Реферати українською » Менеджмент » Класифікація функцій менеджменту


Реферат Класифікація функцій менеджменту

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
недопущення.

Здійснення функцій контролю – цей постійний порівняння те, що є, про те, що має бути. І контролювати може лише те, далі - хтозна, що насправді має бути, і робить це надбанням інших.

У контролі можна назвати дві сторони: організаційну і поведінкову.

Організаційний бік контролю. У ньому виділяють чотири стадії:

1. Встановлення норм діяльності чи стандартів, тобто точне визначення цілей, що їх були досягнуті у певний час. Вона спирається на цільове планування;

2. Відбір даних про фактичний стан справ як наслідок виконання чи виміру те, що було досягнуто за певного періоду. У цьому важливо мати необхідну інформацію, використовуючи як комп'ютерні кошти, і традиційні звіти виконавців, і аналізи статистики;

3. Оцінка і порівняння досягнутого з очікуваним результатом. Тут головним стає встановлення чинників, які визначають відхилення реальних результатів стосовно початкових установок;

4. Вироблення і здійснення коригувального дії, є відхилення від початкового плану. Можливий ще й перегляд орієнтирів з єдиною метою зробити їх понад реалістичними і відповідними ситуації. Тут є уявлення у тому, де як і коли слід зробити коригувальні дії, наразі ситуація не перетворилися на кризову.

Контроль повинен передусім поступово переорієнтовуватися під результат, здійснюватися своєчасно, бути простою й економічним. Відповідати суті проведеної роботи.

>Поведенческая сторона контролю. Людський чинник при контролі – це психологічна реакція підлеглих на контрольовані функції. Для людей контроль означає передусім обмеження, примус, відсутність самостійності – усе те, що ні збігаються з уявлення про свободу особи. Проте може бути інший підхід: контроль – це процес забезпечення досягнення організацією своєї мети.

При правильному контролі можна швидко отримати дані про успіхи чи невдачі й робити висновків у майбутнє. Контроль за результатами діяльності є дуже важливим, бо це визначає успіх організації. Оцінка основних результатів виконання поставлених завдань організації є цілеспрямованого контролю.

Вимірювання результатів з допомогою заданих стандартів дозволяє менеджерам визначити, що насамперед потрібно починати у певній ситуації.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

менеджмент управління функція

Підіб'ємо підсумок. Метою згаданої контрольної роботи було теоретичне вивчення класифікації функцій менеджменту.

Існують такі основні функції менеджменту, загальні для будь-яких організацій: планування, організація, мотивація контроль, до них відносять такожподфункцию координації, що забезпечує узгодження і зміцнити взаємодію інших функції.

За виконання кожної функції вирішуються певні завдання. Для функції планування важливим є постановка цілей, складання плану роботи. Функція організації – управління виконанням загальне твердження групових цілей. Мотивація – знання обліку потреб працівників, своїх фізичних можливостей. Функція контролю – виявлення й попередження негараздів у доброзичливому ключі.

Для управління організацією необхідним є дотримання всіх функцій комплексно.


СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

1.Ботавина,Р.Н. Етика менеджменту: підручник/ Н.Р.Ботавина.-М.: Фінанси і статистика, 2002.-255с.

2.Сетков, В.І. Основи загального менеджменту: підручник/ В.І.Сетков.-М.:ИНФРА-М, 2003.-278с.

3.Вачугов, Д.Д., Березкіна,Т.Е., Кислякова, Н.А. Основи менеджменту: навчальних посібників / Д.Д.Вачугов,Т.Е. Березкіна, Н.А.Кислякова/под ред. Д.Д.Вачугова. - 2-ге вид.- перераб. ідоп.-М.: Вищу школу,2005.-288с.

4.Веснин, В.Р. Основи менеджменту: підручник /В.Р.Веснин. - 4-те вид.,испр. ідоп.-М.: Еліт,2004.-279с.

5.Виханский,О.С., Наумов, А.І. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процеси: підручник/О.С.Виханский, А.І.Наумов.-М.:Гардарика, 2002.-302с.

6. Основи менеджменту: сучасні технології:учеб. посібник / під ред. М.А.Чернишева.-М.:ИКЦ «>МарТ», 2003.-358с.

7. Румянцева,З.П. Загальне управління організацією. Теорія і практика: підручник/З.П.Румянцева.-М.:ИНФРА-М, 2005.-402с.


Додаток А

 

Схема 1. Взаємозв'язок загальних функцій менеджменту.Додаток Б

 

Схема 2. Взаємозв'язок спеціалізованих і спільних функцій управління.

>1.Планирование >2.Организация >3.Мотивация >4.Контроль

>1.Производство

>2.Экономика і фінанси

>3.Персонал

>4.Маркетинг і збут

>5.Техническая політика та інновація


Додаток У

 

Таблиця 1 - Зміст діяльності менеджера і під час ним функцій управління.

Планування Організація
>1.Постановка чітких і ясних цілей. >1.Знание професійних і особистісних якостей підлеглих.
>2.Составление чіткого плану роботи групи. >2.Знание динаміки групових процесів.
>3.Сбор необхідної інформації про розв'язуваних завданнях. >3.Управление виконанням загальне твердження групових цілей.
>4.Привлечение виконавців до подальшу роботу над планом. >4.Осознание кожним працівником наших спільних цілей діяльності.
>5.Возможность розвитку плану щоб поставити подальших цілей. >5.Урегулирование конфліктним ситуаціям.
>6.Составление можливих прогнозів у роботі. >6.Проведение заходів із використанню психологічних феноменів.
Мотивація Контроль
>1.Знание особистих якостей виконавців. >1.Доброжелательность при контролі.
>2.Знание потреб працівників. >2.Помощь працівникам в виправленні хибних дій.
>3.Учет задоволеності (незадоволеності) працівника працею. >3.Положительние мети контролю
>4.Нормальное ділове спілкування з підлеглими. >4.Четкость у проведенні процедури контролю.
>5.Знание потенціалу працівників. >5.Нормальное стан спілкування при контролі.
>6.Знание своїх фізичних можливостей. >6.Наличие довіри при контролі.

 


Додаток Р

 

Схема 3. Дії менеджера з виконання функцій організації

Збіг повноважень і відповідальності гілок менеджера

МЕТА організації

Позитивне мотивування працівників
Прийняття наших спільних цілей організації менеджером і персоналом Знання про неформальних зв'язках всередині групи Своєчасне усунення конфліктним ситуаціям всередині групи Правильне керівництво роботою персоналу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація