>Курсова робота на задану тему ">Організаційні та >економічні >аспекти >енергоменеджменту на >машинобудівному >підприємстві. >Складання >енергетичного балансу >машинобудівного підприємства" із >дисципліни "Основи >енергетичного менеджменту" >ЗМІСТ 1. >Створення >інформаційної >системи >енергоменеджера 2. >Підготовка >бізнес-плану 3. >Складання >технологічного >енергобалансу

(Читати…)

>Вступ Наступного дня >важливим >є доступ до >інформаційних >ресурсів й >скорочення >часових >витрат на >розв'язання завдань >пов'язаних із >документообігом. >Саме >електронний >документообіг >відкриває >можливості для >удосконалення, >довготривалого >збереження >документів, >управління >електронним >архівом, >враховуючи >процедури >списання та >знищення >документів. >Розробки >програм для >поліпшення >документообігу активно >здійснюют...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Поняття, склад парламенту й роль персоналу щодо підвищення економічну ефективність діяльності підприємства (організації, фірми) 1.1 Поняття й ролі персоналу підприємства (організації, фірми) 1.2 Структура і професійно-кваліфікаційні характеристики персоналу 1.3 Управління персоналом елемент системи управління підприємством загалом 2. основні напрями поліпшення використання персона...

(Читати…)

1. Зміст фінансового менеджменту та місце у системі керування організацією Формування ринкової економіки Росії спричинило потребу в спеціалістах за фінансовому менеджменту. Фінансовий менеджмент – наука управління фінансами підприємства, спрямовану досягнення його стратегічних партнерів і тактичних цілей. І тут головне – вибрати методи, відповідні кожної мети, тобто. суперечливі їй, й зуміти їх застосувати. Фінансовий менеджмент нашій кра...

(Читати…)

>ОГЛАВЛЕНИЕ   ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 1. СУТНІСТЬ >КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГЛАВА 2. МОДЕЛІ >КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 2.1 >Англо-американская модель корпоративного управління 2.2 Німецька модель корпоративного управління 2.3 Японська модель корпоративного управління 2.4 Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У ВАТ «>БАТЭ»

(Читати…)

Зміст Запровадження Глава 1. Зовнішнє середовище організації та адаптація до неї 1.1 Організація, як відкритої системи 1.2 Структура довкілля організації 1.3 Взаємодія організації із зовнішнього середовищем Глава 2. Методи оцінки й способи зміни адаптивності організації 2.1 Вимірювання і - оцінка адаптивності 2.2 Зміна адаптивності елемент стратегічного управління організацією Глава 3. Анал...

(Читати…)

>ВЫПУСКНАЯ >КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РОБОТА На тему: «Оцінка якості та ефективності роботи персоналу з прикладу Державного Установи «Об'єднана Металургійна Компанія»   >Оглавление Запровадження 1. Теоретичні основи оцінки персоналу 1.1 Поняття, чинники та критерії оцінки персоналу 1.2 Сучасні методи, принципи і Порядок оцінки роботи персоналу 2. Аналіз...

(Читати…)

Компютерра ПЛАН 1. Резюме 2. Види товарів та послуг 3. Ринок збуту товарів та послуг 4. Конкуренція 5. План маркетингу 6. Організаційний план 7. Оцінка ризиків 8. Правове забезпечення діяльності фірми 9. Фінансовий план 10. Перспектива розвитку 1 .Резюме Комп'ютеризація >Чувашии активно розвивається, проникаючи у різні сфери >стельнос...

(Читати…)

>ЗМІСТ   >ВСТУП >РОЗДІЛ >1.ТЕОРЕТИЧНІ >АСПЕКТИ >ПЛАНУВАННЯ >ДІЯЛЬНОСТІ >ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 >Поняття, >принципи та >методи >планування 1.2 >Цілі >планування в >організації 1.3 >Фактори, що >впливають на >результативність >процесу >визначення >цілей. >Вимоги до >визначення >цілей >РОЗДІЛ >2.АНАЛІЗ >ДІЯЛЬНОСТІ >ДЕРЖАВНОЇ >УСТАНОВИ НА >ПРИКЛАДІ >ГОЛОВНОГО >УПРАВЛІННЯ >ПРАЦІ ТА >СОЦІАЛЬНОГО >З...

(Читати…)

>Реферат По дисципліни >Секретарское справа На тему: Правила ведення телефонних переговорів 1. Телефонні переговори   Оскільки інформація є основою прийняття будь-якого рішення, винахід в 1876 року американцем >А.Беллом телефону, зробив можливим як негайну її передачу, а й спілкування, справила величезний впливом геть організацію управління. Завдяки телефону багато запит...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 841 Вперед

Навігація