Реферати українською » Менеджмент » Аналіз структури управління на підприємстві


Реферат Аналіз структури управління на підприємстві

функціональних відділів нерідко є на заваді успішну діяльність підприємства, оскільки утрудняє координацію управлінських впливів.Функциональние відділи може бути більш зацікавлені у реалізації цілей і завдань своїх підрозділів, ніж наших спільних цілей всієї організації, що підвищує конфліктність між відділами. З іншого боку, на великому підприємстві ланцюг команд від керівника до виконавця ставати занадто довгою.

Також до недоліків можна віднести:

- труднощі підтримки постійних взаємозв'язків між різними функціональними службами;

- тривалу процедуру прийняття прийняття рішень та ієрархію у структурі взаємовідносин;

- зниження відповідальності виконавців до праці внаслідок знеособлення у виконанні ними своїх зобов'язань,т.к. кожен виконавець отримує вказівки і від кількох керівників;

- дублювання і неузгодженість вказівок і розпоряджень, одержуваним працівниками і порушення принципів єдиноначальності і єдності розпорядження.

Зі збільшенням ж розмірів та розвитком концентрації виробництва потрібно було знайти прийнятні форми управління, відповідні характеру нових вимог виробництва. У результаті створено комбіновані структури, поєднують у собі переваги лінійних і функціональних структур. Найпростішими єлинейно-функциональние ілинейно-штабние структури.

 

1.5Линейно-функциональная систему управління

Найпоширенішим виглядом структури ієрархічного типу єлинейно-функциональная система. У основу її побудови покладено: лінійна вертикаль управління і спеціалізація управлінської праці по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал та інших.). Основулинейно-функциональной структури становить «шаховий» принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу з функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал тощо.). Структура передбачає створення при основних ланках лінійної структури функціональних підрозділів (рис.3) [4,С.259].

Основна роль цих підрозділів полягає у підготовці проектів рішення, йдуть на силу після затвердження відповідними лінійними керівниками.

Керівник
>Функциональние керівні органи (функціональні керівники) 1 Лінійні керівні органи >Функциональние керівні органи (функціональні керівники) 2
>Испол. 1 >Испол. 2 >Испол. 3 >Испол. 4 >Испол.5 >Испол. 6

>Рис. 3.Линейно-функциональная структура управління

Поруч із лінійними керівниками (директорами, начальниками філій і цехів) існують керівники функціональних підрозділів (планового, технічного, фінансового відділів, бухгалтерії),подготавливающие проекти планів, звітів, стають офіційними документами після підписання лінійними керівниками.

Основним гідністю цієї структури і те, що вона, зберігаючи цілеспрямованість лінійної структури, дає можливість спеціалізувати виконання окремих функцій і тим самим компетентність управління у цілому [5,С.260].

Використаннялинейно-функциональной структури ефективно на підприємствах, здійснюють рутинні, часто повторні та рідко міняються функції. Усі чесноти виявляється у управлінні організаціями, із масовим чикрупносерийним типом виробництва, і навіть при господарському механізмі витратного типу, коли виробництво найменш сприйнятливо до прогресу у сфері науку й техніки [>4,С.85].

Перевагоюлинейно-функциональной структури є його простота і звичність, чіткість розподілу управління між керівним персоналом [1,С.98].

Недоліки поглиблюються практично з допомогою [1,С.99; 8, .86]:

- невідповідності між відповідальністю і повноваженнями керівники різних рівнів і підрозділів;

- перевищення норм керованості у директорів, і їхніх заступників;

- формування нераціональних інформаційних потоків;

- надмірна централізація специфіки роботи різних підрозділів;

- слабкі зв'язок між функціональними підрозділами;

- відсутність необхідних нормативних і що регламентують документів.

Створення і діяльність кожної організації приміром із урахуванням місця, часу й ситуації, визначальних як вид організації, а й порядок її функціонування.

>Многосторонность змісту структур управління визначає множинність принципів формування. Насамперед, структура повинна відбивати цілі й завдання організації, отже, підпорядковуватися провадження й змінюватися разом із що відбуваються у ньому змінами.


2. Аналіз структури управління для підприємства ТОВ НТК «>Криогенная техніка»

 

2.1 Загальна характеристика підприємства

ТОВ НТК «>Криогенная техніка» створено виходячи з чинного законодавства РФ відповідно до Установчим договором учасників від 19 вересня 1996 року й діє підставі Статуту. Повне найменування суспільства: Суспільство з обмеженою відповідальністю Науково-технічний комплекс «>Криогенная техніка»

Суспільство є юридичною особою за російським праву: має відособлене майно, набуває майнові та особисті немайнові правничий та несе обов'язки, то, можливо позивачем і відповідачем в арбітражі, суді, вправі здійснювати будь-які суперечливі законодавству, Статуту іУчредительному договору угоди біля же Росії та інших держав.

Підприємство розташований території міста Омська. Географічний ринок діяльності суспільства поширюється протягом усього Росію. На країни це одна з великих промислових підприємств. Підприємство виконує державні замовлення, замовлення від Міністерства оборони РФ, Російського Космічного Агентства.

ТОВ НТК «>Криогенная техніка» здійснює такі види діяльності:

- Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, створення умов та виробництво зразків нової техніки;

- Розробка і виробництвомикрокриогенного і кріогенного устаткування, систем охолодження і кондиціонерів спеціального призначення, виконання робіт і постачальники послуг, зарахованих у установленому порядку до державного замовлення, зокрема для Міністерства оборони РФ;

- Виробництво холодильного устаткування,воздухоразделительних установок,микрокриогенной, вакуумної і компресорної техніки, систем охолодження й кондиціонування, виробів загальнотехнічного призначення.

ТОВ НТК «>Криогенная техніка» було засновано з урахуванням ВАТ «>Сибкриотехника» у межах структурних змін і із метою збереження та розвитку науково-технічного потенціалу. Підприємство, було створено 28 вересня 1959 року. Загальна мета полягало у забезпеченні промисловості Уралу, Сибіру та Далекого Сходукислорододобивающим ікриогенним устаткуванням. Протягом кількох десятиліть підприємства пережило кризові гніву й етапи зростання.

За підсумками 1991 року колектив мав найкращі за історичні підвалини параметри соціально-економічного розвитку, цілком відповідні найкращим досягненням вітчизняних і іноземних аналогів. Створена сучасна науково-технічна, виробнича, економічна і кадрова база підприємства у повною мірою забезпечувала подальше динамічний розвиток колективу.

Роки реформ призвели до того, що наприкінці 1996 року у всіма показниками фінансово-економічної діяльності підприємство мало кризовий стан. Але уже 1997 року вдалося зупинити зниження обсягів виробництва та навіть мати кволе зростання за цим показником.

На цей час технологічні можливості і виробничі потужності підприємства дозволяють здійснити повний цикл досліджень, розробки та випуску новітніх приладів військового і цивільного призначення. Підприємство широко використовує обчислювальну техніку під час проектування виробів і технологічного підготовці виробництва, має сучасним дослідницьким,производственно-технологическим і випробувальним обладнанням і кваліфікованим персоналом.

За пріоритетний напрям діяльності ТОВ «НТК «>Криогенная техніка» є науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки у сфері військову техніку, що їх у межах Державного оборонного замовлення і за договорами з замовником, питома вага у загальному обсягу 2006 року становив 77,7%.

 

2.2 Зовнішня й внутрішня соціальність середовища організації

Зовнішнє середовище організації включає у собі кілька середовищ: технологічна, соціокультурна, економічна, законодавча, міжнародна, середовище споживачів, постачальників, від конкурентів і ринку праці.

З постачальниками підприємство підтримує тісні ділові взаємини Юлії й послуговується у тому числі добрим ім'ям. Підприємство виконує державні замовлення, замовлення від Міністерства оборони РФ, Російського Космічного Агентства.

У чиїх інтересах Міністерства оборони РФ та інших замовників проводиться виготовленнябаллонних дросельних систем для охолодження інфрачервоних приймачів,микрокриогенних систем для тепловізійних приладів військову техніку, холодильних установок для продовольчих комор, систем кондиціонування повітря для підводних і надводних кораблів ВМФ, бронетехніки, підвісних контейнерів літаків СУ, МіГ, створюваних за програмою високоточної зброї.

У чиїх інтересах Російського Космічного Агентства для міжнародній космічній станції «Альфа» проводиться відпрацювання конструкції, пусконалагоджувальні праці та ресурсні випробування системи кондиціонування повітря.

Оскільки більшість продукції, що виходить цьому підприємстві, має специфічний характер, підприємство має залежність від одного-двох великих партнерів, тут доречно сказати, що конкуренція невелика.

Внутрішня середовище складається із трьох основних: співробітників, корпоративної культури та управляючого апарату.

ТОВ НТК «>Криогенная техніка» велике підприємство, тому має численний персонал, який складається із різних спеціальностей і посад. Тут трудяться бухгалтера, секретарі, економісти, юристи, електрики, зварювальники, програмісти, майстра інженери, фахівці управлінського апарату тощо.

Графік роботи ділиться на денні і нічні зміни, з урахуванням двох вихідних на тиждень. Зміна становить 8 годин. Для співробітників встановлено певний оклад, який прописаний в трудовому договорі, керівництво заохочує їх преміями за хорошу роботу. Разів у 5 років працівники проходять курси підвищення кваліфікації з допомогою підприємства. Після цього складають іспити для підвищення розряду.

Корпоративна культура складається з видимого і невидимого рівнів.Видимий рівень: артефакти (стиль, символи, девізи всього, церемонії). Невидимий рівень: цінності й переконання.

Керівництво організує відмічання Нового року та інші свят. Відділи відзначають народження співробітників. Підприємство як і організує дитячий і будь-який дорослий відпочинок у санаторіях і таборах.

Сукупність усіх змінних створює робочу середу, яка пристосована для потреб організації. Для кожної організації вона індивідуальна.

 

2.3 Структура управління ТОВ НТК «>Криогенная техніка»

Аналіз структури управління для підприємства не можна розглядати однобоко. Тільки комплексний аналіз може об'єктивно відбити структуру і характеру відносин управляючих структур і тих керованих підструктур, що склалися на досліджуваному підприємстві.

На формування системи, методів і принципів управління впливає маса чинників, як-от: завдання підприємства, цієї мети, використовувана підприємством технологія, працюючий персонал, і структура управління підприємством, і навіть безупинно впливають на внутрішнє середовище, прийняті керівництвом управлінські рішення.

Структура ТОВ НТК «>Криогенная техніка» маєлинейно-функциональний вид. У основу її побудови покладено: лінійна вертикаль управління і спеціалізація управлінської праці по функціональним підсистемам організації. Поруч із лінійними керівниками (директорами, начальниками філій і цехів) існують керівники функціональних підрозділів.

Структура підприємства формувалася з всіх зростаючих потреб ринку. Щойно виникала потреба, оперативно вводилося ту чи іншу підрозділ. Відтак усі напрями, необхідних функціонування підприємства у сьогодні існують.

ТОВ «>Криогенная техніка» очолює Генеральний директор, який організує всю підприємства й має повну відповідальність над його стан і діяльність. Генеральний директор представляє підприємство переважають у всіх закладах державної і організаціях, розпоряджається майном підприємства, укладає договору, видає накази підприємством, відповідно до трудовим законодавством приймає звільняє працівників, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення працівники підприємства, відкриває банках рахунки підприємства.

За існуючої структурі управління керівникам функціональних підрозділів безпосередньо підпорядковуються:

- Бухгалтерський відділ;

- Відділ головного економіста;

- Відділ кадрів виробництва;

- Юридичний відділ;

- Відділ матеріально-технічного забезпечення;

- Відділ маркетингу;

- Договірної відділ;

- Технічний відділ.

Керівники функціональних підрозділів готують проекти планів, звітів, стають офіційними документами після підписання лінійними керівниками.

Також у підпорядкуванні генеральний директор знаходяться його заступники у різних напрямах діяльності:

- Заступник генеральний директор за безпеку, режимові і інформації.

- Заступник генеральний директор з роботи.

- Заступник генеральний директор по науково-технічним напрямам – головний конструктор. Керує відділами «Газові кріогенні машини», «>Криогенних систем комбінованого циклу ікрионас», механічним ділянкою

- Заступник генеральний директор по науково-технічним напрямам – головний конструктор. Керує відділами: «>Криогенное устаткування», «>Воздухоразделительние установки», «>Электропневмоарматура», «Центр сервісного обслуговування», навчальним центром, виробництвом спеціального устаткування, «>Стандартизации, документації, патентознавства та інформації».

- Заступник генеральний директор по науково-технічним напрямам – головний конструктор. Керує відділами «Системи кондиціювання та холодильні установки», «>Дроссельниемикрокриогенние системи та компресори», механічним ділянкою.

- Головний інженер;

- Заступник генеральний директор за якістю;

- Заступник генеральний директор із виробництва.

Схема структури управління ТОВ НТК «>Криогенная техніка» відображена наРисунке 4.

Виконуючи вимоги, і запити споживача, все служби й підрозділи підприємства прагнуть чітко й оперативно виконувати поставлені їх завдання, від того чи добре і буде виконано робота окремими виробничими одиницями, залежить якість надання послуг всієї організації у цілому.

Між усіма згаданими вище складовими існують складні стосунки взаємозалежності: зміни у кожної їх (скажімо, числа елементів і рівнів, кількості й правничого характеру зв'язків й обмеження повноважень працівників) викликають необхідність перегляду решти. Так, керівництвом організації було вирішено запровадження у провідних структури управління нової інституції - відділу маркетингу (функції раніше хто б виконував). На повістку відразу стали питання: кому відділ прямо підпорядкований, які повноваження будуть наділятися працівники нового відділу і які форми зв'язків необхідно встановити між новим відділом та інші відділами? Впровадження відділу призвело до зміни числа і труднощі зв'язків, що виникають у процес прийняття управлінські рішення; наслідком цього виникло уповільнення процесу управління. Сьогодні відділ маркетингу успішно функціонують, зв'язки з іншими відділами встановлено.

>Учетом прибутків і витрат підприємства займається Бухгалтерія. Дане підрозділ виконує все звичні таких служб функції – облік основних засобів, матеріалів, устаткування, оснастки тощо. Бухгалтерський облік і звітність підприємства, рух коштів підприємства – розрахунки з персоналом підприємства з заробітної плати, розрахунки з дебіторами і кредиторами, податки, контролю над дотриманням фінансової дисципліни – одне слово, все фінансові операції.

Відділ головного економіста займається розрахунками кошторисної вартості випуску продукції після розробки проекту робіт інженерним відділом. Розраховує терміни виконання з урахуванням проектної трудомісткості.Подготавливает вихідні дані упорядкування проектів річних і оперативних планів господарсько-фінансової та виробничої діяльності організації.Виполняет розрахунки з матеріальним, трудовим і витрат, необхідних проведення робіт (послуг), досліджень, і розробок, освоєння нової техніки і технології. Здійснює економічний аналіз господарську діяльність організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат перезимувало і непродуктивних витрат, раціональнішому використанню всіх видів ресурсів. Визначає економічну ефективність робіт, досліджень, і розробок, впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Керуючись розробленої документацією на проект, відділ забезпечення становить план постачання за проектом робіт. Нині кошторисні норми і розцінки на матеріали й устаткування визначаються з середньорічних ціни матеріали. Усі матеріали потрібно поставити на склади до якогось кошторисної документацією терміну.

Відділи підготовки виробництва виконують роботи

Схожі реферати:

Навігація