Реферати українською » Международные отношения » Міжнародні валютні відносини та валютний ринок


Реферат Міжнародні валютні відносини та валютний ринок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«>Южно-Уральский державний університет»

Кафедра Економічною теорії та світової економіки

Контрольна робота

«Міжнародні валютні стосунки держави й валютний ринок»

Виконала:

СтуденткаДьячкова А.А.

Перевірила:Моцаренко Н.В.

Челябінськ 2010


1. Зрушення кривою попиту іноземної валюти вправо вгору може бути:

а) зниженням поточного обмінного курсу іноземної валюти;

б) знеціненням національної валюти;

в) очікуванням майбутньої девальвації національної валюти;

р) очікуванням знецінення іноземної валюти.

Виберіть пошук правильної відповіді і поясніть його. Дайте графічну ілюстрацію.

>Правилиний відповідь: а) Чим нижчий курс долари на рублях (відповідно вище курс рубля у доларах), т. е. що менше рублів вартий лише долар, тим більше коштів величина попиту долари із боку національних споживачів іноземної продукції (імпортерів), оскільки іноземні товари дешевшають росіянам.

2. Припустимо, що "Центральний банк країни фіксує курс національної валюти щодо долара. Опишіть, як на офіційні валютні резерви кожна з наступних подій:

а) девальвація валюти цієї країни;

б) очікування девальвації у майбутньому;

в) підвищення внутрішньої відсоткової ставки результаті здійснення

обмежувальної грошово-кредитної політики.

>Девальвация - зниження курсу національної валюти стосовно твердих валют (зазвичай, щодо долара США, євро,SDR). У разі плаваючого валютного курсу немає прямого офіційного призначення вартості національної валюти. Центральний банк може лише непрямими методами (валютними інтервенціями) змінювати курс.

На очікуваннях різкого падіння курсу валюти, інвестори починають вкладати гроші у більш матеріальні носії.

Підвищення відсоткові ставки веде до стримування внутрішнього витрати, а підвищення цін долара сприяє зменшенню експортних постачання і сприяє імпорту.

3. У у відповідь статтю на газеті, присвячену проблемам торгових обмежень, одне із американських економістів писав: «Один із вигод скасування США зовнішньоторговельних обмежень імпорту полягатиме у збільшенні доходів американської промисловості від цього. Експортери легше продаватиме свої товари зарубіжних країн, навіть якщо інших країнах не підуть прикладу США». Використовуючи теорію визначення валютного курсу, поясніть, як скасування обмежень імпорту може дати вигоди експортерам?

Збільшиться попит на товари, але це позитивно позначиться виробництві й економіці країн експортерів.

4. На початку року обмінний курс становив 120иен/доллар, тож під кінець 118 єн. У цьому темп інфляції США становив 10%, а Японії 5%.Недооценен чи переоцінено долар з погляду паритету купівельної спроможності валют? Відповідь обгрунтуйте.

Долар з погляду паритету купівельної спроможності валют переоцінено, оскільки рівень інфляції США значно більше, аніж Японії. Зменшиться попит у більшості населення на товари, але це негативно позначиться виробництві, що у своє чергу призведе до їх зниження курсу долара.

попит валюта девальвація курс


5. Номінальна ставка у Канаді 12%, а США 8% річних. Припустимо, що умови рівноваги на світових валютних та фінансових ринках дотримуються:

1. Оцініть співвідношення рівнів інфляції в названих країнах.

2. Що ви можете сказати про очікувану зміні обмінного курсу між канадським і американським доларом?

3. Вам пропонують варіант швидкого збагачення: взяти кредит в американському банку, і розмістити ці гроші у Канаді. Що негаразд?

1. Рівень інфляції у Канаді більше, аніж США. Номінальна ставка відсотка призначається з урахуванням інфляції грошей - вона становить реальної ставці відсотку плюс очікуваний рівень інфляції.

>2.Обменний курс між канадським і американським доларом збільшиться, оскільки номінальна ставка у Канаді більше, аніж США.

3. Купівельна здатність грошей знижується у Канаді швидше, ніж у США, гроші втрачають частину свого реальну вартість.

6. Дайте визначення режимів плаваючого і фіксованого курсу валют. Наведіть арґументів на користь кожного їх. Зазначте, які негативні моменти можуть за використанні названих режимів.

1) Система гнучких чи плаваючих валютних курсів, коли він курси обміну національних валют друг на друга визначаються попитом й пропозицією.

Хоча система гнучких валютних курсів має тенденцію автоматично усувати незбалансованість платежів, вони можуть викликати деякі цілком серйозні проблеми:

- невизначеність та скорочення торгівлі;

- ризик та невизначеність, пов'язані з допомогою гнучких валютних курсів;

- можуть зробити порушення у торгові потоки.

Умови торгівлі. Умови торгівлі країни будуть погіршуватися під час падіння інтернаціональної вартості її валюти.

Нестабільність. Вільне коливання валютних курсів може також дестабілізуючий впливом геть внутрішню економіку.

2). Система жорстко фіксованих валютних курсів, коли він змін валютних курсів внаслідок коливання попиту й пропозиції перешкоджають державне втручання у функціонування ринків іноземних валют й інші механізми.

Режим фіксованого курсу має такі переваги:

- кількісна визначеність (сприяє торгівлі та стимулюванню потоку капіталу);

- посилює підвищену довіру до валютної фінансову політику, викликане необхідністю наближення відсоткові ставки до ставками економіки валюти зачеплення, і навіть необхідністю контролю над зростанням кредитування й урядових витрат запобігання підриву обмінного курсу інфляцією;

- стримуванні інфляції, високе довіру до валютно-фінансової політиці пом'якшує інфляційні очікування ринку праці та фінансів.

Проте цей режим не позбавлений і повним вад. Країна неспроможна протистояти певним економічним шокам внаслідок втрати експортних та недостатності валютних резервів на підтримку фіксованої курсу. Зазвичай, ці негативні явища супроводжуються різкого зниження внутрішніх цін, які визначають спад виробництва та зростання армії безробітних. При встановленні режиму фіксованого курсу виникають проблеми щодо уточнення кількості валют, але не тоді "зачеплення за валюту".


7. Перелічіть це основна прикмета системи «золотого стандарту» у міжнародних валютних відносинах. Докладно поясніть, як у в цій системі підтримувалося відповідність валютних курсів золотому паритету. Опишіть механізм «золотих точок».

Самій першої формою світової валютної системою була система золотого стандарту, що тривала з 1870 по1914гг. Система золотого стандарту була властива для епохимонометаллизма. Відповідно до Паризьким Угодою1867г. Основними ознаками золотого стандарту було визначено такі: 1. Встановлення певного золотого змісту грошової одиниці держави й вільний обмін грошових знаків на золото по загальної вартості. 2. Підтримка державою жорсткого паритету між розміннимибумажно-кредитними грішми і запасами золота. 3. Відсутність перешкод в імпорті й експорт золота. Відповідно до першим ознакою кожна валюта мала своє золотий вміст чи масу в грамах золото, у своїй офіційний обмінний курс, чи валютний паритет валют різних держав жорстко визначався співвідношенням золотих мас відповідних валют. Вплив об'єктивних процесів торгового обміну між країнами викликало коливання валютних курсів щодо одне одного, створюючи роздвоєння валютного ринку на офіційний і відповідний ринковий.

Існували звані Золоті точки – значення ринкових валютних курсів, під час досягнення яких відбувалося рух золота між двома торговцями країнами.Различали експортний і імпортну золоті точки. При пасивному торговому балансі країни курс грошової одиниці знижувався, породжуючи розрив і золотим офіційним курсами. Якщо розрив сягав значення експортної золотий точки, то імпортеру ставало вигідніше розраховуватися золотом, а чи не валютою, що призводило відтоку (експорту) золота із країни. Зворотний картина з припливом золота у країну спостерігалася за чиєї активної стані платіжного балансу і за підвищенні курсу. Якщо ринковий валютний курс підвищувався до імпортної золотий точки, то експортери одержували від своїх імпортерів плату за що їх товари над грошах, а золоті, яке обходилося імпортерам дешевше, ніж валюта країни експортера. У разі наплив (імпорт) золота у країну. У кожній оказії перелив золота у той або ту бік «гасив» коливання, викликані зміною попиту й пропозиції на валюту. Принципово значної ролі відігравало друге умова золотого стандарту, відповідно до яким держава – учасник системи золотого стандарту були зобов'язані підтримувати жорстке угоду між грошової масою у внутрішньому спілкуванні й запасами золота. Держави встановлювали ліміти банкнотної емісії, як забезпеченої золотом, цінними паперами, не забезпеченої ними. Отже, грошова емісія обмежувалася запасами золото.

8. Назвіть і дайте характеристику основних видів угод на валютному ринку.

Основними сегментами міжбанківського валютного ринку є касовий ринок (ринок «>спот») і терміновий ринок.

>Кассовая угода (угоду з негайної поставкою) складає умовахспот (spot). Курсспот відбиває, наскільки високо оцінюється національної валюти поза цієї країни під час проведення операції.Кассовие угоди за умовспот використовуються як для негайного отримання валюти, але й страхування валютного ризику, проведення спекулятивних операцій.

Сутність валютної операціїспот залежить від купівлі – продажу валюти за умов її поставки банками – контрагентами другого робочого дня від часу укладання угоди за курсом, зафіксованим в останній момент її ув'язнення. Термін поставки валюти називається «датавалютирования» (>valuedate), тобто. це те дата, коли відповідні кошти фактично має отримати у розпорядження сторін із угоді. Це дозволяє своєчасно документально оформити дані операції, і фактично здійснити розрахунки. Насправді дуже важко гарантувати одночасне отримання валюти партнерами, особливо це ж стосується розрахунків між країнами, які у віддалених вартових поясах. Для обмеження потенційного кредитного ризику банк повинен прагнути здійснити свої операції переважно з першокласними банками – партнерами.

Бистрому розвитку термінових ринків сприяє існуюче мінливість і швидка мінливість цін товарів хороших і фінансових інструментів. При характеристиці термінових ринків можна назвати:

· ринок форвардних контрактів;

· ринок форвардних ф'ючерсів;

· ринок опціонів.

>Форвардние угоди (>forwardtransactions) є однією з перших форм термінового контракту, що виникли як на значну мінливість цін. Історичним прообразом форвардної торгівлі служили операції з купівлі бавовни в 18-19 ст. наЛиверпульской бавовняної біржі, у яких обмовлялися майбутня ціна, кількість товару й час поставки.

Сьогодні операції форвард полягають у першу черга у міжбанківської торгівлі іноземною валютою.Форвардний контракт – цю угоду між двома сторонами про майбутнє поставці предмета контракту, яке укладено поза біржі.Форвардний контракт – це тверда угода, тобто. угода, обов'язкова виспівати. Предметом угоди можуть виступати як валюта, а й інші активи, наприклад, товари, акції, облігації тощо.Форвардний контракт полягає, зазвичай, з метою здійснення реальної продажу або придбання відповідного активу, зокрема з метою страхування постачальника чи покупця від можливого несприятливого зміни. Форвардний угоду з продажу (купівлі) валюти входять такі умови:

· курс угоди фіксується в останній момент її ув'язнення;

· передача валюти здійснюється через певного періоду, найпоширенішими термінами для що така угод є 1, 2, 3, 6 місяців інколи ж 1 рік;

· в останній момент укладання угоди ніякі задатки й інші суми звичайно переводяться.

Особливість форвардного ринку у тому, що немає стандартизації форвардних контрактів. Часто є самостійним предметом торгівлі, вони використовують форвардні операції для страхування через зміну валютного курсу.

Валютний ф'ючерс – це юридично обгрунтоване угоду між двома сторонами щодо постачання певної кількості валюти до визначеного терміна у майбутньому.

Особливостями валютного ф'ючерсу є:

· торгівля стандартними партіями;

· виконання контракту певні дати;

· необхідність внесення страхових внесків.

Валютний ф'ючерс, як і і форвард, використовують як вилучення спекулятивної прибутку, так хеджування валютних ризиків.

Валютний опціон – це контракт, дає право власникові купити чи продати певну кількість валюти по узгодженої ціні (>страйк) протягом обумовленого періоду (американський опціон) чи обумовлений день (європейський опціон).

Найчастіше полягають опціони двох основних типів:

· опціон для придбання (>колл);

· опціон продаж (пут).

Покупець опціонуколл проти неї, але з обов'язок, купити валюту протягом певного періоду часу по фіксованій ціні. Продавець опціонуколл зобов'язаний продати дане кількість валюти по фіксованій ціні у разі, якщо опціон буде виконано, тобто. якщо покупець не відступиться від свого права.

Покупець опціону пут проти неї, але з обов'язок, продажу валюти протягом певного терміну по фіксованій ціні. Продавець опціону пут зобов'язаний купити дане кількість валюти по базисної ціні у разі виконання опціону. Поруч із двома основними видами опціонів існує подвійний опціон – опціон пут -колл, чи опціон «стелаж». Згідно з умовами цього опціону в його покупця є право або купити, або продати валюту (але з купити та продати одночасно) по фіксованій ціні.

Щоб сторона опціонного контракту, що бере він зобов'язання, його виконала, сторона, що має правом, виплачує грошову премію. Премія – це красна ціна опціонного контракту. Збитки покупця його ризик обмежені розмірами премії, а ризик продавця знижується на величину отриманої премії.

На відміну від іншого виду термінової угоди – форварда, опціонний контракт перестав бути обов'язковим виспівати, його власник може вибирати одне із трьох варіантів дій: виконати опціонний контракт, залишити невиконаними або продати його іншій юридичній особі до закінчення терміну опціону. Цінність опціону полягає у готовності покупця нього. Премія (ціна опціону) – це сума, яку інвестори згодні платити під час продажу і за купівлі опціону. Валютнийсвоп (>SWAP) – це різновид угоди типу форвард. Суть їх у тому, що відбувається придбання й продаж іноземної валюти на однакову суму з різними датами поставки. Інакше кажучи, поєднує у собі купівлю (продаж) за умов «>спот» з одночасної продажем (купівлею) тієї ж валюти у майбутньому.Свопи становлять значну частину всіх операцій із іноземною валютою.

Валютний арбітраж – це угоди, метою якого є тільки отримання спекулятивної прибутку при грі різниці курсів. Основний принцип – купити дешевше, продати дорожче.

Розрізняють такі типи арбітражних угод:

· географічний арбітраж – одержання прибутку різниці курсів за одну і те час в різних ринках у різних країнах;

· тимчасової арбітраж – одержання прибутку різниці курсів однією ринку час.

Також виділяють:

· простий арбітраж – гра різниці курсів двох валют;

· складний арбітраж – залучення до гри різниці курсів більше двох валют.

9. Є наступна інформація про обмінних курсах валют до долара США:

Валюта Курс «>спот» Премія (дисконт)

Канадський долар

Швейцарський франк

Японська єна

1,5568 – 1,5578

1,4880 – 1,4890

118,270-118,280

67 - 77

281 – 275

80 - 70

Визначити котирування форвардних курсів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація