Реферати українською » Менеджмент » Організація і стимулювання праці працівників ТОВ Агрофірма "Ак Барс Агриз"


Реферат Організація і стимулювання праці працівників ТОВ Агрофірма "Ак Барс Агриз"

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
в усіх галузях виробництва.

Достатня забезпеченістьс.-х. підприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивність праці яких багато важать збільшення виробництва і підвищення ефективності виробництва.

У цьому підприємстві організація праці, мій погляд, вимагає раціоналізації,т.к. спостерігається неефективне використання робочої сили в, мало враховуються досягнення науки, але враховуються досягнення передових дослідів сусідніх господарств і республік.

У цілому нині, трудова діяльність робочих для підприємства впорядкована, основні елементи організації праці присутні – розподіл праці, організація та обслуговування робочих місць, нормування праці, стимулювання праці, підготовка кадрів.

Отже, одну з основних завдань організації праці – створення сприятливих умов праці, сприяють підвищенню працездатності людини, збереження його здоров'я, підвищення привабливості і престижності праці та соціальні завдання – забезпечення умов постійного підвищення професійного, культурного рівня людини, виховання відчуття самостійності відповідальності, розвиток трудовий активності у роботу досягається. Про що у створенні свідчить наявність молодих фахівців.

Розглянувши стимулювання праці організації, домовилися висновку, що відбувається як матеріальне, і моральне стимулювання праці. Матеріальне стимулювання проявляється у виплаті зарплати, нарахувань надбавок та відсотків за класність, кваліфікацію, стаж, поза певні успіхи у своєї діяльності, перевиконання плану. Моральне стимулювання має менш значної ролі, але у підприємстві також використовують у вигляді подяк, цінних подарунків і публікацій у засобах масової інформації (у разі, з газети).

Матеріальне й моральний стимулювання праці, які у одному напрямку й у взаємозв'язку, посилюють одне одного, перебувають у тісному єдності.

Отже, ми не досягли поставленої мети контрольної роботи: вивчили поняття організації та стимулювання праці працівників у теорії та на конкретному прикладі.


Література

1.Кибанова А.Я. Економіка і соціологія праці. Підручник – М.:ИНФРА-М, 2003. – 584 з.

2. Маслов Є.В. Управління персоналом підприємства. Навчальний посібник. – М.:Инфра-М., 1999. – 312 з.

3. Ромашов О.В. Соціологія праці. – М, 1999. – 320 з.

4. ШумаковЮ.Н., Єрьомін В.І., ЖАРИКОВ С.В. Організація, нормування і оплата праці в підприємствах АПК. – М.:КолосС,2006 – 304 з.

5. ШумаковЮ.Н.Практикум з організації, нормуванню й оплати праці в підприємствах АПК. – М.:КолосС,2004 – 152 з.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація