Реферати українською » Международные отношения » Перспективи для розвитку національної економіки РФ від вступу до СОТ


Реферат Перспективи для розвитку національної економіки РФ від вступу до СОТ

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

>Пермский державний політехнічний університет

Кафедра економічної теорії

Курсова робота на задану тему:

«Перспективи розвитку національної економіки РФ вступу у СОТ»

Виконала: студентка

заочного відділення

групиИЭ-09С

>Вшивкова (Юдіна) А.А

Перевірила: кандидат

економічних наук

>Буторина О.В.

Перм,2010г.


Зміст

Запровадження

Глава 1.

1. Історична сутність Всесвітньої Торговельної Організації

1.1Параграф 1. Історія СОТ. Чинники, етапи й розвитку та функціонування Всесвітньої Торговельної Організації

1.2Параграф 2. Поширення і вплив Всесвітньої Торговельної Організації на міжнародні організаційні структури

Глава 2.

2. Аналітичний огляд поширення Всесвітньої Торговельної Організації у Росії

2.1Параграф 1. Розвиток Всесвітньої Торговельної Організації Російській Федерації

2.2Параграф 2. Вплив Всесвітньої Торговельної Організації наПермский край

Глава 3.

3. Позитивні й негативні боку для вступу Російської Федерації у Світову Торговельну Організацію

3.1Параграф 1. Аналіз вступу Росії у Світову Торговельну Організацію

3.2Параграф 2. Аналіз позитивних і негативних аспектів вступу Росії у Світову Торговельну Організацію на регіональному рівнях


Запровадження

Зміни, які у світ у останні десятиліття, характеризуються високим динамізмом. Змінюються місце й ролі країн у світовій економіці, посилюються інтеграційні питання, зростає взаємозалежність держав, регіонів; звідси загострюється конкуренція за світових ринках, за форми організації світового порядку й шляху розвитку. Змінюється і склад гравців. Наднаціональні організації - ООН,МФД, СОТ стають значним чинником розвитку. Зростає також скільки різних регіональних спілок, теж виступають самостійних суб'єктів міжнародних відносин. Всі ці зміни необхідно враховувати у тому, щоб інакше відстоювати національні країни, використовуючи і його зовнішні, внутрішні чинники розвитку. У умовах місце й ролі країни у міжнародний поділ праці, її економічний і політична вага стають важливими складовими її подальшого розвитку та успішного взаємодії іншими країнами.

За останній період керівництво країни прийняло орієнтацію на активне включення Росії у різні міжнародних організацій. Вступ у Світову Торговельну Організацію, що об'єднує 150 країн світу і регулює більш 97% загальносвітового товарообігу, Президент Росії проголосив як пріоритетне завдання економічного розвитку.

Мета цієї роботи: огляд, аналіз, висновки з майбутнього вступу Росії до ВОТ. Питання «вступати або вступати Росії до ВОТ» - не варте.

Завдання даної роботи:

- розглянути наслідки приєднання

- виявити потенційні економічні ризики

- здійснити аналіз «плюсів» і «мінусів» приєднання до СОТ.

Курсова робота складається з трьох глав, запровадження, ув'язнення й списку використаної літератури.

Перша глава називається історична сутність Всесвітньої Торговельної Організації. У цьому главі представлено два параграфа. Перший параграф називається чинники, етапи й розвитку та функціонування Всесвітньої Торговельної Організації, другий параграф називається поширення та вплив Всесвітньої Торговельної Організації на міжнародні організаційні структури. У першому параграфі розповідається, що таке Всесвітня Торговельна Організація, коли, розглядаються етапи й розвитку та функціонування Всесвітньої Торговельної Організації. У другому параграфі розповідають про системних переговорах: що найтяжчим них. Також торкаються теми, що необхідне застосування селективних заходів захисту, навіщо покликані компенсаційні заходи, розповідають про мети переговорів із доступу ринку товарів.

Другий розділ називається аналітичний огляд поширення Всесвітньої Торговельної Організації. У другій главі є два параграфа. Перший називається Розвиток Всесвітньої Торговельної Організації Російській Федерації. У ньому розповідається, що комп'ютер може поліпшити Росія ставши членом СОТ, результати переговорів (зобов'язання в товарам, зобов'язання в сільського господарства, зобов'язання в послуг, енергоресурси, фінанси) Росії із США, ЄС і Молдовою. Також розповідається про основні проблеми,встречаемих переговорів. Другий параграф називається вплив Всесвітньої Торговельної Організації наПермский край. У цьому вся параграфі розповідають про вигоди, якіПермский край може мати простий, вступивши Росія СОТ. Також торкаються теми сільського господарства, тема імпорту й експорту.

Третя глава називається позитивні й негативні боку для вступу Російської Федерації у Світову Торговельну Організацію. Вона також має дві параграфа. Перший параграф називається аналіз вступу Росії у Світову Торговельну Організацію, другий параграф називається аналіз позитивних і негативних аспектів вступу Росії у Світову Торговельну Організацію на регіональному рівнях. У першому параграфі розглянуті обмеження, що після приєднання Росії до СОТ, розповідають про негативних аспектів вступу Росії до ВОТ, наведено «плюси» і «мінуси» цього вступу. У другому параграфі проводиться аналіз всіх позитивних і негативних аспектів вступу Росії до ВОТ лише на рівні Пермського краю.

Наприкінці зроблено дванадцять висновків для роботи.

У творчому списку літератури представлена використовувана література.

Для написання даної роботи мною було здійснено бібліографічний огляд наступних видань: «Всеросійський економічний журнал», «Питання економіки» - допомогли дати раду структурою, функціями СОТ, механізмом дії організації; «Російський економічний журнал» - досить інформував про щаблях вступу Росії до ВОТ; у журналі «Міжнародна життя», «Світова економіка і впливові міжнародні відносини» знайшла відбивають переваги та недоліки цього явища. Вивчивши обрану літературу, найбільше зацікавив матеріал, де можна знайти відбиток сьогодні. І саме таку інформацію публікується незначно. Також сайт «>АльянсМедиа» розповів про ситуацію нині, а системаКонсультантПлюс допомогла перевірити достовірність обраної мною інформації.


1. Глава №1. Історична сутність Всесвітньої Торговельної Організації

 

1.1Параграф №1. Історія СОТ. Чинники, етапи, тенденції розвитку та функціонування Всесвітньої Торговельної Організації

Світову організацію торгівлі (СОТ), що є продовжувачем котрий діяв з1947г. Генеральної угоди за тарифами й торгівлю (ГАТТ), початку своєї діяльності з початку 1995 р. Система розвивалася у процесі проведення рамках ГАТТ серій торгових переговорів (раундів). На перших раундах переважно обговорювали питання скорочення тарифів, але згодом переговори охопили інші області, такі як антидемпінг і нетарифні заходи. Останній раунд –1986-1994гг., т.зв. “>Уругвайский раунд”, - привів до створення СОТ, яка значно розширила сферу дії ГАТТ, поширивши в торгівлю послугами й торгові аспекти прав інтелектуальної власності. Отже, механізм ГАТТ був удосконалений і адаптований до сучасного етапу розвитку торгівлі. СОТ покликана регулюватиторгово-политические відносини учасників Організації з урахуванням пакета Угод Уругвайського раунду. Ці документи є правовим базисом сучасної міжнародної торгівлі.

Угоду про заснування СОТ передбачає створення постійно чинного форуму країн-членів для врегулювання проблем, що впливають з їхньої багатосторонні торговельні стосунки, і місцевого контролю щодо реалізації угод й домовленостей Уругвайського раунду. СОТ функціонує багато в чому як і, як і ГАТТ, та заодно здійснює за ширшим спектром торгових угод (включаючи торгівлю послугами і питання торгових аспектів прав інтелектуальної власності) і має значно великі повноваження на зв'язки України із удосконаленням процедур прийняття прийняття рішень та їх виконання членами організації. Невід'ємною частиною СОТ є унікальний механізм дозволу торговельних суперечок.

З1947г. обговорення глобальних проблем лібералізації і перспективи розвитку світової торгівлі відбувається на рамках багатосторонніх торгових переговорів (>МТП) під егідою ГАТТ. На цей час проведено 8 раундівМТП, включаючиУругвайский, і радіомовлення продовжується дев'ятий. Головна мета СОТ полягає у подальшої лібералізація світової торгівлі, і забезпеченні справедливих умов конкуренції.

>Местопребивание СОТ – Женева (Швейцарія). Сьогодні до організації входять 149 держав; ще понад двадцять країн, у Росії, мають статус спостерігача і паралельно ведуть переговори по приєднанню.

СОТ - організація, діяльність якої спрямовано регулювання зовнішньоторговельних аспектів світового господарства. СОТ забезпечує організаційно-правову основу системи міжнародної торгівлі, і контролю над її реалізацією. Це найбільший міжнародний форум, у якому світовим співтовариством виробляються нові правил гри, перебувають розв'язання складних проблем. Фактично, СОТ регулює як зовнішньоторговельні зв'язок між країнами, а й надає серйозний вплив з їхньої господарське життя та внутрішні механізми розвитку. Сфера діяльності СОТ постійно розширюється, росте, і число її. Нині СОТ регулює приблизно 97% світової торгівлі.

Світову організацію торгівлі було засновано 1994 р. як наступниця Генеральної угоди за тарифами й торгівлю (ГАТТ). Розробка останнього почалася наприкінці Другої світової війни" та завершилася у1947г. підписанням 23 країнами багатостороннього міжурядової угоди режимі торгівлі, і торгової політики, що визначало правила міжнародної торгівлі, і процедури дозволу торгових конфліктів. Протягом часу існування ГАТТ провели вісім раундів міжнародних торгових переговорів. Останній, так званий «>Уругвайский раунд» (1986-1994 рр.), завершився розробкою пакета документів, стали правової базою сучасної міжнародної торгівлі. На його основі ГАТТ було перетворено у Світову організацію, яка стала функціонувати з 1995 р.Странами-учредителями почали дедалі учасники ГАТТ (128 держав). Разом з постійними членами у СОТ присутні звані спостерігачі.Статусом спостерігача мають як окремі країни (Росія), і більш 60 відділу міжнародних організацій, зокрема ООН,ЮНКТАД, МВФ, МБРР, регіональні угруповання, товарні асоціації. СОТ, на відміну ГАТТ, має статусу юридичної особи. Істотно розширилася сфера її діяльність: нові угоди стосуються торгівлі послугами і видача торговельних аспектів інтелектуальної власності. СОТ має як налагоджений механізм прийняття прийняття рішень та контролю над виконанням. Було внесено зміни й у стосунки з розвиваються. При вступі до СОТ видаються щодо м'якші умови й більш тривалий період реалізації її зобов'язань. Вони також можуть підвищувати митні тарифи за захистом своєї економіки, а розвинених країн зобов'язуються знижувати свої тарифи на товари із країн. Нові правила визначили жорсткіші умови для країн-членів СОТ. По новими правилами доречно буде навести законодавство, нормативні акти й адміністративні правила у відповідність із угодами, складовими правову основу СОТ. Пакет документів, з урахуванням якого будується діяльність СОТ, охоплює понад 50 «Міжнародних торговихотношений»[1].

Організаційна структура СОТ представлена так. Вищий керівний орган СОТ - Конференція міністрів. Її проводять не менше приблизно вдвічі року в рівні, зазвичай, міністрів торгівлі або міністрів закордонних справ країн-членів СОТ. Приймаються рішення з важливішим питанням, що з пакетом угод Уругвайського раунду. Конференція стверджує спеціалізовані комітети, засновані їх - Комітет із торгівлі та розвитку; Комітет із обмеженням з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу; Комітет із торгівлі та навколишньому середовищі; Комітет із регіональним торговим угодам.Текущим управлінням діяльністю СОТ між сесіямиМинистерских конференцій займається Генеральний рада. У його складу входять посли країни або глави представництв країн-членів при СОТ. Генеральний рада відпо-відає проведення оглядів торгової політики, розбирає торгові суперечки між членами СОТ, і навіть контролює діяльність підлеглих йому органів - рад, які проводять стеження реалізацією Генеральних угод щодо торгівлі товарами і послугами; по торгових аспектів інтелектуальної власності та інших. у межах цих рад засновані комітети за угодами і переговорні групи, до складу яких можуть входити будь-які члени СОТ. Міністерська конференція (чи Генеральний рада) призначає Генерального директора СОТ. З 1999 р. до вересня 2002 р. цю посаду він обіймав екс-міністр Нової Зеландії Майк Мур. У вересні його змінив колишній віце-прем'єр Таїланду СупачайПаничпакди[2]. До складу СОТ входять також десятки спеціалізованих комітетів, робітників і експертних груп, які займаються таких питань, як переробка торгових аспектів довкілля, інвестиції, правила конкуренції, дії регіональних торгових угод, розвиток електронної торгівлі, і навіть прийом нових членів. Виконавчим органом СОТ є секретаріат. У його підрозділах зайнято 500 штатних працівників. Він надає технічну підтримку різним радам та комітетам, технічне сприяння країнам в аналізі світової торгівлі; консультує уряду країн, бажаючих ввійти до СОТ.

Далі розглянемо принципи, основі яких будуються торгові угоди СОТ:

Взаємна надання режиму сприяння.
Це означає, що, для якоїсь країни знижуються мита, це поширюється всі країни СОТ. Це називається
також торгівлею без дискримінації.

Взаємна надання національного режиму: режим для іноземних компаній може бути щонайменше сприятливим, ніж для вітчизняних (зокрема й області оподаткування).

Регулювання торгівлі переважно тарифними методами, відмови від кількісних обмежень (крім особливих випадків).

Розвиток міжнародної торгівлі шляхом спеціалізації з виробництва конкурентоспроможних товарів.

Забезпечення передбаченості та прозорості (>транспрентности) торгового режиму з допомогою моніторингу торгової політики і обов'язковості повідомлення (нотифікації) про впроваджуються торгових заходи.

Заборона чи використання субсидій для вітчизняних товарів, оскільки вони створюють конкурентні переваги та спотворюють нормальний процес ціноутворення.

Застосування спеціального і диференційованого режиму для країн.

• Дозвіл торговельних суперечок шляхом консультацій іпереговоров[3].

СОТ здійснює стосовно членам організації такі функції:

- контролю над дотриманням торгових угод й домовленостей;

- проведення багатосторонніх торгових переговорів і консультування;

- спостереження торгової політикою;

- дозвіл торговельних суперечок;

- технічне сприяння мерехтливим державам з питань, що стосується компетенції СОТ;

- співробітництво коїться з іншими міжнародними організаціями;

- прийом нових членів.

Фінансування діяльності СОТ країнами-учасницями здійснюється шляхом внесків, які залежить від частки у світовій торгівлі. На 2003 р. бюджет організації становив 143,1 млн. швейцарських франків, чи орієнтовно 96 млн. дол. США. Привертає увагу процедури прийняття рішень. У міжнародні організації, наприклад, в МВФ, число голосів в тієї чи іншого країни надто залежить від неї ваги у світовій економіці і зажадав від внесків у НАТО і ЄС. Так, США мають у своєму МВФ 17% голосів, Камбоджа - 0,05%. У всесвітньої торгової організації інша справа. Усі угоди, і домовленості результат переговорів між членами організації та, зазвичай, приймаються з урахуванням консенсусу.Толкование положень угод щодо товарам, послугам і по торгових аспектів прав на інтелектуальну власність, і навіть визволення з прийнятих зобов'язань - приймаються при голосів. Поправки, не які заторкують правий і зобов'язань учасників, і навіть прийняття нових членів вимагають 2/3 голосів (практично, зазвичай, приймаються консенсусом). Домогтися згоди сторін дуже непросто, особливо коли учасників переговорного процесу - майже півтори сотні. Тому механізм узгодження у СОТ завжди приділялося щонайсерйознішу увагу.

Головним органом у вирішенні суперечок є Генеральний рада; основний спосіб розв'язання конфліктів - метод консультацій і переговорів, зазвичай лише на рівні міністерства закордонних справ чи міністерства торгівлі. Використовуються також звані процедури сприяння примирення і посередництва,

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація