Реферат Базисні умови поставки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Сутність і класифікація базисних умов поставки товарів

1.1 Поняття базисних умов поставки товарів

1.2 Класифікація базисних умов поставки товарів

Глава 2. Зміст базисних умов Інкотермс

2.1 Основні становища базисних умов поставки

2.2 Група Є. Відхід.EXW-EXWORKSФранко-завод

2.3 Група F. Основна перевезення не оплачена

2.4 Група D. Прибуття

Глава 3. Особливості застосування термінівИнкотермс-2000

Укладання

Список використовуваних джерел постачання та літератури


Запровадження

Світова торгівля відчувала сильні труднощі без єдиного тлумачення поняття "поставки товарів базисних умов" і що випливають із них зобов'язань договірних сторін, без налагодженої системи досить точних застережень (термінів та їх тлумачень) щодо правий і обов'язків учасників торгових угод. Цим, насамперед і пояснюється прийняття у 1936 року Міжнародній торговій палатою першого зводу правил інтерпретації комерційних термінів, відомий як "Інкотермс - 1936". Доповнення, які вносилися до нього 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і 2000 роках, сприяли досягненню більшої налагодженості відносин експортерів і імпортерів у зв'язку з вантаженням, переміщенням, розвантаженням і страхуванням товарів у широкому діапазоні відповідальності, послідовно переходить від продавця до покупця.

Особливого значення базисні умови поставки мають визначення:

- хто й чиїм коштом забезпечують транспортування товару територією країн продавця, покупця;

- обов'язки продавця у частині пакування й маркування товару;

- обов'язки зі страхування вантажу

- обов'язки на оформлення комерційної документації;

- місця й часу переходу з продавця на покупця ризиків випадкового ушкодження чи загибелі товару.

Знаючи правила ">Инкотермса", легко зорієнтуватися у структурі витрат за доставці товарів, які потрібно додати чи, навпаки, вилучити з контрактної (фактурної) ціни товару, оскільки базис ціни товару зазвичай визначається застосуванням відповідного терміна ">Инкотермса" (наприклад,FAS,FОВ,СIР та інших.).

У базисних умовах визначено обов'язки продавця за встановлену в контракті ціну забезпечити доставку вантажу на певну географічну крапку чи завантажити товар на транспортні засоби, або його транспортної організації.

Метою згаданої курсової роботи є підставою дослідження базисних умов постачання за договору купівлі-продажу, особливості їх застосування.

Методами, які у роботі є, вивчення наукової та відповідної навчальної літератури з цієї темі, її позитивний і критичний аналіз.


Глава 1. Сутність і класифікація базисних умов поставки товарів

1.1 Поняття базисних умов поставки товарів

>Базисние умови поставок є сукупність основних обов'язків контрагентів з транспортування і страхуванню товарів по дорозі руху їхнього капіталу від експортера до імпортера. Протягом тривалої міжнародної торгової практики усталилися певні умови обміну товарами, і навіть відповідні цим умови, сукупність яких формує торгові звичаї.

Для запобігання протиріч між торговими звичаями Міжнародна торговельна палата розробила та опублікувала вперше у 1936 року збірник тлумачень найчастіше трапляються торгових звичаїв. Цей збірник отримав назву Інкотермс.

У сучасному практиці міжнародної торгівлі отримав певне визнання і досить широке застосування "Інкотермс", оскільки запропоноване у ньому тлумачення окремих термінів відповідає найпоширенішим торговим звичаям і політичним правилам торгівлі, сформованим на світовому ринку.

Після створення Інкотермс коректувався в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і2000гг. Нинішня редакція враховує наявність зон, вільних від мит, запровадження у практику комерційної діяльності електронної зв'язку й зміни у практиці перевезень вантажів. Текст видання 2000 р. істотно відредагований проти редакцією 1990 р. Значні зміни внесені до митну очищення і здійснення митних платежів з термінамFAS іDEQ, і навіть обов'язки по навантаженню-розвантаженню щодо термінуFCA.Базисние умови поставок товарів у договорах купівлі-продажу систематизовані Міжнародній торговій палатою її виданні ">INCOTERMS 2000" (публікація №500).

"Інкотермс" носить факультативний характер, і застосування повному обсязі чи певної частини у договорі залежить від волі договірних сторін. При розбіжності тлумачення базисних умов у договорі й у ">Инкотермсе" пріоритет мають умови договору.

Якщо боку щодо базисного умови постачання договорі купівлі-продажу мають намір дотримуватися тлумачення, запропонованого в ">Инкотермсе", роблять відповідну заслання у договорі (наприклад, CIF по ">Инкотермсу - 90" або за ">Инкотермсу - 2000"). Відповідно, до учасникам договори будуть застосовуватися базисні умови 1990 або 2000 року. За відсутності у договорі вищезгаданої посилання відповідну редакцію ">Инкотермса" застосовуються базисні умови ">Инкотермса - 2000".

>Базисние умови визначають та інші обов'язки продавців і покупців, саме:

- хто й чиїм коштом забезпечує транспортування товарів біля країн продавця, покупця, транзитних країн, морем і повітрям;

- обов'язки продавців у частині пакування й маркування товарів;

- обов'язки сторін із страхуванню вантажів;

- обов'язки сторін із оформленню комерційної документації;

- місце та палестинці час переходу з продавця на покупця ризиків випадкового ушкодження чи втрати товарів.

Потреба перегляді ">Инкотермса" і доповнення його новими комерційними термінами зумовлені намаганням учасників міжнародних комерційних угод врахувати особливості, пов'язані з появою нових видів транспортування, наприклад, контейнерних перевезень, перевезень із застосуваннямтрайлеров і поромних судів, з допомогою горизонтального способупогрузки-вигрузки. Введені в "Інкотермс" нові терміни можна застосовувати при транспортуванні практично будь-яким виглядом транспорту, зокрема і за змішаних перевезеннях.

У той самий час слід, що "Інкотермс" зовсім позбавлений положень момент переходу права власності товару. Це становище необхідно спеціально передбачати договорі, інакше це можна вирішуватиметься з урахуванням норм застосовуваного права.

Отже, нині основне розмаїття можливих варіантів розподілу обов'язків з доставки товару від продавця до покупця описується Міжнародними правилами тлумачення торгових термінів "Інкотермс - 90" і "Інкотермс - 2000".

1.2 Класифікація базисних умов поставки товарів

У комерційної роботі зовнішньоторговельних організацій зазвичай виникають необхідність детальний розгляд взаємних зобов'язань продавців і покупців, що випливають із базисних умов поставок. І тому необхідно користуватися збіркою тлумачень торгових звичаїв Інкотермс – 2000 (таблиця 1). По нової класифікаціїИнктотермс-2000 все базисні умови розбиваються чотирма групи. У основу класифікації належить розбіжність у обсязі зобов'язань контрагентів з доставки товару. Перша група ("Є") має одну умова – "франко-завод", яке містить мінімум обов'язків для продавця та лише у наданні товару для покупця на місці перебуванняпродавца.Во другу групу ("F") включені умови, потребують від продавця обов'язок передати товар перевізникові, зазначеному покупцем (>ФОБ, ФАС, ">франко-перевозчик"). У третій групі ("З") об'єднані умови, якими продавець має забезпечити перевезення продукції, але з зобов'язаний приймати він ризик випадкової загибель чи ушкодження товару або йти на якісь додаткові видатки, які б виникнути після відвантаження товару ("Вартість і фрахт", "Вартість, страхування і фрахт", ">Фрахт/перевозка оплачена до", ">Фрахт/ перевезення страхування оплачені до").

Таблиця 1. Класифікація умовИнкотермс-2000 за обов'язком продавця та що використовуються видам транспорту

№п/п Назва умов Група Обов'язки продавця Вигляд транспорту
анг. мову рос. мову
1 >EXW-EWWorks >Франко-завод Є Відхід Будь-який
2 >FCA,FreeCarrier >Франко-перевозчик F Основна перевезення не оплачена Будь-який
3 >FAS,FreeAlingside Ship Франко вздовж борту судна ФАС F -"- Морський, внутрішній водний
4 FOB,FreeOnBoard Франко борт,ФОБ F -"- Морський
5 >CFR,Cost andFreight Вартість і фрахт З Основна перевезення оплачена -"-
6 CIF,Cost,Insurance andFreight >СИФ, Вартість, страхування і фрахт З -"- -"-
7 CPT,CarriagePaidTo >Фрахт/перевозка оплачені до З -"- Будь-який
8 DAF,DeliveredAt Frontier >Фрахт/перевозка страхування оплачені до З -"- Будь-який
9 >CIP,Carriage andInsurancePaidTo Постачання до кордону D Прибуття Будь-який
10 >DES,DeliveredEx Ship Постачання з судна D -"- Морський, внутрішній водний
11 >DEQ,DeliveredExQiay Постачання з пристані зі сплатою мита D -"- -"-
12 DDU,DeliveredDutyUnpaid Постачання безоплатно мита D -"- Будь-який
13 >DDP,DeliveredDutyPaid Постачання зі сплатою мита D -"- Будь-який

Четверта група ("D") включає умови поставки, що передбачають обов'язок продавця нести всі витрати й ризики, які можуть виникнути при доставці товару у країну призначення – "Постачання до кордону", "Постачання з судна", "Постачання з пристані", "Постачання безоплатно мита", "Постачання зі сплатою мита".


Глава 2. Зміст базисних умов Інкотермс

2.1 Основні становища базисних умов поставки

Для детального ознайомлення з обов'язками продавців і покупців в кожному типу базисних умов, з порядкомноминирования місця й часу подачі транспортних засобів під навантаження проданого товару та інші транспортні умови договорів купівлі-продажу треба звертатися й до видання Інкотермс.

Дуже важливим вихідним моментом у виконанні базисних умов Інкотермс є чіткість у визначенні моменту поставок товарів. Постачання перевізникові вважається закінченою під час досягнення таких обставин:

а) під час перевезення по залізниці – якщо кількість товару для повне завантаження вагона чи контейнера, продавець зобов'язаний завантажити вагон чи контейнер. Постачання вважається завершеною, коли завантажений вагон чи контейнер приймається залізницею. Якщо вагон чи контейнер завантажений частково, то постачання вважається завершеною, коли продавець передав товар на залізничному приймальному пункті;

б) під час перевезення автотранспортом – якщо навантаження відбувається для підприємства продавця, постачання вважається завершеною, коли товар занурений на транспортний засіб, надане покупцем. Якщо товар доставляється на підприємство перевізника, то постачання вважається завершеною після передачі товару перевізникові;

в) під час перевезення з водного шляху – коли навантаження складає підприємстві продавця, постачання вважається завершеною після передачі товару перевізникові;

р) під час перевезення морським транспортом – якщо товару достатньо повної контейнерному завантаження, постачання вважається завершеною, коли завантажений контейнер прийнято морським перевізником. Якщо товару замало повне завантаження контейнера або його непотрібно у ньому перевозити, продавець має поставити товар на транспортний термінал. Постачання вважається завершеною після передачі товару морському перевізникові;

буд) під час перевезення повітряним транспортом постачання вважається завершеною, коли товар переданий повітряному перевізникові;

е) якщо вид транспорту не зазначений, постачання вважається завершеною, коли товар переданий перевізникові;

ж) при комбінованої перевезенні постачання вважається завершеною, коли товар переданий як у пунктах від "а" до "е", залежно від обставин.

Обов'язковою дією у виконанні умов поставки є своєчасне повідомлення продавцем покупця щодо постачання товару перевізникові, вздовж борту, на борт судна чи відправлення в вказане місце.

При виконанні всіх умов Інкотермс, крім ">Франко-завод", від продавця потрібно здійснення докази поставки наданням покупцю власним коштом необхідні документи, які доводять поставку товарів. До таких документам зазвичай ставляться оборотний коносамент,необоротная морська накладна, річковий транспортний документ,авиагрузовая накладна, автомобільна транспортна накладна чи комплексний транспортний документ. Залежно від конкретного базисного умови використовується той чи інший набір перелічених вище документів. Обов'язки покупця з перевірки, упаковці і маркуванню полягають у оплаті, а то й обумовлено інше, витрат запредпогрузочной перевірці, окрім тих випадків, коли такий перевірка затребувана владою країни експорту. Якщо умовах поставок з якоїсь позиції продавця чи покупця зазначено "немає зобов'язань", то будь-яке з названих сторін може виконати ті чи інші обов'язки контрагента за дорученням і її рахунок, але з тих щонайменше ці процедури є зобов'язаннями, що випливають із базису поставки.

Ризик втрати чи пошкодження товару, і навіть зобов'язання йти на витрати, пов'язані з товаром, переходить від продавця до покупця, коли продавець виконав свої зобов'язання поставок товарів. Оскільки покупець немає права відкладати перехід ризиків і витрат, всі умови передбачають, що перехід ризиків і витрат може з'явитися до поставки, якщо покупець так само доставку відповідно до домовленістю або дає таких інструкцій (щодо часу відвантаження і/або місця поставки), які можуть опинитися знадобитися продавцю виконання своїх зобов'язань на поставку товару.

Необхідною передумовою випереджаючого переходу ризиків і витрат є визначення товару як ідентифіковану для покупця чи, як передбачено за умов, точно відособленого йому (відповідність договору).

2.2 Група Є. Відхід.EXW-EXWORKSФранко-завод

Термін ">Франко-завод" означає, що продавець вважається виконав свої обов'язки у разі надання товару у розпорядження покупця своєму підприємстві чи у якомусь названий місці (заводу, фабриці, складі). Продавець немає обов'язки по навантаженні товару на транспортний засіб і митної очищенні товару для експорту.

Термін ">Франко-завод" покладає мінімальні обов'язки на продавця. Покупець має нести всі витрати й ризики під час перевезення товарів - від підприємства продавця доречно призначення. Але якщо боку бажають, щоб продавець взяв він обов'язок по навантаження товару дома відправки і ніс всі ризики й витрати на таку відвантаження, то цих умов мають бути у відповідній доповнення до договору купівлі-продажу. Якщо ж покупець неспроможна безпосередньо чи опосередковано виконати експортні формальності, то цей термін застосовувати годі було.

Продавець зобов'язаний відповідність до договором купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру чи еквівалентну йому електронне повідомлення, і навіть будь-які інші докази відповідності, які можуть опинитися знадобитися в умовах договору продажу-купівлі.

Продавець зобов'язаний на прохання покупця, над його рахунок і вкриваю його ризик надати останньому, якщо це потрібно, повне сприяння отриманні будь-якої експортної ліцензії, або іншого офіційного документа, який буде необхідний експорту поставок товарів.

Продавець зобов'язаний обумовлену дату чи межах обумовленого терміну надати не відвантажене на якесь засіб товар у розпорядження покупця в названого на договорі місці поставки. За відсутності у договорі таких вказівок продавець зобов'язаний здійснити постачання властиві поставки аналогічних товарів місце і продовжити

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація