>ЗМІСТ >ВСТУП >РОЗДІЛ 1. >ІСТОРІЯ >РОЗВИТКУ >ВІДНОСИН >МІЖ США І >ЛАТИНСЬКОЮ >АМЕРИКОЮ >КІНЦЯ ХХ – >ПОЧАТКУ ХХІ >СТОЛІТТЯ 1.1 >Лівий поворот в >країнах >Латинської Америки 1.2 >Боліваріанська альтернатива для >країн >Латинської Америки >РОЗДІЛ 2. >ШЛЯХИ >ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ У >ВІДНОСИНАХ >МІЖ США І >КРАЇНАМИ >ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 2.1 >Економічна >співпраця: МЕРКОСУР, НАФТА 2.2 Політична >кооперація...

(Читати…)

>ВСТУП У >сучасному світі >безмежних >можливостей не варто >обмежувати >бізнес >місцевим >рівнем, у тому годину як процес глобалізацію >набуває >обертів, >масштабність >мислення >окупається й приносити свої плоди >дуже >швидко, тому >виведення >бізнесу на >міжнародний >рівень >є >найвищою >ступінню >професіоналізму. >Міжнародна >торгівля як >основний прав >міжнародної >економіки >отримала >дуже >сильний >імпульс для свого >стрімкого >розв...

(Читати…)

>Глобальні >проблеми >сучасності та їхнього >вирішення   >Зміст >Вступ 1. >Причини >формування та >утримання >глобальних проблем >сучасності 2. >Шляхи й >можливості >рішення >глобальних проблем Список >літератури >Вступ Одна із >характерних >особливостей >сучасного світу - >загострення >глобальних проблем, котрі за своїм хар...

(Читати…)

>КОНТРОЛЬНА >РОБОТА З >дисципліни: >Міжнародна >економіка >Завдання 1. >Тарифні >інструменти >регулювання >міжнародної >торгівлі. >Особливості >застосування >тарифів, >аргументи за та >проти їхні >введення >тарифний >міжнародний >торгівля >митний >європейський 16 >травня 2008 року Україна >офіційно стала членом >Світової >Організації >торгівлі. >Вступ до >цієї >організації >означає >ка...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки АРК >РЕФЕРАТ На тему: «Міжнародна інвестиційна діяльність» Сімферополь, 2009 Запровадження Інвестиції є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладених у об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у яких утворюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. До таких цінностям ставляться кошти, цільові банкі...

(Читати…)

План >Вступ 1. >Правова природа >міжнародного >подвійного >оподаткування 1.1 >Поняття та правова природа >міжнародного >подвійного >оподаткування, його >особливості 1.2 >Принципи, що >застосовуються при >усуненні >міжнародного >подвійного >оподаткування 1.2.1 Принцип >територіальності 1.2.2 Принцип >резидентства 2. >Міжнародні >податкові догоди в сфері >усунення >міжнародного >подвійного >оподаткування

(Читати…)

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ і ГАЗУ імені >И.М.ГУБКИНА >ФИЛИАЛ м. >ТАШКЕНТЕ Кафедра >Гуманитарних і соціально-економічних дисциплін Курсова робота По дисципліни «Економіка підприємства» На тему: «основні напрями зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств» Ташкент 2011 Зміст Запровадження Глава 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 1....

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВА >ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ   Курсова робота на задану тему «Стосунки між навіть Мексикою кінця XX — початку >ХХI століть»   студентки 3 курсу, >Кирютиной Регіни Юріївни Науковий керівник: ст. преп., до. підлогу. наук >Сенокосов А. Р.  

(Читати…)

Суть й >форми >міжнародного руху >капіталів у >сучасній >економіці   План >ВСТУП 1. >Теоретичні >аспекти >міжнародного руху >капіталу 1.1 >Сутність >процесу >міжнародного руху >капіталів 1.2 >Інфраструктура >міжнародного >інвестиційного >ринку та >її >складові >елементи 1.3 >Вплив >вільних >економічних зон на процес руху >міжнародного >капіталу 2. >Форми >...

(Читати…)

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико-правові засади співробітництва держав у сфері оподаткування 1.1 Становлення і розвиток міжнародно-правових відносин у сфері співробітництва держав з проблем оподаткування 1.2 Фіскальний суверенітет як основа співпраці держав з правового регулювання податкових відносин 1.3 Гармонізація і укладення міжнародних договорів як основні методи усунення конкуренції податкових юрисдикцій де...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 239 Вперед

Навігація