засновників слід ретельно й неквапливо.

На початковому етапі знають визначається склад засновників і розробляються установчі документи: статут підприємства міста і договору про створення і діяльність підприємства з указівкою її організаційно-правовою форми. Поруч із оформляється протокол № 1 зборів товариства про призначення директори та голови ревізійної комісії. Потім відкривається тимчасовий рахунок у банку, набагато протягом 30 днів після реєстрації підприємства має надійти щонайменше 50% статутного капіталу. Далі підприємство реєструється за місцем своєї установи у місцевому органі влади.

Для державної реєстрації речових в відповідний орган видаються такі документи:

· Заява засновника (засновників) реєстрацію.

· Статут підприємства.

· Рішення з приводу створення підприємства (постанову зборів засновників);

· Договір засновників з приводу створення і правоохоронної діяльності підприємства.

· Свідчення оплату державного мита [17, з. 28].

Після закінчення реєстрацію ЗМІ й отримання свідоцтва реєстрацію вся інформація про новий підприємстві вступають у Міністерство фінансів РФ для включення їх у Державного реєстру.

Тут підприємствам присвоюються кодиОбщесоюзного класифікатора підприємств і закупівельних організацій.

На завершальний етап створення нової підприємства учасники її майже повністю вносять свої вклади (пізніше ніж за рік після реєстрації) і відкривають постійний розрахунковий рахунок у банку. Підприємство реєструється у районній податкової інспекції, замовляє і він здобуває круглу печатку та кутовий штамп. Відтоді підприємство функціонує самостійна юридична особа.Малюнок 2 – Етапи створення нової підприємства

Якщо підприємство створюється як товариство (АТ), його засновники мають також здійснити підписку вдатися до акцій. При відкриту передплату засновники публікують повідомлення про майбутньої підписці, де вказують предмет, цілі й терміни діяльності майбутнього АТ, склад засновників і дату проведення установчої конференції,намечаемий статутний фонд, кількість і різноманітні види акцій, їх номінальну вартість, терміни початку будівництва і закінчення підписки вдатися до акцій та інші необхідні відомості.

Підписанти вдатися до акцій зобов'язані досі скликання установчу конференцію внести щонайменше 30% їх від номінальної вартості. Якщо всі акції розподіляють між засновниками, то внесок має становити щонайменше 50%. Повністю викупити акції акціонер зобов'язаний пізніше року після реєстрації акціонерного товариства.

Потім проводиться установча конференція. У його завдання входить рішення таких питань, як:

· Створення акціонерного товариства.

· Твердження статуту акціонерного товариства.

· Розмір статутного фонду після завершення підписки вдатися до акцій.

· Вибір керівних органів акціонерного товариства та інших.

Після завершення установчу конференцію здійснюється реєстрація новоствореного акціонерного товариства, і може починати функціонувати.

Проте хотілося б торкнутися тему бюрократизму під час створення підприємств. Вітчизняний економістА.П.Потемкин у своїй «Відкритому листі» порівнює процедуру державної реєстрації речових започаткування підприємства у Росії з цією процедурою у Німеччині. За підрахунками, щоб офіційно одержати всі дозвільні документи, дозволяють розпочати бізнес у Росії, підприємству потрібно витратити 1346 днів. Він пише про все бюрократичні організації, які потрібно обійти підприємцю та вказує граничні терміни подолання кожної їх. Тим більше що, створення підприємства у Німеччині потребує подолання лише трьох процедур:

1) запевнення статутних документи від нотаріуса (вимагає одну годину);

2) відкриття рахунку підприємства у банку (20 хвилин);

3) реєстрація автотранспорту фірми (40 хвилин) [17, з. 28].

Разом вся процедура займає дві години. У цьому після у перших двох процедур підприємець, без очікування реєстрації свого новоствореного підприємства у Торгово-промисловій палаті Німеччини, може займатися будь-яким бізнесом: виробництвом, торгівлею, сервісом – усіма видами діяльності, які суперечать законам Німеччини. Автор вважає, що така процедура показова всім країн ЄС і своєму процвітанню зобов'язані значною мірою простий дозвільної процедурі створення підприємств.

2.1 Організаційно – правові форми підприємств бізнесу

Відповідно до Цивільним кодексом РФ країни створюються такі організаційно-правові форми бізнесу:

· Господарські товариства.

· Господарські суспільства.

· Виробничі кооперативи.

· Державні і муніципальні унітарні підприємства.

Господарські товариства можна створювати у вигляді повного товариства товариства на вірі (командитного) [17, з. 97].

Повне товариство – це товариство, учасники якого уклали між собою договору про створенні підприємства задля об'єднаного ведення господарську діяльність. Джерелом формування майна повного товариства служать вклади його. Повному товариству непотрібен статут, вона виникає і діє основі установчого договору, який підписується усіма його учасниками. У ньому вказано найменування товариства, місце його перебування, порядок управління його діяльністю, величину і складскладочного капіталу товариства, порядок зміни частки кожного з його, відомостей про відповідальності учасників даного товариства порушення обов'язків внесення вкладів та інших.

Прибуток і збитки повного товариства розподіляють між його учасниками пропорційно їх у спільному капіталі. Кожен учасник оплачує податки з суми своєї частки прибутків і наявної в нього доходу.

Учасники повного товариства солідарно відповідають своїм майном за зобов'язаннями товариства [17, з. 98].

Товариство на вірі (командитне) – як і повний товариство, немає свого статуту. Воно створюється і діє основі установчого договору. У цьому товаристві поруч із учасниками, здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність й відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном (повними товаришами), є чи кілька учасників – вкладників (командитистів), яких зазнають ризик збитків, що з діяльністю товариства, не більше сум внесених ними вкладів [17, з. 99].

>Коммандитисти не беруть участі в здійснюваної товариством підприємницької діяльності.

Друга ж група підприємств бізнесу – господарські товариства: суспільство з обмеженою відповідальністю, суспільство з додатковою відповідальністю, дочірні і залежні суспільства.

Суспільство з обмеженою відповідальністю – створюється однією або кількома особами. Основний капітал його розділений частки, певні установчими документами. Учасники суспільства з обмеженою відповідальністю не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості внесених ними вкладів [19,с.105].

Суспільство з додатковою відповідальністю –у цьому суспільстві учасники солідарно відповідають з його зобов'язанням своїм майном в однаковому всім кратному розмірі до вартістю, їм вкладів, визначених установчими документами суспільства. При банкрутство одного учасника його відповідальність за зобов'язаннями суспільства розподіляється між рештою учасників пропорційно їх вкладах [19,с.105].

Акціонерні суспільства – поширена форма бізнесу, більшість їх створено шляхом приватизації державних підприємств і муніципальних підприємств. Статутний капітал акціонерного товариства розділений на певну кількість акцій , його учасники (акціонери) не відповідають за зобов'язаннями нашого суспільства та несуть ризик збитків, пов'язані з його діяльністю, не більше вартості їхніх акцій.

Акціонерні суспільства може бути:

· Відкриті (його учасники можуть відчужувати свої акції без згоди інших акціонерів, можуть проводити відкриту підписку на випущені акції та їх продаж. Зобов'язані щорічно публікувати для загального відомості річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків).

· Закриті (акції розподіляються лише з боку засновників чи певного кола осіб, акціонери мають декларація про придбання акцій; немає права проводити відкриту підписку вдатися до акцій)

[20, з. 88].

Статут служить установчим документом всім акціонерних товариств, у ньому крім відомостей мають утримуватися умови про категоріях випущених суспільством акцій, їх від номінальної вартості і кількості; розмір статутного капіталу і права акціонерів; склад ікомпетенциях органів управління суспільством, і ін.

Дочірнє суспільство - таким визнається господарське товариство, якщо інше основне господарське товариство чи товариство з переважаючого участі у його статутний капітал чи іншим чином має можливість визначати рішення, прийняті таким суспільством [20, з. 89].

Дочірнє суспільство і не відповідає за борги основного, тоді як основний відповідає солідарно з дочірнім суспільством за угодами, ув'язненим останнім його виконання вказівок.

Залежну господарське товариство – таким визнається суспільство, якщо інше, переважна чи використовується суспільство має як 20% голосуючих акцій акціонерного товариства чи 20% статутного капіталу [20, з. 90].

Виробничі кооперативи (артіль) – це добровільну об'єднання громадян для спільної виробничої чи іншого господарську діяльність, заснованої з їхньої особистому трудовому чи іншому участі. У виробничому кооперативі об'єднуються майнові пайові внески його членів. Сферою діяльності такого кооперативу крім виробництва може бути переробка, збут промислової, сільськогосподарської чи іншого продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування. Його установчим документом є статут, затверджуваний загальними зборами його членів. Особливості виробничого кооперативу – не має права випускати акції та його член має вони одностайно після ухвалення рішень загальними зборами [20,с. 91].

Державні і муніципальні унітарні підприємства - під унітарним підприємством розуміється комерційна організація, не наділена правом власності на майно, закріплене з ним власником. Майно унітарного підприємства неподільний не може бути розподілено по часток між працівниками підприємства чи іншими особами. У формі унітарних можна створити лише державні та муніципальні підприємства, їхнє майно перебуває відповідно державній чи муніципальної власності й належить їм у правах повного господарського ведення чи оперативно керувати.Унитарное підприємство, заснований на праві оперативно керувати, називається федеральним казенним підприємством [>20,с. 92].


2.2 Реєстрація і ліцензування підприємств бізнесу

 

Кожне новостворене підприємство бізнесу підлягає державної реєстрації речових відповідно до Федеральним законом «Про державну реєстрацію юридичних» від 8 серпня 2001 року. З часу державної реєстрації речових підприємство вважається створеним і згідно зі ст. 51 Цивільного кодексу РФ набуває статусу юридичної особи.

Для

Схожі реферати:

Навігація