Реферати українською » Международные отношения » Роль синдикованого кредитування в світовій економіці


Реферат Роль синдикованого кредитування в світовій економіці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Місце й ролі синдикованих кредитів на міжнародних ринках

1.1 Сутність й особливо синдикованого кредитування у світовій економіці

1.2 Переваги й недоліки синдикованих кредитів над іншими формами боргового фінансування на світовому ринку

1.3 Структура і ключові етапи організації синдикованого кредитування

Глава 2. Росія міжнародному ринку синдикованих кредитів

2.1 Особливості і динаміка розвитку на Росії синдикованих позик

Укладання

Список літератури

 


Запровадження

Лібералізація економічної політики провідних розвинених країн і країн сприяли формуванню світового фінансового ринку капіталу, однією з ключових сегментів якого є світовою ринок позичкового (боргового) капіталу. Сьогодні, враховуючи високий рівень розвитку, інформаційних технологій, коштів комунікацій та зв'язку, і навіть тривання процесів глобалізації, і взаємної інтеграції міжнародних ринків, емітенти, інвестори та позичальники почали значно мобільніші і гнучкі у виборі тієї чи іншої інструмента залучення фінансування.

Переважна більшість досліджень економічного розвитку різних країн світу однозначно свідчить у тому, що з ключових чинників економічного зростання є обсяг інвестицій у основний капітал. Проте, попри досить інтенсивний економічного зростання, спостережуваний останні кілька років у багатьох країнах, проблема недостатнього обсягу інвестицій і капітальних вкладень залишається досить гострою актуальною, зокрема й у сучасному російському економіки. Поруч із залученням на що прямих інвестицій, ринки боргового капіталу в усьому світі є з ключових механізмів щодо залучення фінансування на мети капітальних вкладень, модернізації виробничих потужностей, рефінансування та її реалізації стратегій розвитку. У цьому запорукою стабільного економічного економічного зростання країни служить наявність доступу її компаній, і підприємств до внутрішнім і зовнішніх джерелам довгострокового боргового фінансування.

Як свідчить досвід розвинутих країн, борговий фінансування і зокрема банківське кредитування, сприяє пожвавленню економіки та доданню їй конкурентоспроможності. Проте складність ситуації у час у тому, що активи і інвестиційні потреби найбільших компаній значно перевищує можливості навіть багатьох міжнародних банківських інститутів власності та, природно, не можна з можливостями банків окремо взятих країн задоволення потреб таких компаній у довгостроковому фінансуванні.

У цьому тлі особливо актуальним представляється розвиток механізму фінансування на міжнародних ринки капіталу у вигляді саме синдикованого кредитування, що передбачає надання позичальнику кредиту групою банків на ідентичних узгоджені умови у межах єдиної кредитної документації.

Об'єктом дослідження даної роботи є підставою міжнародне синдиковане кредитування, як із найважливіших інструментів фінансування діяльності великих компаній із розвинених країнах і країн. Метою роботи є підставою вивчення суті Доповнень і ролі синдикованого кредитування у світовій економіці й визначення місця російських компаній цьому ринку. Також на розкриття теми необхідно визначити переваги синдикованого кредитування проти іншими можливими інструментами фінансування великих інвестиційних проектів; проаналізувати структуру і ключові етапи з організації синдикованих позик.


Глава 1. Місце й ролі синдикованих кредитів на міжнародних ринках

1.1 Сутність й особливо синдикованого кредитування у світовій економіці

 

>Синдицированний кредит (>консорциальний кредит) — кредит, наданий групою банків, які може або бажають виробляти повне кредитування позичальника індивідуально, застосовується у тому випадку, коли позичальник затребувана дуже великі суми кредитів, а одного банку небажана така концентрація ризику кредитного портфеля. Група банків-кредиторів об'єднує терміном свої тимчасово вільні грошові ресурси на кредитування великомасштабного заходи, яке у змозі здійснити одному банку через брак ресурсів чи резервів ліквідності.

Залежно від що у видачі кредиту банків, синдикований кредит то, можливо відкритим, коли залучаються кошти всіх охочих банків, або клубними, якщо до складу кредиторів входить певний і обмежене коло банків.Синдицированние кредити можна також ознайомитися розділити на забезпечені і незабезпечені. У першому випадку позичальник надає ліквідну заставу чи гарантію уряду. Що стосується незабезпечених кредитів, ризик кредитора безпосередньо пов'язані з бізнесом позичальника. Вони видаються лишевисокорейтинговим компаніям, відповідним суворим вимогам надійності. Окремий кредитор може виділити порівняно невелику суму — його ризик начебто невеликий. Але він вище, аніж за видачі тієї ж самої суми як звичайного кредиту. Згідно з умовами будь-який синдикації позичальник повертає гроші кожному кредитору рівними частками. Якщо позичальник повернув лише 50 відсотків від суми, кожен із кредиторів отримає тому 50 відсотків своєї частки. Отже, індивідуальний ризик кредитора безпосередньо пов'язані з загальним ризиком. Видаючи позичальнику свою невелику частину, кредитор має бути переконаний, що той зможе повернути всю суму.

Кредити типи стенд-бай передбачають зобов'язання банку протягом певного терміну надати позичальнику позику обумовлених умов у разі виникнення у клієнта потреби у використанні кредиту, причому на не використану клієнтом частина кредиту нараховується знижена відсоткову ставку.

Термінові кредити – одномоментний кредит надається фіксований термін із чітко встановленим графіком погашення.

>Револьверний кредит – розмаїтість термінів надання кредиту узгоджується з фіксованими періодами його погашення.Многократний кредит, поновлюваний після кожної відповідної погашення.

>Проектное кредитування – кредитування у якому забезпеченням проекту цілком або частково виступає структура угоди та які генеруються нею грошові потоки.

>Трансферабельние кредити – кредити, які можна послідовно продані іншим банкам. У доповіді міжнародної цей вид кредитів набув широкого поширення, оскільки це дозволяє кредитним організаціям як ефективно рефінансувати свої активні операції, а й відкриває багатьом банків доступом до високоякісним активам, мінімізуючи у своїй операційні витрати.

>Мультивалютние кредити – будь-які форми кредиту, містятьмультивалютную складову (наприклад, розбіжність валюти у якій кредит надано з валютою, у якій кредит може бути погашений).

>Синдицированное кредитування як особливий вид кредитної діяльності виходить з таких засадничих принципах:

– багатосторонній характер договору – кредит надається кількома банками одному позичальнику. Інтереси всіх банків ході операції представляєбанк-организатор (у процесі формування синдикату) і банк-агент (під час обслуговування кредиту);

– спільна відповідальність – коли пул кредиторів виступає стосовно позичальнику як одна сторона. Кредитори несуть спільну перед позичальником, і – перед ними одночасно;

– рівноправність кредиторів - бо жоден з банків немає переваг щодо стягнення боргу, проте кошти, вступники на погашення кредит або концесію від забезпечення, діляться з-поміж них пропорційно наданої кожним сумі;

– єдність документації – коли всі укладені у межах кредиту договори і угоди є багатобічними, підписуються усіма кредиторами і позичальником без можливості укладання сепаратних угод;

– єдність інформації – коли всю інформацію, належитьсиндицированному кредиту, має бути відома та знайоме всім кредиторам, і позичальнику;

– юрисдикція – кредит може бути наданий як у національному праву (з права країни, резидентом якої є позичальник), і з права.

1.2 Переваги й недоліки синдикованих кредитів над іншими формами боргового фінансування на світовому ринку

синдикований кредит міжнародний

Часто основною причиною для компаній у їхньому прагненні виходити ринок синдикованих кредитів є стратегічний момент, пов'язані з інтересами як казначейства, а й топ-менеджменту: залучення синдикованого кредиту розглядається, як засіб сформувати групу міжнародних організацій, які готові подальшому стати довгостроковими партнерами компанії. На відміну з ринку облігацій, де інвестори схильні до більшмеркантильному підходу, для банків – інвесторів ринку синдикованих кредитів основною причиною участі у кредиті є створення партнерських відносин, які дозволять працювати з компанією протягом тривалого часу й пропонувати їй різні банківські продукти. Компанія, своєю чергою, має можливість розширити доступом до фінансовим продуктам і послугам загалом, і навіть посилює цим конкуренцію серед що співробітничають із ній постачальників даних продуктів. Створюючи партнерські відносини із низкою банків, компанія також матиме нагоду отримати додаткове фінансування майбутньому, як і формі прямого кредиту відданих банків, і вдаючись до посередницьким послуг для виходу інші фінансові ринки.

Оскільки ринок синдикованих кредитів грунтується на побудові довгострокового партнерства, інвестори беруть участь у синдикації кредитів не що їх приваблює можлива прибуток за даним угодам, а скоріш через майбутніх можливостей бізнесу, які створюють у результаті розвитку даних відносин. Такий комерційний підхід передбачає, що банки почуваються морально зобов'язаними брати участь усиндицированном кредиті, аби підтримати компанію, навіть якщо прибуток за угоди відповідає їхнім чеканням. Томупрайсинг посиндицированним кредитах іноді характеризується як до складу якого «субсидію партнерства», тобто дисконт, який пропонують банки з думкою створення більш прибуткового бізнесу у майбутньому. Така поведінка можна порівняти з тактикою супермаркетів, оскільки ті виставляють певний товар по невигідною ціною надії залучити у магазин покупців, що неодмінно куплять крім нього ще щось, і супермаркет внаслідок матиме прибуток. Банки, займаються організацією синдикованих кредитів, добре знають про даному феномен, і це мотивує їх виступати андеррайтерами за кредитами з набагато низькою відсотковою ставкою в, аніж за розміщення єврооблігацій. Для позичальника це теж часто виявляється дешевше, ніж залучення двостороннього кредиту. Дане перевагу синдикованих кредитів пояснює їх популярність серед позичальників, як і того, чому більшість компаній воліють спочатку виходити ринок синдикованих кредитів і потім починати диверсифікувати активи, звертаючись решти фінансовим інструментам.

Іноді компанія все-таки Київ може привабити двосторонній кредит дешевше, ніж синдикований, позаяк у цьому випадку відсутня плату організацію ринкової угоди. Однак у вона найчастіше синдикований кредит виявляється вигіднішим за вартістю варіантом залучення коштів, ніж двосторонні кредити. Це з тим, що позичальники часто використовують синдиковані кредити як привернути увагу громадськості: після закінчення синдикації виходить прес-реліз, який повідомляє у тому, що ця компанія зуміла успішно залучити фінансування на вигідних нею умовах. Саме тому позичальники виявляють велику наполегливість, прагнучи домовитися про притягнення синдикованого кредиту на вигідних їм умовах, аніж за обговоренні двосторонніх кредитів, які є непублічними угодами. Банки також найчастіше схильні запропонувати привабливийпрайсинг посиндицированному кредиту конкуренцію працювати за престижне право організувати угоду. Через війну виявляється, що багато компаній платять вищий від по двостороннім, ніж усиндицированним кредитах.

Ще однією важливим перевагою синдикованих кредитів проти іншими інструментами був частиною їхнього гнучкість. Зокрема, позичальники дуже цінують те, що синдиковані кредити - у будь-якої миті може бути погашені достроково без штрафних санкцій, на противагу, приміром, єврооблігаціями (де позичальник повинен виплачувати фіксований відсоток протягом усього терміну звернення паперів). Ця особливість синдикованих кредитів представляє особливий інтерес для позичальників в нестабільний період, тоді як майбутньому очікується поліпшення кон'юнктури ринку. Замість виплачувати великий відсоток до за встановлений термін погашення кредиту, можна рефінансувати його передачі під нижчу відсоткову ставку, коли над ринком поліпшиться, штрафи за дострокове погашення кредиту у своїй відсутні.

Гнучкість синдикованих кредитів, також в тому, що умови кредиту може бути скориговані з часом відповідно до потребами позичальника. Незалежно від типу боргового інструмента, з допомогою якого компанія вирішує залучити фінансування, у фінансовому документації буде розписано деякі зобов'язання та обмеження, яких вона має дотримуватись. Отже, позичальник прагнутиме домовитися про притягнення фінансування за умов, які дозволять компанії вести справи в самісінький звичайному режимі протягом усього терміну існування боргового зобов'язання. У той самий час, бізнес згодом розвивається, отже, цілком імовірно, що за декілька місяців, або років позичальник зможе або захоче дотримуватися обмежень, прописаних в документації щодо позики (наприклад, це може стосуватися зобов'язання дотримуватися фінансові показники, мати певні активи тощо.). І тут позичальнику необхідно переконати кредиторів внести поправки до умов надання фінансування. Зазвичай, для публічних боргових інструментів (наприклад, єврооблігацій) що є складне і дороге у зв'язку з великою кількістю власників паперів, серед яких і у приватних інвесторів, про які компанії може бути нічого невідомо. Що стосується синдикованого кредиту позичальник оперує обмеженого кола інвесторів, переважно що складається з банків — партнерів компанії. Ці інвестори зазвичай готові знайти прийнятне всім сторін рішення, якщо позичальник неспроможна більш функціонувати у відповідність до обмеженнями, прописаними в документації за кредитами. Ця гнучкість, що дозволяє вносити поправки у Красноярську деякі пункти документації з часом, є також важливим перевагою синдикованих кредитів на порівнянні з двосторонніми кредитами, оскільки він припускає можливість домовитися відразу з значним числом інвесторів про зміну умов кредиту, оскільки кредитори, зазвичай, вирішили за наявності 2/3 голосів на підтримку.

Може скластися думка, що з синдикованих кредитів немаєфундаменальних недоліків, однак у фінансовому світі немає ідеальних інструментів попри всі випадки життя, отже, не можна стверджувати, що синдиковані кредити завжди підійдуть будь-якої компанії з погляду вимог, що висуваються до залученню фінансування. Тому постає запитання скоріш порівняно синдикованих кредитів коїться з іншими інструментами за низкою критеріїв, важливі для позичальників. Звернімося до списку основних критеріїв, якими інші фінансові інструменти часом може бути привабливішими для позичальників, ніж синдиковані кредити.

- Термін запозичення: банківські кредити (синдиковані, двосторонні чи клубні) звичайно є короткостроковими чи середньостроковими, але з довгостроковими. У Росії її приватні банки зазвичай можуть притягнути позику термін до року, банки державним участю — терміном у три роки, а корпоративні позичальники — терміном до п'яти. У цьому вся кредитний ринок істотно відрізняється з ринку єврооблігацій, де можливе залучення коштів у 10 років і більше на силу вимог, пропонованих інвесторами до єврооблігаціями. Також банки-кредитори часто наполягають у тому, щоб кредит (особливо залучений терміном від трьох років і більше) виплачувався по амортизаційної схемою, тоді як єврооблігації погашаються повному обсязі після закінчення терміну звернення. Це засвідчує тому, що єврооблігації можуть виявитися більш придатними при фінансуванні Довгострокових інвестицій компанії.

- Фінансовіковенанти: банки зазвичай надають фінансування під нижчий відсоток, ніж інші інвестори, однак у обмін то вони контролюють власні кредитні ризики,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація