Реферати українською » Международные отношения » Торгівля інжиніринговими послугами


Реферат Торгівля інжиніринговими послугами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Торгівляинжиниринговими послугами


Зміст

інжиніринг послуга енергетичний комерційний

Запровадження

1. Історія розвитку інжинірингу

2. Поняття інжинірингу та її основні послуги

3.Инжиниринг - самостійна область міжнародної комерційної діяльності

4. Аналіз сучасного стану ринку інжинірингових послуг у енергетичної галузі Росії

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Активне використання досягнень науково-технічного прогресу, і навіть розвиток виробництва і поглиблення міжнародного поділу праці визначають необхідність придбання конкурентних переваг країн. Створення наукомістких товарів вимагає наявності відповідних потужностей та розробок, розвиненою інфраструктури, підвищення ефективності підприємств, присутності сучасних технологій і новітніх коштів виробництва, ноу-хау. Присутність у економіці розвиненою галузі інжинірингових послуг дозволяє компаніям національної економіки функціонувати у умовах. Високотехнологічні інжинірингові послуги є важливим конкурентним перевагою держави.

Основною метою даного реферату є виявлення тенденцій розвитку сучасної міжнародної торгівліинжиниринговими послугами ітеоретико-методологическое і практичне обгрунтування колій та механізмів використання конкурентних переваг російських інжинірингових компаній підвищення ролі Росії в за умов посилення глобалізації світової економіки.

>Инжиниринг – це послуги з використанню технологічних та інших науково-технічних розробок. У цьому полягає його на відміну від ліцензійної торгівлі, де об'єктом купівлі-продажу є саме технологія.

Стрімке зростання міжнародних операцій із торгівлі інженерно-технічними послугами виділив в самостійний вид міжнародних комерційних операцій, що призвело до освіти й розвитку міжнародного ринку інжинірингових послуг.


1. Історія розвитку інжинірингу

Спочатку інжиніринг виник у Британії у цивільному будівництві та обмежувався консультаційну діяльність у сфері споруди доріг, мостів, портів, аеродромів, систем водо- і енергопостачання, робіт з меліорації та інших. Пізнішеинженерно-консультационние послуги стали надаватися й у області промисловості.Инжиниринг США почав розвиватися і з надання консультаційних послуг і обслуговував виключно внутрішній ринок. Підштовхнула до поширення американського інжинірингу поза США послужила Другої світової війни, під час якої здійснювались у широких масштабах будівництво аеродромів, доріг, портів, військових об'єктів інших країнах. Ці праці виконувалися як приватними американськими інженерними фірмами по урядовим замовлень, і спеціальними відділами американської армії, укомплектованими фахівцями з інжинірингу. [1]

У перші повоєнні роки інжиніринг розвивався та інших промислово розвинених країн. Цьому значною мірою сприяла діяльність різних відділу міжнародних організацій, зокрема Світового банку реконструкції й розвитку (МБРР), спрямовану надання технічного сприяння країнам.

Велику роль розвитку інжинірингу зіграло надання промислово розвинені країни технічного сприяння країнам з урахуванням різних урядових програм. Така допомогу тісно ув'язувалася з наданням технічних послуг спеціалізованими інженерними фірмами. [4]

Розвиток інжинірингу безпосередньо пов'язаний і з зовнішньоекономічної експансією найбільших, насамперед американських, компаній у країнах. Здійснення прямих приватних інвестицій у цих країнах з допомогою власних дочірні підприємства чи участі у капіталі національних компаній стимулювало надання їм різних консультацій із будівництва нових потужностей, вдосконаленню виробничих процесів та інших.

З другого половини 1950-х років почався новий етап у розвитку інжинірингу і виділення їх у самостійну область міжнародної комерційної діяльності. Коли попередньому етапі інжиніринг обмежувався переважно наданням технічних консультацій, проте будівельні роботи виконували будівельніфирми-подрядчики, то тут для наступного етапу характерно випереджувальний розвитокинженерно-строительних послуг, які безпосередньо пов'язані з будівництвом промислових об'єктів переважно з постачанням «під ключ».

На етапі сталося значне збільшення обсягу й сумарною вартості технічних послуг, є предметом міжнародної торгівлі, і навіть розширення цієї бурхливої діяльності частки участі західноєвропейські японських фірм за збереження панівного становища за американськими фірмами.

>Рис. 1. Еволюція компаній, які надають інженерні послуги

Джерело -forexaw.com

Розвиток інжинірингу і виділення їх у самостійний вид міжнародних комерційних операцій стало відбитком науково-технічного прогресу,затронувшего всі галузі в промисловості й передусім машинобудування. Результат — суттєві зрушення у структурі міжнародної торгівлі у бік зростання торгівлі складними видами устаткування, які вимагають спеціальних знань на вирішення технологічних і організаційних проблем, починаючи з проектування підприємства до введення їх у експлуатацію. [9]

Іншою важливою чинником, які надали впливом геть зростання інжинірингу у сучасних умовах, є високого попиту на технічні послуги із боку країн, котрі вступили на шлях самостійного економічного розвитку та які мають необхідного досвіду і кадрів спеціалістів такого будівництва. Вони змушені залучати іноземні фірми для розвідування й розробки природних ресурсів, розвитку паливно-енергетичній бази, створення низки галузей важкої в промисловості й ін.

Важливу роль продовжує відігравати й такий чинник, як прагнення зовнішньоекономічної експансії найбільших ТНК, використовують надання технічних послуг, як один із засобів проникнення економіку інших країнах. Практика показує, виконання експортного контракту на інжиніринг, зазвичай, тягне у себе наступну поставку машин і устаткування, ціна що у 10 — 20 разів перевищує відповідний показник технічних послуг, що зумовили їх поставку . Наприклад, чверть вивезення машин і устаткування із Франції є наслідком попереднього йому інжинірингу, виконаного відповідними французькимифирмами.[3]

І, насамкінець, виділенню інжинірингу на самостійну область міжнародної комерційної діяльності сприяло поява великої великих інженерних фірм із величезними оборотами і реставрацію широкої сферою діяльності, створення численних національних асоціацій інженерних фірм та Міжнародних асоціацій, сприяють розвитку своєї діяльності

2. Поняття інжинірингу та її основні послуги

>Инжиниринг – це послуги з використанню технологічних та інших науково-технічних розробок. У цьому полягає його на відміну від ліцензійної торгівлі, де об'єктом купівлі-продажу є саме технологія. [3]

>Инжиниринговие послуги можна підрозділити втричі виду:

1. Послуги з підготовці виробництва, до яких належать такі підвиди:

· передпроектні послуги (вивчення ринку, польові дослідження, топографічна зйомка, підготовка техніко-економічних обгрунтувань та інших.);

· проектні послуги (складання генеральних планів і схем, технічних специфікацій тощо. п.);

·послепроектние послуги (підготовка контрактної документації, ведення проекту, управління будівництвом,приемо-сдаточние праці та т. п.).

2. Послуги з організації процесу виробництва та управлінню підприємством.

3. Послуги з забезпечення реалізації продукції.

Існують три основних методи будівництва, відмінність яких залежить від змісті контрактів для подання інжинірингових послуг.

За першого методі більшість робіт здійснюється персоналом замовника чи місцевими фірмами. І тут зарубіжна фірма (інжинірінгова) виступає зазвичай лише як консультанта і відповідає по здійсненню проекту.

Другий метод передбачає виконання іноземної інжиніринговою фірмою більшу частину чи всіх інжинірингових послуг і, її відповідальність у виконанні проекту.

Третій метод застосовується для будівництва об'єктів «під ключ», коли інжинірингові послуги надаються генеральним підрядчиком як складової частини відновлення всього комплексу послуг.

Міжнародний контракт для подання інжинірингових послуг включає наступний ряд обов'язкових пунктів: зобов'язання інжиніринговою фірми і замовника із фотографією переліку які підлягають виконання робіт; строки й графіки виконання; чисельність і склад персоналу інжиніринговою фірми, що у працях з контракту; відповідальність сторін порушення ними договірних зобов'язань та т. буд. Укладання контракту для подання інжинірингових послуг найчастіше відбувається внаслідок проведення торгів. При оплаті інжинірингових послуг використовуються три методу. [3]

Метод погодинної оплати з урахуванням ставок зарплатиинженеров-консультантов застосовується на оплату таких видів послуг, як консультування, навчання фахівців та інших праць подібного характеру, обсяг яких часто неможливо визначити. Розцінки встановлюються з урахуванням ринкових погодиннихпли денних ставок зарплати персоналу інжиніринговою фірми. Сукупні видатки оплату праці множаться на встановлений контракті коефіцієнт, щоб забезпечити покриття фірмою накладних витрат, відсотка на вкладений капітал, отримання прибутків і відшкодування деяких інших витрат. До отриманої величині додається фактична сума прямих матеріальних й інших витрат.

Метод оплати фактичні витрати плюс фіксований винагороду застосовується під час проведення інжинірингових робіт з невизначеним заздалегідь обсягом і структурою.

Метод оплати у відсотках вартості будівництва застосовується при наданні відновлення всього комплексу інжинірингових послуг. Цей метод найчастіше використовується міжнародному ринку. [3]

3.Инжиниринг - самостійна область міжнародної комерційної діяльності

У найрозвиненіших країнах налічується багато тисяч фірм і закупівельних організацій, які виконують роботи типу інжиніринг. У, наприклад, зареєстровано понад 25 тис. таких фірм різного профілю і обсягу діяльності. Деякі їх мають дуже вузьку спеціалізацію, обмежуючись консультаціями по приватним питанням (вибір земельних ділянок, складання балансів, архітектурне оформлення тощо.). Нерідко така фірма представлена одним експертом у будь-якій певній галузі, і весь його зводиться тільки в консультуванню. У той самий час для США характерніфирми-гиганти, виконують роботи типу будівельного інжинірингу і брали він всі функції зі створення відповідних об'єктів.

У доповіді міжнародної практиці визначилися дві категорії фірм, які виконують роботи типу інжиніринг: спеціалізовані фірми (надання інженерно-технічних послуг — основна сфера своєї діяльності) і промислові фірми (поєднують надання інженерних послуг з виробничою діяльністю). [7]

Спеціалізовані інжинірингові фірми залежно від виду надання послуг діляться, своєю чергою, на дві групи:инженерно-консультационние і інженерно-будівельні.

->Инженерно-консультационние фірми надають технічні послуг у формі консультацій. Вони не займаються ні виробництвом, ні будівництвом. Сфера своєї діяльності широка. І це громадянське будівництво (порти, аеродроми, транспортні магістралі, шахти, міське будівництво), і промислових об'єктів, використовують специфічні технологічні процеси.

-Инженерно-строительние фірми надають зазвичай повний комплекс інженерно-технічних послуг, включаючи проектування об'єкта, поставки устаткування, монтаж, налагодження й пуск обладнання експлуатацію. Ці фірми частенько беруть він функції генеральному підрядчику об'єкта, приваблюючи у ролісубпоставщиков машинобудівні й будівельні компанії.

Крім проектування громадянських і військових об'єктів інженерно-будівельні фірми спеціалізуються у сфері розробки промислових об'єктів, і заснованих на виключно використанні специфічних технологічних процесів.

Серединженерно-консультационних фірм розвинутих країн можна назвати певну спеціалізацію як увилам наданих інжинірингових послуг, і по галузевої спрямованості. Так, американські, англійські, японські, італійські фірми надають переважно інженерно-будівельні послуг у повному комплексі, тоді як у французьких фірм переважаютьинженерно-консультационние послуги.

У промислово розвинених країн — США, Великобританії, Голландії, Країни вранішнього сонця та інших. — є великі інженерні фірми, які мають філії по закордонах і здійснюють великий обсяг інжинірингових робіт. Такі фірми своєї діяльності зазвичай орієнтуються значною мірою експорту. Наприклад, узападногерманских інжинірингових фірм частка експортних замовлень становить приблизно 60%, в американських і французьких — близько тридцяти%.

Спеціалізовані інжинірингові фірми залежно від характеру здійснюваних ними господарських зв'язків діляться на незалежні та дві родинні промисловим компаніям. Незалежні спеціалізовані фірми немає родинних взаємин з промисловими компаніями й у господарських цілях самостійні. Проте за практиці більшість їх тісно пов'язані з одного чи декількома великими промисловими компаніями, їх філіями чи агентами і у інтересах.

Спеціалізовані родинні інжинірингові фірми — це філії чи дочірніми компаніями великих генеральних підрядників, котрі займаються інжиніринговою діяльністю як основний.

Промислові фірми відносяться до другої категорії фірм, які виконують роботи типу інжинірингу. Їх зазвичай поділяють накомпании-проектировщики та самої компанії — виробники устаткування певних галузей промисловості.

-Компании-проектировщики, прагнучи зберегти секрети виробництва, виконують технологічне проектування з розширення або створення нового виробництва з урахуванням власних патентів і ноу-хау, а підрядчики йдуть на виконання іншихинженерно-консультационних робіт, здійснюючи контролю над цими роботами.

- Для компаній — виробників устаткування виконання робіт типу інжиніринг є способом збільшення продажів основний продукції. Зазвичай, йдеться про проектуванні великих установок, виготовлення обладнання котрим виконується тієї ж фірмою.

Для операцій із надання інженерно-технічних послуг промислові ТНК створюють в собі спеціальні конструкторські відділи чи проектні бюро. Іноді машинобудівні компанії, які можуть опинитися проектувати лише вузькоспеціалізовані підприємства чи одне із видів технологічних процесів, для проектування комплектних підприємств створюють спільні інженерні фірми.

Нерідко, коли йдеться про будівництво великих об'єктів, фірми, які надають послуги типу інжиніринг, утворюють тимчасові чи довгострокові консорціуми, куди входять як національні, і іноземні компанії.Финансируют такі консорціуми, зазвичай, банки, встановлюючи зв'язку з генеральним підрядчиком, що відповідає за діяльність всього консорціуму. [8]

4. Аналіз сучасного стану ринку інжинірингових послуг у енергетичної галузі Росії

Російськийинжиниринговий бізнес у області надання із проектування до будівництва об'єктів великий енергетики за останні 15 років переживає період піка активності. Ніколи передпроектно-изискательскими інституціями та будівельно-монтажними трестами не ставилося таких завдань з розвалу Радянського Союзу. У п'ять років планується запровадити більш 40,9 млн. кВт генеруючих потужностей у теплової тагидроенергетике. Федеральна цільова програма «Розвиток атомногоенергопромишленного комплексу Росії на 2007 —2010гг і перспективу до2015г» передбачає введення 9,8 ГВт атомних потужностей, притому, що сьогодні 10 атомних станцій мають сумарну встановлену потужність 23,2 ГВт. [7]

>Инжиниринг як сектор ринкової економіки виник півтора століття у Великобританії, коли вперше стали продаватися послуги інженерів (спочатку одноособових, та був і груп інженерів, об'єднаних в інженерні фірми), затребуваних промисловцями на будівництво нових заводів і шляхом модернізації діючих. У зв'язку з цим інжиніринг цей бачили як надання послуг за створенню й експлуатації об'єктів в промисловості й інфраструктури (див. рис. 1.).

Важливим етапом розвитку інжинірингу стали1940-1950-е рр. Після закінчення Другої світової війни започатковувались великих проектів поновлення і модер-нізації промисловості у Європі, а пізніше почалася масштабна індустріалізація у країнах третього світу. У зв'язку з цим виникла нова на той час потреба у комплексних інженерних послугах і проектах «під ключ». Зокрема, вимагалося як побудувати промисловий об'єкт, а й замовнику у його наступної експлуатації і навчанні кадрів. У зв'язку з цим послуг у області інжинірингу почали дедалі різноманітнішими, виникли національні та впливові міжнародні ринки інжинірингових послуг.

>Рис. 2. Еволюція компаній, які надають інженерні послуги

Джерело -combienergy/stat955.html

У 1970-1980 рр. знадобилося уточнити поняття інжинірингу, систематизувати його види, і навіть уніфікувати інжинірингові послуги як на національному, а й у міжнародному. Саме тоді Європейська економічна комісія ООН розробила Посібник із складання за міжнародні договори інжинірингу, Посібник із складання за міжнародні договори консорціуму, і ін.

За визначенням Європейської економічної комісії ООН, інжиніринг — то окрема діяльність, що з плеканням якого і експлуатацією підприємств

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація