Реферати українською » Менеджмент » Розробка управлінських рішень в організації


Реферат Розробка управлінських рішень в організації

до рівня кваліфікації, і необхідністю освоєння сучасних методів рішення професійних завдань.

Сприяння функціонування та розвитку муніципальної системи освіти.

Реалізація освітніх програм, у системі підвищення кваліфікації фахівців, що працюють у освітні установи міста.

Надання методичної і з наукового підтримки всіх учасників процесу творення.

Організація і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів лідера в освоєнні і введення на дію державних освітніх стандартів, і навіть запровадження єдиної державної іспиту (ЄДІ),предпрофильной підготовки й профільного навчання.

Надання допомоги розвитку творчий потенціал педагогічних працівників освітніх закладів.

Задоволення інформаційних, навчально-методичних, освітніх потреб педагогічних працівників освітніх закладів міста.

Сприяння виконання цільових федеральних, регіональних еліт і муніципальних програм освіти, виховання, молодіжної політики тощо.

Наукова експертиза програм, проектів, рекомендацій, інших документів і майже матеріалів профілем роботи

Досягнення цього Заснування здійснює у порядку такі види діяльності:

Аналітична діяльність:

- моніторинг професійних та інформаційних потреб працівників системи освіти;

- створення бази даних про педагогічних працівників освітніх закладів міста;

- вивчення і аналіз методичної роботи у освітні установи, визначення напрями її вдосконалення;

- виявлення труднощів педагогів дидактичного і методичного характеру у освітньому процесі;

- аналіз результатів навчально-виховних робіт освітніх закладів міста;

- вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду;

- діагностика потреби у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників муніципальних освітніх закладів;

Інформаційна діяльність:

- формування банку педагогічної інформації (нормативно-правової, науково-методичною, методичної та інших.);

- знайомство педагогічних працівників з новинками педагогічної, психологічної, методичної і науково – популярної літератури на паперових і електронних носіях;

- інформування всіх категорій педагогів то напрямах у розвитку дошкільного, загального, спеціального та будівництво додаткового освіти дітей, над реальним змістом освітніх програм, нових підручниках, навчально-методичних комплектах,видеоматериалах, рекомендаціях.

2.2. ПерехідАттестационно-методического центру на статус автономного установи

Оновлення організаційно-економічних механізмів має забезпечити відповідність системи освіти перспективним тенденціям економічного розвитку та громадським потребам, підвищити практичну орієнтацію галузі, її інвестиційної привабливості. Такими організаційно-економічними механізмами виступають:

- нормативнеподушевое фінансування всіх видів освітніх закладів;

- нову систему оплати праці, котра стимулює якість роботи;

- перехід значній своїй частині освітніх закладів до статусу автономних, що розширить їх економічні можливості, дасть можливість гнучкіше використовувати ресурси, але з тим посилить відповідальність за результати.

Переклад системи загальноосвітніх установ на нормативнеподушевое фінансування ще 2005 року з'явився перших вражень і основним кроком у рамках роботи за переведенням всієї системи надання освітніх послуг фінансування за принципом «гроші йдуть за учнем».

Основним ресурсом освіти був і залишається кадровий. Для реалізації нової моделі у 2010-2020 системі освіти мають відбутися кардинальні кадрові зміни. Істотне підвищення конкурентоспроможності кваліфікованого викладача ринку праці повинно призвести до припливу до системи освіти нових високоефективних і фахових працівників. Підвищення заробітної плати основному з допомогою селективних інструментів, і дедалі більше тиск на некваліфікованих і непрофесійних працівників з боку споживачів й фахової співтовариства призведе до більшої їх заміні.

Однією з умов підвищення їх конкурентоздатності викладача є високий рівень зарплати. З вересня 2008 року у області введено нову система оплати праці, спрямовану підвищення доходів вчителів.

У межах цього напряму сформована необхідна нормативно-правову базу. Слід зазначити, як і підготовка та введенняНСОТ здійснювалися з участю галузевої профспілки.

У середньому зростання заробітної плати працівників загальної освіти становив 40%. Номінальне значення середньомісячної зарплати вчителів на 01.01.2008 досягло 7,301 тис. рублів, причому у найкращих учителів вона становить 13-15 тис. рублів. Частка таких вчителів становила 4%.

По категоріям працівників загальноосвітніх установ зростання значення середньої зарплати порівняно з середньомісячної заробітною платою 2006 року зафіксований у наступних розмірах:

директора– на 55%;

заступники директорів – на 44%;

педагогічні працівники – 55%;

інший персонал – 22,7%.

Беручи постанову по значне підвищення зарплати керівників ми виходили з необхідності скорочення навчальної навантаження директорів, адже керівники саме людей, які визначають як освітню, а й фінансову і дуже обурює освітнього закладу.

Результати проведеного соціологічного дослідження свідчать, що зріс рівень задоволеності педагогічних працівників заробітної платою, підвищилася прозорість в нарахуванні зарплати, публічність щодо оцінки результатів педагогічного праці.

З іншого боку, нову систему оплати праці дозволяє природним чином знизити навантаження на педагога, поставити рівень зарплати вчителя у пряму залежність від якості і результатів роботи, створюючи, в такий спосіб, умови і стимули для професійного і творчої зростання. Об'єктивна оцінка якості і результатів роботи вчителя має базуватися на об'єктивному думці всіх учасників процесу творення, що потребує посилення громадської складової у розподілі стимулюючого фонду, зробити цей процес гласним, ще більше прозорими і справедливими.

Об'єктивно виниклі причини, передусім – що склалася демографічна ситуація, передбачає скорочення педагогічних працівників, проте масових масштабів той процес на сприйме. Передбачається створення нових робочих місць у зв'язку з, що розвивається мережу ССК, йдуть процеси організації додаткової освіти з урахуваннямАттестационно-методического центру, профільної підготовки учнів, інформатизації та інші. Зроблено превентивних заходів з недопущення масового вивільнення педагогічних працівників у проекту «Забезпечення зайнятості і працевлаштування працівників закладів освіти у зв'язку з їх можливим вивільненням». Проект спрямовано дотримання законних прав працівників освітніх закладів за умов можливе скорочення робочих місць, передбачає створення нових робочих місць як у державному, і недержавному реальному секторі економіки, можливість пройти професійну перепідготовку тощо.

Нова система оплати праці поширена все категорії працівників галузі із усунення всіх видів нерівностей у сфері освіти.

ПерехідАттестационно-методического центру на статус автономних вимагає додаткової серйозної проробки, проте вже нині зрозуміло, що низку освітніх закладів не зможуть повноцінно функціонувати і більше розвиватися, залишаючись як бюджетних установ.

Передусім це стосується тим установам, які мають додаткові освітні послуги, здійснюють що дохід діяльність.

Це першу чергу установи додаткової освіти дітей, дошкільні освітні установи, найдинамічніше що розвиваються загальноосвітні установи, інші установи, щоб забезпечити діяльність системи освіти.

Однією з умов ефективної діяльності установи як автономного є високий професіоналізм керівництва у економічній галузі, права, управління, тобто починає діяти принцип «відповідального менеджменту».

2.3. Удосконалення ролі керівника, як управлінське рішення наАттестационно-методическом центрі

 

У формування позитивного іміджуАттестационно-методического центру може грати Опікунська рада, найважливішої функцією якого став лобіювання інтересів освітнього закладу. Керівники, правильно розуміють значення даного органу державно-громадського управлінняАттестационно-методического центру, активно привертають до його роботі батьків, депутатів, представників громадських організацій, бізнесменів та т.п. Тож у його діяльності дуже важливо проводити PR-акції, які залучають увагу, та був і для освітнього закладу.

Організація роботи з членамиПопечительского ради і запрошеними на засідання зацікавленими представниками громадськості мусить бути представлена різноманітними формами. ЗасіданняПопечительского ради можуть починатися з екскурсії поАттестационно-методического центру, показом набутого навчального обладнання дії,видеоотчетом про проведеної акції та заході, відвідин свята чи урочистій церемонії тощо. Тобто, організовуючи взаємодію Космосу з громадськістю, важливо, бути наочним і переконливим, показувати реальну роботу, виконануАттестационно-методического центру, акцентувати її користь для учнів і міністерства соціального оточення.

СтворенняПопечительских рад у формі самостійної некомерційної організації дозволяє організувати переведення у нього позабюджетних потоків з освітнього закладу. Це одна із методів податкової оптимізації і забезпечення реальної самостійності освітнього закладу. Оплата батькам додаткових освітніх послуг наданихАттестационно-методического центру через рахункиПопечительского ради то, можливо значно нижчі від, з допомогою використання легальних схем оптимізації оподаткування, що надає держава некомерційним організаціям. Зниження і щодо оплати додаткові освітні й інші послуги, отже, можливість їх розширення, для батьків вагомий аргумент під час виборів освітнього закладу.


>2.4.Маркетинг, послуги

З усіх засобів, запрошення телебачення вимагає найбільшої роботи із боку освітнього закладу. У працювати з журналістами дотримуватися наступних правил:

1. На початку роботи кореспондента уточніть, як і передачі у якій рубриці представлять матеріал ваше подію, скільки часу у ефірі займе розповідь.

2. Мабуть, що, зазвичай, оператор і кореспондент мають досить щільний графік і може приділити вашеАттестационно-методического центру обмежена кількість часу.

3. Покажіть кореспонденту і оператору найяскравіші і епізоди вашого свята, події.

4. Подумайте про постановочних кадрах, бо усі події можна закарбувати у часі і темпі. Наприклад, ви знімаєте репортаж про Ярмарку, де всі атракціони, змагання, торгові лави військовиків та інші забави віддавна почали своєї роботи.

5. Якщо репортаж передбачає виступ, розповідь, заздалегідь підготуйте його. Головне, щоб текст був коротким, змістовним та зрозумілим кожній людині не знає специфіку школи.

6. При відповідях стосовно питань інтерв'ю будьте короткими і відповідайте на поставлене запитання без довгих вступних фраз. Пам'ятаєте про особливості монтажу.

7. На завершення роботи з кореспондентом вручите йому прес-реліз, у якому описано минуле подія, і навіть зазначте імена, по батькові, прізвища та посади всіх, хто був активний учасник репортажу (кого була розповідь, хто давав інтерв'ю). Якщо кореспондент сам вів записи, попросіть вирішення і перевірте правильність зроблених записів, особливо анкетних даних учасників репортажу. Часто в прізвищах, посадах зустрічаються помилки чи неточності, оскільки кореспондент записував їх у слух і як міг допустити елементарну помилку.

8. Уточніть час виходу репортажу і домовитеся про можливість переписати підсумковий репортаж і чорнової матеріал для архіву установи. Найчастіше, кореспонденти готові віддати вам весь матеріал, що ви зможете використовувати потім до створеннявидео-летописи чи показу на батьківських зборах, презентаціях та інших масових заходах.

До сформування позитивного образу освітнього закладу не слід забувати та про решту засобах зв'язки з громадськістю:

1. Пряма (адресна) поштова розсилання, щорічна розсилання колишнім споживачам яскраво оформлених календарів з символікоюАттестационно-методического центру.Поздравительних листівок, вдячних листів батькам.

2. Виставки та семінари. Під час проведення та участі у з'їздах, конференціях, виставках та інших масових заходах поширювати рекламну продукцію, що стосується основний діяльностіАттестационно-методического центру.

3. Презентації. Запровадити в традицію проведення щорічної, щоквартальної презентації у різних районах міста на майданчиках інших закладів.Приурочить проведення презентацій до великих святах: День району (міста), День вчителя, Адже, Останній дзвінок, День честіАттестационно-методического центру тощо.

4. Інтернет реклама. Використовуйте можливості власного Інтернет-сайту, і навіть використовуйте сайти ЗМІ, при цьому посилайте регулярно прес-релізи.

5. Каталоги і буклети. Під час розробки забезпечення і оформлення цього виду рекламної продукції враховуйте, передусім, особливості сприйняття інформаціі споживачем. Для батьків, партнерів, опікунів, спонсорів необхідно правильна розстановка акцентів. Але, у своїй пам'ятаймо врахування сформованого іміджуАттестационно-методического центру та відповідності розробленої стратегію розвитку.

6. Рекламні щити і зовнішня реклама. Використання наявних мікроавтобусів,штендери чи розтяжки біляАттестационно-методического центру, його фасаді, і навіть, є домовленість із муніципальними владою на пожвавлених вулицях чи пішохідних зонах стадіонах тощо. п.

7. Телефонний маркетинг.Обзванивание батьків, опікунів, спонсорів тощо. напередодні нового учбового року чи літніх канікул з пропозицією вирішити коротку анкету телефоном.

8. Фірмові сувеніри. Руки,календарики, вироби вихованців тощо. можна вручати батькам, учням, гостямАттестационно-методического центру.

9. Використання існуючих клієнтів щодо залучення нових.

10. Інші способи. Візитні картки, видання методичної літератури з рекламоюАттестационно-методического центру, реклама вАттестационно-методического центру періодиці.


Укладання

>АМЦУО здійснює діагностику якості освіти учнів і культурний рівень професіональною підготовкою педагогічних працівників, організує підготовку матеріалів до проведення державної атестації учнів, педагогічних працівників, ліцензування і атестації освітніх закладів, забезпечує ( як правонаступник методичного кабінету) виконання функцій методичної служби.

Фінансові показники, баланси і звіти представлені у додатках 1-4. Аналіз фінансового становища представлено Додатку 5.

>АМЦУО є юридичною особою, полягає на міському бюджеті, має самостійну кошторис ісубсчет прирасчетномсчете Управління освіти. Бухгалтерський облік виробляється через централізовану бухгалтерію Управління освіти.

Складовими довкілля є конкурентиАттестационно-методического центру. Проведемо аналіз Автономної некомерційної організація ">Учебно-методический центр" здійснення освітню діяльність".

Заснування створено в організацію навчання педагогів та незайнятого населення цілях отримання нових знань і практичних навичок, необхідні професійної діяльності, методичної праці та інформаційно – аналітичного обслуговування закладів освіти в муніципальної системи освіти містаРеутова ,підвищення кваліфікації, відновлення теоретичних і практичних знань фахівців у в зв'язку зі підвищенням вимог до рівня кваліфікації, і необхідністю освоєння сучасних методів рішення професійних завдань.

ПерехідАттестационно-методического центру на статус автономних вимагає додаткової серйозної проробки, проте вже нині зрозуміло, що низку освітніх закладів не зможуть повноцінно функціонувати і більше розвиватися, залишаючись як бюджетних установ.

До сформування позитивного образу освітнього закладу не слід забувати та про решту засобах зв'язки з громадськістю:

1. Пряма (адресна) поштова розсилання

2. Виставки та семінари

3. Презентації

4. Інтернет реклама

5. Каталоги і буклети

6. Рекламні щити і зовнішня реклама

7. Телефонний маркетинг

8. Фірмові сувеніри

9. Використання існуючих клієнтів щодо залучення нових

10. Інші способи


Список використаної літератури

1.Виссема X. Менеджмент в підрозділах фірми у перекл. з анг. - МИНФРА-М, 2006. – 184 з.

2. Гончаров У. І. Менеджмент: Навчальний посібник. –Мн.:Мисанта, 2008- 624 з.

3. Гончаров У. І. Менеджмент: Навчальний посібник. –Мн.:Мисанта, 2008- 624 з.

4. Колос Б. Управління діяльністю підприємства. - М.: Фінанси,ЮНИТИ, 2008.-589 з.

5. ЛитвакБ.Г. Розробка управлінського рішення: Підручник. - М.: Річ, 2008. – 194 з.

6.Мескон М., Альберт М.,Хедоури Ф. Основи менеджменту. Пер. з анг.- М.: Річ ЛТД, 2006. – 217 з.

7.МесконМ.Х., Альберт М.,Хедоури Ф. Основи менеджменту. - М., 2005. – 162 з.

8. Проблеми теорії та практики управління - 2004, №3. З. 54

9.ФасхутдиновР.А. Розробка управлінського рішення: навчальних посібників - М., 2008. – 140 з.

10.Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Організаційне поведінка. - СПб.: Пітер, 2006. – 89 з.

11.Объяснительная записка до річного звіту за 2008 рікМебельной Фабрики ТОВ «Мега»

12.Пояснительная записка до аналізу господарську діяльністьМебельной Фабрики ТОВ «Мега»

13. Відомості про

Схожі реферати:

Навігація