Реферати українською » Международные отношения » Організація і техніка імпортних операцій з поставки продукції споживчого призначення (на прикладі ЗАТ "Регата")


Реферат Організація і техніка імпортних операцій з поставки продукції споживчого призначення (на прикладі ЗАТ "Регата")

Страница 1 из 9 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>ДОНСКОЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(>ДГТУ)

>ФАКУЛЬТЕТИННОВАЦИОННОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

>КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Й МІЖНАРОДНИХ

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

>ОРГАНИЗАЦИЯ І ТЕХНІКА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

ПОПОСТАВКЕ ПРОДУКЦІЇПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(НАПРИМЕРЕ ЗАТ «РЕГАТА»)

Автор дипломної роботи

Т.Г.Заярина

групаИМЭ53

ПозначенняДР

Спеціальність 080102

 «Світова економіка»

Керівник дипломної роботи,

>к.е.н, доцент

Н.В.Бурьянова

Ростов-на-Дону

2011


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні основи імпортних операцій. Особливості ринку алкогольну продукцію Росії і близько Ростовській області.

1.1 Теоретичні основи організації та техніки імпортних операцій

1.2 Особливості російського ринку алкогольну продукцію

1.3Алкогольний ринок Ростовській області

1.4 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльність у Росії

2. Особливості організації імпортних операцій для підприємства ЗАТ «Регата»

2.1Организационно-економическая характеристика ЗАТ «Регата»

2.2 Особливості організації та техніки ЗЕД для підприємства ЗАТ «Регата»

3. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності ЗАТ «Регата»

3.1 Аналіз і оптимізація статей імпортного контракту

3.2 Удосконалення організації управління зовнішньоторговельної діяльністю для підприємства ЗАТ «Регата»

3.3 Перспективні напрями розвитку й удосконалення ЗЕД компанії «Регата»

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

імпорт ринок зовнішньоекономічний контракт

За сучасних умов зовнішньоекономічна діяльність є складовою, формує структуру, динаміку, стійкість національної економіки. Сьогодні жодна європейська держава у світі неспроможна успішно розвиватися без ефективну систему зовнішньоекономічних відносин, дозволяють інтегруватися у світового господарства. На всіх історичних етапах розбудови держави зовнішньоекономічна діяльність справила впливом геть вирішення економічних проблем різних рівнях: народного господарства за цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств.

Розвиток ринкових взаємин у сучасної Росії створило широкі змогу здійснення зовнішньоекономічної роботи і організацій всіх форм власності. Ці протягом останніх десятиліття зміни у сфері економічного становища країни, які характеризуються посиленням процесів глобалізації, лібералізацією зовнішньоекономічної політики країни, усуненням зовнішньоторговельних бар'єрів значно збільшили масштаби експортно-імпортних операцій. Отже, нині зовнішньоекономічна діяльність є складовою всієї хірургічної роботи більшості підприємств Росії.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності дає підприємству нові можливості, такі як використання переваг міжнародної кооперації виробництва та свобода прийняття рішень реалізації своїх виробничих завдань (вільний вибір виробничих ресурсів, свободу вибору та напрямів і форм реалізації вироблену продукцію, виробничого партнера для кооперації та інших.)

Організовуючи ЗЕД, підприємства зобов'язані чітко визначати, які службові підрозділи виконують ті чи інші функції здійсненню зовнішньоекономічних операцій та як координується їх зовнішньоекономічна робота. Управління зовнішньоекономічної діяльністю лише на рівні фірми передбачає рішення таких найважливіших завдань, як розробка стратегічних напрямів зовнішньоекономічної політики власної поведінки фірми закордонних ринках, складання планів зовнішньої торгівлі, і формування оптимальної структури органів управління зовнішньоекономічною діяльністю, облік контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках, інформаційне забезпечення рішень у сфері економічних відносин із іноземними партнерами.

Від системи управління ЗЕД насамперед залежить характері і форми роботи підприємства міжнародному ринку. Відсутність комплексного підходи до цієї проблеми істотно обмежує можливості розвитку конкурентоспроможності підприємства.

Актуальність дипломної роботи у тому, що за умов глобалізації світового господарства значно підвищується роль зовнішньоекономічної сфери як у макро -, і на мікроекономічному рівні. На етапі зовнішньоекономічні зв'язку є невід'ємною частиною діяльності галузей національної економіки, фірм і закупівельних організацій. У зв'язку з цим велике вагомими стають питання організації зовнішньоекономічної діяльності для підприємства.

Мета дипломної роботи – вивчити особливості організації та техніки імпортних операцій з прикладу ЗАТ «Регата», визначити результативність зовнішньоекономічної діяльності підприємства міста і розробити заходи з підвищення ефективності у сприйнятті сучасних економічних умов.

Досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

1) розглянути теоретичну і нормативно-правову базу здійснення імпортних операцій

2) досліджувати стан ринку, у якому діє ЗАТ «Регата»

3) проаналізувати структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4) вивчити практику здійснення зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «Регата»;

5) вивчити особливості організації управління зовнішньоекономічною діяльністю цьому підприємстві;

6) розглянути етапи проведення зовнішньоекономічних операцій та виявити основні проблем, стримуючі розвиток зовнішньоекономічної складової у діяльності підприємства;

7) оцінити основні техніко-економічних показники роботи ЗАТ «Регата»;

8) проаналізувати зовнішньоторговельний контракт ЗАТ «Регата» і "зробити оптимізацію його статей;

9) розробити рекомендації підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства.

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ «Регата».

Предметом дослідження є система організації та техніки імпортних операцій.

Практична значимість дипломної праці полягає у дослідженні особливостей організації та техніки імпортних операцій ЗАТ «Регата» та розробки заходів із вдосконалення управління ЗЕД, реалізація яких сприяти підвищення його ефективності.

Під час написання дипломного проекту використані методи логічного узагальнення матеріалу, економічного аналізу, графічний і табличний методи, прийоми угруповання показників і аргументації висновків і пропозицій.

Діяльність було використано: нормативно-правові акти РФ, навчальну літературу і практичні посібники провідних вітчизняних спеціалістів у галузі зовнішньоекономічної діяльності, як-отСтровский Л. Є., ДегтярьоваО.И., Воронкова О.Н.,ПузаковаЕ.П, Діденко Н.І., РостовськийЮ.М.,Гречков В.Ю., та інших, звіти Федеральної служби Державної статисти та Адміністрації РВ, і навіть бухгалтерська і фінансова звітність ЗАТ «Регата».

Ця робота складається з з трьох основних частин.

У першій частині утримуватися теоретичні основи імпортних операцій, нормативно – правову базу зовнішньоторговельної діяльності, і навіть представлений аналіз ринку алкогольну продукцію, у якому здійснює діяльність ЗАТ «Регата».

Друга - дослідницька частина, присвячена аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства ЗАТ «Регата». У ньому дана загальну характеристику діяльності досліджуваного підприємства, проведено аналіз фінансового становища ЗАТ «Регата», вивчені особливості організації та управління ЗЕД цьому підприємстві, розглянуті етапи реалізації імпортної угоди на поставку алкогольну продукцію.

У третій частині - практичної, з урахуванням отриманих результатів дослідження розроблено рекомендації по практичному вдосконаленню зовнішньоекономічних операцій підприємства ЗАТ «Регата», проведено аналіз імпортного контракту і запропоновані шляху його оптимізації.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ. ОСОБЛИВОСТІ РИНКУАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦІЇ РОСІЇ ІРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТІ

 

1.1 Теоретичні основи організації та техніки імпортних операцій

Сьогодні імпорт товарів та послуг є складовою зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Імпортна операція є комерційної діяльності, пов'язану з купівлею і ввезенням іноземних товарів у країну покупця для наступної їх реалізації на ринку. У цьому ввезений товар може бути як готової продукцією, настановленим реалізації, і сировиною на переробку.

Законом «Про регулювання зовнішньоторговельної діяльності Російської Федерації» від 13 жовтня 1995 р. імпорт окреслюється ввезення товарів, робіт, послуг і результатів інтелектуальної діяльності (зокрема виняткових прав ними) на митну територію Російської Федерації з-за кордону без зобов'язання про інше вивезенні. Факт імпорту фіксується в останній момент перетину товаром митного кордону Російської Федерації, отримання послуг і на результати інтелектуальної діяльності.

Необхідною умовою імпортної операції є платоспроможність імпортера. Її основними ознаками є висновок контракти з іноземним контрагентом і те що товаром кордону країни-імпортера.

Як і кожна зовнішньоекономічна операція імпортна угода включає у собі три етапу: підготовка, висновок контракту і його виконання. У цьому дані етапи імпортної угоди мають особливості.

У основі підготовки гаданих закупівель має лежати систематичне вивчення та прогнозування попиту споживачів у сфері особистих протиборств і виробничого споживання, або прогнозування власного виробництва та споживання порівнянні з реальними експортними і виробничими можливостями фірм-виробників. [>3.с.320]

Вивчення кон'юнктури ринку імпортера також важливо, як й у експортера і виконується з метою виявлення сучасних вимог товарів, закупівля яких планується; визначення можливих постачальників з погляду якості товарів, технічного рівня виробництва та їх фінансового стану; визначення рівня цін, і прогнозу його; визначити найбільш доцільний метод закупівлі: безпосередньо в виробника, через посередників, використовуючи різноманітні форми зустрічної торгівлі тощо.;

Планування зовнішньоторговельної операції, першому етапі виконання угоди, є розробку взаємозалежних за часом та змісту організаційних і численних комерційних заходів. Воно включає у собі: розсилку запитів постачальникам, агентам, брокерам, організація міжнародних торгів; розробку технічних вимог на закуповувані товари; узгодження вимог, і умов закупівель товарів з споживачами, якщо зовнішньоторговельна організація є посередником; проведення переговорів, або торгів і висновок контрактів; виконання контрактних зобов'язань та контролю над виконанням.

Підготовка до виконання угоди також передбачає проведення рекламної компанії. При імпортних операціях реклама грає великої ролі, а то й взагалі немає, однак у деяких випадках й імпортери вдаються до неї, аби уявити себе у ділових колах як великих покупців, виявити потенційних постачальників, і навіть загострити з-поміж них конкуренцію. [>2.с.57-59]

Особливе увагу етапі підготовки імпортних операцій аналізу які від іноземних фірм оферт, і навіть підготовці запитів, замовлень іноземним фірмам та його напрям адресатам.

Мета запиту - одержання експортерів конкурентних пропозицій, тому вони розсилаються кільком фірмам різних країн. Вони вказуються найменування товару, його кількість і якість, термін поставки; ціна, зазвичай, не вказується, оскільки її визначає продавець. Що ж до замовлень, всі вони зазвичай направляються постійним контрагентам, у них вказуються лише індивідуальні умови майбутньої угоди, а іншому боку керуються умовами або типових, або раніше ув'язнених контрактів.

Завершує перший етап складання проекту контракту покупцем передачі іноземному продавцю чи вивчення що був продавцем проекту контракту.

Під час розробки імпортного контракту вивчається відповідна нормативно-правову базу міжнародних угод, зокрема можливість використання типових контрактів, інших загальних умов поставки окремих товарів. Текст запропонованого контракту постатейно орієнтовано інтереси імпортера, у зв'язку з що має утримувати розширене тлумачення предмета контракту, докладну характеристику якості товару і Порядок його перевірки, гарантії за якістю, вимоги до упаковки і маркуванню товару, умовисдачи-приемки товару з якості та кількості.Валютно-финансовие умови контракту мають відображати вигідні для покупця форми і знаходять способи розрахунку, докладний перелік документів, проти яких виробляється оплата товару покупцем. Стаття «Претензії» за змістом мають забезпечувати права імпортера на заяву претензій за кількістю якості, термінів постачання російської та іншим підставах і дієві методи їхнього задоволення. У контракт необхідно включити перелік санкцій, застосовуваних до продавця порушення контрактних зобов'язань та умови форс-мажору, обмежують можливості виконання зобов'язань продавцем. [>3.с.321]

Якщо під час письмового обміну пропозиціями та відповідями сторонами досягнуто повна домовленість про взяття угоди, підписання контракту є суто формальною актом. Інакше, за збереження взаємного інтересу сторін, підписання контракту розпочинається проведенням прямих переговорів.

У результаті переговорів боку детально обговорюють заздалегідь підготовлений проект контракту, принципові умови купівлі-продажу, уточнюють й погоджують позиції, виробляють взаємні зобов'язання. При досягненні під час переговорів домовленості за всі умовам угоди боку підписують контракт. З часу підписання угоди починають діяти правничий та обов'язки сторін із його виконання.

При здійсненні імпорту товарівпокупатель-импортер має відбутися такі етапи:

1) отримати необхідні ліцензії, сертифікати, дозволу

2) оформити паспорт імпортної угоди

3) зробити необхідні платежі за контрактом

4) прийняти товар в узгодженому з експортером пункті чи порту призначення

5) зробити митне оформлення імпортованих товарів, йти на витрати зі сплати мит податків, зборів (крім випадків, коли постачання складає умовахDDP)

Що стосується імпорту підакцизної продукції обов'язки покупця також входить придбання митних органах акцизних марок, які потім направляютьсяпроизводителю-експортеру, і навіть їх страхування.

Продавець своєю чергою здійснює виробництво, відвантаження, митну очищення, транспортування товару, оформляє пов'язану з постачанням товару документацію (пакувальний лист, накладна дорожньо-транспортна, коносамент, рахунок-фактура, страхового поліса), і навіть підготовляє на прохання покупця додаткові документи необхідних ввезення товару у його країну (сертифікат походження та інших.);

Техніка виконання імпортних операцій зазвичай включає:

1) контролю над якісним виготовленням закупленого товару та її своєчасної доставкою з-за кордону. За більш складних імпортних операціях, найчастіше при закупівлях машин і устаткування, контролю над виконанням імпортної операції може охоплювати такі додаткові етапи, як відрядження спеціалістів контролю над виготовленням і прийманням устаткування, здійснення контролю над монтажем і пуском обладнання експлуатацію й т.д.;

2) організацію транспортування товару з-за кордону. Наприклад, під час закупівлі товару за умов FOB до обов'язків покупця входять: завчасне фрахтування судна, повідомлення продавця дату і часу прибуття судна до порту навантаження, страхування товару їсти дорогою до пункту призначення, видача інструкцій експедитора, контролю над вантаженням і розвантаженням товару в портах відправлення і прибуття, оформлення генерального акту й аварійного сертифіката в порту вивантаження;

3) проведення розрахунків за поставлений товар: при акредитивної формі розрахунків - видача в необхідні терміни банківської гарантії, і відкриття акредитива на користь продавця, перевірка які надійшли від експортера документів; при інкасової формі розрахунків- випискаакцепта-поручения банку перевести належної суми продавцю;

4) організація роботи з претензіями: пред'явлення претензій продавцю вчасно, встановлений контрактом, контролю над їх задоволенням;

5) підсумковий аналіз ефективності проведеної імпортної операції, і розробка операцій із її підвищенню у майбутньому. [>3.с.322]

1.2 Особливості російського ринку алкогольну продукцію

>Алкогольний сектор у Росії з давніх-давен представляє особливе значення, і з соціального погляду, і з позиції російської економіки загалом. Він займає лідируючі позиції серед інших секторів, що відносяться до сільськогосподарської та харчової промисловості. Попри те що, що впродовж останніх п'ятнадцять років частка алкогольну продукцію зменшилася у загальному обсягу товарообігу Росії як втричі, алкогольний сектор продовжує залишатися однією з значимих секторів з традиційною соціального погляду, і навіть одна із важливих джерел надходження доходів у російський бюджет, адже основна маса алкогольну продукцію виробленої у Росії і близько яка поставляється з-за кордону є акцизної, що дозволяє державі отримувати додаткові прибутки від будь-яких видів реалізованої біля Росії алкогольну продукцію.

Сучасне стан і розвитку російського ринку алкогольну продукцію визначаються світової ситуація й загальносвітові тенденції. Це було пов'язано лише з відкриттям російського ринку імпорту різних видів алкогольну продукцію, але й з поширенням загальносвітовій тенденції взаємозв'язку ринків країн і формального початку освіти глобальних регіональних ринків у межах загальносвітового глобального ринку.

Сьогодні основними тенденціями російського ринку є:

1) відновлення фізичного обсягу ринку легальної горілки і лікеро-горілчаних виробів (ЛВІ);

2) відновлення «гармонізації» і балансу ринків

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація