Реферати українською » Менеджмент » Управління ефективністю діяльності персоналу


Реферат Управління ефективністю діяльності персоналу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
технічної документації;

>ПДО -производственно-диспетчерский відділ;

>ОВКиК - відділ зовнішньої кооперації і комплектації;

>ФО - фінансовий відділ;

ОС - відділ збуту;

ВЕО - планово-економічний відділ;

>ООТиЗ - відділ організації праці та зарплати;

ОК - кадри;

ВТК - відділ технічного контролю;

Про - відпо-відає виконання даної функції, організує її виконання, підготовляє і оформляє необхідний документ;

П - представляє вихідні дані, інформацію, необхідних виконання даної функції;

У - бере участь у виконанні даної функції, візує підготовлений документ;

З - погоджує підготовлений документ по функції;

Р - приймають рішення, стверджує, підписує документ.

Так, за виконання функції "Визначати потреби у комплектуючих виробах" відповідаєОВКиК, він організує її виконання, підготовляє і оформляє необхідні документи. ЗОГТОВКиК отримує добові норми витрат комплектуючих виробів за номенклатурою своєї продукції. Плани і виробничих програм надають ВЕО іПДО. Розрахунок потреби у комплектуючих виробах узгоджується зОГК. Фінансовий і збутової відділи беруть участь у виконанні даної функції, надаючи інформацію про наявність оборотних засобів, результатах складського обліку. У розрахунках потреби бере участь і БТД, розмножуючи необхідні документи. Стверджує документ про потребу підприємства у комплектуючих виробах заступник директора з комерційних питань.

Для визначення рівня значимості функційОВКиК створюється експертна група. До її складу входять начальникОВКиК, керівникам і спеціалістам матеріальних груп відділу.

 

Матриця попарних порівнянь для основних функційОВКиК

>ОМТС - відділ матеріально-технічного постачання;

№ функції Функція Номер функції Сума балах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Визначати потреби у комплектуючих виробах - 1 2 2 2 2 2 2 1 1 15
2 Складати заявки на комплектуючі вироби 1 - 1 1 1 2 2 2 1 1 12
3 Подавати заявки на комплектуючі вироби 0 1 - 1 2 1 1 1 2 0 9
4 Отримувати вартість комплектуючі вироби 0 1 1 - 1 2 2 2 2 0 11
5 Укладати договори про поставки 0 1 0 1 - 2 1 2 2 0 9
6 Складати специфікації на комплектуючі вироби 0 0 1 0 0 _ 2 2 2 0 7
7 >Акцептовать рахунку за комплектуючі вироби 0 0 1 0 1 0 - 2 1 0 5
8 Керувати роботою складів 0 0 1 0 0 0 0 _ 2 1 4
9 Розробляти ліміти на комплектуючі вироби 1 1 0 0 0 0 1 0 - 1 4
10 >Снабжать цеху комплектуючими виробами 1 1 2 2 2 2 2 1 1 __ 14

Потім отримані значення експерти заносять в зведену матрицю (>табл.7.6).

Для зниження суб'єктивного чинника щодо значимості управлінських функцій експертні ряди перевіряються за такою формулою

>К=31/32,

де До - коефіцієнт стійкості експертного низки;

>З1 - максимальна значимість в експертному ряду;

32 "" мінімальна значимість в експертному ряду.

Потім коефіцієнт стійкості експертного низки порівнюється зі нормативним значенням цього коефіцієнта (>Кн), що дорівнює 2,0. Якщо значення До >Кн, необхідно одна з значень низки викреслити. Після цього вкотре перевіряється значення До і розраховуютьсясреднеарифметические значення значимості кожної функції.

Зведена матриця дозволяєпроранжировать всі функції відділу з ступеня їхньої значимості з урахуванням думок всіх експертів. Кількість експертів може більше шести


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація