Реферати українською » Международные отношения » Вступ Росії до Світової організації торгівлі


Реферат Вступ Росії до Світової організації торгівлі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Переваги вступу Росії до ВОТ

Переваги, запропоновані юридичної системою міжнародної торгівлі, і вигоду, яку з її можна отримати, слід розглядати із двох різних точок зору:

· з погляду підприємств як експортерів товарів та послуг;

· з погляду підприємств як імпортерів сировини, інших товарів та послуг, необхідні виробництва товарів експорту.

Переваги експортерам товарів та послуг. Гарантія доступу

У торгівлі товарами майже всі імпортні митні тарифи розвинутих країн і значна частина тарифів країн і із перехідною економікою пов'язані щоб уникнути подальших підвищень. Таке "заморожування" гарантує, що полегшений доступ ринку, досягнутий внаслідок зниження тарифів, нічого очікувати порушений раптовим їх зростанням чи запровадженням інших країнами-імпортерами. У торгівлі послугами зобов'язання не обмежувати доступ іноземних послуг та його постачальників ринку "зв'язуються" тим, що вони повинні виходити межі умов та, зафіксованими у національному переліку зобов'язань.

Система СОТ забезпечує стабільність доступу до експортним ринків, зобов'язуючи країни застосовувати за українсько-словацьким кордоном набір єдиних правил, які у різних угодах (зокрема, правил оцінки митної вартості, інспектування товарів щодо визначення їхніх відповідності обов'язковим вимогам, і стандартам чи виданими імпортним ліцензіями тощо.). Наявність таких єдиних правил допомагає експортерам,т.к. вони усувають розбіжності у вимогах, що висуваються до експортерам різними ринках.

Такий гарантований доступом до ринків, що забезпечується зв'язуванням зобов'язань, дає можливість експортним галузям формувати інвестиційні і виробничі плани за умов більшої визначеності.

Права підприємств-експортерів

Прикладом прав, наданихСоглашениями на користь які експортують підприємств, є право пред'являти під час розслідувань в країнах-імпортерах свої докази запровадженням антидемпінгових чи компенсаційних мит. Коли влади котрі імпортують країн ігнорують їхніх прав, підприємства-експортери що неспроможні звернутися до них по роз'яснення безпосередньо. Вони мають порушити це питання перед своїм уряд і надати йому двосторонній основі вирішувати його з урядом країни-імпортера і, якщо потрібно, звернутися процедури вирішення суперечок, встановленої СОТ.

Переваги для імпортерів сировини, інших товарів та послуг

Підприємства та молодіжні організації імпортують сировину, товари та як для товарів експорту. Основне правило, яка потребує видавати дозволу ввезення імпортованих товарів без подальших обмежень після сплати мит, і гарантії те, що застосовувані за українсько-словацьким кордоном заходи внутрішнього регулювання відповідають єдиним правилам угод, полегшують процес імпорту. Вони надають експортним галузям індустрії певну гарантію продажу своїх товарів без затримки й за прийнятними цінами. Для імпортерів ж зв'язування митних тарифів, передбачених угодами, є індикатором те, що їхні витрати імпорту ні піддаються інфляції через запровадження вищих мит.

На додачу до вказаних вигодам юридична система СОТ закріпила певні права за підприємцями. Ці права можна розділити на дві категорії. До першої категорії ставляться ті права, які вітчизняні виробники, і імпортери набувають у відношенні своїх урядів. До другої категорії ставляться права підприємств-експортерів з захисту інтересів, у випадках, коли влади країн-імпортерів намічають акції, створені задля скорочення обсягу їх експорту.

Права імпортерів

Ряд угод вимагає, щоб законодавства країн-членів СОТ забезпечували певні права імпортерам. Уряди зобов'язані декому з цих прав надавати юридичної чинності через свою правову систему. Що стосується інших прав урядам просто слід докладати максимум зусиль про те, щоб зацікавлені сторони могли них повну вигоду. Осучаснення законодавчої сили таким правам передбачено зокрема Угодою по митної вартості, зобов'язуючим уряду законодавчо підтверджувати право імпортерів:

· представляти обгрунтування оголошеної вартістю випадках, коли митні влади сумніваються щодо правдивості, і точності цієї вартості;

· вимагати від митних влади надання їм у письмовому вигляді причини, якими оголошена вартість не приймається, про те, щоб вони мали можливість звернутися до керівництва вищого рівня життя та опротестувати це рішення.

До правам, вимагає від урядових органів просто сприяти імпортерам, ставляться права, які з Угоди ліцензування імпорту, що передбачає видачу ліцензії імпорту протягом визначеного періоду часу після отримання заяви. У разі, якщо інше не передбачено національним законодавством, імпортер проти неї лише очікувати видачі ліцензії установлений термін.

Реалізація таких прав часто залежить та умовами, які мають виконати галузь або підприємство. Наприклад, як раніше, галузь проти неї звернутися у урядового органу з проханням запровадити захисних заходів, антидемпінгові чи компенсаційні мито лише у разі, якщо може довести які розслідують ситуацію інстанціях, що її прохання зачіпає інтереси виробників, долю яких доводиться значної частини товару, виробленого у галузі.Изучающие ситуацію інстанції зобов'язані, своєю чергою, до того, як розпочати розслідування, з'ясувати, чи відповідають дійсності факти, які у заяві.

Процедура вирішення суперечок

У системі СОТ передбачено механізм з вирішення спорів для випадків, коли одне з країн вважає, що інша ніхто не дотримується встановлені правила, і дістатися задовільного владнання конфлікту через двосторонні консультації вдасться. Спірні ситуації, аналізовані СОТ, зазвичай, грунтуються на інформації, наданої виробниками чи його асоціаціями своїх урядів з проблем, із якими зіштовхуються при маркетингу своїх товарів на зовнішніх ринках. Попри те що, що в усьому процесі розгляду конфліктної ситуації – двосторонніх консультаціях, у процесі вивчення питання групою експертів з врегулювання спору і, пізніше, Апеляційним органом – беруть участь саме представники уряду, вони у процесі своєї роботи спираються з усіх питань на рада та підтримку відповідної галузі й асоціації, зацікавлених вирішенні конфліктної ситуації.

Отже, знання юридичної системи СОТ діловим співтовариством допомагає урядам у питанні повного використання механізму СОТ для контролю над виконанням Угод й остаточного врегулювання суперечностей, і суперечок. Уряди зможуть зробити необхідні заходи їхнього дозволу поїхав у відповідних комітетах СОТ лише у випадках, якщо підприємства-експортери поставлять в популярність про проблеми їх проблемах внаслідок порушення угод. Понад те, уряду можуть порушити процедуру з вирішення спорів у СОТ в тому разі, якщо "постраждала" галузь індустрії подасть відповідну скаргу, і представить всю необхідну інформацію.

Відповідальність у виробників і експортерів має обмежуватися зверненням у Конституційний свої урядові організації з практичними проблемами, із якими зіштовхуються. Вони або їх національні асоціації повинні постійно цікавитися і старанно ознайомитися з діяльністю СОТ. Важливо, переговори тривають і після досягнення угод. Подальші переговори, мають важливі наслідки з торгівлі, часто розпочалися на стадії виконання Угоди, особливо у ході періодичних перевірок, які з метою контролю ходу виконання Угод і виявлення необхідності внесення змін.Поступающая із боку ділової спільноти інформацію про виникаючих реальні проблеми міг би надати урядам істотну допомогу в внесення відповідних змін - у Угоди.

Інакше кажучи, система СОТ розмірковує так, що урядовці є найманими працівниками всього нашого суспільства та покликані захищати на міжнародній арені виключно її інтересів, прямим вираженням якого є те, що дане суспільство, може запропонувати на світовому ринку.

Закон про заходах із захисту економічних інтересів Російської Федерації під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами

Закон "Про спеціальні захисні, антидемпінгових і компенсаційні заходи під час імпорту товарів"

>Нормотворчество

Надаючи переваги національним імпортерам і експортерам система СОТ може серйозно відбиватися на інтересах усіх вітчизняних виробників. Оскільки доступ на внутрішній ринок стає відкритим, виробники аналогічних товарів (робіт, послуг) різних країн потрапляють у жорсткішу конкурентне середовище, причому національні уряди найчастіше може обмежити таку конкуренцію на користь національних виробників, коли іноземні постачальники діють сумлінно. Єдине засіб задля збереження внутрішнього ринку своїх товарів (робіт, послуг) – це зростання його якості.

З іншого боку, нині ведеться аналітична робота у шести нових областях, розпочата СОТ із єдиною метою з'ясування необхідність розробки тих областей заходів регулювання. Позиція ділових кіл відношенні бажаності або небажаності введення такої регулювання є надзвичайно важливою для урядів у процесі рішень про політичні підходах, які мають схвалити цих переговорах.

Проте, привілей участі у нормотворенні у межах СОТ зберігається виключно за країнами-членами цієї організації. Тож знову вступаюча країна, якою сьогодні є Росія, змушена дотримуватися вже існуючих норм, хоча б такі і було неї певною мірою невигідні, – це власне це і є плату отримання привілеї нормотворчості.

Друга питання

СОТ – постійно розвиваючись організація.

9-13 листопада 2001 р. вг.Доха (Катар) відбулася четверта Міністерська конференція. У Досі прийнято рішення розпочати новий раунд багатосторонніх торгових переговорів – перший раунд у межах СОТ. Він дістав назву "Раунд розвитку". До програми переговорів включені питання, пов'язані з недостатнім розвитком, уточненням і доповненням діючих Угод СОТ, і навіть традиційні питання зниження торговельних бар'єрів. З іншого боку, у програмі ввійшли питання "вбудованої повістки". Особливе місце у програмі переговорів зайняли питання зниження підтримки сільського господарства за розвинених країн.

П'ята Міністерська конференція СОТ відбулася 10-14 вересня 2003 р. вг.Канкун (Мексика), де мали підвести проміжні підсумки торгових переговорів про лібералізацію міжнародної торгівлі, започаткованих ще 2001 р. на саміті НАТО у Досі (Катар), і побачити формат їхнього подальшого продовження. Через наявність принципових протиріч між різноманітними групами держав консенсусу досягти зірвалася, і міжнародна конференція закінчилася практично безрезультатно. Основні проблеми, на які наштовхнулися члени СОТ на конференції у Канкуні: що розвиваються як головне вимоги США і Євросоюзу висунули відмови від надання субсидій фермерам. Натомість, навіть ЄС домагалися зниження мит і проведення масштабних реформ економіки та законодавства країн.

Шоста Міністерська конференція СОТ було проведено 13-18 грудня 2005 р. вг.Гонконг (Китай). Основною метою переговорів Гонконгу було принципове схвалення договору з лібералізації торгівлі між країнами й складання детальний план з його поступового прийняттю остаточно 2006 р.

Усіх поставлених завдань досягти зірвалася. Найголовнішим подією стало підписання підсумковій декларації, за якою з 2013 року буде скасовано всі експортні сільськогосподарські субсидії. Експортери сільгосппродукції на чолі з Бразилією закликали ЄС виробити угоду про конкретні строки завершення субсидій у вигляді 2,7 млрд. євро, які ЄС щорічно виплачує експортерам з аграрного сектора. Також члени СОТ закликали США відмовитися від субсидій своїм виробникам бавовни, які одержали близько ,2 мільярди на 2004-2005 рр. Країни Західної Африки заявляли, що ця практика губить їх економіку. У заключному документі конкретний термін відмовити від субсидій для фермерів США не було встановлено.

>Прийти до розумного компромісу стосовно інших ключових питаньДохийского раунду - зниження тарифів на промислові товари та лібералізації ринку послуг - зірвалася. За текстом підсумковій декларації, країнам СОТ необхідно встигнути узгодити запитання до 30 квітня 2006 р.

Мінуси

Спікер Держдуми зазначив і сподіваюся, що, крім очевидних переваг, приєднання до СОТ може призвести до деякими негативними наслідками окремих галузей російської економіки. Передусім, вважає він, такі наслідки можуть наступити для агропромислового комплексу. "Сьогодні в селі переважають тривожні тенденції. Якщо іншій системі наш виробник зможе конкурувати із зарубіжним навіть у умовах СОТ, то сільське господарство, враховуючи, що імпортна продукція значно субсидується воно, ми цього навряд чи здатні", - сказав голова Держдуми. За словами, уряду вкотре оцінити наслідки вступу до СОТ для російського агропрому, "щоб потім не робити вигляд, що проблеми стали несподіванкою".

"Він сказав, що труднощі, із якими зіштовхувалася російська сторона переговорів щодо вступу до СОТ, зумовлені першу чергу тим, що Росія прагне діяти, з національних інтересів. Проте, вважає Гризлов, доводиться визнати, що кілька вимог, і претензій до Росії її партнерів у переговорам є цілком обгрунтованими. Зокрема, зазначив спікер Держдуми, йдеться про питання боротьби з контрафактної продукцією, захисту прав інтелектуальноїсобственности./РБК, 31 березня /

Рейтинг інтересу:

· РОСІЯ - СТАБІЛЬНА ІПРЕДСКАЗУЕМАЯ КРАЇНА

· ЯК БУТИ 2 ГРУДНЯ? ВІДПОВІДЬ ВОЛОДИМИРАРЫЖКОВА

· У ІНФЛЯЦІЇМОНЕТАРНЫЙ ХАРАКТЕР

· Матвієнко: ДІАЛОГ ІЗ МІСТОМ

· ЗДОЛАТИАПАТИЮ ПРОСТО: ПОТРІБНО ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВІД КОЖНОГО ГОЛОСУ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ

· NOPASARAN. ПУТІН ЗАЯВИВ, ЩО ОЛіГАРХИ ЗНОВУСТРЕМЯТСЯЗАПОЛУЧИТЬ ВЛАДА У РФ

·ОСОБЕННОСТЬНЫНЕШНИХ ВИБОРІВ - ПОЛОВИНА ПОЛІТИКІВ НЕДОПУЩЕНЫ ДО НИХ

· ОДНИМ ІЗПРИОРИТЕТОВСБЕРБАНКА СТАНЕ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

· "МИВЫНУДИЛИ ПАРТІЮ ВЛАДИ ЗАЙМАТИСЯСОЦИАЛЬНЫМИПРОГРАММАМИ"

>ЖУКОВ ЧЕКАЄПОЗИТИВНОГОЭФФЕКТА ДЛЯ ЕКОНОМІКИ РФ ВІД ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У СОЧІ


Надії на реформи

Членство у СОТ повинно призвести до подальшим реформам у Китаї.

Відповідно до правил СОТ, все обмеження, існуючі над ринком капіталів, повинні прагнути бути зняті; ще, доступ китайською ринок імпортним товарам і компаніям може бути полегшений.

Попереду реформування цілих галузей промисловості, які поки що перебувають під державним контролем, але це можуть призвести до різкого зростання безробіття.

Китай вже погодився зняти які були з часів централізованого планування обмеження на пересування своїх громадян. Це, зокрема, стосується правил в'їзду і виїзду із країни, і навіть порядку видачі закордонних паспортів.

Іноземним компаніям буде дозволили організовувати спільні підприємства навіть у таких областях, як мобільний зв'язок, страхування і банківську справу.

Проте прийом Китаю у СОТ також означає, що продовжиться приплив іноземного капіталу країну, що має забезпечити економічне зростання і зробити Китай ще більше конкурентоспроможним на світовому ринку.

Зокрема, Китай вже зрівнявся Японією і навіть обганяє її як найбільший експортер своїх товарів у США.

Надії споживачів

З іншого боку, китайські споживачі можуть те що, що упродовж свого поки що не вільноконвертовану валюту вони можуть набувати іноземні товари.

Офіційне членство Китаю до СОТ стало головною темою місцевих газет, котрі з сторінках пишуть про надії простих китайців те що, що це надасть їм нові можливості - від купівлі дешевих імпортних автомобілів до перегляду голлівудських фільмів.

На конференції СОТ на Катарі, де було вирішено про вступ Китаю в Світову

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація