Реферати українською » Менеджмент » Аналіз стану та розробка напрямків вдосконалення менеджменту на фірмі


Реферат Аналіз стану та розробка напрямків вдосконалення менеджменту на фірмі

збуту високої якості за цінами.

При правильно проведеному дослідженні, можливо, відкрити вади суспільства і переваги конкурента, дізнатися про його слабких і сильні сторони, що згодом, безсумнівно, позначиться прибутків і розвитку фірми. Як-от як швидко відбувається його розвитку, якість товару конкурента, його ціну, форму реклами й збуту, технічну підтримку.

Задля ефективної діяльності підприємства варто вивчити інформацію конкурентів, – які послуги вони пропонують, яка ж ціна послуги і який коло обслуговуваних клієнтів.

На підвищення конкурентоспроможності піцерії потрібен діяльність у сфері реклами й ціноутворення, через сильні боку: такі як вигідне місце розташування, новизну запропонованого товару, яка від товарів від конкурентів і високу якість продукції, одержуване з допомогою якісного сировини й високопрофесійних кадрів.

Зміна чинників довкілля

Зміна чинників довкілля прямим чином відкладає відбиток на організацію. Зміни можуть відбуватися як і позитивної, і у негативною формах.

Позитивні форми:

1. Стабільність поставок;

2.Бесперебойность роботи фірми;

3. Придбання нових клієнтів;

4. Клієнти задоволені якістю нашої продукції;

5. Позитивне ставлення контактної аудиторії;

6. Прийняття законів, які передбачають пільги для

 виробників;

7. Спад інфляції

Негативні форми:

1. Нестабільність поставок сировини;

2. Страйк працівників нашого підприємства;

3. Втрата існуючих зв'язку з споживачем;

4.Неудовлетворенность споживача якістю нашої

 продукції;

5. Погане ставлення до нас контактної аудиторії;

6. Прийняття законів, які б права виробників;

7. Зростання інфляції.

Зменшити негативний вплив перелічених вище чинників можна так:

1. Створити виробничі запаси;

2. Налагодити контакти з новими постачальниками;

3. Постійний пошук нового ринку збуту, але потрібно враховувати, що

 усе ж більш надійні це старі, перевірені зв'язку;

4. Постійний контролю над якістю продукції;

5. Діяти для розслідування обставин.


ГЛАВА 2.Менеджерский аналіз внутрішнього середовища

 

3.1 Місія і цілі

Вибір місії відповідальний рішенням, оскільки місія служить орієнтиром всіх прийдешніх етапів планування і водночас накладає певні обмеження на напрями діяльності організації під час аналізу альтернатив розвитку. У менеджменті під місією організації розуміють основну спільну мету, чітко виражену причину існування організації. Представництво фірми можна сформулювати так: максимальне задоволення потреб найширшого кола клієнтів в товарах і послугах комунального харчування, шляхом застосування технологій і техніки, індивідуального і підходу високо кваліфікованих працівників кожного клієнта і за забезпеченні справедливого ставлення до своїх співробітників.

Місія висловлює основну мета організації, тобто. головна мета організації є вихід ринку і наступне розширення ринкової частки. Основним товаром піцерії, безумовно, вважається піца, навколо будується весь асортимент, і основне джерело доходу. Тому головне наголос робиться на випуск піци у різних варіантах, з різними начинками. Незаперечним умовою є його високу якість та відмінний смак. Це по-перше їх конкурентних переваг підприємства.

Девіз піцерії звучить так:

«В Україні найсмачніша піца у місті»

Тобто. це гасло і є основним цілю: «Стати кращоїпиццерией у місті»

Також цілями фірми є:

1. Розширення асортименту своєї продукції;

2. Збереження та поліпшення якості послуг та продукції;

3. Одержання стабільної прибутку;

4. Надання клієнтам послуг за найбільш конкурентним цінами;

5. Співпрацювати зі постачальниками з єдиною метою довгострокових ділових відносин.

Успішне виконання поставленої мети вимагає розв'язання завдань, як:

· забезпечення потреби фірми у робітничій силі у необхідних обсягах, і необхідної кваліфікації;

· досягнення обгрунтованого співвідношень між організаційно-технічною структурою виробничого потенціалу структурою трудового потенціалу;

· повне юридичне й ефективне використання потенціалу працівника і виробничого колективу, у цілому;

· забезпечення умов високопродуктивного праці, високого рівня її організованості, мотивації, самодисципліни, вироблення у працівника звички до взаємодії і;

· закріплення працівника на фірмі, формування стабільного колективу за умови окупності коштів, витрачених на робочої сили (залучення, розвиток персоналу);

· забезпечення реалізації бажань, потреб та інтересів працівників у відношенні змісту праці, умов праці, виду зайнятості, можливості професійно-кваліфікаційного і посадового просування тощо.;

· узгодження виробничу краще й соціальних завдань (балансування інтересів підприємства міста і інтересів працівників, економічної та соціальній ефективності);

· підвищення ефективності управління персоналом, досягнення цілей управління за скорочення витрат на робочої сили.

Ефективність управління персоналом, найповніша реалізація поставленої мети великою мірою залежать від вибору варіантів побудови самої системи управління персоналом підприємства, пізнання механізму його функціонування, вибору оптимальних технологій і методів роботи з людьми.

3.2 Організаційна структура фірми

 


                                                     Засновники


                                                       Директор

 

 


  

  Менеджер Завідуючий Головний

 з закупок виробництвом бухгалтер


   


  Водій                                    


                     Бармен- Кухаря

                      касир


                          Офіціанти Працівники

                                                                                                 Кухні

 

                                                             Прибиральниці

Схема структури організації дає можливість окреслити лінії взаємозалежності і стосунків всередині організації. Ступінь централізації ТОВ «Чотири кольору» – середня,т.к. функції розподілені по управлінському персоналу. Наведена структура управління персоналом належить до лінійної. Для неї характерно:

Чітке поділ праці і встановлення жорстокої системи узагальнених формальних правив і стандартів, які забезпечують виконання співробітниками обов'язків ікоординаций різних завдань;иерархичность рівнів управління, у яких кожен нижчий підпорядковується вищестоящому і контролюється їм; чіткий поділ праці, що зумовлює появі висококваліфікованих кадрів у кожному області. Структура дозволяє директору оперативно управляти роботою підприємства міста і перебувати у курсі подій.

Обов'язки управлінського складу підприємства

Директор:

· організує всю підприємства;

· несе повну відповідальність над його стан й хворобливий стан колективу;

· представляє підприємство переважають у всіх закладах державної і організаціях;

· розпоряджається майном підприємства;

· видає накази підприємством відповідно до трудовим законодавством;

· приймає звільняє працівників;

· відкриває банках рахунки підприємства;

· здійснює економічне планування.

· укладає договору;

· пошук постачальників матеріалу;

· маркетингова політика;

· застосовує заходи заохочення і накладає стягнення працівники підприємства;

· бере участь у плануванні;

· розробляє заходи стосовно зниження собівартості та підвищення рентабельності підприємства, поліпшенню використання виробничих фондів, виявлення та використання резервів для підприємства;

· розробляє календарні графіки роботи.

Головний бухгалтер:

· веде бухгалтерський облік і звітність;

· виконує розрахункові роботи, оформляє документацію;

· стежить за влучністю і своєчасністю розрахунків із споживачами, постачальниками і органами податкового контролю;

· становить підсумкові бюджетні звіти надання в податкові органи;

· бере активну що у плануванні у сфері податкової і зупинити цінове політики підприємства.

· виробляє фінансові розрахунки з замовниками і постачальниками, пов'язані у реалізації готової продукції, придбанням необхідного сировини, до її завдань також входить отримання кредитів у банку, своєчасне повернення позичок.

Менеджер із закупівель:

· здійснює закупівлі необхідних товарів (продуктів);

· організує контролю над якістю що надходить на підприємство сировини, напівфабрикатів та інших., оскільки якість продукції є у загальної оцінці результатів діяльності колективу.

Завідуючий виробництвом:

· забезпечує контролю над збереженням устаткування;

· прогнозує заміну устаткування й запасними частинами, і навіть своєчасний ремонт устаткування;

· стежить якості проведення ремонтів і профілактичних робіт;

· здійснює інвентарний контроль;

· стежить за правильної роботою устаткування й персоналу;

· контролює дотримання встановленої технології;

· здійснює оперативний контролю над ходом виробництва;

· здійснює закомплексностью і якістю готової продукції.


3.3 Дерево цілей організації

Основна Мета:

Стати кращоїпиццерией

 у місті


Директор:

Спланувати, організувати, налагодити контроль і мотивуватиме співробітників в такий спосіб, щоб було досягнуто Основна мета.


Менеджер                                      Завідуючий                                Головний

По закупівлям                                  виробництвом                            Бухгалтер

Своєчасно забезпечити Забезпечити максимально Максимально знизити

>Пиццерию оптимальними роботу податки,

за ціною та якості продуктами устаткування й персоналу точне і своєчасне

                                                                                                                                                  формування повної та

                                                                                                                                                  достовірної інформацією

 


    Водій

Зміст машини

в ідеальному стані


 >Бармен-кассир                                                         Кухаря

Бездоганне звернення Радість і задоволення

з клієнтами закладу Клієнта

і касовим апаратом


  Офіціанти                                                              Працівники кухні

Бездоганне звернення Радість і задоволення

з клієнтами закладу Клієнта

і касовим апаратом

 


                                                Прибиральниці

                                         Своєчасне забезпечення

                                                ідеальної чистоти на робочих місць

                                                               в залі клієнтам

3.4 Аналіз ресурсів організації

 

Основні ресурси, використовувані організацією: люди (людські ресурси), капітал, матеріали, технологія й інформація.

 Кількість працівників піцерії:

Директор 1

Головний бухгалтер 1   

Завідуючий виробництвом 1

Менеджер із закупівель 1

Водій 1

>Бармен-кассир 2

Офіціант 4                          

Кухар 2                         

Працівники кухні 4               

Прибиральниці 2   

Співробітники фірми в обов'язковому порядку відповідають наступним вимогам:

Освіта, практичного досвіду роботи, навички, спроможність до навчання, вміння підкоряться вищестоящого начальства, це пов'язано з тим, у сфері комунального харчування останнім часом з'являється багато новинок: нова технологія роботи, нова техніка.

До управлінському персоналу спектр вимог ширше:

1. освіту, виробничий досвід, відповідальність за витрати виробництва (у разі невдачі співробітник мусиш заподіювати відповідальність, не перекладаючи її підлеглих);

2. поведінка, зовнішній вигляд, упевненість у своїх силах, врівноваженість, справедливість, чесність;

3. цілеспрямованість: бажання до підвищення службовими щаблями, готовність до виконання завдань, старанність, спроможність до подальшому освіті;

4. інтелектуальний рівень: кмітливість, розумові здібності, рівень судження, вміння обумовити;

5. манери розмови: винахідливість, ясність викладу думки.

Початковий капітал, складається з власних і позикових коштів. За необхідності можуть залучатися додаткові фінанси (позику у банку, залучення нових засновників) подальшого розвитку бізнесу

Для поточного контролю фінансами у фірмі використовується спеціальна комп'ютерну систему «1С Бухгалтерія 8.1», що дозволяє здійснювати облік матеріальних запасів.

ВикористовуєтьсяКассовая системаR-Keeper - це сучаснийполнофункциональная комп'ютерну систему в організацію високотехнологічного касового обслуговування підприємствам сфер обслуговування різної форми;

У піцерії використовують таку техніку:

теплове устаткування (плита,жарочная поверхню, піч для піци, казанипищеварочние,фритюрници, шафижарочние, мікрохвильові печі, гриль, кип'ятильники, водонагрівачі);

електромеханічне устаткування (м'ясорубка, міксер,куттер);

>барное устаткування (соковижималка,блендер, міксер,кофемашини, кавомолки, льодогенератори);

холодильне устаткування (шафи холодильні, столи для піци, шафи шокової заморозки, ларі морозильні, винні шафи, холодильні камери);

>посудомоечное устаткування.

3.5 Аналіз технології виробництва та реалізації продукції

 

На фірмі функціонує борошняний і гарячу цех, які виконані одним блоком. Виробляється приготування різних напоїв, коктейлів тощо. по новітніх технологій. По-третє, виробляються теплові обробки. Цехоснащен сучасним устаткуванням відповідно до нормами оснащення підприємств громадського харчування та санітарно-гігієнічними вимогами.

Центральне його місце займає основний виробничий процес, у результаті якого вихідні матеріальні ресурси перетворюються на готової продукції.

Умучном і гарячому цеху виробляється технологічний процес: здійснюється теплова обробка продуктів і напівфабрикатів, приготуваннягарниров, соусів деяких нескладних страв, і навіть теплова обробка для холодних і солодких страв; виробляється приготування гарячих напоїв, а як і готування тапорционирование холодних страв і закусок, солодких страв. У цеху планується робота 1 бригади (1 кухар і 2 кухонних працівника), режим роботи з десятьма 00 до 23 00 год., 2 бригади змінять одне одного два дні. Виробнича програма складається виходячи з асортименту страв, реалізованих через торговельну залу. Висота цеху –2,5 м., стіни на висоту 1,5 м. від статі облицьовані кахельної плиткою, решта пофарбована. Підлогувлагонепроницаемие, викладено спеціальноїударостойкой плиткою. У цеху створено умови довкілля: температура повітря 18-20Про З, відносна вологість 60%. Ці умови створюються шляхом устрою припливно-витяжної вентиляції з величезним переважанням витяжки. Також встановлено кондиціонер, що теж сприяє створенню необхідного мікроклімату. У цеху буде застосовано штучне і природне висвітлення. Природний висвітлення дадуть вікна. Штучне висвітлення створять люмінесцентні лампи. У цеху є підводка гарячої і холодної води до раковини мийною ванни. Є каналізація, що забезпечує видалення стічних вод мовби. У цеху передбачено: робоче місце на приготування напоїв, робоче місце для теплової обробки продуктів і напівфабрикатів, робоче місце на приготуваннягарниров, місце на приготування холодних страв і закусок і робочий місце на приготування борошняних страв. Оскільки форма обслуговування в підприємстві офіціантами, цього року роздавальна розташована всередині цехи і має зручну зв'язку з торговим залом. Цехоснащен сучасним устаткуванням відповідно до нормами оснащення підприємств громадського харчування та санітарно-гігієнічними вимогами. Очікується, що у будні дні піцерія обслуговуватиме 80 - 90 клієнтів щодня, у вихідні їх кількість досягне 100-120 людина, в такий спосіб, загалом кафе прийматиме 93 людини у день. Перш ніж спланувати обсяг продажу, необхідно розрахувати кількість страв, реалізованих протягом дня, з дві умови: середнього кількість відвідувачів (93 людини) і коефіцієнта споживання видів продукції. Головною стравою фірми є виробництво і реалізація різних видів піци.

Чимало росіян люблять італійську піцу. Посмакувавши смачну якісну піцу, важко потім забути її чудовий смак. Фахівці вважають, що піцерія – прибутковий бізнес, бо виробництва мінімальні, а кінцева продукту висока. Ще одна перевага цього бізнесу пов'язані задаптируемостью піцерій під різні формати (доставка піци додому, пункти продажу піци, піцерія у великому торговий центр тощо.). У принципі так доставка піци – зараз найпопулярніший сервіс. Навіть крупні класичні піцерії, які, пропонуючи клієнтам додатковий сервіс з доставки піци, мають із доставки близько 20% загальної прибутку компанії. У Італії відпускна ціна піци вп'ятеро перевищує собівартість їх, а же Росії та ще більше (7-8 раз). Середня прибутковість цього бізнесу у Росії становить близько 700%. Саме тому малий бізнес, пов'язані з виробництвом піци, єсверхрентабельним.

3.6 Статут організаційної культури

 

Організаційна культура чинить величезний вплив попри всі аспекти життя організації.Неявним, але дуже не відчутним чином культура визначає, які форми поведінки заохочуватимуться, способи прийняття рішень всередині організації. Вона впливає методи роботи з туристичною інформацією, варіації відповіді зовнішні вимоги, і обмеження, мотивування працівників.

Багато в чому індивідуальна мотивація працівників організації, або кількість енергії, яку кожен співробітник витрачає до виконання роботи з досягнення власних цілей, залежить від того, наскільки культура організації збігаються з

Схожі реферати:

Навігація