Реферати українською » Менеджмент » Організаційна структура управління розвитку виробництва


Реферат Організаційна структура управління розвитку виробництва

своїх найважливіших відділень.

Хоча у організаціях із дуже децентралізованими структурами повноваження приймати рішення мають делегуватися керівництву середньої ланки, найважливіших рішень у крупних фірмах однаково приймаються лише службовцями, які займають досить посади лише на рівні не нижче керівництва відділу. Така форма децентралізації у крупних фірмах називається федеральної децентралізацією.

ЧИННИКИ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РІВЕНЬДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Невдовзі по першої Першої світової багато фірм усвідомили серйозність потенційних проблем, укладались в функціональних централізованих структурах. Хоча функціональна організація та централізований порядок прийняття рішень на минулому довів свою ефективність, з розширенням номенклатури продукції цих фірм, прояви активності у нових областях бізнесу, виходу міжнародних ринках, керівництво вищої ланки усвідомило, що його і складність рішень, які мають приймати, перевищує можливості. Керівництво цих фірм дійшла висновку, що з забезпечення подальшого зростання і розвитку організації, і навіть ефективності рішень, прийнятих по ключових питань, необхідно делегувати деякі важливі повноваження нижчестоящим ієрархічним рівням управління. Отже, НАТО і ЄС стали переходити до децентралізованою структурі управління, коли він за вище керівництво залишається вирішення питань довгострокового планування, розподілу ресурсів фірми по відділенням, координації й оцінки діяльності відділень. Керівникам відділень було делеговане правом брати рішення на області, безпосередньо з продукцією і послугами, які вони відповідають.

Ця тенденція реорганізовувати структуру фірми згідно її стратегічними планами є ще одне форма прояви вжеприводившегося нами тези, що стратегія визначає структуру - тези, який одержав дуже багато експериментальних підтверджень.

За результатами проведеного всеосяжного наукового дослідження, чотири галузі відрізняються найвищою ступенем децентралізації - це транспорт, хімічна електротехнічна ірезинотехническая промисловість. У порівняні з більш централізованими галузями (харчової та паперової промисловістю, металургією і машинобудуванням), ці галузі вирізняються високою ступенем диверсифікації продукції і на активністю на міжнародних ринках.

У децентралізованих структур сьогодні чимало прибічників. Частково це пояснюється лише тим, що мені закладено думка, що для людей від початку властива здатність успішно справлятися з поставленими завданнями, а частково - численними підтвердженнями ефективності таких структур. Одне з найбільш яскравих і переконливих доказів був представлений ПітеромДрукером. Він був однією з перших, хто розпочав вивчати, можливо, найсерйозніший у світовій історії досвід створення децентралізованою організації та уклав, що «основне правило для будь-який організації у тому, щоб втягувати найменше число рівнів управління і створювати найкоротшу ланцюг команд».

Вочевидь, що чимало керівники згодні з цим висновком. Більшість великих американських корпорацій мають децентралізовану організацію. Загальна структура виходить з принципі федеральної децентралізації, коли він керівники найважливіших відділень можуть діяти майже зовсім автономно в усьому, стосовно їхньої продукції. Проте навіть палкі прибічники децентралізації визнають, що не є єдиним способом для будь-який ситуації. І централізація, і децентралізація мають вади суспільства і переваги, співвідношення яких визначається зовнішніми і внутрішніми перемінними. Основні переваги централізованих і децентралізованих структури зведеному вигляді показані в табл. 2. Недоліки централізації у тому, що вона закриває шляху одержання переваг децентралізації, і навпаки.

ІНТЕГРАЦІЯСТРУКТУРЫ

Протягом усієї глави ми неодноразово наголошували, що немає однієї, оптимальної всім ситуацій структури організації. Як у всіх процесах управління, в проектуванні організацій є тількиНАИБОЛЕЕПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯДАННОЙ СИТУАЦІЇ СПОСІБ. Відносна ефективність тієї чи іншої типу організаційної структури визначається різними зовнішніми і внутрішніми чинниками. Якщо одні підрозділи організації функціонують серед, відмінному від інших підрозділів, то відповідно повинні різнитися та його структури. Інше важливе чинник проектування організації пов'язані з її інтеграцією чи, як його часто називають координацією.

Ми говорили про тому, що організації діляться на підрозділ з видам спеціалізації. Така спеціалізація у межах організаційної структури різко збільшує потенційну ефективність організації. Але, щоб цей потенціал, керівництву необхідно провести в організаційну структуру механізм координування й інтеграції всіх таких підрозділів. Визначення цього терміна тому, як він використовується тут, дано Лоуренсом іЛорхом: «ІНТЕГРАЦІЯ - це процес досягнення єдності зусиль всіх підсистем (підрозділів) організації для її завдань і цілей». Як у тому, щоб підтримати ваше тіло було дужим і спритним, їй потрібна добре скоординована м'язова система, система подиху і кровообігу, нервова система, і найважливіша умова забезпечення ефективності реорганізації - це єдність цілей. Будучи елементом як процесу планування, і організації, єдність цілей це не дає підрозділам організації можливості тягти її у різних напрямах, і розпорошувати її сили та здібності досягти наших спільних цілей організації.

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ НАДОСТИЖЕНИЕЦЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

А, щоб досить ефективно інтегрувати організацію, керівництво вищої ланки має постійно пам'ятати спільні цілі організації та так само постійно нагадувати всім співробітникам необхідність концентрувати свої зусилля саме у спільні цілі. Зовсім недостатньо вимагати те, що кожне підрозділ й у співробітник організації працюватимуть ефективно власними силами. Керівництво має розглядати організацію як відкриту систему. Як наш мозок зможе нормально працювати, якщо легкі ні поглинати кисень, і «здоров'я» організації у цілому страждатиме, якщо одне або двоє підрозділи ні досить ефективно інтегровані у її в загальній структурі. Понад те, слід пам'ятати, що також як і дуже людський організм може й далі працювати напружені своїх фізичних можливостей ще кілька днів по тому, як будь-якої внутрішній орган починає відмовляти чи вчимося працювати над повному масштабі, і погана інтеграція може, розпочати позначатися на ефективності організації лише місяців через шість і навіть за рік після виникнення цій ситуації.

МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Є кілька методів ефективної інтеграції організації, в зведеному вигляді показаних на див. мал.8. Важливо підкреслити, що вибір підходящого методу інтеграції залежить від середовища, у якій цієї організації доводиться діяти. Одне з них, який воліють представники школи адміністративного управління, полягає у розробку правив і процедур. Проте за оцінками теоретика управління Джеймса Томпсона, його ефективний умов щодо сталої роботи та прогнозованою довкілля . (Правила і складні процедури - це запрограмовані рішення, які найкраще підходять для повторюваних ситуацій. Якщо довкілля швидко змінюється, то виникаючі ситуації носять повторюваного характеру). У організаціях, які убистроменяющихся умовах, ефективніший спосіб інтеграції полягає у встановленні міцних особистих зв'язків і адміністративних взаємовідносин, в розширеному використанні таких організаційних форм як комітети, тимчасові робочих групах, комісії імежотдельские наради.


>ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

Організації створюють структури у тому, щоб забезпечувати координацію контроль діяльності своїх підрозділів, і працівників. Структури організацій відрізняються одна від друга складністю (т. е. ступенем поділу діяльності різні функції), формалізацією (т. е. ступенем використання заздалегідь встановлених правив і процедур), співвідношенням централізації і децентралізації (т. е. рівнями, у яких приймаються управлінські рішення).

Структурні взаємозв'язку в організаціях у центрі уваги багатьох дослідників та керівників. Щоб ефективно досягалися мети, необхідно розуміння структури робіт, підрозділів, і функціональних одиниць. Організація праці та людей багато в чому впливає поведінка працівників. Структурні і поведінкові взаємозв'язку, своєю чергою, допомагають визначити цілі організації, впливають на стосунки держави й поведінка працівників.Структурний підхід застосовується у організаціях задля забезпечення основних елементів роботи і взаємозв'язків з-поміж них. Він припускає використання поділу праці, охоплення контролем, децентралізації ідепартаментализации.

Структура організації -- це фіксовані взаємозв'язку, що існують між підрозділами та працівниками організації. Її можна розуміти, як встановлену схему взаємодії і координації технологічних елементів і персоналу. Схема будь-який організації показує склад відділів, секторів та інших лінійних і функціональних одиниць. Але вона не враховує такий чинник, як людську поведінку, які впливають значно взаємодії та її координацію.

Розглянемо мети, морально-етичні цінності й принципи компанії ТОВ «>Эй-Пи Трейд». Вивчаючи даний аспект діяльності компанії, слід зазначити, що головна компанія - P&G, активно пропагує і контролює здійснення єдиного стилю всіх філій. Для даної компанії торгових марок і колектив компанії - основа успіху. Співробітники P&G втілюють у життя морально-етичні цінності компанії, домагаючись головної мети - поліпшити життя споживачів. Мета компанії - виробляти товари та щонайвищого ґатунку і споживчої цінності, що покращують життя споживачів в усьому світі. Діяльність компанії побудовано принципі - «Споживачі допомагають зайняти провідні позиції щодо рівню продажів, забезпечити процвітання бізнесу, що сприяє підвищенню добробуту працівників і акціонерів, і навіть регіонів, де працюють представництва компанії». Принципи компанії засновані на повазі особистості кожного. Інтереси компанії та працівника нероздільні, мети чітко визначено, новаторство - основа успіху. Організація активно взаємодіє зі зовнішнім оточенням, яке конкуренти, партнерів, споживачів; особливу оцінку отримує професіоналізм працівників компанії та їх прагнення кращими у справі. За основу свого стилю життя компанія обрала взаємодія суспільства та взаємодопомога. Для ТОВ «>Эй-Пи Трейд», крім вище розглянутих корпоративних аспектів, головна мета діяльності - це отримання прибутку, забезпечення стабільності компанії та створення робочих місць. Місія ТОВ «>Эй-Пи Трейд» - поліпшення якості життя людей, задовольняючи зростаючі потреби чистими, до краси і комфорті. Полегшуючи доступом до високоякісним товарам і послугам, сприяти економічного розвитку і добробуту співтовариств, обслуговуваних компанією. Девіз компанії: «Ми вже робимо красу природною, чистоту непомітної, а комфорт неминучим». В компанії приділяється морально-етичним аспектам діяльності, куди входять у собі чесність, лідерство, хазяйська ставлення на роботу, прагнення перемозі, взаємний радіус довіри співробітників друг до друга

Загальна кількість працівників компанії становить близько 200 людина. Поняття персоналу ТОВ «>Эй-Пи Трейд» характеризується чисельністю і складом зайнятих у ньому працівників. Відповідно до чинним порядком обліку на підприємствах торгівлі виділяються чоловіка на віці до 30 років; від 30 до 60 років; понад 60 років; а жінки відповідно до 30 років; від 30 до 55 років; понад 55 років. З метою управління рухом персоналу у власність ТОВ «>Эй-Пи Трейд» прийнята більш детальна угруповання працівників із віку.

ТОВ «>Эй-Пи Трейд», будучи офіційним дистриб'ютором компаніїPG, здійснює процес централізованого планування «згори донизу». Планові директиви розробляються на рівні управління, де визначаються мети, основних напрямів і головні господарські завдання компанії. З іншого боку, в таких межах чиняться спроби об'єднати всі ланки виробничого механізму.

На нижчих щаблях управління, тобто. лише на рівні кожного з відділів компанії, це ще і завдання конкретизуються стосовно діяльності кожного їх. Це технологічне планування, встановлює пропорції та обсяги поставок, продажам за всіх видах продукції. Після відповідного узгодження планових завдань із конкретними виконавцями: начальниками відділів, менеджерами, плани остаточно затверджуються вище керівництво. Існуюча у власність ТОВ «>Эй-Пи Трейд» організація процесу планування свідчить про централізації найважливіших рішень у сфері планування у цьому ланці управління компанією разом із тим, надає певну самостійність відділам з розробки календарних планів з урахуванням показників, єдиних для всієї фірми.

Щоб матимуть можливість вірно знайти цілі й завдання кожному за відділу, керівництво компанії має розташовувати даними стану війни і розвитку кожної конкретної ринку нафтопродуктів та кожного окремого продукту над ринком. Ці дані зберігають у програмах маркетингу ТОВ «>Эй-Пи Трейд», що лягають основою розробки плану з всім відділам. Апарат, здійснюєвнутрифирменное планування, включає функціональні на різних рівнях управління. Вище ланка системи планування становить ТОВ «Гей- Пі Трейд». Плановий комітет, що з керівників відділів компанії на чолі з директором. Плановий комітет підготовляє рішення з найважливішим проблемам стратегії та політики фірми, виконує координаційні і аналітичні функції, бере участь у формулюванні основні цілі і завдань фірми тривалу перспективу.ПодготавливаемиеПлановим комітетом рекомендації виносяться в руки і, після схвалення, входять у формі конкретних заходів у перспективний план розвитку фірми. У цьому рівні управління компанією формуються вихідні становища для оптимального розподілу внутрішньофірмових ресурсів у протягом певного планового періоду. ТОВ «>Эй-Пи Трейд» своєї діяльності застосовує два виду планування: довгострокове чи стратегічне планування і річне фінансове планування. Стратегічне планування здійснюється, зазвичай, невеличкий групою фахівців при вищому керівництві фірми, що й концентрує свою увагу розробці довгострокових рішень, прийнятих фірмою з урахуванням економічного аналізу ринкової ситуації. Зважаючи на складність цього процесу у ньому використовують такі інструменти планування, як економетричні прогнози чи моделі, розроблені фахівцями. Стратегічне планування має мета дати обгрунтовану оцінку майбутньої рентабельності відділень і філій, цій основі далі приймають рішення щодо припинення тієї чи іншої виду підприємницької діяльності чи запровадження у нові сфери ділову активність.Текущее чи річне планування грунтується у власність ТОВ «Гей Пі Трейд» на показниках стратегічного плану. Річний план (бюджет) - оперативний документ, за яким відділення визначає запланований нинішнього року обсяг продажу, становить план з використання робочої сили в, капіталовкладень, випуску нових видів продукції. У річному планідетализируются плани виробництва та збут поквартально і помісячно, і навіть встановлюються завдання для низових рівнів управління. Процес розробки річного плану починається з прогнозу обсягу продажу товарів та послуг. Потім розраховуються витрати виробництва та очікуване прибуток. У межах фірми складаються плани з кожному з його відділів, виступаючих центрами витрат виробництва. Управління ними складає основі показників відхилення витрат від бюджету. Упорядкування бюджету чи кошторису витрат звичайно починаються із розробки нормативів трудових витрат у рублях, витрачених на одиницю своєї продукції. Потім визначаються від досягнутого видатки сировину й матеріали виходячи з установлених нормативів трудових витрат за одиницю продукції. Витрати, які залежать від обсягу виробництва, можуть бути включені до бюджету як накладні витрати до

Схожі реферати:

Навігація